הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתונים מחושבים כתבי אופציות

23/05/2019
excel image יצוא לקובץ אקסל
מחשבון שווי
B&S
תש'
איזון (%)
פ' למימוש
מיידי (%)
מנוף מ' מימוש נוכחי שער
מנייה
שער
אופ'
הצמדה ת' מימוש יחס שם נייר
calc button 15.53 22.5 8.0 26.6 336.1 322.4 12.1 ל 15/10/2019  1.0 אופל בלאנס אפ 3
calc button 21.21 26.9 2.4 4.0 400.0 350.7 130.8 ל 12/07/2019  1.5 אי.אל.די אפ 3
calc button 665.23 120.7 1.0 1.2 125.0 790.2 673.0 ל 23/06/2019  1.0 אינטרקיור אפ 3
calc button 210.75 214.1 84.6 8.3 4000.0 2318 277.9 ל 25/12/2019  1.0 אינסוליין אפ 8
calc button 414.28 85.2 147.3 8.3 5454.0 2318 278.5 ל 27/12/2020  1.0 אינסוליין אפ 9
calc button 52.84 998.2 151.0 9.4 4400.0 1831 195.0 ל 22/10/2019  1.0 אינפימר אפ 1
calc button 0.86 729.0 57.5 19.7 105.0 68.9 3.5 ל 14/08/2019  1.0 אליום מדיקל אפ 8
calc button 7.78 75.7 106.7 5.6 130.0 68.9 12.4 ל 14/11/2020  1.0 אליום מדיקל אפ 9
calc button 9081.34 6.4 0.7 1.0 419.0 9341 8987.0 ל 15/02/2022  1.0 אלקטריאון אפ 2
calc button 199.51 21.0 10.0 5.6 1997.3 2169 388.8 ל 31/12/2019  1.0 אמות אפ 9
calc button 17.44 12.2 0.6 12.6 220.0 237.3 18.8 ל 15/06/2019  1.0 אנלייט אנרגיה אפ 2
calc button 37.06 303.4 341.7 2.6 575.0 127.2 56.0 ל 30/09/2020  1.1 אפולו פאוור אפ 2
calc button 11.96   99.3 3.8 220.0 127.2 33.5 ל 15/08/2019  1.0 אפולו פאוור אפ 3
calc button 13.67 799.3 361.1 5.7 1670.1 370 66.4 ל 28/02/2020  1.0 ברנמילר אפ 1
calc button 17.40 323.9 20.9 1.8 30.0 46.4 26.1 ל 31/08/2019  1.0 גו.די.אם אפ 3
calc button 5.84 23.3 9.1 20.2 105.0 100.8 5.0 ל 31/10/2019  1.0 ג'נריישן קפ אפ 1
calc button 20.20 242.7 46.6 2.9 180.3 161.3 56.1 $ 31/10/2019  1.0 הזדמנות יהש אפ 6
calc button 19.71 193.7 97.1 2.1 240.5 161.3 77.4 $ 15/05/2020  1.0 הזדמנות יהש אפ 7
calc button 16.06 145.2 170.7 2.1 360.7 161.3 76.0 $ 31/12/2020  1.0 הזדמנות יהש אפ 8
calc button 0.17 346.0 144.7 1.4 250.0 143.5 101.2 ל 31/07/2020  1.0 הכשרה התחדשות אפ 6
calc button 0.03 85.3 179.1 38.1 158.0 54.7 1.5 ל 31/01/2021  1.0 וויי בוקס אפ 1
calc button 6.90 18.4 39.1 4.3 63.5 54.7 12.6 ל 30/10/2021  1.0 וויי בוקס אפ 2
calc button 0.01     1.4 350.0 26.2 19.0 ל 31/07/2020  1.0 וונטייז אפ 1
calc button 0.00   91.7 14.5 800.0 432.8 29.8 ל 06/06/2019  1.0 טוגדר אפ 5
calc button 0.26   138.4 13.6 1000.0 432.8 31.9 ל 14/08/2019  1.0 טוגדר אפ 6
calc button 34.78 43.8 104.1 2.9 250.0 147 50.0 ל 31/12/2021  1.0 טכנופלס ונצרס אפ 2
calc button 9.74 45.4 143.9 8.2 85.0 36.7 4.5 ל 25/12/2021  1.0 לוזון קבוצה אפ 4
calc button 127.32 318.2 3.8 1.3 50.0 177.3 134.0 ל 30/06/2019  1.0 מובייל מקס אפ 5
calc button 159.02 14.0 20.6 2.7 461.7 557.1 209.9 ל 24/07/2021  1.0 מור השקעות אפ 1
calc button 8.86 -46.2 -0.9 14.2 72.0 78.2 5.5 ל 30/05/2019  1.0 מיקרומדיק אפ 21
calc button 31.17 213.5 40.9 2.0 72.0 78.2 38.2 ל 28/11/2019  1.0 מיקרומדיק אפ 22
calc button 7.92 131.3 97.0 2.1 59.1 39.7 19.1 ל 25/08/2020  1.0 מיקרונט אפ 1
calc button 0.00     14.3 380.0 28.7 2.0 ל 04/07/2019  1.0 מירלנד אפ 1
calc button 0.22     19.1 420.0 28.7 1.5 ל 04/07/2020  1.0 מירלנד אפ 2
calc button 7.24 18.0 5.2 29.3 170.0 167 5.7 ל 17/09/2019  1.0 מניבים ריט אפ 2
calc button 7.85 51.1 36.5 17.3 562.1 429.9 24.8 ל 09/03/2020  1.0 מנרב פרויקט אפ 2
calc button 0.12 797.0 183.1 8.1 85.0 31.4 3.9 ל 28/11/2019  1.0 מרחביה אחז אפ 3
calc button 260.73 150.9 27.6 3.0 1349.2 1424 468.0 $ 08/10/2019  1.0 נאוויטס פטרו אפ 2
calc button 423.61 36.5 43.8 3.0 1565.8 1424 482.6 $ 10/01/2021  1.0 נאוויטס פטרו אפ 4
calc button 1.83 45.2 161.8 15.7 200.0 78.3 5.0 ל 31/01/2022  1.0 סאטקום מער אפ 2
calc button 0.00 404.1 147.0 202.8 500.0 202.8 1.0 ל 15/12/2019  1.0 סאני תקשורת אפ 3
calc button 3.33   28.7 114.2 2000.0 1565 13.7 ל 24/06/2019  1.0 סלקום אפ 2
calc button 0.43 444.2 167.6 16.3 1550.0 592.8 36.4 ל 31/12/2019  1.0 ספרינג אפ 1
calc button 0.43 439.0 167.1 17.9 1550.0 592.8 33.2 ל 31/12/2019  1.0 ספרינג אפ 2
calc button 0.01     1.8 71.0 33.3 3.7 $ 25/05/2020  0.2 פטרוטקס אפ 8
calc button 0.02 117.7 298.9 7.6 128.4 33.3 4.4 $ 23/04/2021  1.0 פטרוטקס אפ 9
calc button 106.91 17.4 30.4 5.9 340.0 299.5 50.4 ל 30/04/2021  1.0 פלסטו קרגל אפ 7
calc button 25.04 164.0 36.2 5.3 330.0 281 52.8 ל 10/10/2019  1.0 פנטזי נטוורק אפ 2
calc button 32.09 61.3 84.3 10.0 490.0 281 28.0 ל 10/10/2020  1.0 פנטזי נטוורק אפ 3
calc button 1.60 221.1 303.8 4.7 70.0 18.3 3.9 ל 30/09/2020  1.0 צירון אפ 5
calc button 0.00   64.7 7.4 150.0 85 13.5 ל 05/06/2019  1.2 קדימהסטם אפ 2
calc button 0.00   71.2 5.0 150.0 85 20.0 ל 05/06/2019  1.2 קדימהסטם אפ 3
calc button 22.91 211.9 49.9 5.9 250.0 187.9 31.6 ל 22/10/2019  1.0 קנאשור אפ 2
calc button 41.39 100.4 88.4 3.5 300.0 187.9 54.0 ל 21/07/2020  1.0 קנאשור אפ 3
calc button 1054.18 547.9 46.1 1.0 600.0 1201 1155.0 ל 07/10/2020  1.0 קנביט אפ 2
calc button 19.51 4.6 2.8 6.1 115.0 133.3 22.0 ל 12/02/2020  1.0 קסניה אפ 6
calc button 26.55 17.6 13.3 5.3 120.0 127.1 24.0 ל 30/04/2020  1.0 רובוגרופ אפ א
calc button 2.70 85.8 125.3 7.1 131.0 62 8.7 ל 04/11/2020  1.0 רותם אנרגיה אפ 1
calc button 2.38 71.9 239.5 7.3 202.0 62 8.5 ל 04/11/2021  1.0 רותם אנרגיה אפ 2
calc button 2.86 69.6 354.4 3.1 262.0 62 19.7 ל 04/11/2022  1.0 רותם אנרגיה אפ 3
calc button 1.87 60.1 100.9 3.6 400.0 231.1 64.2 ל 01/04/2021  1.0 רני צים אפ 1
calc button 29.57 39.8 49.5 4.3 44.5 281.8 8.1 $ 15/11/2020  0.1 רציו אפ 18
calc button 321.23 32.0 1.1 1.4 134.2 462.7 333.7 $ 15/07/2019  1.0 רציו פטרול אפ 1
calc button 329.86 17.1 7.7 1.3 155.0 462.7 343.2 $ 14/01/2021  1.0 רציו פטרול אפ 2
calc button 146.88 6.6 10.3 3.2 377.7 477.7 149.2 ל 31/07/2021  1.0 שוהם ביזנס אפ 1