מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 3.28 1 5,223.02
בעלי עניין 17.66 1 28,205.2
ציבור 79.06 -- 126,269.01

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
14 3.64 5,355,359.2 7,840.25

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 1.21 2,606
מיטב תכלית 1.13 2,440
פסגות 0.63 1,363
הראל 0.45 980
מגדל 0.21 451

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה