פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/23
תשלום קרן אחרון 31/03/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.31
ערך מתואם ברוטו 102.69
מח"מ 3.15
נטו מקוזז -0.22
נטו להחזקה -0.39
ערך מתואם נטו 102.29
טווח לפדיון 3.37
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 4.26 -- -- 721,113 721,113
31/03/21 4.25 -- -- 719,150 719,150
31/03/22 4.25 -- -- 719,150 719,150
31/03/23 4.25 100 16,921,188 719,150 17,640,339
סה"כ 16,921,188 2,878,565 19,799,753
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות