מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
148 52.17 170,950,505.2 171,531.74

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 7.75 25,475
מגדל 6.76 22,222
מור 5.5 18,083
פורסט 4.35 14,291
הראל 4.34 14,269

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה