אודות החברה

אשדר חברה לבניה בע"מ
--
בנייה
1972
קוסט פורר גבאי את קסירר
1448
510609761
03-6374200
03-6374203
רח' יגאל אלון 57, תל אביב 6789116
החברה, אשדר חברה לבניה בע"מ, עוסקת בייזום ובניה של פרוייקטים (בעיקר פרויקטים של בניה למגורים) על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן (ככל שניתן ושיש צורך בכך), הקמת מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים וניהול זכויות כחברה משכנת. פעילות אשדר מתפרשת ברחבי הארץ.
נציין כי בעלת השליטה באשדר, היא החברה הציבורית קבוצת אשטרום.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות