• מספר נייר 1940501
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני צמוד מדד
 • סקטור בנקים
 • מחזור יומי --
 • מחזור פתיחה --
 • מחזור נעילה --
 • שלב מסחר טרום פתיחה
 • שער בסיס 116.18
 • שער פתיחה 0% 116.18
 • שער ממוצע -- --
 • היקף סדרה 2,904,665,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 3,374,640
 • פקודה מזערית 8,600
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 1,978,746
 • סה"כ עסקאות --
טווח יומי
0 0
טווח 52 שבועות
117.42 112.72
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-0.15 40,000 46,400 116
-0.24 20,589 23,862 115.9
-0.33 393,792 456,011 115.8
-3 52,434 59,087 112.69
0.36 75,064 87,524 116.6
לימיט שווי כמות % שינוי
116.6 87,524 75,064 0.36
121.6 10,336 8,500 4.67
121.66 10,341 8,500 4.72
-- -- -- --
-- -- -- --

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 06/12/19
תשלום קרן אחרון 06/12/22
דרוג מעלות + אופק יציב AA+
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa1
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 06/12/19
תאריך אקס 24/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.55
ערך מתואם ברוטו 108.25
מח"מ 1.6
נטו מקוזז -0.98
נטו להחזקה -1.69
ערך מתואם נטו 107.84
טווח לפדיון 3.13
מרווח ממשלתי 0.44

פרופיל חברה

מאז התאגדותה, החברה הינה "תאגיד עזר" כמשמעותו בחוק הבנקאות. עיקר עיסוקה של החברה - גיוס מקורות כספיים בדרך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים או אגרות חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים. הבנק אחראי כלפי החברה לתשלומי הריבית והקרן בגין כתבי ההתחייבות ואגרות החוב. החברה היא בבעלותו המלאה של בנק הפועלים, המחזיק בכל מניותיה במישרין ובאמצעות חברות בנות בבעלות מלאה שלו.

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה

דוחות

תקופה Q2/2019 Q2/2018 Y/2018
הכנסות 520,471 375,115 832,653
רווח נקי 103 -398 234
הון עצמי 35,923 35,726 35,676
סך מאזן 27,453,673 26,243,888 26,466,088
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לא נמצאו החזקות בעלי עניין
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות