בזק
329.5
5.04%
120,325
לאומי
2,400
0.59%
68,118
פועלים
2,480
1.47%
60,285
טבע
6,363
-2.23%
55,771
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות