אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: איחוד הון

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
28/08/2019 אסיפה מיוחדת 15:00 דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53 תל
28/08/2019 אסיפה מיוחדת 16:30 דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53 תל
28/08/2019 אסיפת בעלי כתבי אופציה 15:15 דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53 תל
28/08/2019 אסיפת בעלי כתבי אופציה 16:45 דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53 תל