לאומי
2,340
1.69%
103,834
פועלים
2,485
1.55%
98,901
אורמת טכנו
20,400
1.49%
9,824
טבע
7,240
1.07%
50,654
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות