מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
94 17.61 41,107,687.47 36,076.11

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 3.29 6,744
רוטשילד 3.13 6,410
מיטב תכלית 2.79 5,723
פסגות 2.25 4,617
הראל 2.06 4,219

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה