חדשות אי.אל.די

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אילד-זכתה במכרז ממשלתי להפעלת תכנית תעסוקה ל3 שנים,היקף כ14מ..
  • אי.אל.די. - דוח רבעון 2 לשנת 2018
  • אי.אל.די. - דוח רבעון 2 - תיקון דוח
  • איל-ת בשלבים ראשוניים מתקדמים להנפקת ני"ע שלה בבורסה האוסטרלית
  • אילד-הארכת ההסכם עם שירות התעסוקה עד ל-,30.4.20השפעה מהותית...
  • אי.אל.די. - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אילד-מומ עם לקוח קיים להענקת שרותי בקרת איכות לגוף ממשלתי,כפוף
  • אי.אל.די. - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אילד-קיבלה מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים מטעם רותם אמפרט נגב...
  • אי.אל.די. - השלמת עסקת רכישת סנסקום ואינטגרל

  חדשות סקטור שרותי מידע

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות