פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/01/22
תשלום קרן אחרון 31/01/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/01/20
תאריך אקס 20/01/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.19
ערך מתואם ברוטו 104.32
מח"מ 2.07
נטו מקוזז -0.49
נטו להחזקה -0.83
ערך מתואם נטו 103.68
טווח לפדיון 2.22
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/01/20 5.5 -- -- 974,684 974,684
31/01/21 5.5 -- -- 974,684 974,684
31/01/22 5.5 100 17,721,536 974,684 18,696,220
סה"כ 17,721,536 2,924,053 20,645,589
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות