פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/10/20
תשלום קרן אחרון 30/10/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/10/19
תאריך אקס 22/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.84
ערך מתואם ברוטו 101.6
מח"מ 1.04
נטו מקוזז -0.87
נטו להחזקה -0.89
ערך מתואם נטו 101.57
טווח לפדיון 1.04
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/10/20 0.1 100 15,382,788 15,383 15,398,170
סה"כ 15,382,788 15,383 15,398,170
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות