חדשות קפיטל פוינט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קפיטל פוינט - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • גלאק,קפטל:עדכון לוח זמנים לביצוע תוכנית עבודה ברשיון /405אופק
  • קפטל קבלה תביעה מחב כנפיב(12%)בטענה לנזקים שנגרמו לה עקב ...
  • עדכון לוח זמנים לביצוע תוכנית עבודה ברשיון אופק חדש ויהל חדש
  • גלאק,קפטל:אופק חדש405/-הממונה אישר עדכון לוח זמנים לביצוע ...
  • קפיטל פוינט - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קפטל-דיא(19.7%)השלימה גיוס נוסף (השקעה נדחית) של 1.5 מיליון $
  • גלאק,קפטל:שטח אתר קידוח אופק-2 נכלל בתכנית שפורסמה להסדרת..
  • קפטל-טבלת הערכת שווי בהתאם לתקנות ניע,השלמה לדוח התקופתי ל2017
  • קפטל-אר.די.די(18.33%)תוצאות ניסוי קליני שלב3 בתרופה1219 ...RDD

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות