חדשות אול-יר אגח ב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אול-יר - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אול-יר - מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות רבעון ראשון 19
  • אול-יר - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אול-יר - מצגת עדכון לשוק ההון-דוחות כספיים 2018
  • אול-יר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אול-יר - הצגה מחדש, דוח רבעון 2 לשנת 2018- תיקון: צירוף קובץ הערכת ש
   | קישור ל-PDF
  • אול-יר - הצגה מחדש, דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אול-יר - תגובת החברה לכתבה בק"ע נכסי החברה,פרטים
  • אול-יר-טעות מהותית בדוחות ל-30.9.18+30.6.18-סיווג יתרות ב.ש..
  • אליר-מידרוג מורידה דירוג אגח ב-ה של החב,מ-A2 ל-,A3אופק יציב..

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות