מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור 100 -- 52,007.08

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
20 12.87 7,724,315.6 7,090.92

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלומות 5.62 3,093
אילים 4.83 2,659
פסגות 2.02 1,113
איילון 0.21 117
הראל 0.13 72

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה