פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/10/20
תשלום קרן אחרון 30/10/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/10/20
תאריך אקס 20/10/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.44
ערך מתואם ברוטו 101.91
מח"מ 0.95
נטו מקוזז -0.44
נטו להחזקה -0.46
ערך מתואם נטו 101.91
טווח לפדיון 0.95
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/10/20 0.1 100 15,443,830 15,444 15,459,274
סה"כ 15,443,830 15,444 15,459,274
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות