בזק
329.5
5.04%
120,325
הפניקס
2,116
3.42%
4,322
דלק קידוחים יהש
1,190
2.32%
7,430
בזן
190.9
2.3%
9,508
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות