לאומי
2,530
0.68%
45,410
טבע
2,526
0.08%
29,348
אורמת טכנו
25,480
0.08%
29,192
דיסקונט
1,525
0.93%
26,414
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות