חדשות פרוטליקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פלקס-שלמה ינאי התפטר מתפקידו כיו"ר הדירקטוריון בתוקף מהיום...
  • פרוטליקס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פרוטליקס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פרוטליקס-יוסי מימון הודיע על התפטרותו מתפקידו כסמנכ"ל כספים
  • פלקס-השלימה גיוס לשלב 3 בניסוי קליני בפגווינגלאיסדאייס אלפא...
  • פרוטליקס - אירועים ועסקאות
  • פלקס-פרוטליקס ביוטרפיותיקס ממנה את דרור בשן כנשיא,מנכ"ל ודירקט
  • פרוטליקס - תוצאות רבעון 1 לשנת 2019 ועדכון עסקי
  • פרוטליקס - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 6.5.19
  • פרוטליקס - PR-דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018

  חדשות סקטור ביוטכנולוגיה