פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/01/20
תשלום קרן אחרון 31/01/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/01/20
תאריך אקס 20/01/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0
ערך מתואם ברוטו 103.9
מח"מ 0.22
נטו מקוזז 0
נטו להחזקה -3.22
ערך מתואם נטו 103.32
טווח לפדיון 0.22
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/01/20 5 100 13,580,083 679,004 14,259,088
סה"כ 13,580,083 679,004 14,259,088
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות