עבור מי נדלקים הנרות?: כלי עבודה בסיסיים שיספקו לכם איתותי קניה ומכירה

אייל גורביץ', המנתח הטכני של ביזפורטל, בטור מיוחד שיסביר את כל מה שצריך לדעת משקיע בשוק ההון שרוצה לזהות מגמות
 |  (9)
סוחרים, צילום: Getty images Israel
אל תתפלל למשא קל יותר כי אם לכתפיים חזקות יותר (אוגוסטין הקדוש)
כלי העבודה הבסיסיים 
כלי העבודה היחידי שביכולתו לספק איתותי קנייה ומכירה הוא הגרף. ישנן מספר שיטות לרישום תנועת המחירים אם כי בתוך כל אלה ישנן שתיים מרכזיות: גרף העמודות וגרף הנרות. בפרק זה אציג את שתי השיטות.
גרף העמודות
גרף העמודות הוא הגרף הבסיסי ביותר שקיים. בגרף זה כל עמודה מייצגת פרק זמן מסוים. למשל, בגרף חודשי כל עמודה תייצג חודש, בגרף שבועי תייצג כל עמודה שבוע, ובגרף יומי תייצג כל עמודה יום מסחר בודד. כמובן שאפשר לעשות שימוש בגרף עמודות גם במהלך תוך יומי של השווקים. כל עמודה מכילה ארבעה פרמטרים: חלקה העליון של כל עמודה מתאר את המחיר הגבוה שנרשם בפרק הזמן העומד למבחן. חלקה התחתון של כל עמודה מתאר את המחיר הנמוך שנרשם. שער הפתיחה מקבל את ביטויו על ידי צ'ופצ'יק קטן הפונה שמאלה ואילו שער הסגירה המבוטא על ידי צ'ופציק קטן לימין.


דוגמה לגרף עמודות חודשי של מדד ת"א 35 +0.28% מדד ת"א 35 1,526.02 +0.28% מדד ת"א 35 בסיס:1,521.79 פתיחה:1,528.4 גבוה:1,529.8 נמוך:1,523.12 תמורה:703,039,227 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: :לגרף החודשי מספר מטרות עיקריות:
 • הגדרת את  המגמה ארוכת הטווח
 • מתן איתותי קנייה ומכירה לטווח הארוך (3-8 חודשים בממוצע)
 • תמיכה בהחלטות המתקבלות בגרף השבועי והיומי
 
דוגמה לגרף עמודות שבועי של מדד ת"א 25:

לגרף השבועי מספר מטרות עיקריות:
 • הגדרת המגמה לטווח הבינוני
 • מתן איתותי קנייה ומכירה לטווחים בינוניים ( 3-8 שבועות בממוצע)
 • תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות המתקבל בגרף היומי 
 
 דוגמה לגרף עמודות יומי של מדד ת"א 25:לגרף היומי מספר מטרות עיקריות:
 • הגדרת המגמה לטווח הזמן הקצר
 • מתן איתותי קנייה ומכירה לפרקי זמן קצרים (3-8 ימים בממוצע)
 • סיוע בתזמון עסקאות לטווחים ארוכים יותר בטכניקות שונות
  
שיטת הנרות היפניים
הנר היפני בנוי מאותם פרמטרים מהם בנוי גרף העמודות, אלא שהתצוגה שונה. כאן מושם דגש על התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. לדידם של היפניםף שני השערים הללו הם החשובים ביותר שכן הם מביאים איתם מטען רגשי רב.
הנר היפני מורכב משני חלקים:
החלק העבה, שאותו אפשר לראות בתרשים המצורף, נקרא "הגוף". הגוף מייצג את התהליך שעבר השוק בין שער הפתיחה לשער הסגירה. גוף הנר יכול להיות ירוק או אדום. כאשר הגוף ירוק, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. כלומר, שער הפתיחה מצוי בחלקו התחתון של הגוף ושער הסגירה בחלקו העליון. נר ירוק פירושו שתקופת המסחר העומדת למבחן הייתה בשליטתם המוחלטת של הקונים. מאידך גיסא, כאשר גוף הנר אדום, המשמעות היא ששער הפתיחה גבוה משער הסגירה. בנר אדום שער הפתיחה מצוי בחלקו העליון של הגוף בעוד ששער הסגירה בחלקו התחתון. מטבע הדברים שצבע גוף כזה מרמז על שליטתם של המוכרים.
החלק השני בנר הן הצלליות. אותם קווים דקים הנמשכים מעל ומתחת לגוף. אלה החלקים המייצגים את הגבוה היומי והנמוך היומי כפי שאפשר לראות בתרשים המצורף.

  
יש לזכור שצבע הגוף לא מעיד על עלייה או ירידה לעומת אתמול, אלא על היחס שבין שער הפתיחה לסגירה. בהחלט יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום עלייה לעומת אתמול אם כי צבעו של הנר יהיה אדום.
עלייה בשיעור זהה בשתי מניות שונות יכול להתפרש אחרת. עלייה של 5% עם נר ירוק ושליטה של קונים אינה זהה לעלייה זהה המיוצגת על ידי נר אדום ושליטה של מוכרים. כלומר, טרם בואנו לבחון האם המניה עלתה או ירדה, עלינו לבחון כיצד עלתה או ירדה. עלייה בשילוב נר אדום משמעותה חולשה. אין הדבר מעיד בהכרח על ירידות או מפולת העומדת בפתח אם כי מדובר בסימן אזהרה שאין להקל בו ראש. כמו כן יתכנו לא מעט מצבים שבהם השוק ירשום ירידה לעומת אתמול אם כי צבעו של הנר יהיה ירוק.

דוגמה לגרף נרות יומי של מדד ת"א 25:


הנר האמור מייצג ירידה יומית של כ-0.6% בעוד שנר ירוק ומבטא שליטה של קונים. הסיבה היא שהמדד פתח את היום במחיר נמוך לעומת הסגירה של הנר הקודם אך במהלך יום המסחר מצבו השתפר עקב לחץ קניות ושער הסגירה גבוה משער הפתיחה. ירידה של כ-0.6% מיוחסת להשוואה שבין שער הסגירה של הנר האמור לשער הסגירה של הנר שקדם לו.

בנוסף לשני סוגים אלו אליהם יש לתת את הדעת כבר מעתה, הרי שיש לשים לב לשני סוגים  נוספים שמשמעותם יכולה להיות גבוהה בתנאים מסוימים. את הנר הראשון אני מכנה "נר של קונים". נר של קונים הוא נר בעל גוף קטן (אדום או ירוק כאשר במקרה זה אין לצבע משמעות) המצוי בחלקו העליון של הנר. הצללית העליונה זניחה ואילו הצללית התחתונה ארוכה לפחות פי שניים מהגוף. אפשר לראות דוגמה תאורטית בתרשים הבא:


נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מהלך ירידות. הוא מעיד על כניסתם של קונים וכאשר הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר. במרבית המקרים הוא מציין בהקשרים רחבים יותר את סיומה של מגמת הירידה או מהלך ירידות. הוא יכול להופיע בכל ממד זמן (חודשי, שבועי או יומי).

הנר השני נקרא "נר של מוכרים". נר של קונים הוא נר בעל גוף קטן (אדום או ירוק) המצוי בחלקו התחתון של הנר. הצללית התחתונה זניחה ואילו הצללית העליונה ארוכה לפחות פי שניים מהגוף.

נר זה משמעותי כאשר הוא מופיע לאחר מגמת עלייה. הוא מעיד על יציאתם  של מוכרים וכאשר הוא מלווה במחזור מסחר גבוה הוא משמעותי יותר ומעיד על יציאה של גופים מוסדיים. ברמה האופרטיבית יש לו רק משמעות אחת: חיסול מיידי של הפוזיציה. הוא יכול להופיע בכל ממד זמן.
מחזורי המסחר 
פיסת מידע נוספת בה משתמשים מנתחים טכניים  היא מחזורי המסחר. מחזור המסחר מוגדר כ"כמות המניות שהחליפה ידיים בערכים כספיים, ביום מסחר נתון". מחזור המסחר מקבל ביטוי כקו אנכי בחלקו התחתון של הגרף מתחת לגרף המחירים. עמודה ארוכה יותר, תייצג נפח מסחר גדול יותר. עמודה קצרה יותר - נפח מסחר נמוך.

מספר תובנות לגבי מחזורי המסחר:
 • אין לסחור ואף לנתח מניה שמחזור המסחר היומי ממוצע בה קטן ממיליון שקלים ביום. האמרה הידועה "בואך לשלום צאת בחלום" תופסת כאן היטב. 
 • צבעו של מחזור המסחר בה להקל על ההבנה לגבי מצבה של המניה. האם רשמה עלייה או ירידה לעומת הנר הקודם. כאשר מחזור המסחר ירוק משמעות הדבר היא שהמניה רשמה עלייה. כאשר מחזור המסחר אדום המשמעות כמובן הפוכה. 
 • מחזור הוא עניין יחסי – מחזור גבוה, מונח שיחזור על עצמו לא מעט פעמים במהלך הספר, פירושו גבוה יחסית למחזורים המצויים בסביבתו. מחזור גבוה הוא עניין ויזואלי ועליך להיות משוכנע בכך. 
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  והתאכזב כשלא קיבל.
  מי ביקש מפולת 26/08/2016 15:11
  הגב לתגובה זו
  3 0
  אז נא לעמוד בתור.
  סגור
 • 6.
  עבור מי נדלקים הנרות? ...........
  1 25/08/2016 08:37
  הגב לתגובה זו
  4 1
  עבור זכר למאורע שקרה ב־167 לפנה"ס שבו ניצחו בית חשמונאי את היוונים, טיהרו את המקדש והדליקו באורח ניסי, מפך שמן קטן את מנורת המקדש במשך שמונה ימים, עד שכתשו שמן זית חדש בטהרה.
  סגור
 • 5.
  נר של מוכרים
  אריה אוקו 24/08/2016 12:40
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מראש מתנצל על עזות המצח להעיר לך - ממתלמד למומחה. במשפט "הוא מעיד על יציאתם של מוכרים ". לדעתי הכוונה שיש יותר מוכרים מקונים, הקונים יבצעו את העסקה במחיר נמוך יותר והמחיר של המניה יורד, כלומר נכנסים מוכרים ולא יוצאים. כמו כן אלה שמחזיקים בה מנסים לבצע עסקאות במחיר נמוך יותר כלומר שוב נכנסים מוכרים ולא יוצאים.
  סגור
 • 4.
  הנרות נכבו (ל"ת)
  yuda 24/08/2016 11:48
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 3.
  מחזור של מיליון שקל ?
  יהודה 24/08/2016 11:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אם נלך לפי ההצעה הזאת יהיו לנו בקושי מניות לרכישה בבורסה התל אביבית . יש לקחת מניות שהמחזור שלהן 250 אלף שקל ביום אחרת אין מניות לבחירה
  סגור
 • 2.
  תודה (ל"ת)
  היי אייל 24/08/2016 10:05
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 1.
  הקוראת בקפה
  הקוראת בקפה 24/08/2016 09:35
  הגב לתגובה זו
  4 2
  שים תרנגולת על הראש ותעשה קוקוריקו.
  סגור
 • כשאהיה גדול
  א 24/08/2016 11:08
  הגב לתגובה זו
  5 4
  גם הייתי רוצה להיות חכם ויפה וגבוה ועשיר כמותך.
  סגור
 • צודקת 100 אחוז (ל"ת)
  חי 24/08/2016 15:26
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור