אודות החברה

מדלי קפיטל קורפוריישן
363,234
שירותים פיננסיים
2011
ארנסט & יאנג
1720
4815200
03-6089999
03-6089909
רח' יגאל אלון 98, תל-אביב 6789141
החברה, מדלי קפיטל קורפוריישן, עוסקת במתן הלוואות לחברות בסדר גודל בינוני.
מדלי הינה חברה זרה שנתאגדה בארה"ב. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר הן ב-NEW YORK STOCK EXCHANGE והן בבורסה בתל אביב, ועל כן היא מסווגת כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות