פריגו (US)
49.58
-0.18%
--
מיילן
19.42
-1.12%
--
נייס (US)
141.06
-2.2%
--
טבע (US)
11.49
-1.2%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות