פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/11/21
תשלום קרן אחרון 30/11/21
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.35
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/19
תאריך אקס 20/08/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.28
ערך מתואם ברוטו 100.07
מח"מ 2.29
נטו מקוזז 0.24
נטו להחזקה 0.24
ערך מתואם נטו 100.06
טווח לפדיון 2.3
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/19 0.09 -- -- 12,233 12,233
30/11/19 0.05 -- -- 7,556 7,556
28/02/20 0.05 -- -- 7,556 7,556
31/05/20 0.05 -- -- 7,556 7,556
31/08/20 0.05 -- -- 7,556 7,556
30/11/20 0.05 -- -- 7,556 7,556
28/02/21 0.05 -- -- 7,556 7,556
31/05/21 0.05 -- -- 7,556 7,556
31/08/21 0.05 -- -- 7,556 7,556
30/11/21 0.09 100 14,018,690 12,250 14,030,940
סה"כ 14,018,690 84,930 14,103,620
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות