פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/11/22
תשלום קרן אחרון 30/11/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/11/19
תאריך אקס 20/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.28
ערך מתואם ברוטו 101.08
מח"מ 3.07
נטו מקוזז 0.11
נטו להחזקה 0.05
ערך מתואם נטו 100.91
טווח לפדיון 3.14
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/11/19 1.25 -- -- 144,833 144,833
30/11/20 1.25 -- -- 145,228 145,228
30/11/21 1.25 -- -- 145,228 145,228
30/11/22 1.25 100 11,618,222 145,228 11,763,450
סה"כ 11,618,222 580,516 12,198,738
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות