גזית גלוב
3,641
6.37%
22,643
שטראוס
11,180
3.61%
8,818
לייבפרסון
14,160
3.51%
6,799
הפניקס
2,156
3.06%
5,092
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות