ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח מדינה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 300.28 453 8.79
FORWARD מט"ח 5 70.17 15,500,000 -0.19
מק"מ 5 50.25 40,309,510 40.26
פיקדון בבנק מסוים 5 20.05 4,665,336.5 16.06
אג"ח מדינה 2 16.54 13,009,882 13.25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 2.39 1,911,583 1.91
סה"כ 19 459.68 75,396,764.5 80.08

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI JUN 19
F_220119_92_92_ND_N_1
F_260219_93_93_ND_N_1
מקמ 919
מקמ 1019
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI JUN 19 300.28 453 8.79
F_220119_92_92_ND_N_1 29.43 6,500,000 -0.31
F_260219_93_93_ND_N_1 27.16 6,000,000 0.12
מקמ 919 16.91 13,564,513 13.55
מקמ 1019 14.64 11,744,997 11.73
מקמ 1119 12.46 10,000,000 9.98
פיקדון בבנק מסוים 11.66 2,575,916.19 9.34
ממשלתי משתנה 0520 10 8,009,882 8.01
F_140119_84_84_ND_N_1 6.79 1,500,000 -0.01
ממשלתי שקלי 0120 6.54 5,000,000 5.24
פיקדון בבנק מסוים 4.66 1,029,703 3.73
F_180219_65_65_ND_N_1 4.53 1,000,000 0.02
מקמ 719 3.74 3,000,000 3
פיקדון בבנק מסוים 3.32 732,787 2.66
מקמ 419 2.5 2,000,000 2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 2.39 1,911,583 1.91
F_280319_63_63_ND_N_1 2.26 500,000 -0.01
פיקדון בבנק מסוים 0.35 277,764.25 0.28
פיקדון בבנק מסוים 0.06 49,166.06 0.05