פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/10/19
תשלום קרן אחרון 31/10/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/19
תאריך אקס 22/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.14
ערך מתואם ברוטו 114.05
מח"מ 0.04
נטו מקוזז 1.6
נטו להחזקה -14.5
ערך מתואם נטו 113.26
טווח לפדיון 0.04
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/19 3 100 9,915,085 297,453 10,212,538
סה"כ 9,915,085 297,453 10,212,538
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות