חדשות איידיאו אגח ז

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אדו-ADP קיבלה אינדיקציה ראשונית(טיוטה)להערכת סך נכסי הנדלן ל..
  • אדו-הסנאט בברלין אימץ עקרונות הצעת החקקיה להקפאת העלאת שכ"ד...
  • אדו-עדכון ADP בדבר מועדי סיום העסקת מנכל,סמנכל כספים,סמנכל ...
  • אדו-הבהרה לפרסומים בדבר כוונת הממשל בברלין לקדם חקיקה להקפאת..
  • איידיאו גרופ - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • איידיאו גרופ - מצגת לשוק ההון רבעון 1 לשנת 2019
  • איידיאו גרופ - דוחות כספיים של PROPERTIES ADO ליום 31.3.19
  • איידיאו גרופ - דוחות PROPERTIES ADO ליום 31.12.18
  • איידיאו גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • איידיאו גרופ - מצגת לשוק ההון-סיכום לשנת 2018

  חדשות סקטור נדל"ן מניב