גורביץ' עם השיטות המרכזיות לניתוח המסחר

 |  (7)
זווית טכנית
כלי העבודה היחידי שביכולתו לספק איתותי קנייה ומכירה הוא הגרף. ישנן מספר שיטות לרישום תנועת המחירים אם כי בתוך כל אלה ישנן שתיים מרכזיות: גרף העמודות וגרף הנרות. בפרק זה אציג את שתי השיטות.
גרף עמודות 
גרף העמודות (bar chart) הוא הגרף הבסיסי ביותר שקיים. בגרף זה, כל עמודה מייצגת פרק זמן מסוים. למשל, בגרף חודשי כל עמודה תייצג חודש, בגרף שבועי תייצג כל עמודה שבוע, ובגרף יומי תייצג כל עמודה יום מסחר בודד. כמובן שאפשר לעשות שימוש בגרף עמודות גם במהלך תוך יומי של השווקים. כל עמודה מכילה ארבעה פרמטרים : חלקה העליון של כל עמודה מתאר את המחיר הגבוה שנרשם בפרק הזמן העומד למבחן. חלקה התחתון של כל עמודה מתאר את המחיר הנמוך שנרשם. שער הפתיחה מקבל את ביטויו על ידי צ'ופצ'יק קטן הפונה שמאלה ואילו שער הסגירה המבוטא על ידי צ'ופציק קטן לימין. תרשים 7.1 מציג את גרף העמודותתרשים 7.2 מציג גרף עמודות חודשי  של מדד המעו"ף


לגרף החודשי מספר מטרות עיקריות:
1. הגדרת את  המגמה ארוכת הטווח.

2. מתן איתותי קנייה ומכירה לטווח הארוך (3 – 8 חודשים בממוצע)

3. תמיכה בהחלטות המתקבלות בגרף השבועי והיומי.  

תרשים 7.3 מציג גרף עמודות שבועי של מדד המעו"ף 

לגרף השבועי מספר מטרות עיקריות:
1. הגדרת המגמה לטווח הבינוני.

2. מתן איתותי קנייה ומכירה לטווחים בינוניים ( 3 – 8 שבועות בממוצע)

3. תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות המתקבל בגרף היומי.

תרשים 7.4 מציג גרף עמודות יומי של מדד המעו"ף

כפי שאפשר לראות מתאר גרף זה פרק זמן קצר יותר של מספר חודשים. לגרף היומי מספר מטרות עיקריות:
1. הגדרת המגמה לטווח הזמן הקצר.

2. מתן איתותי קנייה ומכירה לפרקי זמן קצרים (3 – 8 ימים בממוצע).

3. סיוע בתזמון עסקאות לטווחים ארוכים יותר בטכניקות שונות.   

שיטת הנרות היפאניים
הנר היפאני בנוי מאותם פרמטרים מהם בנוי גרף העמודות אלא שהתצוגה שונה. כאן מושם דגש על התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. לגבי דידם של היפאניים. שני השערים הללו הם החשובים ביותר שכן הם מביעים איתם מטען רגשי רב.
הנר היפאני מורכב משני חלקים : החלק העבה אותו אפשר לראות בתרשים המצורף נקרא "הגוף". הגוף מייצג את התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. גוף הנר יכול להיות ירוק או אדום. כאשר הגוף ירוק, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. כלומר, שער הפתיחה מצוי בחלקו התחתון של הגוף ושער הסגירה בחלקו העליון. נר ירוק פירושו שתקופת המסחר העומדת למבחן הייתה בשליטתם המוחלטת של הקונים.
מאידך כאשר גוף הנר הוא אדום, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. בנר אדום שער הפתיחה מצוי בחלקו העליון של הגוף בעוד ששער הסגירה בחלקו התחתון. מטבע הדברים שצבע גוף כזה מרמז על שליטתם של המוכרים.
החלק השני בנר הן הצלליות. אותם קווים דקים הנמשכים מעל ומתחת לגוף. אלה החלקים המייצגים את הגבוה היומי והנמוך היומי כפי שאפשר לראות בתרשים 7.6 המצורף.

יש לזכור שצבע הגוף אינו מעיד על עלייה או ירידה לעומת אתמול אלא על היחס שבין שער הפתיחה לסגירה. בהחלט יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום עלייה לעומת אתמול אם כי צבעו של הנר יהיה אדום.
כדוגמה אפשר לראות את תרשים 7.7 המציג את גרף הנרות היומי של גבעות יה"ש. הנר האמור מייצג עלייה יומית של כ-20% בעוד שנר אדום להפליא. הסיבה היא שאותה יחידת השתתפות פתחה את היום במחיר גבוה לעומת הסגירה של הנר הקודם, אך במהלך יום המסחר נסוגה עקב לחץ מכירות ושער הסגירה נמוך משער הפתיחה.  עלייה של כ-20% מיוחסת להשוואה שבין שער הסגירה של הנר האמור לשער הסגירה של הנר שקדם לו. 

מכאן אפשר ללמוד שני דברים עיקריים:
1. עלייה בשיעור זהה בשתי מניות שונות יכול להתפרש אחרת. עלייה של 5% עם נר ירוק ושליטה של קונים אינה זהה לעלייה זהה המיוצגת על ידי נר אדום ושליטה של מוכרים. כלומר, טרם בואנו לבחון האם המניה עלתה או ירדה, עלינו לבחון כיצד עלתה או ירדה. 

2. עלייה בשילוב נר אדום משמעותה חולשה. אין הדבר מעיד בהכרח על ירידות או מפולת העומדת בפתח אם כי מדובר בסימן אזהרה שאין להקל בו ראש. 

כמו כן יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום ירידה לעומת אתמול אם כי צבעו של הנר יהיה ירוק.
כדוגמה אפשר לראות את תרשים 7.8 המציג את גרף הנרות היומי של מדד המעו"ף. הנר האמור מייצג ירידה יומית של כ-0.6% בעוד שנר ירוק ומבטא שליטה של קונים. הסיבה היא שהמדד פתח את היום במחיר נמוך לעומת הסגירה של הנר הקודם אך במהלך יום המסחר מצבו השתפר עקב לחץ קניות ושער הסגירה גבוה משער הפתיחה.  ירידה של כ-0.6% מיוחסת להשוואה שבין שער הסגירה של הנר האמור לשער הסגירה של הנר שקדם לו. 

בנוסף לשני סוגים אלו אליהם יש לתת את הדעת כבר מעתה, הרי שיש לשים לב לשני סוגים  נוספים שמשמעותם יכולה להיות גבוהה בתנאים מסוימים.
את הנר הראשון אני מכנה "נר של קונים" (כך אני מכנה אותו ואין טעם להיכנס למונחים מקצועיים בשלב זה). נר של קונים הוא נר בעל גוף קטן (אדום או ירוק כאשר במקרה זה אין לצבע משמעות) המצוי בחלקו העליון של הנר. הצללית העליונה זניחה ואילו הצללית התחתונה ארוכה לפחות פי שניים מהגוף. אפשר לראות דוגמה תיאורטית בתרשים 7.9.

  נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מהלך ירידות. הוא מעיד על כניסתם של קונים וכאשר הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר. במרבית המקרים הוא מציין, בהקשרים רחבים יותר את סיומה של מגמת הירידה או מהלך ירידות. הוא יכול להופיע בכל ממד זמן (חודשי, שבועי או יומי. שלושת התרשימים הבאים, 7.10 – 7.12 ממחישים את הנאמר: הנר השני נקרא "נר של מוכרים". נר של קונים הוא נר בעל גוף קטן (אדום או ירוק) המצוי בחלקו התחתון של הנר. הצללית התחתונה זניחה ואילו הצללית העליונה ארוכה לפחות פי שניים מהגוף. אפשר לראות דוגמה תיאורטית בתרשים 7.13.

 נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מגמת עלייה. הוא מעיד על יציאתם  של מוכרים וכאשר הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר ומעיד על יציאה של גופים מוסדיים. ברמה האופרטיבית יש לו רק משמעות אחת: חיסול מיידי של הפוזיציה. הוא יכול להופיע בכל ממד זמן. שלושת התרשימים הבאים, 7.12 – 7.13  ממחישים את הנכתב:
תרשים 7.12 – אפריקה גרף שבועי ערב המפולת

תרשים 7.13 – חברה לישראל גרף חודשי. מחזורי המסחר 

פיסת מידע נוספת בה משתמשים מנתחים טכניים  היא מחזורי המסחר.
מחזור המסחר מוגדר כ"כמות המניות שהחליפה ידיים בערכים כספיים, ביום מסחר נתון". מחזור המסחר מקבל ביטוי כקו אנכי בחלקו התחתון של הגרף מתחת לגרף המחירים. עמודה ארוכה יותר, תייצג נפח מסחר גדול יותר. עמודה קצרה יותר - נפח מסחר נמוך. דוגמה טובה לכך מוצגת בתרשים 7.14.

 מספר תובנות לגבי מחזורי המסחר:
1. אין לסחור ואף לנתח מניה שמחזור המסחר היומי ממוצע בה קטן ממיליון שקלים ביום. האמרה הידועה "בואך לשלום צאת בחלום" תופסת כאן היטב. 

2. צבעו של מחזור המסחר בה להקל על ההבנה לגבי מצבה של המניה. האם רשמה עלייה או ירידה לעומת הנר הקודם. כאשר מחזור המסחר ירוק משמעות הדבר היא שהמניה רשמה עלייה. כאשר מחזור המסחר אדום המשמעות כמובן הפוכה. 

3. מחזור הוא עניין יחסי – מחזור גבוה, מונח שיחזור על עצמו לא מעט פעמים במהלך הספר, פירושו גבוה יחסית למחזורים המצויים בסביבתו. מחזור גבוה הוא עניין ויזואלי ועליך להיות משוכנע בכך. 
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  אחוזי ההצלחה שלו מאוד נמוכים - כל המניות רק יורדות (ל"ת)
  תומר 20/08/2017 08:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 5.
  כל המניות שלו רק יורדות (ל"ת)
  דני 20/08/2017 08:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  חוסר אמון
  שמעון 17/08/2017 09:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני עוקב באדיקות אחר כתבותיו של גורביץ', שתי מניות שהמליץ לפני זמן מה כמניות לפני פריצה, ירדו בכ 25 אחוז כל אחת. שיטתו אינה נראית אמינה בלשון המעטה, ולעיתים קרובות מתבררת כלא אמינה. מאז אני מתייחס בספקנות גמורה לכל הצהרותיו. הייתי מעוניין לדעת בכמה אחוזי הצלחה עומדת שיטת הגרפים, כי למען האמת נראה לי שרלטנות.
  סגור
 • יש 30 אחוזי הצלחה לשיטה ואני יסביר..............
  אורטל 19/08/2017 13:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ה30 אחוזי הצלחה הם בעיקר מזל וניחוש אבל כדי להרוויח כסף צריך 70 אחוזי הצלחה. שיטת הניתוח הטכני זאת פשוט שרלטנות ואי אפשר לקנות מניות על פי שיטה זו כי היא לא בודקת שום דבר כלכלי. אני יוסיף גם שהרבה שלא יודעים להרוויח פשוט עובדים על אנשים ומלמדים ניתוח טכני כדי להרוויח. ועוד אני יוסיף שמי שמרוויח לא מלמד אחרים.
  סגור
 • 3.
  מתבקש לשפר גרף העמודות כדלקמן
  הגולש 16/08/2017 15:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הצופציקים יצבעו כל אחד בצבע שמסמן את הכיוןן עליה/ירידה יחסית ליום האתמול ( ירוק-אדום בהתאמה)המרווח בין שני הצופציקים יצבע יצבע בצבע שמסמן את תנועת הקונים התוך יומית בדומה לנר יפני
  סגור
 • 2.
  פשש
  שלום 15/08/2017 23:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  וואוו איזו השקעה הפעם ואגב למה הפסקתם עם הסירטונים היומיים ביוטיוב?
  סגור
 • 1.
  ניתוח טכני זה שרלטנות (ל"ת)
  אליסיה 15/08/2017 21:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור