תל בונד 20
343.19
0.07%
113,932 למדד
תל בונד 60
333.42
0.08%
201,595 למדד
תל בונד שקלי
363.9
-0.03%
229,855 למדד
ממשלתי כללי
349.8
-0.02%
-- למדד
נכון ל 15/12/2018 08:28 לרשימה המלאה