פריגו (US)
47.92
1.68%
--
מיילן
19.09
0%
--
נייס (US)
154.15
1.57%
--
טבע (US)
7.45
6.28%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות