מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 3.25 1 3,595.94
בעלי עניין 17.48 1 19,418.69
ציבור 79.27 -- 88,160.26

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
13 3.6 5,364,987.21 7,194.45

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 1.23 2,445
מיטב תכלית 1.11 2,220
פסגות 0.63 1,259
הראל 0.46 926
מגדל 0.17 344

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה