פריגו (US)
56.99
-2.6%
--
מיילן
29.05
-3.3%
--
נייס (US)
111.68
-0.92%
--
טבע (US)
18.46
-2.94%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות