פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/10/19
תשלום קרן אחרון 31/10/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/19
תאריך אקס 31/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 82.1
ערך מתואם ברוטו 100.31
מח"מ 0.04
נטו מקוזז 66.6
נטו להחזקה 43.09
ערך מתואם נטו 100.26
טווח לפדיון 0.04
מרווח ממשלתי 81.97

תיאור אג"ח

• אג"ח אינן מובטחות בבטחונות כלשהם.
• עילות לפירעון מיידי:
- במקרה בו ירוקום בע"מ לא תחזיק בשליטה בחברה.
- במקרה בו החברה לא תחזיק שליטה ב"בזק".
- במקרה בו החברה ביצעה בפועל הרחבת סדרה וכתוצאה מזה ירד דירוג האג"ח מתחת ל-A2.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/19 7.03 100 225,783 15,882 241,665
סה"כ 225,783 15,882 241,665
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות