אודות החברה

אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ
205,810
השקעות במדעי החיים
1962
קסלמן וקסלמן
749
520028036
03-6075555
03-6075556
רח' יגאל אלון 114, תל אביב 6744320
החברה, אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ, הינה חברת החזקות תפעולית המתמקדת בבניית חברות טכנולוגיות. קבוצת החברות של אלרון כוללת חברות בשלבי פיתוח שונים אשר עוסקות במגוון תחומים טכנולוגיים, בעיקר חברות מכשור רפואי, חברות הגנת סייבר (cybersecurity), טכנולוגית מידע (IT) ותוכנה לארגונים.
יעדה העיקרי של אלרון הוא לייצר ערך עבור בעלי מניותיה, על ידי השבחה ומימוש החזקותיה בחברות (בין אם באמצעות מכירתן או הנפקתן לציבור), וזאת במקביל לחיפוש אחר הזדמנויות השקעה חדשות בחברות טכנולוגיה. אלרון מעורבת במישרין בהכוונת החברות המוחזקות בענייני מדיניות, תכנון אסטרטגי, שיווק, בחירה ואיוש של תפקידי הנהלה בכירה, קביעת תכנית עסקית, אישור השקעות ותקציבים, מימון, הכוונה בפיתוח ותפעול, עזרה ביצירת שותפויות עם שותפים אסטרטגיים, ופיקוח כללי על ביצועי החברות המוחזקות.
נציין כי בעלת השליטה באלרון היא החברה הציבורית דיסקונט השקעות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות