פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/11/21
תשלום קרן אחרון 30/11/21
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.16
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/11/19
תאריך אקס 20/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.19
ערך מתואם ברוטו 100.02
מח"מ 2.12
נטו מקוזז 0.16
נטו להחזקה 0.16
ערך מתואם נטו 100.02
טווח לפדיון 2.12
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/11/19 0.04 -- -- 5,592 5,592
28/02/20 0.04 -- -- 5,707 5,707
31/05/20 0.04 -- -- 5,707 5,707
31/08/20 0.04 -- -- 5,707 5,707
30/11/20 0.04 -- -- 5,707 5,707
28/02/21 0.04 -- -- 5,707 5,707
31/05/21 0.04 -- -- 5,707 5,707
31/08/21 0.04 -- -- 5,707 5,707
30/11/21 0.04 100 14,018,690 5,604 14,024,294
סה"כ 14,018,690 51,145 14,069,835
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות