חדשות אפריקה אגח כז

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפרק-דניה סיבוס(בת)בהסכם למיזם משותף עם אלקטרה לביצוע עבודות..
  • אפריקה השקעות - באסיפות אגח כו,כז ו-כח הוחלט לאשר את ההסדר
  • אפרק-אישור בימ"ש למתווה הביניים,תפעל לחלוקת כספים למחזיקי האגח
  • באסיפות אגח אפרק זכתה הצעת לפדת להסדר,לפדת+אשגפ יפקידו פקדון..
  • מצגת מטעם המומחה הכלכלי בק"ע הצעת לפדת ודמרי להסדר באפרק
  • אפרק-מצגת מעודכנת מטעם היועץ הכלכלי בק"ע הצעות ההסדר המעודכנות
  • מצגת של המומחה הכלכלי בק"ע הצעת לפדת ודמרי להסדר באפרק
  • עדכון להצעה לתכנית הסדר באפריקה מטעם דמרי
  • הצעה מעודכנת מלפדת ואלטשולר למסמך עקרונות להסדר באפרק
  • מצגת לפדת ואשגפ בק"ע עקרונות להסדר באפרק

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות