גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -5.65 -1.68
תחילת השנה -21.47 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
03/2019 80.11
02/2019 78.54
תקופה היקף נכסים
01/2019 76.49
12/2018 72.6

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 -5.65
02/2019 -3.96
תקופה גיוסים/פדיונות
01/2019 -11.86
12/2018 6.74