מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
1 0 15,018 15.06

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 7.29 23,998
מגדל 6.66 21,915
מור 6 19,745
פורסט 4.35 14,299
הראל 4.28 14,095

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה