תל בונד 20
366.07
-0.07%
67,259 למדד
תל בונד 60
352.9
-0.09%
136,926 למדד
תל בונד שקלי
384.05
-0.06%
222,231 למדד
ממשלתי כללי
376.41
-0.26%
-- למדד
נכון ל 22/08/2019 17:24 לרשימה המלאה