אודות החברה

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
--
ביטוח
2006
סומך חייקין
---
1367
513834200
03-7547575
03-7547100
רח' אבא הלל סילבר 3, רמת גן 5211802
החברה עוסקת בגיוס מקורות בישראל עבור הראל ביטוח (החברה האם), באמצעות הנפקות ציבוריות ופרטיות של אגרות חוב ותעודות התחייבות, אשר תמורתן מופקדת בהראל ביטוח לשימושה על פי שיקוליה ועל אחריותה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות