אודות החברה

בי קומיוניקיישנס בע"מ
165,760
תקשורת ומדיה
1999
סומך חייקין
1422
512832742
03-9240000
03-7530075
רח' דב פרידמן 2, רמת גן 52503
החברה, בי קומיוניקיישנס בע"מ (לשעבר סמייל תקשורת 012) אשר מניותיה נסחרות בדרך של רישום כפול בבורסה ובבורסת ה NASDAQ (תל אביב - בקום; נאסד"ק - BCOM), בעלת השליטה בקבוצת "בזק".

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות