אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: איחוד הון

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
15/08/2019 אחר 16:00 משרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומ