פריגו (US)
49.36
-0.42%
--
מיילן
31.66
-1.37%
--
נייס (US)
114.5
0.5%
--
טבע (US)
17.5
-2.83%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות