פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 30/07/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא --
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה --
ערך מתואם ברוטו --
מח"מ --
נטו מקוזז --
נטו להחזקה --
ערך מתואם נטו --
טווח לפדיון --
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

• אג"ח אינן מובטחות בבטחונות כלשהם.
• עילות לפירעון מיידי:
- במקרה בו ירוקום בע"מ לא תחזיק בשליטה בחברה.
- במקרה בו החברה לא תחזיק שליטה ב"בזק".
- במקרה בו החברה ביצעה בפועל הרחבת סדרה וכתוצאה מזה ירד דירוג האג"ח מתחת ל-A2.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה