מפת אתר ניירות מדדים וכתבות

כתבות 2000 כתבות 2001 כתבות 2002 כתבות 2003 כתבות 2004 כתבות 2005 כתבות 2006 כתבות 2007 כתבות 2008 כתבות 2009 כתבות 2010 כתבות 2011 כתבות 2012 כתבות 2013 כתבות 2014 כתבות 2015 כתבות 2016
מס' נייר  שם נייר שם נייר (Eng) SMS נייר נייר סוג     
373019 אאורה AURA אאורה מניה
1100957 אבגול AVGOL אבגול מניה
1105055 אבוג'ן EVOGENE אבגן מניה
106013 אביב ארלון AVIV ARLON אבלן מניה
444018 אביב בניה AVIV אביב מניה
1137256 אביליטי ABILITY אביל מניה
268011 אבנר יהש AVNER L אבנר מניה
675017 אברבוך AVERBUCH אברבך מניה
297010 אברות AVROT אברות מניה
722314 אגוד UNION אגוד מניה
1820083 אדגר ADGAR INV. אדגר מניה
556019 אדן אנרגיה EDEN ENERGY-M אדן מניה
1105162 אדרי-אל EDRI-EL אדרל מניה
1086230 או.אר.טי O.R.T. ארטכ מניה
1082965 אודיוקודס AUDIOCODES אודק מניה
448019 אולטרה אקוויטי ULTRA EQUITY אלטר מניה
1135516 אופטיבייס OPTIBASE אובס מניה
1094986 אופל בלאנס OPAL BALANCE אופל מניה
1129543 אופקו הלת' OPKO HEALTH אפקו מניה
1080720 אופקטרא OPHECTRA-M אפקט מניה
601013 אוצר התיישבות OHH אוהה מניה
1082114 אור סיטי OR CITY-M אור מניה
265017 אורביט ORBIT ארביט מניה
1104496 אורד ORAD אורד מניה
1135706 אורון קבוצה ORON GROUP אורנ מניה
1103506 אוריין ORIAN אורן מניה
1134402 אורמת טכנו ORMAT TECHNO ארמת מניה
1103464 אורתם סהר ORTAM SAHAR ארתם מניה
715011 אזורים AZORIM אזרם מניה
1084789 אי אונליין A ONLINE-M אנלן מניה
365015 אי אס אר אר ASRR אסרר מניה
1084003 אי.אל.די A.L.D. אילד מניה
418012 אי.טי.ויו מדיקל E.T.VIEW MEDIC אטוי מניה
175018 איביאי בית השק IBI INV HOUSE אבא מניה
824011 איי.די.אן A.D.N אדנ מניה
431015 אייאיאס IES איאס מניה
641019 אייביטרנס ABETRANS-M אבטר מניה
505016 איידיאו ADO אדו מניה
1129501 איידיאיי ביטוח IDI INSUR אדבט מניה
209015 איילון AYALON -L אילון מניה
1122415 אייסקיור מדיקל ICECURE MEDICAL אסקמ מניה
1080753 אילקס מדיקל ILEX MEDICAL אילקס מניה
282012 אימקו IMCO אמקו מניה
1117795 אינטק פארמה INTEC PHARMA אנטקפ מניה
1080928 אינטר תעשיות INTER INDSTRIES אנתע מניה
174011 אינטרגאמא INTERGAMA אנטר מניה
1083443 אינטרנט זהב INTERNET GOLD אנזהב מניה
1106376 אינטרקיור INTERCURE אנקר מניה
1120161 אינסוליין INSULINE אנסל מניה
1080688 אינפימר INFIMER אנפר מניה
1132356 אינרום INROM CONST אנרם מניה
1081074 איסתא ISSTA אסתא מניה
1081868 איתוראן ITURAN אתרן מניה
424010 איתי פיננסים ITAY FINANCIAL אתפנ מניה
1102458 איתמר ITAMAR אתמר מניה
1087824 אל על EL AL אלעל מניה
1081116 אלביט הדמיה ELBIT IMAGING אלבהד מניה
474015 אלביט מדיקל טכנ ELBIT MEDITEC אלמדט מניה
1081124 אלביט מערכות ELBIT SYSTEMS אלבמע מניה
744011 אלגומייזר ALGOMIZER אלמו מניה
1099654 אלוט תקשורת ALLOT COMMUNI אלטת מניה
1082635 אלומיי ELLOMAY אלומ מניה
1117688 אלון גז ALON GAS אלגז מניה
1082551 אלון רבוע כחול ALON BLUE SQUAR אלרכ מניה
390013 אלוני חץ ALONY HETZ אלחץ מניה
1101450 אליום מדיקל ALLIUM MEDICAL אלמד מניה
1090364 אלספק ELSPEC אלספק מניה
694034 אלקו ELCO אלקו מניה
739037 אלקטרה ELECTRA אלקטה מניה
1094044 אלקטרה נדלן ELECTRA REAL E. אלקנד מניה
5010129 אלקטרה צריכה ELECTRA CO PR אמצ מניה
387019 אלרוב נדלן ALROV PROPERT אלרנד מניה
749077 אלרון ELRON אלרון מניה
1097278 אמות AMOT אמות מניה
589010 אמיליה פיתוח EMILIA DEVEL אמפת מניה
1105907 אמניס AMNIS אמנס מניה
654012 אמנת AMANET אמנת מניה
382010 אמת E&M אמת מניה
771014 אנגל משאבים ENGEL RESOUR אנמש מניה
180018 אנגל שלמה ANGEL SALOMON אנגלש מניה
1101021 אנדימד ENDYMED אנדי מניה
720011 אנלייט אנרגיה ENLIGHT ENERGY אנלט מניה
1080613 אנליסט ANALYST אנלסט מניה
1123355 אנרג'יקס ENERGIX אנרג מניה
422014 אס אר אקורד S.R ACCORD אסאק מניה
550012 אסטיגי STG סטג מניה
313015 אספן גרופ ASPEN GROUP אסגר מניה
1119593 אפוסנס APOSENSE אפוס מניה
383018 אפיו אפריקה APIO AFRICA-L אפיו מניה
363010 אפליי APPLY אפלי מניה
578013 אפקון החזקות AFCON HOLD אפהח מניה
611012 אפריקה AFRICA אפרק מניה
1097948 אפריקה מגורים AFRICA RESIDENC אפמג מניה
1091354 אפריקה נכסים AFRICA PROERT. אפנכ מניה
800011 אפריקה תעשיות AFRICA INDUST-L אפתש מניה
755017 אקויטל EQUITAL אקטל מניה
1085497 אקס טי אל XTL BIO אקסבי מניה
1104868 אקסלנז EXALENZ אקסנ מניה
1080639 אקסלנס השקעות EXCELLENCE-L אקסל מניה
299016 אראסאל RSL רסל מניה
617035 ארגמן ARGAMAN-M ארגמן מניה
1091651 ארד ARAD ארד מניה
587014 ארית תעשיות ARYT ארית מניה
1085265 ארן ARAN ארן מניה
366013 ארנה גרופ ARENA GROUP ארנה מניה
1095835 ארפורט סיטי AIRPORT CITY ארפט מניה
310011 ארקו החזקות ARKO HOLDINGS ארקו מניה
1104314 אשדר ASHDAR אשדר מניה
251017 אשטרום נכסים ASHTROM PROP אשנכ מניה
1132315 אשטרום קבוצה ASHTROM GROUP אשקב מניה
1097229 ב.יאיר B.YAIR ביאר מניה
1101666 בבילון BABYLON בבילון מניה
485011 בונוס ביוגרופ BONUS BIOGROUP בונס מניה
531012 בוני תיכון BONEI TICHON-L בנתכ מניה
2590248 בזן BAZAN בזן מניה
230011 בזק BEZEQ בזק מניה
1107663 בי קומיוניקיישנס B COMMUNICATION בקומ מניה
1097054 בי.אס.פי B.S.P. בספ מניה
1092709 בי.ג'י.איי BGI בגאי מניה
1097260 ביג BIG ביג מניה
1096049 ביו ויו BIO VIEW בויו מניה
1136365 ביוטיים BIOTIME ביטמ מניה
1095223 ביולייט BIOLIGHT בולט מניה
1101518 ביוליין BIOLINE RX ביוליין מניה
368019 ביומדיקס BIOMEDIX במדק מניה
249011 ביונד טיים BEYOND TIME-M בנטמ מניה
1105204 ביונדווקס BIONDVAX בנדק מניה
1126788 ביוקנסל BIOCANCELL בקסל מניה
1083682 ביטוח ישיר DIRECT INSURANC בטשר מניה
1097344 ביי2 נטוורקס BUY2 NETWORKS ביי2 מניה
593038 בינלאומי FIBI BANK בנלמ מניה
530014 בירמן BIRMAN ברמן מניה
235010 בית הזהב GOLDEN HOUSE בזהב מניה
1081561 בית שמש BET SHEMESH מנבש מניה
1121607 בראק אן וי BRACK CAPIT N V ברקא מניה
1100718 בריינסוויי BRAINSWAY בריינסוויי מניה
399014 בריל BRILL בריל מניה
1094283 ברימאג BRIMAG ברמג מניה
1094515 ברם תעשיות BRAM INDUS ברם מניה
286013 ברן BARAN ברן מניה
536011 ברנד BRAND ברנד מניה
1104744 גאון אחזקות GAON-M גאון מניה
759019 גב ים BAYSIDE LAND גבים מניה
506022 גבעות יהש GIVOT L גבעות מניה
494013 גו.די.אם GODM גודמ מניה
462010 ג'ובוקיט החזקות JOBOOKIT HOLD גבקט מניה
149013 גולד GOLD גולד מניה
484014 גוליבר GULLIVER-M גלבר מניה
1091933 גולן פלסטיק GOLAN PLASTIC גלפל מניה
1096148 גולף GOLF גולף מניה
126011 גזית גלוב GAZIT GLOBE גלוב מניה
1122688 ג'י.אף.סי G.F.C-L גפסי מניה
1082510 גילת GILAT גילת מניה
1119833 גלוב אקספ יהש GLOB EXPLOR M גלאק מניה
1080522 גמאטרוניק GAMATRONIC-L גמטק מניה
1133081 גמול השקעות GMUL INVEST-M גמול מניה
532010 גן שמואל GAN SHMUEL גנשמ מניה
1095892 גניגר GINEGAR גנגר מניה
264010 גפן השק GEFEN INV-M גפן מניה
1084433 ג'רוסלם השקעות JERUSALEM INV-M גרהש מניה
1104363 גרינרג'י GREENERGY-L גרנג מניה
770016 דולומיט אחזקות DOLOMITE HOLD דלמט מניה
400010 דוניץ DUNIEC דונץ מניה
1093202 דור אלון DOR ALON דראל מניה
1118322 דורי בניה DORI CONST דורב מניה
473017 דורי קבוצה DORI GROUP דרקב מניה
1096676 דורסל DORSEL דרסל מניה
1093558 די פארם D-PHARM דפרם מניה
1103852 די.אן.איי ביומד D.N.A BIOMED דאנא מניה
691212 דיסקונט DISCOUNT דסקנט מניה
639013 דיסקונט השקעות DISCOUNT INV דסקש מניה
111013 דירקט קפיטל DIRECT CAPITA-M דרקפ מניה
565010 דלק אנרגיה DELEK ENERGY דלקאנ מניה
1084128 דלק קבוצה DELEK GROUP דלקקב מניה
475020 דלק קידוחים יהש DELEK DRILL L דלקד מניה
829010 דלק רכב DELEK AUTOMOTIV דלקרכ מניה
627034 דלתא DELTA דלתא מניה
1090315 דמרי DIMRI דמרי מניה
822015 דן מלונות DAN HOTELS דן מניה
314013 דנאל כא DANEL דנלכא מניה
711010 דקסיה ישראל DEXIA ISRAEL דקסאל מניה
1095405 הדסית ביו HADASIT BIO הדסת מניה
1084367 הון אחזקות CAPITAL HOLD-M הנאח מניה
1119924 הזדמנות יהש ISRAEL OP L הזיש מניה
1121474 הכשרה אנרגיה ILDC ENERGY הכשא מניה
612010 הכשרת הישוב LAND DEV הכשרה מניה
1080324 המלט HAMLET המלט מניה
1104959 המשביר 365 HAMASHBIR 365 משהח מניה
767012 הפניקס PHOENIX פנקס מניה
585018 הראל השקעות HAREL הראל מניה
1081983 וו.טי.פי W.T.P. וטפי מניה
1082346 וואיטסטון WHITESTONE ווטס מניה
161018 וואן טכנולוגיות ONE TECHNOLOGI וואן מניה
220012 וויז פארמה WIZE PWARMA ויזפ מניה
216010 וויטסמוק WHITESMOKE וסמק מניה
486027 וויי בוקס YBOX מרתן מניה
574012 ווקסיל ביו VAXIL BIO-M וקסל מניה
350017 ויז'ן סיגמא VISION SIGMA ויזן מניה
416016 וילאר VILLAR ולאר מניה
371013 וילי פוד WILLY FOOD ולפוד מניה
1123777 ויקטורי VICTORY וקטר מניה
1109966 ויתניה VITANIA ותנה מניה
130013 זנלכל ZANLAKOL זנכל מניה
1099761 זרח יהש ZERAH M זרח יהש מניה
576017 חברה לישראל ISRAEL CORP חל מניה
823013 חג'ג' HAGAG חגג מניה
351015 חד HOD חד מניה
1080951 חוף גיא GAI BEACH חגיא מניה
1084698 חילן HILAN חילן מניה
150011 חירון HIRON חרון מניה
1092345 חלל תקשורת SPACE COM חלל מניה
1104785 חממה סחר HAMAMA חממה מניה
384016 חמת HAMAT חמת מניה
243014 חנל יהש HLDS L חנל מניה
1102532 חנן מור HANAN MOR חנן מור מניה
1082379 טאואר TOWER טאואר מניה
629014 טבע TEVA טבע מניה
1083377 טופ מערכות TOP SYSTEMS-L טופמע מניה
103010 טיב טעם TIV TAAM טטעמ מניה
1083419 טכנופלס ונצרס TCHNOPLS VENT טכפצר מניה
477018 טלדור TALDOR טלדר מניה
354019 טלסיס TELSYS טלסיס מניה
583013 יואל JOEL יואל מניה
1096007 יוזר טרנד USER TREND-M יוזר מניה
1083831 יוניטרוניקס UNITRONICS יונט מניה
704015 יצוא EXPORT INV יצוא מניה
726018 ירושלים JERUSALEM ירושלים מניה
434019 ישראל קנדה ISRAEL CANADA ישקנ מניה
232017 ישראמקו יהש ISRAMCO L ישרמק מניה
1080985 ישרוטל ISROTEL -L ישרטל מניה
613034 ישרס ISRAS ישרס מניה
810010 כהן פיתוח COHEN DEV כהנפת מניה
765016 כיטוב פארמה KITOV PHARMA מנרם מניה
281014 כיל ICL כיל מניה
198010 כלכלית ירושלים JERUSALEM ECON כלכל מניה
1104280 כלל ביוטכנו CLAL BIOTECH כללבי מניה
224014 כלל עסקי ביטוח CLAL INSURANCE כללבט מניה
355016 כלנית כרמון KALANT CARMON-M כלנת מניה
1094473 כן פייט ביופרמה CAN FITE BIO כנפב מניה
543017 כנפיים KNAFAIM כנפים מניה
522011 כפרית KAFRIT כפרת מניה
440016 כרמית CARMIT כרמת מניה
197012 כתר KETER-L כתר מניה
604611 לאומי LEUMI לאומי מניה
136010 להב LAHAV להב מניה
753012 לודזיה LODZIA לודז מניה
1081439 לודן LUDAN לודן מניה
719013 לוי LEVI -M לוי מניה
200014 לוינסקי עופר LEVINSKI OFER ליעפ מניה
573014 לוינשטין הנדסה LEVINSTEIN ENG לשטן מניה
1119080 לוינשטין נכסים LEVINSTEIN PROP לשנכ מניה
584011 ליבנטל LIBENTAL לבטל מניה
318014 לידר השקעות LEADER לידר מניה
1096106 לידר שוקי הון LEADER CAP לדרן מניה
1123017 לייבפרסון LIVEPERSON לפסן מניה
826016 לכיש LACHISH לכיש מניה
642017 לפידות LAPIDOTH-L לפדת מניה
1091248 לפידות חלץ יהש LAPIDOT HEL L לפחל מניה
127019 מבטח שמיר MIVTACH SHAMIR מבשמ מניה
226019 מבני תעשיה INDUS BUILDING מבני מניה
1081165 מגדל ביטוח MIGDAL INSUR. מגדל מניה
1131523 מגדלי תיכון MEDITR TOWER מגתכ מניה
1104488 מגה אור MEGA OR מגאר מניה
1082312 מג'יק MAGIC מג'יק מניה
253013 מדטכניקה MEDTECHNICA מדטכנ מניה
1096171 מדיגוס MEDIGUS מדגס מניה
1122654 מדיוי MEDIVIE מדיוי מניה
1096890 מדיקל MEDICAL מדקל מניה
686014 מהדרין MEHADRIN-L מהדרן מניה
1105139 מובייל מקס MOBILE MAX-L מבמק מניה
345017 מודיעין יהש MODIIN L מדע מניה
1106855 מזור רובוטיקה MAZOR ROBOTICS מזור מניה
695437 מזרחי טפחות MIZRAHI TEFAHOT מזטפ מניה
1131697 מטומי MATOMY מטומי מניה
669010 מטי MTI מטי מניה
716019 מטעי הדר 1 CITRUS PLT1-L מטעי1 מניה
716035 מטעי הדר 5 CITRUS PLANT5-L מטעי5 מניה
445015 מטריקס MATRIX מטרקס מניה
1083856 מטרת מיזוג MARGING PURP-M מטמז מניה
544015 מידאס MYDAS מדאס מניה
507012 מיחשוב ישיר קב COMPUTER DIRECT מחשר מניה
1081843 מיטב דש MEITAV DS מטדש מניה
1091065 מיטרוניקס MAYTRONICS מטרן מניה
1094168 מיי סייז MY SIZE מיסז מניה
1136704 מיילן MYLAN מילן מניה
433011 מיקרומדיק MICROMEDIC מקטכ מניה
1099787 מיקרונט MICRONET 0.1 מיקרונט מניה
1105196 מישורים MISHORIM מישר מניה
343012 מלונות הכשרה HACHSHARA-L הכמל מניה
323014 מליסרון MELISRON מלסרן מניה
156018 מלם תים MALAM TEAM מלתם מניה
238014 ממן MAMAN ממן מניה
1129444 מנדלסון תשת MENDELSON IF מנתש מניה
566018 מנורה מב החז MENORA MIV HLD מנורה מניה
1136639 מנקיינד MANNKIND מנקד מניה
155036 מנרב MINRAV מנרב מניה
528018 מעברות MAABAROT מעבת מניה
1135169 מעין ונצרס MAAYAN VENTUR-M מעין מניה
1106749 מצלאוי MASLAVI -L מצלא מניה
134015 מקסימה MAXIMA מקסמ מניה
338012 מר MER מר מניה
257014 מרחביה אחזקות MERCHAVIA HOLD מראח מניה
1080241 משאבי טבע NATURAL RESOURC מטבע מניה
208017 נאוי NAWI נאוי מניה
1118470 נאוסיטי NEOCITY נסט מניה
1136274 נבידאה NAVIDEA BIO נבדה מניה
564013 נדלנס NADLANS נדלנס מניה
1084557 נובה NOVA נובה מניה
723007 נורסטאר NORSTAR נסטר מניה
168013 נטו אחזקות NETO נטו מניה
1105097 נטו מלינדה NETO MALINDA-L נטמל מניה
397018 ניו הוריזון NEW HORIZON-L נירז מניה
273011 נייס NICE נייס מניה
632018 נייר חדרה HADERA PAPER נייח מניה
660019 ניסן NISSAN ניסן מניה
1103621 ניסקו חשמל NISKO ELECTRI-L נסחש מניה
699017 נכסים ובנין PROPERT & BUIL נכסבנ מניה
751032 ננו דיימנשן NANO DIMENSION ננדמ מניה
1083575 נעמן NAAMAN נעמן מניה
643015 נפטא NAPHTHA נפטא מניה
274019 נפטא חיפוש NAPHTHA EXP L נפטאח מניה
666016 נץ מלונות NETZ HOTELS נצמל מניה
455014 נץ קבוצה NETZ GRUOP נץ מניה
1083930 נקסט ג'ן NEXTGEN נקגן מניה
1095785 נקסטקום NEXTCOM נקסט מניה
421016 נתנאל גרופ NETANEL GROUP נתגר מניה
1080597 סאטקום מערכות SATCOM SYSTEM סטקם מניה
1081686 סאמיט SUMMIT סמט מניה
5550157 סאני SUNY סאני מניה
1098755 סאנפלאואר SUNFLOWER סנפל מניה
1087659 סאפיינס SAPIENS ספנס מניה
1121300 סודהסטרים SODASTREAM סודה מניה
1094622 סוהו נדלן SOHO REAL ES סוהו מניה
1102235 סולגרין SOLEGREEN פרקג מניה
1129451 סומוטו SOMOTO סמטו מניה
442012 סיאי C I SYSTEMS סיאי מניה
1083237 סיירן CYREN סירן מניה
1084953 סינאל SYNEL סנאל מניה
269019 סינמה יהש CINEMA -M סנמה מניה
1136811 סלזיון CELSION סלזי מניה
1109644 סלע נדלן SELLA REAL EST סלענד מניה
1101534 סלקום CELLCOM סלקם מניה
241018 סלקט ביומד CELLECT BIOMED סלבד מניה
813014 סנו SANO סנו מניה
1090117 ספאנטק SPUNTECH ספנטק מניה
1080605 ספיץ' SPEECH ספיץ מניה
288019 סקופ SCOPE סקופ מניה
1131556 סקייליין SKYLINE סקלן מניה
1082353 סקיילקס SCAILEX סקלס מניה
1085166 סרגון CERAGON סרנט מניה
1119478 עזריאלי קבוצה AZRIELI GROUP עזרל מניה
1083658 עילדב ELDAV עלדב מניה
625012 על בד ALBAAD עלבד מניה
1092204 עמיר שיווק AMIR MARK. עמשק מניה
731018 ערד ARAD INVESTMENT ערד מניה
312017 עשות ASHOT עשות מניה
1126226 פוטומדקס PHOTOMEDEX פטמד מניה
1138189 פוינטר POINTER פנטר מניה
1083633 פולאר תקשורת POLAR COMM פלרתק מניה
745018 פוליגון POLYGON פלגן מניה
662577 פועלים POALIM פועלים מניה
1084482 פועלים איביאי POALIM IBI פאי מניה
1087022 פוקס FOX פוקס מניה
169011 פורמולה ויז'ן FORMULA VISN פוט מניה
256016 פורמולה מערכות FORMULA פרמלה מניה
199018 פורסייט FORESIGHT פרסט מניה
1100007 פז נפט PAZ OIL פזנפט מניה
756015 פטרוכימיים PETROCHEMICAL פטרו מניה
599019 פי.אל.טי פיננס P.L.T. FINANC פלטפ מניה
763011 פיבי FIBI HOLDINGS פיבי מניה
412015 פייטון PAYTON פטון מניה
1091685 פיסיבי טכנ P.C.B TEC פסבט מניה
1109917 פלאזה סנטרס PLAZA CENTERS פלזס מניה
1121730 פלוריסטם PLURISTEM פלתר מניה
1081603 פלסאון תעשיות PLASSON INDUS פלסון מניה
727016 פלסטו שק PLASTO SAC פלשק מניה
1092840 פלסטופיל PLASTOFIL פפיל מניה
644013 פלרם PALRAM פלרם מניה
315010 פמס FMS פמס מניה
278010 פנטזי נטוורק FANTASY NETWORK פנטז מניה
333013 פנינסולה PENINSULA GROUP פננס מניה
1118116 פרוטאולוגיקס PROTEOLOGICS-M פרטל מניה
1120609 פרוטליקס PROTALIX פלקס מניה
1081082 פרוטרום FRUTAROM פרטרם מניה
549014 פרופיט PROFIT-M פרפט מניה
1083484 פרטנר PARTNER פרטנר מניה
1130699 פריגו PERRIGO פרגו מניה
1102219 פרידנזון FRIDENSON פרדנ מניה
1095819 פריון נטוורק PERION NETWORK פריון מניה
328013 פריורטק PRIORTECH פרטק מניה
1102128 פרשקובסקי PRASHKOVSKY פרשקובסקי מניה
342014 צאם CHAM צאם מניה
730010 צור ZUR צור מניה
456012 צירון CHIRON בזצ מניה
1104058 צמח המרמן ZMH צמח מניה
361014 צמיחה ZMIHA -M צמחה מניה
454017 צנורות המזהת TUBE צנמז מניה
425017 צרפתי SARFATI צרפת מניה
1128461 קדימהסטם KADIMASTEM קדסט מניה
271015 קו מנחה TRENDLINE קמנחה מניה
386011 קווינקו QUEENCO קנקו מניה
1083955 קווליטאו QUALITAU קלטו מניה
496018 קולפלנט COLLPLANT קלפט מניה
1085208 קומפיוגן COMPUGEN קמפג מניה
389015 קופיקס גרופ COFIX GROUP קפקס מניה
797035 קליל KLIL קליל מניה
1094119 קמהדע KAMADA קמדע מניה
1095264 קמטק CAMTEK קמטק מניה
1106806 קמן קפיטל KMN CAPITAL-L קמןק מניה
1134139 קנון KENON קנון מניה
280016 קסטרו CASTRO קסטרו מניה
1099571 קסניה XENIA קסנה מניה
1097146 קפיטל פוינט CAPITAL POINT קפטל מניה
1087949 קרדן אן.וי KARDAN N.V. קרנו מניה
1124478 קרדן יזמות KARDEN YAZ קרית מניה
1210079 קרדן ישראל KARDAN ISRAEL קריש מניה
1118447 קרדן נדלן KARDAN REAL ES קרנד מניה
621011 קרור KERUR קרור מניה
1123850 קרסו CARASSO קרסו מניה
413013 קשרי תעופה AVIATION LINKS קשרתע מניה
393017 ראלקו RALCO רלקו מניה
526012 רבד RAVAD רבד מניה
1098565 רבוע נדלן BLUE SQ REAL ES רבנד מניה
1103878 רבל RAVAL רבל מניה
1122381 רדהיל REDHILL רדהל מניה
266015 רובוגרופ ROBOGROUP רבגפ מניה
539015 רוטשטיין ROTSHTEIN רשטן מניה
1098920 ריט 1 REIT 1 ריט1 מניה
1080456 רימוני RIMONI רמני מניה
1090943 רם און RAM ON רמאן מניה
1104249 רמי לוי RAMI LEVI רמלי מניה
769026 רפק RAPAC רפק מניה
394015 רציו יהש RATIO L רציו מניה
1081009 רקח REKAH רקח מניה
1082007 שוהם ביזנס SHOHAM BUSINESS שוהם מניה
777037 שופרסל SHUFERSAL שפרסל מניה
746016 שטראוס STRAUSS GROUP שטרס מניה
1081942 שיכון ובינוי SHIKUN & BINUI שוב מניה
1090547 שלאג SHALAG שלאג מניה
1125012 שמן נפט וגז SHEMEN OIL&GA-M שמנפ מניה
634030 שמן תעשיות SHEMEN INDUSTRY שמןתע מניה
1080837 שניב SHANIV שניב מניה
1103571 שנפ SCHNAPP שנפ מניה
1133875 שפיר הנדסה SHAPIR ENG שפהנ מניה
341016 שפע ימים SHEFA YAMIM שפע מניה
1082726 תאת טכנו TAT TECHNO תאתטכ מניה
142018 תדאה TEDEA תדאה מניה
1090141 תדיר גן TADIR GAN תדגן מניה
258012 תדיראן הולדינגס TADIRAN HOLDING תדראן מניה
796011 תיא השקעות TAYA INV-L תאהש מניה
1105022 תיגבור TGBR תגבר מניה
404012 תמדא TAMDA-M תמדא מניה
1116177 תמיר נדלן TAMIR FISH RE תפנד מניה
290023 תעוזה TEUZA תעוזה מניה
673012 תפן TEFEN תפן מניה
1082585 תפרון TEFRON תפרן מניה
1095140 תראפיקס ביו THERAPIX BIO תרפס מניה
3730363 אאורה אפ 5 AURA W5 אאורה.א5 כתבי אופציה
1060102 אביב ארלון אפ 4 AVIV ARLON W4 אבלן.א4 כתבי אופציה
2970184 אברות אפ 5 AVROT W5 אברות.א5 כתבי אופציה
1138270 אופל בלאנס אפ 2 OPAL BALANCE W2 אופל.א2 כתבי אופציה
1137330 אורד אפ 1 ORAD W1 אורד.א1 כתבי אופציה
1136043 אי.אל.די אפ 3 A.L.D W3 אילד.א3 כתבי אופציה
4180188 אי.טי.ויו אפ 4 E.T.VIEW MED W4 אטוי.א4 כתבי אופציה
1134824 אינטרקיור אפ 2 INTERCURE W2 אנקר.א2 כתבי אופציה
1135466 אינסוליין אפ 4 INSULINE W4 אנסל.א4 כתבי אופציה
1137017 איתמר אפ 4 ITAMAR W4 אתמר.א4 כתבי אופציה
3900305 אלוני חץ אפ 10 ALONY HETZ W10 אלחץ.א10 כתבי אופציה
1128826 אמות אפ 7 AMOT W7 אמות.א7 כתבי אופציה
1130897 אמניס אפ 8 AMNIS W8 אמנס.א8 כתבי אופציה
1135474 אנרג'יקס אפ 2 ENERGIX W2 אנרג.א2 כתבי אופציה
1135243 ביג אפ 3 BIG W3 ביג.א3 כתבי אופציה
1131606 ביולייט אפ 8 BIOLIGHT W8 בולט.א8 כתבי אופציה
1127182 ביונדווקס אפ 3 BIONDVAX W3 בנדק.א3 כתבי אופציה
1127927 ביונדווקס אפ 4 BIONDVAX W4 בנדק.א4 כתבי אופציה
1130400 ביונדווקס אפ 5 BIONDVAX W5 בנד.א5 כתבי אופציה
1097351 ביי2 נט אפ 1 BUY2 NET W1 ביי2.א1 כתבי אופציה
1119106 ביי2 נט אפ 2 BUY2 NET W2 ביי2.א2 כתבי אופציה
2860153 ברן אפ 4 BARAN W4 ברן.א4 כתבי אופציה
4940045 גו.די.אם אפ 3 GODM W3 גודמ.א3 כתבי אופציה
1137884 די פארם אפ 2 D-PHARM W2 דפרם.א2 כתבי אופציה
6390298 דיסק השק אפ 4 DISCOUNT INV W4 דסקש.א4 כתבי אופציה
6390306 דיסק השק אפ 5 DISCOUNT INV W5 דסקש.א5 כתבי אופציה
6390314 דיסק השק אפ 6 DISCOUNT INV W6 דסקש.א6 כתבי אופציה
1135201 הדסית ביו אפ 8 HADASIT BIO W8 הדסת.א8 כתבי אופציה
5740089 ווקסיל ביו אפ 1 VAXIL BIO W1-M וקסל.א1 כתבי אופציה
1136118 ויקטורי אפ 1 VICTORY W1 וקטר.א1 כתבי אופציה
1128719 טאואר אפ 9 TOWER W9 טאואר.א9 כתבי אופציה
1137165 טכנופלס ונצרס אפ 1 TCHNOPLAS W1 טכפצר.א1 כתבי אופציה
4340113 ישראל קנדה אפ 4 ISRAEL CANAD W4 ישקנ.א4 כתבי אופציה
1980382 כלכלית ים אפ 9 JERUSALEM EC W9 כלכל.א9 כתבי אופציה
1127687 כן פייט ביו אפ 10 CAN FITE W10 כנפב.א10 כתבי אופציה
1127695 כן פייט ביו אפ 11 CAN FITE W11 כנפב.א11 כתבי אופציה
1130319 כן פייט ביו אפ 12 CAN FITE W12 כנפב.א12 כתבי אופציה
7190192 לוי אפ 4 LEVA W4-M לוי.א4 כתבי אופציה
2260461 מבני תעש אפ 32 INDUS BUIL WB32 מבני.אק32 כתבי אופציה
1128685 מגה אור אפ 2 MEGA OR W2 מגאר.א2 כתבי אופציה
1130244 מדיגוס אפ 8 MEDIGUS W8 מדגס.א8 כתבי אופציה
1135979 מדיגוס אפ 9 MEDIGUS W9 מדגס.א9 כתבי אופציה
1133941 מדיוי אפ 2 MEDIVIE W2 מדיוי.א2 כתבי אופציה
1130525 מדיקל אפ 3 MEDICAL W3 מדקל.א3 כתבי אופציה
1133388 מובייל מקס אפ 5 MOBILE W5-L מבמק.א5 כתבי אופציה
3450251 מודיעין יהש אפ 14 MODIIN WL14 מדע.א14 כתבי אופציה
3450269 מודיעין יהש אפ 15 MODIIN WL15 מדע.א15 כתבי אופציה
4330247 מיקרומדיק אפ 19 MICROMEDIC W19 מקטכ.א19 כתבי אופציה
6320113 נייר חדרה אפ א HADERA PAPER W1 נייח.א1 כתבי אופציה
1134105 נקסט ג'ן אפ 3 NEXTGEN W3 נקגן.א3 כתבי אופציה
1132869 סאטקום מער אפ 1 SATCOM SYS W1 סטקם.א1 כתבי אופציה
5550173 סאני אפ 2 SUNY W2 סאני.א2 כתבי אופציה
1138213 סולגרין אפ 5 SOLEGREEN W5 סלגן.א5 כתבי אופציה
1129469 סומוטו אפ 1 SOMOTO W1 סמטו.א1 כתבי אופציה
2690121 סינמה אפ 6 CINEMA WL6-M סנמה.א6 כתבי אופציה
1135565 סלע נדלן אפ 3 SELLA REAL W3 סלענד.א3 כתבי אופציה
2410173 סלקט ביומד אפ 1 CELLECT BIO W1 סלבד.א1 כתבי אופציה
1131572 סקייליין אפ 2 SKYLINE W2 סקלן.א2 כתבי אופציה
3330057 פנינסולה אפ 1 PENINSULA W1 פננס.א1 כתבי אופציה
1128487 קדימהסטם אפ 2 KADIMASTEM W2 קדסט.א2 כתבי אופציה
4960126 קולפלנט אפ ו COLLPLANT W6 קלפט.א6 כתבי אופציה
4960134 קולפלנט אפ ז COLLPLANT W7 קלפט.א7 כתבי אופציה
4960142 קולפלנט אפ ח COLLPLANT W8 קלפט.א8 כתבי אופציה
4960159 קולפלנט אפ ט COLLPLANT W9 קלפט.א9 כתבי אופציה
4960167 קולפלנט אפ י COLLPLANT W10 קלפט.א10 כתבי אופציה
1131879 קסניה אפ 4 XENIA W4 קסנה.א4 כתבי אופציה
1137876 קסניה אפ 5 XENIA W5 קסנה.א5 כתבי אופציה
3940244 רציו אפ 14 RATIO WL14 רצו.א14 כתבי אופציה
3730207 אאורה אגח ה AURA B5 אאורה.ק5 אג"ח
3730314 אאורה אגח ז AURA B7 אאורה.ק7 אג"ח
3730355 אאורה אגח ח AURA B8 אאורה.ק8 אג"ח
3730397 אאורה אגח ט AURA B9 אאורה.ק9 אג"ח
1126317 אבגול אגח ב AVGOL.B2 אבגל.ק2 אג"ח
1133289 אבגול אגח ג AVGOL B3 אבגל.ק3 אג"ח
1060086 אביב ארלון אגח ד AVIV ARLON B4 אבלן.ק4 אג"ח
1060110 אביב ארלון אגח ה AVIV ARLON B5 אבלן.ק5 אג"ח
4440079 אביב בניה אגח 4 AVIV B4 אביב אגח 4 אג"ח
4440087 אביב בניה אגח 5 AVIV B5 אביב.ק5 אג"ח
2970192 אברות אגח ד AVROT B4 אברות.ק4 אג"ח
1115278 אגוד הנ שה נד 1 UNION ISSU B1 אגהנ.ק1 אג"ח
1115286 אגוד הנ שה נד 2 UNION ISSU B2 אגהנ.ק2 אג"ח
1126762 אגוד הנפק אגח ו UNION B6 אגדהנ.ק6 אג"ח
1131762 אגוד הנפק אגח ז UNION B7 אגדהנ.ק7 אג"ח
1133503 אגוד הנפק אגח ח UNION B8 אגדהנ.ק8 אג"ח
1101005 אגוד הנפק התח ב UNION ISS B2 אגדהנ.ק2 אג"ח
1101013 אגוד הנפק התח ג UNION ISS B3 אגדהנ.ק3 אג"ח
1120823 אגוד הנפק התח יז UNION ISS B17 אגדהנ.ק17 אג"ח
1121854 אגוד הנפק התח יח UNION ISS B18 אגדהנ.ק18 אג"ח
1124080 אגוד הנפק התח יט UNION ISS B19 אגדהנ.ק19 אג"ח
1820141 אדגר אגח ו ADGAR B6 אדגר.ק6 אג"ח
1820158 אדגר אגח ז ADGAR B7 אדגר.ק7 אג"ח
1820174 אדגר אגח ח ADGAR B8 אדגר.ק8 אג"ח
1820190 אדגר אגח ט EDGAR B9 אדגר.ק9 אג"ח
1110915 אדמה אגח ב ADAMA .B2 אדמה.ק2 אג"ח
1110931 אדמה אגח ד ADAMA. B4 אדמה.ק4 אג"ח
1105170 אדרי-אל אגח א EDRI-EL B1 אדרל.ק1 אג"ח
1123371 אדרי-אל אגח ב EDRI-EL B2 אדרל.ק2 אג"ח
1133958 אול-יר אגח א ALL YEAR B1 אליר.ק1 אג"ח
1136209 אופטיבייס אגח א OPTIBASE B1 אובס.ק1 אג"ח
1137041 אורבנקורפ אגח א URBANCORP B1 ארבנ.ק1 אג"ח
1135714 אורון אגח א ORON GROUP B1 אורנ.ק1 אג"ח
1121060 אורתם סהר אגח ד ORTAM B4 ארתם.ק4 אג"ח
1128396 אורתם סהר אגח ה ORTAM B5 ארתם.ק5 אג"ח
7150345 אזורים אגח 10 AZORIM B10 אזרם.ק10 אג"ח
7150352 אזורים אגח 11 AZORIM B11 אזרם.ק11 אג"ח
7150246 אזורים אגח 8 AZORIM B8 אזרם.ק8 אג"ח
7150337 אזורים אגח 9 AZORIM B9 אזרם.ק9 אג"ח
1390046 אחוזת בית אגח א AHUZAT BAYIT B1 אחזב.ק1 אג"ח
3650041 אי אס אר אר אגח ב ASRR B2 אסרר.ק2 אג"ח
3650116 אי אס אר אר אגח ג ASRR B3 אסרר.ק3 אג"ח
3650132 אי אס אר אר אגח ד ASRR B4 אסרר.ק4 אג"ח
3650074 אי אס אר אר אגח יד ASRR B14 אסרר.ק14 אג"ח
1750108 איביאי אגח ב IBI INV B2 אבא.ק2 אג"ח
7980121 אידיבי פת אגח ז IDB DEVELOFM B7 אדבפ.ק7 אג"ח
7980154 אידיבי פת אגח ט IDB DEVEL B9 אדבפ.ק9 אג"ח
7980162 אידיבי פת אגח י IDB DEVEL B10 אדבפ.ק10 אג"ח
5050166 איידיאו אגח ה ADO B5 אדו.ק5 אג"ח
5050240 איידיאו אגח ז ADO B7 אדו.ק7 אג"ח
1121581 איידיאיי הנ הת ב IDI ISSUES B2 אדאה.ק2 אג"ח
1127349 איידיאיי הנ הת ג IDI ISSUES B3 אדאה.ק3 אג"ח
1133099 איידיאיי הנ הת ד IDI ISSUES B4 אדאה.ק4 אג"ח
1120880 אינטרנט זהב אגח ג INTER GOLD B3 אנזהב.ק3 אג"ח
1131614 אינטרנט זהב אגח ד INTER GOLD B4 אנזהב.ק4 אג"ח
1131267 אלביט הדמיה אגח ח ELBIT EMAGIN B8 אלבהד.ק8 אג"ח
1131275 אלביט הדמיה אגח ט ELBIT EMAGIN B9 אלבהד.ק9 אג"ח
1119635 אלביט מערכות אגח א ELBIT SYSTEM B1 אלבמע.ק1 אג"ח
1123413 אלבר אגח יא ALBAR B11 אלבר.ק11 אג"ח
1123421 אלבר אגח יב ALBAR B12 אלבר.ק12 אג"ח
1127588 אלבר אגח יג ALBAR B13 אלבר.ק13 אג"ח
1132562 אלבר אגח יד ALBAR B14 אלבר.ק14 אג"ח
1134840 אלדן תחבורה אגח א ELDAN TRANS B1 אלדת.ק1 אג"ח
1138254 אלדן תחבורה אגח ב ELDAN TRANS B2 אלדת.ק2 אג"ח
1130947 אלומיי אגח א ELLOMAY B1 אלומ.ק1 אג"ח
1121334 אלון רבוע אגח ג BLUE SQUARE B3 אלרכ.ק3 אג"ח
3900206 אלוני חץ אגח ו ALONY HETZ B6 אלחץ.ק6 אג"ח
3900271 אלוני חץ אגח ח ALONY HETZ B8 אלחץ.ק8 אג"ח
3900354 אלוני חץ אגח ט ALONY HETS B9 אלחץ.ק9 אג"ח
3900362 אלוני חץ אגח י ALONY HETS B10 אלחץ.ק10 אג"ח
1129402 אלמוגים אגח ב ALMOGIM B2 אלמה.ק2 אג"ח
1136688 אלמוגים אגח ג ALMOGIM B6 אלמה.ק3 אג"ח
1128289 אלעזרא אגח ב EL'EZRA B2 אלעזר.ק2 אג"ח
1133776 אלעזרא אגח ג EL'EZRA B3 אלעזר.ק3 אג"ח
6940159 אלקו אגח י ELCO B10 אלקו.ק10 אג"ח
6940167 אלקו אגח יא ELCO B11 אלקו.ק11 אג"ח
6940183 אלקו אגח יב ELCO B12 אלקו.ק12 אג"ח
7390131 אלקטרה אגח ג ELECTRA B3 אלקטה.ק3 אג"ח
7390149 אלקטרה אגח ד ELECTRA B4 אלקטה.ק4 אג"ח
1121227 אלקטרה נדלן אגח ד ELECTRA REAL B4 אלקנד.ק4 אג"ח
3870078 אלרוב נדלן אגח א ALROV PRO B1 אלרנד.ק1 אג"ח
3870094 אלרוב נדלן אגח ב ALROV PRO B2 אלרנד.ק2 אג"ח
3870102 אלרוב נדלן אגח ג ALROV PRO B3 אלרנד.ק3 אג"ח
6380083 אלרן השק אגח ג ELRAN INV B3 אלהש.ק3 אג"ח
1124650 אלרן נדלן אגח ג ELRAN REALES B3 אלנד.ק3 אג"ח
1136415 אמ.די.ג'י אגח א MDG REAL EST B1 אמדג.ק1 אג"ח
1097385 אמות אגח א AMOT B1 אמות.ק1 אג"ח
1126630 אמות אגח ב AMOT B2 אמות.ק2 אג"ח
1117357 אמות אגח ג AMOT B3 אמות.ק3 אג"ח
1133149 אמות אגח ד AMOT B4 אמות.ק4 אג"ח
1138114 אמות אגח ה AMOT B5 אמות.ק5 אג"ח
5890066 אמיליה פיתוח אגח א EMILIA DEVEL B1 אמפת.ק1 אג"ח
7710155 אנגל משאב אגח ו ENGEL RES B6 אנמש.ק6 אג"ח
7710163 אנגל משאב אגח ז ENGEL RES B7 אנמש.ק7 אג"ח
7200058 אנלייט אנרגיה אגח א ENLIGHT EN B1 אנלט.ק1 אג"ח
7200090 אנלייט אנרגיה אגח ב ENLIGHT EN B2 אנלט.ק2 אג"ח
3130119 אספן גרופ אגח ד ASPEN GROUP B4 אסגר.ק4 אג"ח
3130275 אספן גרופ אגח ה ASPEN GROUP B5 אסגר.ק5 אג"ח
3130291 אספן גרופ אגח ו ASPEN GROUP B6 אסגר.ק6 אג"ח
5780085 אפקון החז אגח ב AFCON HOLD B2 אפהח.ק2 אג"ח
5780093 אפקון החז אגח ג AFCON HOLD B3 אפהח.ק3 אג"ח
1127265 אפריל נדלן אגח א APRIL HOLD.B1 אפר.ק1 אג"ח
6110365 אפריקה אגח כו AFRICA B26 אפרק.ק26 אג"ח
6110431 אפריקה אגח כז AFRICA B27 אפרק.ק27 אג"ח
6110480 אפריקה אגח כח AFRICA B28 אפרק.ק28 אג"ח
1097955 אפריקה מג אגח א AFRICA RESIDENC אפמג.ק1 אג"ח
1126093 אפריקה מג אגח ב AFRICA RESID B2 אפמג.ק2 אג"ח
1135698 אפריקה מג אגח ג AFRICA RESID B3 אפמג.ק3 אג"ח
1122233 אפריקה נכסים אגח ה AFRICA PROP. B5 אפנכ.ק5 אג"ח
1129550 אפריקה נכסים אגח ו AFRICA PROP B6 אפנכ.ק6 אג"ח
1132232 אפריקה נכסים אגח ז AFRICA PROP B7 אפנכ.ק7 אג"ח
1132299 אקסטל אגח א EXTELL B1 אקסטד.ק1 אג"ח
1135367 אקסטל אגח ב EXTELL B2 אקסטד.ק2 אג"ח
4950036 אקסטרא אגח א EXTRA B1 אקסטר.ק1 אג"ח
1380047 ארזים אגח 2 ARAZIM B2 ארזם.ק2 אג"ח
1380104 ארזים אגח 4 ARAZIM B4 ארזם.ק4 אג"ח
1121045 ארפורט אגח ב AIRPORT B2 ארפט.ק2 אג"ח
1122670 ארפורט אגח ג AIRPORT B3 ארפט.ק3 אג"ח
1130426 ארפורט אגח ד AIRPORT B4 ארפט.ק4 אג"ח
1133487 ארפורט אגח ה AIRPORT B5 ארפט.ק5 אג"ח
3100187 ארקו אגח ב ARKO B2 ארקו.ק2 אג"ח
1104330 אשדר אגח א ASHDAR B1 אשדר.ק1 אג"ח
1116870 אשדר אגח ב ASHDAR B2 אשדר.ק2 אג"ח
1123884 אשדר אגח ג ASHDAR B3 אשדר.ק3 אג"ח
1135607 אשדר אגח ד ASHDAR B4 אשדר.ק4 אג"ח
2510121 אשטרום נכ אגח 6 ASHTROM PR B6 אשנכ.ק6 אג"ח
2510139 אשטרום נכ אגח 7 ASHTROM PR B7 אשנכ.ק7 אג"ח
2510162 אשטרום נכ אגח 8 ASHTROM PR B8 אשנכ.ק8 אג"ח
2510170 אשטרום נכ אגח 9 ASHTROM PR B9 אשנכ.ק9 אג"ח
1132323 אשטרום קב אגח א ASHTROM GRUP B1 אשקב.ק1 אג"ח
1132331 אשטרום קב אגח ב ASHTROM GRUP B2 אשקב.ק2 אג"ח
1128776 ב.יאיר אגח 11 B.YAIR B11 ביאר.ק11 אג"ח
1131507 ב.יאיר אגח 13 B.YAIR B13 ביאר.ק13 אג"ח
1095033 ב.יאיר אגח 2 B.YAIR B2 ביאר.ק2 אג"ח
1125822 ב.יאיר אגח 9 B.YAIR B9 ביאר.ק9 אג"ח
5310099 בוני תיכון אגח ה BONEI TICHON B5 בנתכ.ק5 אג"ח
5310107 בוני תיכון אגח ו BONEI TICHON B6 בנתכ.ק6 אג"ח
5310115 בוני תיכון אגח ח BONEI TICHON B8 בנתכ.ק8 אג"ח
5310123 בוני תיכון אגח ט BONEI TICHON B9 בנתכ.ק9 אג"ח
5310081 בוני תיכון אגח יז BONEI TICHN B17 בנתכ.ק17 אג"ח
2590255 בזן אגח א BAZAN B1 בזן.ק1 אג"ח
2590362 בזן אגח ד BAZAN B4 בזן.ק4 אג"ח
2590388 בזן אגח ה BAZAN B5 בזן.ק5 אג"ח
2590396 בזן אגח ו BAZAN B6 בזן.ק6 אג"ח
2590438 בזן אגח ז BAZAN B7 בזן.ק7 אג"ח
2300184 בזק אגח 10 BEZEQ B10 בזק.ק10 אג"ח
2300069 בזק אגח 5 BEZEQ B5 בזק.ק5 אג"ח
2300143 בזק אגח 6 BEZEQ B6 בזק.ק6 אג"ח
2300150 בזק אגח 7 BEZEQ B7 בזק.ק7 אג"ח
2300168 בזק אגח 8 BEZEQ B8 בזק.ק8 אג"ח
2300176 בזק אגח 9 BEZEQ B9 בזק.ק9 אג"ח
1120872 בי קומיונק אגח ב B COMMUNC B3 בקומ.ק2 אג"ח
1106947 ביג אגח ג BIG B3 ביג.ק3 אג"ח
1118033 ביג אגח ד BIG B4 ביג.ק4 אג"ח
1129279 ביג אגח ה BIG B5 ביג.ק5 אג"ח
1132521 ביג אגח ו BIG B6 ביג.ק6 אג"ח
1136084 ביג אגח ז BIG B7 ביג.ק7 אג"ח
1118512 ביטוח ישיר אגח ט DIRECT INS B9 בטשר.ק9 אג"ח
1127331 ביטוח ישיר אגח י DIRECT INS B10 בטשר.ק10 אג"ח
1093681 בינל הנפק אגח ג INTERN ISSUE B3 בנהנ.ק3 אג"ח
1103126 בינל הנפק אגח ד INTERN ISSUE B4 בנהנ.ק4 אג"ח
1105576 בינל הנפק אגח ה INTERN ISSUE B5 בנהנ.ק5 אג"ח
1134212 בינל הנפק אגח ח INTERN ISSUE B8 בנהנ.ק8 אג"ח
1135177 בינל הנפק אגח ט INTERN ISSUE B9 בנהנ.ק9 אג"ח
1110279 בינל הנפק אוצר אגח ו INTERN ISSUE B6 בנהנ.ק6 אג"ח
1121953 בינל הנפק התח כ UNTERN ISSU B20 בנהנ.ק20 אג"ח
1126598 בינל הנפק התח כא INTERN ISSU B21 בנהנ.ק21 אג"ח
1091164 בינל הנפק ש"ה ב INTERN ISSUE B2 בנהנ.ק2 אג"ח
2350072 בית הזהב אגח ב GOLDEN HOUSE B2 בזהב.ק2 אג"ח
2350080 בית הזהב אגח ג GOLDEN HOUSE B3 בזהב.ק3 אג"ח
1122860 בראק אן וי אגח א BRACK CAPIT B1 ברקא.ק1 אג"ח
1128347 בראק אן וי אגח ב BRACK CAPIT B2 ברקא.ק2 אג"ח
1133040 בראק אן וי אגח ג BRACK CAPIT B3 ברקא.ק3 אג"ח
1132307 ברוקלנד אגח א BROOKLAND B1 ברקל.ק1 אג"ח
1136993 ברוקלנד אגח ב BROOKLAND B2 ברקל.ק2 אג"ח
1119858 ברימאג אגח 1 BRIMAG B1 ברמג.ק1 אג"ח
1135730 ברם אגח א BRAM INDUS B1 ברם.ק1 אג"ח
1133727 גאון אחז אגח ב GAON B2 גאון.ק2 אג"ח
7590110 גב ים אגח ה BAYSIDE LAN B5 גבים.ק5 אג"ח
7590128 גב ים אגח ו BAYSIDE LAN B6 גבים.ק6 אג"ח
7590144 גב ים אגח ז BAYSIDE LAN B7 גבים.ק7 אג"ח
1490051 גולד אגח ג GOLD BOND B3 גולד.ק3 אג"ח
1260165 גזית גלוב אגח א GAZIT GLOBE B1 גלוב.ק1 אג"ח
1260272 גזית גלוב אגח ב GAZIT GLOBE B2 גלוב.ק2 אג"ח
1260306 גזית גלוב אגח ג GAZIT GLOBE B3 גלוב.ק3 אג"ח
1260397 גזית גלוב אגח ד GAZIT GLOBE B4 גלוב.ק4 אג"ח
1260421 גזית גלוב אגח ה GAZIT GLOBE B5 גלוב.ק5 אג"ח
1260405 גזית גלוב אגח ו GAZIT GLOBE B6 גלוב.ק6 אג"ח
1260462 גזית גלוב אגח ט GAZIT GLOBE B9 גלוב.ק9 אג"ח
1260488 גזית גלוב אגח י GAZIT GLOB B10 גלוב.ק10 אג"ח
1260546 גזית גלוב אגח יא GAZIT GLOB B11 גלוב.ק11 אג"ח
1260603 גזית גלוב אגח יב GAZIT GLOB B12 גלוב.ק12 אג"ח
1134915 ג'י.אף.איי אגח א GFI B1 גיאפ.ק1 אג"ח
1116847 גינדי אגח ג GINDI B3 גינד.ק3 אג"ח
1136514 גינדי אגח ד GINDI B4 גינד.ק4 אג"ח
1125681 גירון אגח ג GIRON DEV. B3 גירון.ק3 אג"ח
1130681 גירון אגח ד GIRON DEV. B4 גירון.ק4 אג"ח
1133784 גירון אגח ה GIRON B5 גירון.ק5 אג"ח
1121482 גלובל כנפיים אגח א GLOBAL KNAF B1 גלכנ.ק1 אג"ח
1136969 גלובל כנפיים אגח ב GLOBAL KNAF B2 גלכנ.ק2 אג"ח
1108620 גלובל פיננס8 אגח ד GLOBAL FN 8 B4 גלפנ8.ק4 אג"ח
9590332 גליל 5903 GALIL 5903 גליל 5903 אג"ח
9590431 גליל 5904 GALIL 5904 גליל 5904 אג"ח
1108877 גליל מור אגח א GALIL MORE 1 גלמר.ק1 אג"ח
1116755 גמול השק אגח ב GMUL B2 גמול.ק2 אג"ח
1127901 דה זראסאי אגח א THE ZARASAI B1 דזרס.ק1 אג"ח
1131028 דה זראסאי אגח ב THE ZARASAI B2 דזרס.ק2 אג"ח
1137975 דה זראסאי אגח ג THE ZARASAI B3 דזרס.ק3 אג"ח
1118587 דה לסר אגח ב THE LESER B2 דלסר.ק2 אג"ח
1127299 דה לסר אגח ג THE LESER B3 דלסר.ק3 אג"ח
1132059 דה לסר אגח ד THE LESER B4 דלסר.ק4 אג"ח
1135664 דה לסר אגח ה THE LESER B5 דלסר.ק5 אג"ח
1115245 דור אלון אגח ג DOR ALON B3 דראל.ק3 אג"ח
1115252 דור אלון אגח ד DOR ALON B4 דראל.ק4 אג"ח
1136761 דור אלון אגח ה DOR ALON B5 דראל.ק5 אג"ח
4730123 דורי קבוצה אגח ו DORI GROUP B6 דרקב.ק6 אג"ח
4730149 דורי קבוצה אגח ז DORI GROUP B7 דרקב.ק7 אג"ח
1132711 דורסל אגח ב DORSEL B2 דרסל.ק2 אג"ח
6390207 דיסק השק אגח ו DISCOUNT INV B6 דסקש.ק6 אג"ח
6390215 דיסק השק אגח ז DISCOUNT INV B7 דסקש.ק7 אג"ח
6390223 דיסק השק אגח ח DISCOUNT INV B8 דסקש.ק8 אג"ח
6390249 דיסק השק אגח ט DISCOUNT INV B9 דסקש.ק9 אג"ח
6910129 דיסק התחייבות י DISCONT B10 דסקנט.ק10 אג"ח
6910137 דיסק התחייבות יא DISCONT B11 דסקנט.ק11 אג"ח
7480049 דיסקונט מנ הת ד DISCO MAN B4 דסקמנ.ק4 אג"ח
7480031 דיסקונט מנ הת ה DISCO MAN B5 דסקמנ.ק5 אג"ח
7480072 דיסקונט מנ הת ח DISCO MAN B8 דסקמנ.ק8 אג"ח
7480106 דיסקונט מנ הת ט DISCO MAN B9 דסקמנ.ק9 אג"ח
7480015 דיסקונט מנ התח א DISCOUNTMAN B1 דסקמנ.ק1 אג"ח
7480023 דיסקונט מנ התח ב DISCOUNTMAN B2 דסקמנ.ק2 אג"ח
7480098 דיסקונט מנ שה נד 1 DISCO MAN N1 דסקמנ.ט1 אג"ח
6910095 דיסקונט שה א DISCONT B1 דסקט.ק1 אג"ח
5650106 דלק אנרגיה אגח ד DELEK ENRG B4 דלקאנ.ק4 אג"ח
5650114 דלק אנרגיה אגח ה DELEK ENRG B5 דלקאנ.ק5 אג"ח
1115070 דלק קב אגח טו DELEK GROUP B15 דלקב.ק15 אג"ח
1105543 דלק קב אגח יג DELEK GROUP B13 דלקב.ק13 אג"ח
1115062 דלק קב אגח יד DELEK GROUP B14 דלקב.ק14 אג"ח
1115823 דלק קב אגח יח DELEK GROUP B18 דלקב.ק18 אג"ח
1121326 דלק קב אגח יט DELEK GROUP B19 דלקב.ק19 אג"ח
1106046 דלק קב אגח כב DELEK GROUP B22 דלקב.ק22 אג"ח
1134790 דלק קב אגח לא DELEK GROUP B31 דלקב.ק31 אג"ח
1137306 דלשה קפיטל אגח א DELSHAH B1 דלשה.ק1 אג"ח
1137314 דלשה קפיטל אגח ב DELSHAH B2 דלשה.ק2 אג"ח
6270144 דלתא אגח א DELTA B1 דלתא.ק1 אג"ח
6270151 דלתא אגח ב DELTA B2 דלתא.ק2 אג"ח
6270136 דלתא אגח ה DELTA B5 דלתא.ק5 אג"ח
6270110 דלתא אגח כ DELTA B20 דלתא.ק20 אג"ח
1129667 דמרי אגח ד DIMRI B4 דמר.ק4 אג"ח
1134261 דמרי אגח ה DIMRI B5 דמר.ק5 אג"ח
1136936 דמרי אגח ו DIMRI B6 דמר.ק6 אג"ח
1116623 דמרי אגח כג DIMRI B23 דמר.ק23 אג"ח
1095066 דקסיה הנפ אגח ב DEXA IL ISSU B2 דקהנ.ק2 אג"ח
1119825 דקסיה הנפ אגח ז DEXA IL ISSU B7 דקהנ.ק7 אג"ח
1126051 דקסיה הנפ אגח ט DEXA IL ISSU B9 דקהנ.ק9 אג"ח
1134147 דקסיה הנפ אגח י DEXA IL ISS B10 דקהנ.ק10 אג"ח
1134154 דקסיה הנפ אגח יא DEXA IL ISS B11 דקהנ.ק11 אג"ח
1125194 דקסיה הנפ נדח יג DEXA IL ISS B13 דקהנ.ק13 אג"ח
1129907 דקסיה הנפ נדח יד DEXA IL ISS B14 דקהנ.ק14 אג"ח
4110094 דרבן אגח ד DARBAN B4 דרבן.ק4 אג"ח
4110151 דרבן אגח ח DARBAN B8 דרבן.ק8 אג"ח
1123256 הוט אגח א HOT B1 הוט.ק1 אג"ח
1123264 הוט אגח ב HOT B2 הוט.ק2 אג"ח
5080098 הכש החז בטוח אגח ד ILDI HOL B4 הכהבט.ק4 אג"ח
1122092 הכש חב בטוח אגח 1 ILD INSUR B1 הכבט.ק1 אג"ח
1131218 הכש חב בטוח אגח 2 ILD INSUR B2 הכבט.ק2 אג"ח
6120117 הכשרת ישוב אגח 12 LAND DEV B12 הכשר.ק12 אג"ח
6120125 הכשרת ישוב אגח 13 LAND DEV B13 הכשר.ק13 אג"ח
6120141 הכשרת ישוב אגח 14 LAND DEV B14 הכשר.ק14 אג"ח
6120158 הכשרת ישוב אגח 15 LAND DEV B15 הכשר.ק15 אג"ח
6120166 הכשרת ישוב אגח 16 LAND DEV B16 הכשר.ק16 אג"ח
6120182 הכשרת ישוב אגח 17 LAND DEV B17 הכשר.ק17 אג"ח
6120190 הכשרת ישוב אגח 18 LAND DEV B18 הכשר.ק18 אג"ח
1133313 הלמן אלדובי אגח א HLMAN ALDB B1 האג.ק1 אג"ח
1122282 המשביר 365 אגח ב HAMASHBIR365 B2 משהח.ק2 אג"ח
1132133 המשביר 365 אגח ג HAMASHBIR365 B3 משהח.ק3 אג"ח
1137298 המשביר 365 אגח ד HAMASHBIR365 B4 משהח.ק4 אג"ח
7670102 הפניקס אגח 1 PHOENIX B1 פנקס.ק1 אג"ח
7670177 הפניקס אגח 2 PHOENIX B2 פנקס.ק2 אג"ח
1099738 הראל הנפקות אגח א HAREL ISSU B1 הרהנ.ק1 אג"ח
1119197 הראל הנפקות אגח ב HAREL ISSU B2 הרהנ.ק2 אג"ח
1119205 הראל הנפקות אגח ג HAREL ISSUE B3 הרהנ.ק3 אג"ח
1119213 הראל הנפקות אגח ד HAREL ISSUE B4 הרהנ.ק4 אג"ח
1119221 הראל הנפקות אגח ה HAREL ISSUE B5 הרהנ.ק5 אג"ח
1126069 הראל הנפקות אגח ו HAREL ISSUE B6 הרהנ.ק6 אג"ח
1126077 הראל הנפקות אגח ז HAREL ISSUE B7 הרהנ.ק7 אג"ח
1128875 הראל הנפקות אגח ח HAREL ISSUE B8 הרהנ.ק8 אג"ח
1134030 הראל הנפקות אגח ט HAREL ISSUE B9 הרהנ.ק9 אג"ח
1134048 הראל הנפקות אגח י HAREL ISSUE B10 הרהנ.ק10 אג"ח
1136316 הראל הנפקות אגח יא HAREL ISSUE B11 הרהנ.ק11 אג"ח
1138163 הראל הנפקות אגח יב HAREL ISSUE B12 הרהנ.ק12 אג"ח
1138171 הראל הנפקות אגח יג HAREL ISSUE B13 הרהנ.ק13 אג"ח
1610153 וואן טכנ אגח ב ONE B2 וואן.ק2 אג"ח
1610187 וואן טכנ אגח ג ONE B3 וואן.ק3 אג"ח
4160099 וילאר אגח ד VILLAR B4 ולאר.ק4 אג"ח
4160107 וילאר אגח ה VILLAR B5 ולאר.ק5 אג"ח
4160115 וילאר אגח ו VILLAR B6 ולאר.ק6 אג"ח
4160149 וילאר אגח ז VILLAR B7 ולאר.ק7 אג"ח
1136126 ויקטורי אגח א VICTORY B1 וקטר.ק1 אג"ח
1115922 ויתניה אגח ב VITANIA.B2 ותנה.ק2 אג"ח
1120773 ויתניה אגח ג VITANIA B3 ותנה.ק3 אג"ח
5760160 חברה לישראל אגח 7 ISRAEL COR B7 חל.ק7 אג"ח
5760202 חברה לישראל אגח 9 ISRAEL COR B9 חל.ק9 אג"ח
8230153 חג'ג' אגח ד HAGAG B4 חגג.ק4 אג"ח
8230161 חג'ג' אגח ה HAGAG B5 חגג.ק5 אג"ח
8230179 חג'ג' אגח ו HAGAG B6 חגג.ק6 אג"ח
1102698 חלל תקש אגח ה SPACE COM B5 חלל.ק5 אג"ח
1135151 חלל תקש אגח ו SPACE COM B6 חלל.ק6 אג"ח
1131416 חלל תקש אגח ח SPACE COM B8 חלל.ק8 אג"ח
1131424 חלל תקש אגח ט SPACE COM B9 חלל.ק9 אג"ח
1136555 חלל תקש אגח יג SPACE COM B13 חלל.ק13 אג"ח
1136563 חלל תקש אגח יד SPACE COM B14 חלל.ק14 אג"ח
1129360 חממה סחר אגח ג HAMAMA B3 חממה.ק3 אג"ח
1122449 חנן מור אגח ד HANAN MOR B4 חנמר.ק4 אג"ח
1129535 חנן מור אגח ה HANAN MOR B5 חנמר.ק5 אג"ח
1135250 חנן מור אגח ו HANAN MOR B6 חנמר.ק6 אג"ח
6000160 חשמל אגח 25 ELECTRIC CO B25 חשמל.ק25 אג"ח
6000202 חשמל אגח 26 ELECTRIC CO B26 חשמל.ק26 אג"ח
6000210 חשמל אגח 27 ELECTRIC CO B27 חשמל.ק27 אג"ח
1106608 טאואר אגח ד TOWER B4 טאואר.ק4 אג"ח
4770145 טלדור אגח ב TALDOR B2 טלד.ק2 אג"ח
1118306 טמפו משק אגח א TEMPO BEV B1 טממש.ק1 אג"ח
1133511 טמפו משק אגח ב TEMPO BEV B2 טממש.ק2 אג"ח
1121862 טן דלק אגח ב TEN PETROL B2 טנדל.ק2 אג"ח
1131457 טן דלק אגח ג TEN PETROL B3 טנדל.ק3 אג"ח
5830104 יואל אגח 3 JOEL B3 יואל.ק3 אג"ח
1127620 יוניטרוניקס אגח 4 UNITRONICS B4 יונט.ק4 אג"ח
1133453 יוניטרוניקס אגח 5 UNITRONICS B5 יונט.ק5 אג"ח
1096510 ירושלים הנ אגח ב JERUSALEM IS B2 ירשהנ.ק2 אג"ח
1115039 ירושלים הנ אגח ז JERUSALEM IS B7 ירשהנ.ק7 אג"ח
1121201 ירושלים הנ אגח ח JERUSALEM IS B8 ירשהנ.ק8 אג"ח
1127422 ירושלים הנ אגח ט JERUSALEM IS B9 ירשהנ.ק9 אג"ח
1123587 ירושלים הנ אגח יד JERUSALEM I B14 ירשהנ.ק14 אג"ח
1127414 ירושלים הנ נד 10 JERUSALEMIS B10 ירשהנ.ק10 אג"ח
1103738 ירושלים הנפ הת ג JERUSALEM IS B3 ירשהנ.ק3 אג"ח
7430069 ישפרו אגח ב ISPRO B2 ישפרו.ק2 אג"ח
4340063 ישראל קנדה אגח ב ISRAEL CANADAB2 ישקנ.ק2 אג"ח
4340097 ישראל קנדה אגח ג ISRAEL CANADAB3 ישקנ.ק3 אג"ח
4340105 ישראל קנדה אגח ד ISRAEL CANADAB4 ישקנ.ק4 אג"ח
6130124 ישרס אגח ו ISRAS B6 ישרס.ק6 אג"ח
6130165 ישרס אגח יא ISRAS B11 ישרס.ק11 אג"ח
6130173 ישרס אגח יב ISRAS B12 ישרס.ק12 אג"ח
6130181 ישרס אגח יג ISRAS B13 ישרס.ק13 אג"ח
6130199 ישרס אגח יד ISRAS B14 ישרס.ק14 אג"ח
7950090 כארמור אגח ד CARMOR B4 כרמר.ק4 אג"ח
2810299 כיל אגח ה ILC B5 כיל.ק5 אג"ח
1980192 כלכלית ים אגח ו JERUSAL EC B6 כלכל.ק6 אג"ח
1980234 כלכלית ים אגח ט JERUSAL EC B9 כלכל.ק9 אג"ח
1980317 כלכלית ים אגח י JERUSAL EC B10 כלכל.ק10 אג"ח
1980341 כלכלית ים אגח יא JERUSAL EC B11 כלכל.ק11 אג"ח
1980358 כלכלית ים אגח יב JERUSAL EC B12 כלכל.ק12 אג"ח
1980366 כלכלית ים אגח יג JERUSAL EC B13 כלכל.ק13 אג"ח
1097138 כללביט אגח א CLALBIT B1 כללבט.ק1 אג"ח
1114347 כללביט אגח ב CLALBIT B2 כללבט.ק2 אג"ח
1120120 כללביט אגח ג CLALBIT B3 כללבט.ק3 אג"ח
1120138 כללביט אגח ו CLALBIT B6 כללבט.ק6 אג"ח
1132950 כללביט אגח ז CLALBIT B7 כללבט.ק7 אג"ח
1132968 כללביט אגח ח CLALBIT B8 כללבט.ק8 אג"ח
1136050 כללביט אגח ט CLALBIT B9 כללבט.ק9 אג"ח
1136068 כללביט אגח י CLALBIT B10 כללבט.ק10 אג"ח
5430095 כנפיים אגח ה KNAFAIM B5 כנפים.ק5 אג"ח
5430129 כנפיים אגח ו KNAFAIM B6 כנפים.ק6 אג"ח
5430137 כנפיים אגח ז KNAFAIM B7 כנפים.ק7 אג"ח
6040208 לאומי אגח 176 LEUMI B 176 לאמ.ק176 אג"ח
6040315 לאומי אגח 177 LEUMI B 177 לאמ.ק177 אג"ח
6040323 לאומי אגח 178 LEUMI B 178 לאמ.ק178 אג"ח
6040331 לאומי התח נד 400 LEUMI B 400 לאמ.ק400 אג"ח
6040182 לאומי התחיבות ג LEUMI B3 לאמ.ק3 אג"ח
6040232 לאומי התחיבות ח LEUMI B8 לאמ.ק8 אג"ח
6040273 לאומי התחיבות יב LEUMI B 12 לאמ.ק12 אג"ח
6040281 לאומי התחיבות יג LEUMI B 13 לאמ.ק13 אג"ח
6040299 לאומי התחיבות יד LEUMI B 14 לאמ.ק14 אג"ח
6040141 לאומי ש"ה נד 200 LEUMI B 200 לאמ.ק200 אג"ח
6040158 לאומי ש"ה נד 201 LEUMI B 201 לאמ.ק201 אג"ח
6040257 לאומי ש"ה נד 300 LEUMI B 300 לאמ.ק300 אג"ח
6040265 לאומי ש"ה נד 301 LEUMI B 301 לאמ.ק301 אג"ח
1134857 לודן אגח ד LUDAN B4 לודן.ק4 אג"ח
7190168 לוי אגח ה LEVI B5 לוי.ק5 אג"ח
7190150 לוי אגח ו LEVI B6 לוי.ק6 אג"ח
5730080 לוינשטין הנד אגח ג LEVNSTEN ENG B3 לשטן.ק3 אג"ח
1119098 לוינשטין נכ אגח א LEVINSTEIN P B1 לשנכ.ק1 אג"ח
1122852 ליברטי אגח ג LIBERTY B3 לברט.ק3 אג"ח
1130475 ליברטי אגח ד LIBERTY B4 לברט.ק4 אג"ח
3180221 לידר השק אגח ה LEADER B5 לידר.ק5 אג"ח
1097328 ליטו גרופ אגח ב LITO GROUP B2 לטגר.ק2 אג"ח
1133891 לייטסטון אגח א LIGHTSTON B1 לטסט.ק1 אג"ח
2260131 מבני תעש אגח ח INDUS BUILD B8 מבני.ק8 אג"ח
2260180 מבני תעש אגח ט INDUS BUILD B9 מבני.ק9 אג"ח
2260420 מבני תעש אגח טו INDUS BUILDB15 מבני.ק15 אג"ח
2260438 מבני תעש אגח טז INDUS BUILD B16 מבני.ק16 אג"ח
2260412 מבני תעש אגח יד INDUS BUILD B14 מבני.ק14 אג"ח
2260446 מבני תעש אגח יז INDUS BUILD B17 מבני.ק17 אג"ח
2260479 מבני תעש אגח יח INDUS BUILD B18 מבני.ק18 אג"ח
1135862 מגדל הון אגח ג MIGDAL FUND B3 מגה.ק3 אג"ח
1137033 מגדל הון אגח ד MIGDAL FUND B4 מגדה.ק4 אג"ח
1131531 מגדלי תיכון אגח א MEDITR TOWER B1 מגתכ.ק1 אג"ח
1136803 מגדלי תיכון אגח ב MEDITR TOWER B2 מגתכ.ק2 אג"ח
1127323 מגה אור אגח ג MEGA OR B3 מגאר.ק3 אג"ח
1130632 מגה אור אגח ד MEGA OR B4 מגאר.ק4 אג"ח
1132687 מגה אור אגח ה MEGA OR B5 מגאר.ק5 אג"ח
1135656 מויניאן אגח א MOINIAN B1 מנאן.ק1 אג"ח
2310035 מז טפ הנפק 27 MIZ TF ISSU B27 מזהנ.ק27 אג"ח
2310068 מז טפ הנפק 30 MIZ TF ISSU B30 מזהנ.ק30 אג"ח
2310076 מז טפ הנפק 31 MIZ TF ISSU B13 מזהנ.ק31 אג"ח
2310118 מז טפ הנפק 35 MIZ TF ISSU B35 מזהנ.ק35 אג"ח
2310126 מז טפ הנפק 36 MIZ TF ISSU B36 מזהנ.ק36 אג"ח
2310134 מז טפ הנפק 37 MIZ TF ISSU B37 מזהנ.ק37 אג"ח
2310142 מז טפ הנפק 38 MIZ TF ISSU B38 מזהנ.ק38 אג"ח
2310159 מז טפ הנפק 39 MIZ TF ISSU B39 מזהנ.ק39 אג"ח
2310167 מז טפ הנפק 40 MIZ TF ISSU B40 מזהנ.ק40 אג"ח
2310175 מז טפ הנפק 41 MIZ TF ISSU B41 מזהנ.ק41 אג"ח
2310183 מז טפ הנפק 42 MIZ TF ISSU B42 מזהנ.ק42 אג"ח
2310191 מז טפ הנפק 43 MIZ TF ISSU B43 מזהנ.ק43 אג"ח
6950083 מזרחי טפחות שה א MIZRAHI TE B1 מזט.ק1 אג"ח
5440128 מידאס אגח ב MYDAS B2 מדאס.ק2 אג"ח
1121763 מיטב דש אגח ג MEITAVDS B3 מטדש.ק3 אג"ח
1108349 מירלנד אגח א MIRLAND B1 מרלד.ק1 אג"ח
1108356 מירלנד אגח ב MIRLAND B2 מרלד.ק2 אג"ח
1120286 מירלנד אגח ג MIRLAND B3 מרלד.ק3 אג"ח
1121342 מירלנד אגח ד MIRLAND B4 מרלד.ק4 אג"ח
1129394 מירלנד אגח ה MIRLAND B5 מרלד.ק5 אג"ח
1133461 מירלנד אגח ו MIRLAND B3 מרלד.ק6 אג"ח
1120351 מישורים אגח ב MISHORIM B2 מישר.ק2 אג"ח
1127513 מישורים אגח ג MISHORIM B3 מישר.ק3 אג"ח
1132729 מישורים אגח ד MISHORIM B4 מישר.ק4 אג"ח
1132281 מליבו אגח ב MALIBU B2 מלבו.ק2 אג"ח
3230083 מליסרון אגח ד MELISRON B4 מלסרן.ק4 אג"ח
3230091 מליסרון אגח ה MELISRON B5 מלסרן.ק5 אג"ח
3230125 מליסרון אגח ו MELISRON B6 מלסרן.ק6 אג"ח
3230141 מליסרון אגח ז MELISRON B7 מלסרן.ק7 אג"ח
3230166 מליסרון אגח ח MELISRON B8 מלסרן.ק8 אג"ח
3230174 מליסרון אגח ט MELISRON B9 מלסרן.ק9 אג"ח
3230240 מליסרון אגח טו MELISRON B15 מלסר.ק15 אג"ח
3230190 מליסרון אגח י MELISRON B10 מלסרן.ק10 אג"ח
3230208 מליסרון אגח יא MELISRON B11 מלסרן.ק11 אג"ח
3230216 מליסרון אגח יב MELISRON B12 מלסר.ק12 אג"ח
3230224 מליסרון אגח יג MELISRON B13 מלסר.ק13 אג"ח
3230232 מליסרון אגח יד MELISRON B14 מלסר.ק14 אג"ח
2380046 ממן אגח ב MAMAN B2 ממן.ק2 אג"ח
1107176 ממשלתי דואלי 1116 ILDUAL5.5% 1116 ממדל1116 אג"ח
1116193 ממשלתי משתנה 0520 ILFRN0 05/20 מממש0520 אג"ח
1106970 ממשלתי משתנה 0817 ILFRN0 08/17 מממש0817 אג"ח
1127646 ממשלתי משתנה 1121 ILFRNO 11/21 מממש1121 אג"ח
1108927 ממשלתי צמוד 0418 ILCPI3.5 04/18 ממצמ0418 אג"ח
1125905 ממשלתי צמוד 0517 ILCPI1.0% 0517 ממצמ0517 אג"ח
1097708 ממשלתי צמוד 0536 ILCPI4 05/36 ממצמ0536 אג"ח
1134865 ממשלתי צמוד 0545 ILCPI 1% 0545 ממצמ0545 אג"ח
1120583 ממשלתי צמוד 0841 ILCPI2.75% 0841 ממצמ0841 אג"ח
1124056 ממשלתי צמוד 0922 ILCPI2.75% 0922 ממצמ0922 אג"ח
1128081 ממשלתי צמוד 0923 ILCPI1.75% 0923 ממצמ0923 אג"ח
1130483 ממשלתי צמוד 1016 ILCPI 0.1% 1016 ממצמ1016 אג"ח
1114750 ממשלתי צמוד 1019 ILCPI3% 10/19 ממצמ 1019 אג"ח
1137181 ממשלתי צמוד 1020 ILCPI 0.1% 1020 ממצמ1020 אג"ח
1135912 ממשלתי צמוד 1025 ILCPI % 1025 ממצמ1025 אג"ח
1137199 ממשלתי קצר 0916 ILTBILO 09/16 ממקצ0916 אג"ח
1126218 ממשלתי שקלי 0118 ILGOV4.0 01/18 ממשק0118 אג"ח
1115773 ממשלתי שקלי 0120 ILGOV5.0 01/20 ממשק0120 אג"ח
1123272 ממשלתי שקלי 0122 ILGOV5.5 01/22 ממשק0122 אג"ח
1125400 ממשלתי שקלי 0142 ILGOV5.5 01/42 ממשק0142 אג"ח
1101575 ממשלתי שקלי 0217 ILGOV5.5 2/17 ממשק0217 אג"ח
1110907 ממשלתי שקלי 0219 ILGOV6.0 02/19 ממשק0219 אג"ח
1126747 ממשלתי שקלי 0323 ILGOV4.25 03/23 ממשק0323 אג"ח
1130848 ממשלתי שקלי 0324 ILGOV3.75 03/24 ממשק0324 אג"ח
1138130 ממשלתי שקלי 0421 ILGOV 1.0 04/21 ממשק0421 אג"ח
1131770 ממשלתי שקלי 0519 ILGOV2.25 05/19 ממשק0519 אג"ח
1122019 ממשלתי שקלי 0816 ILGOV4.25 08/16 ממשק0816 אג"ח
1135557 ממשלתי שקלי 0825 ILGOV1.75 08/25 ממשק0825 אג"ח
1132786 ממשלתי שקלי 1017 ILGOV2.25 10/17 ממשק1017 אג"ח
1136548 ממשלתי שקלי 1018 ILGOV 0.5 10/18 ממשק1018 אג"ח
1099456 ממשלתי שקלי 1026 ILGOV6.25 10/26 ממשק1026 אג"ח
1127638 מנדלסון תשת אגח ג MENDELSON B3 מנתש.ק3 אג"ח
1103670 מנורה הון אגח א MENORAMIV HO B1 מנמה.ק1 אג"ח
1135920 מנורה הון התח ד MNORAMIV HO B4 מנמה.ק4 אג"ח
5660048 מנורה מב אגח א MENORA MIV B1 ממהח.ק1 אג"ח
1550037 מנרב אגח א MINRAV B1 מנרב.ק1 אג"ח
1118041 מצלאוי אגח ב MASLAVI B2 מצלא.ק2 אג"ח
1123736 מצלאוי אגח ג MASLAVI B3 מצלא.ק3 אג"ח
1130566 מצלאוי אגח ד MASLAVI B4 מצלא.ק4 אג"ח
1138205 מרכנתיל הנ אגח ב MERCANTILE B2 מרכהנ.ק2 אג"ח
2080166 נאוי אגח ב NAWI B2 נאוי.ק2 אג"ח
1102375 נאוסיטי אגח א NEOCITY B1 נאוסיטי אגח א אג"ח
7230279 נורסטאר אגח ו NORSTAR B6 נסטר.ק6 אג"ח
7230295 נורסטאר אגח ח NORSTAR B8 נסטר.ק8 אג"ח
7230303 נורסטאר אגח ט NORSTAR B9 נסטר.ק9 אג"ח
7230345 נורסטאר אגח י NORSTAR B10 נסטר.ק10 אג"ח
7230352 נורסטאר אגח יא NORSTAR B11 נסטר.ק11 אג"ח
6320071 נייר חדרה אגח 3 HADERA PAPER B3 נייח.ק3 אג"ח
6320097 נייר חדרה אגח 5 HADERA PAPER B5 נייח.ק5 אג"ח
6320105 נייר חדרה אגח 6 HADERA PAPER B6 נייח.ק6 אג"ח
6990139 נכסים ובנ אגח ג PROPERT& BU B3 נכסבנ.ק3 אג"ח
6990154 נכסים ובנ אגח ד PROPE BU B4 נכסבנ.ק4 אג"ח
6990188 נכסים ובנ אגח ו PROPE BU B6 נכסבנ.ק6 אג"ח
6990196 נכסים ובנ אגח ז PROPE BU B7 נכסבנ.ק7 אג"ח
6430102 נפטא אגח א NAPHTHA B1 נפטא.ק1 אג"ח
5160064 נץ ארהב אגח 1 NETS US B1 נצאר.ק1 אג"ח
1120468 נצבא אגח ה NITSBA B5 נצבא.ק5 אג"ח
1128032 נצבא אגח ו NITSBA B6 נצבא.ק6 אג"ח
4210092 נתנאל גרופ אגח ד NETANEL B4 נתגר.ק4 אג"ח
4210100 נתנאל גרופ אגח ה NETANEL B5 נתגר.ק5 אג"ח
4210126 נתנאל גרופ אגח ו NETANEL B6 נתגר.ק6 אג"ח
1092956 סאמיט אגח ד SUMMIT B4 סמט.ק4 אג"ח
1130939 סאמיט אגח ו SUMMIT B6 סמט.ק6 אג"ח
1133479 סאמיט אגח ז SUMMIT B7 סמט.ק7 אג"ח
1120310 סאנפלאואר אגח ד SUNFLOWER B4 סנפל.ק4 אג"ח
1136951 סטרוברי אגח א STRAWBERRY B1 סטרב.ק1 אג"ח
1128586 סלע נדלן אגח א SELLA REALES B1 סלענד.ק1 אג"ח
1132927 סלע נדלן אגח ב SELLA REALES B2 סלענד.ק2 אג"ח
1096270 סלקום אגח ב CELCOM B2 סלקם.ק2 אג"ח
1107333 סלקום אגח ד CELCOM B4 סלקם.ק4 אג"ח
1113661 סלקום אגח ה CELCOM B5 סלקם.ק5 אג"ח
1125996 סלקום אגח ו CELCOM B6 סלקם.ק6 אג"ח
1126002 סלקום אגח ז CELCOM B7 סלקם.ק7 אג"ח
1132828 סלקום אגח ח CELCOM B8 סלקם.ק8 אג"ח
1132836 סלקום אגח ט CELCOM B9 סלקם.ק9 אג"ח
1133800 ספנסר אגח א SPENCER B1 ספנר.ק1 אג"ח
1113398 סקורפיו אגח א SCORPIO B1 סקרפ.ק1 אג"ח
1134493 סקיילקס אגח יא SCAILEX B11 סקלס.ק11 אג"ח
1134436 עזריאלי אגח ב AZRIELI GRP B2 עזרל.ק2 אג"ח
1136324 עזריאלי אגח ג AZRIELI B3 עזרל.ק3 אג"ח
6980247 פולאר השק אגח ו POLAR INV B6 פלר.ק6 אג"ח
7450117 פוליגון אגח 3 POLYGON B3 פלגן.ק3 אג"ח
1940451 פועלים הנ אגח 26 POALIM HAN B26 פעלה.ק26 אג"ח
1940485 פועלים הנ אגח 29 POALIN HAN B29 פעלה.ק29 אג"ח
1940493 פועלים הנ אגח 30 POALIM HAN B30 פעלה.ק30 אג"ח
1940527 פועלים הנ אגח 31 POALIM HAN B30 פעלה.ק31 אג"ח
1940535 פועלים הנ אגח 32 POALIM HAN B32 פעלה.ק32 אג"ח
1940568 פועלים הנ אגח 33 POALIM HAN B33 פעלה.ק33 אג"ח
1940576 פועלים הנ אגח 34 POALIM HAN B34 פעלה.ק34 אג"ח
1940444 פועלים הנ שה נד 1 POALIM HAN N1 פעלהנ.ט1 אג"ח
1940105 פועלים הנפ הת ד POALIM HAN B4 פעלה.ק4 אג"ח
1940386 פועלים הנפ הת ט POALIM HAN B9 פעלה.ק9 אג"ח
1940543 פועלים הנפ הת טו POALIM HAN B15 פעלה.ק15 אג"ח
1940550 פועלים הנפ הת טז POALIM HAN B16 פעלה.ק16 אג"ח
1940402 פועלים הנפ הת י POALIM HAN B10 פעלה.ק10 אג"ח
1940410 פועלים הנפ הת יא POALIM HAN B11 פעלה.ק11 אג"ח
1940428 פועלים הנפ הת יב POALIM HAN B12 פעלה.ק12 אג"ח
1940436 פועלים הנפ הת יג POALIM HAN B13 פעלה.ק13 אג"ח
1940501 פועלים הנפ הת יד POALIM HAN B14 פעלה.ק14 אג"ח
6620207 פועלים ש"ה נד א POALIM B1 פעלים.ק1 אג"ח
2560142 פורמולה מער אגח א FORMULA B1 פרמלה.ק1 אג"ח
1114073 פז נפט אגח ג PAZ OIL B3 פזנפט.ק3 אג"ח
1132505 פז נפט אגח ד PAZ OIL B4 פזנפט.ק4 אג"ח
7560154 פטרוכימיים אגח 1 PETROC. B1 פטרו.ק1 אג"ח
7560048 פטרוכימיים אגח ב PETROC B2 פטרו.ק2 אג"ח
7560055 פטרוכימיים אגח ג PETROC. B3 פטרו.ק3 אג"ח
7560071 פטרוכימיים אגח ד PETROC. B4 פטרו.ק4 אג"ח
1109495 פלאזה סנט אגח א PLAZA CENTRS B1 פלזס.ק1 אג"ח
1109503 פלאזה סנט אגח ב PLAZA CENTRS B2 פלזס.ק2 אג"ח
7270101 פלסטו שק אגח ג PLASTO SAC B3 פלשק.ק3 אג"ח
1120799 פניקס הון אגח ב PNCP.B2 פנהס.ק2 אג"ח
1120807 פניקס הון אגח ג PHONIX CAP B3 פנהס.ק3 אג"ח
1133529 פניקס הון אגח ד PHONIX CAP B4 פנהס.ק4 אג"ח
1135417 פניקס הון אגח ה PHONIX CAP B5 פנהס.ק5 אג"ח
1136696 פניקס הון אגח ו PHONIX CAP B6 פנהס.ק6 אג"ח
1115104 פניקס הון התח א PHOENIX CAP B1 פנהנ.ק1 אג"ח
5490123 פרופיט אגח ד PROFIT B4 פרפט.ק4 אג"ח
5490180 פרופיט אגח ז PROFIT B7 פרפט.ק7 אג"ח
1119320 פרטנר אגח ב PARTNER B2 פרטנר.ק2 אג"ח
1118827 פרטנר אגח ג PARTNER B3 פרטנר.ק3 אג"ח
1118835 פרטנר אגח ד PARTNER B4 פרטנר.ק4 אג"ח
1118843 פרטנר אגח ה PARTNER B5 פרטנר.ק5 אג"ח
1127554 פרשקובסקי אגח ה PRASHKOVSKY B5 פרשק.ק5 אג"ח
1135581 פרשקובסקי אגח ז PRASHKOVSKY B7 פרשק.ק7 אג"ח
1138296 פרשקובסקי אגח ח PRASHKOVSKY B8 פרשק.ק8 אג"ח
1137512 פתאל אגח א FATTAL EU. B1 פתאר.ק1 אג"ח
3420049 צאם אגח 1 CHAM B1 צאם.ק1 אג"ח
7300106 צור אגח ו ZUR .B6 צור.ק6 אג"ח
7300114 צור אגח ז ZUR B7 צור.ק7 אג"ח
7300148 צור אגח ח ZUR B8 צור.ק8 אג"ח
1119031 צמח המרמן אגח ב ZMH B2 צמח.ק2 אג"ח
1127653 צמח המרמן אגח ג ZMH B3 צמח.ק3 אג"ח
1134873 צמח המרמן אגח ד ZMH B4 צמח.ק4 אג"ח
4540126 צנורות המזהת אגח 2 TUBE B2 צנמז.ק2 אג"ח
4250163 צרפתי אגח ז SARFATI B7 צרפת.ק7 אג"ח
4250189 צרפתי אגח ח SARFATI B8 צרפת.ק8 אג"ח
1136589 קופרליין אגח א COPPERLINE C1 קפלן.ק1 אג"ח
1137918 קיי.בי.אס אגח א KBS B1 קבאס.ק1 אג"ח
1136977 קליין אגח א KLEIN B1 קלין.ק1 אג"ח
1105535 קרדן אן.וי אגח א KARDEN NV B1 קרנו.ק1 אג"ח
1113034 קרדן אן.וי אגח ב KARDAN N.V. B2 קרנו.ק2 אג"ח
1133610 קרדן נדלן אגח ב KARDAN REAL B2 קרנז.ק2 אג"ח
4590089 קרדן רכב אגח ה KARDAN VEHICL 5 קרכב.ק5 אג"ח
4590097 קרדן רכב אגח ו KARDAN VEHICLB6 קרכב.ק6 אג"ח
4590147 קרדן רכב אגח ח KARDAN VEHIC B8 קרכב.ק8 אג"ח
4590162 קרדן רכב אגח ט KARDAN VEHIC B9 קרכב.ק9 אג"ח
4590154 קרדן רכב מסחרי 2 KARDAN NEHI P2 קרכב.נ2 אג"ח
4590170 קרדן רכב מסחרי 3 KARDEN NEHI P3 קרכב.נ3 אג"ח
1136464 קרסו אגח א CARASSO B1 קרסו.ק1 אג"ח
5260070 רבד אגח א RAVAD B1 רבד.ק1 אג"ח
5260088 רבד אגח ב RAVAD B2 רבד.ק2 אג"ח
5260096 רבד אגח ג RAVAD.B3 רבד.ק3 אג"ח
1098656 רבוע נדלן אגח ב BLUE SQ REES B2 רבנד.ק2 אג"ח
1115724 רבוע נדלן אגח ג BLUE SQ REES B3 רבנד.ק3 אג"ח
1119999 רבוע נדלן אגח ד BLUE SQ REES B4 רבנד.ק4 אג"ח
1130467 רבוע נדלן אגח ה BLUE SQ REES B5 רבנד.ק5 אג"ח
5510029 רגנסי אגח א REGENCY B1 רגנס.ק1 אג"ח
1920123 רוזבאד אגח ג ROSEBUD B3 רזבד.ק3 אג"ח
5390091 רוטשטיין אגח ד ROTSHTEIN B4 רשטן.ק4 אג"ח
1106657 ריט 1 אגח א REIT 1 B1 ריט1.ק1 אג"ח
1120021 ריט 1 אגח ג REIT 1 B3 ריט1.ק3 אג"ח
1129899 ריט 1 אגח ד REIT 1 B4 ריט1.ק4 אג"ח
1136753 ריט 1 אגח ה REIT 1 B5 ריט1.ק5 אג"ח
1134923 רילייטד אגח א RELATED COMM B1 רלטד.ק1 אג"ח
1134980 רכבת ישר אגח א ISR RAILWAYS B1 רכבת.ק1 אג"ח
1134998 רכבת ישר אגח ב ISR RAILWAYS B2 רכבת.ק2 אג"ח
7690100 רפק אגח ד RAPAC B4 רפק.ק4 אג"ח
7690118 רפק אגח ה RAPAC B5 רפק.ק5 אג"ח
1133552 רציו מימון אגח א RATIO FIN . B1 רצומ.ק1 אג"ח
1124510 רקח אגח ב REKHA B2 רקח.ק2 אג"ח
1104355 רשי אגח א RSY B1 רשי.ק1 אג"ח
7770142 שופרסל אגח ב SHUFERSAL B2 שפרסל.ק2 אג"ח
7770167 שופרסל אגח ג SHUFERSAL B3 שפרסל.ק3 אג"ח
7770191 שופרסל אגח ד SHUFERSAL B4 שפרסל.ק4 אג"ח
7770209 שופרסל אגח ה SHUFERSAL B5 שפרסל.ק5 אג"ח
7770217 שופרסל אגח ו SHUFERSAL B6 שפרסל.ק6 אג"ח
7460140 שטראוס אגח ב STRAUS GRO B2 שטרס.ק2 אג"ח
7460363 שטראוס אגח ד STRAUS-GROUP B4 שטרס.ק4 אג"ח
1115500 שיכון ובינוי אגח 3 SHIKUN & BIN B3 שוב.ק3 אג"ח
1117910 שיכון ובינוי אגח 4 SHIKUN & BIN B4 שוב.ק4 אג"ח
1125210 שיכון ובינוי אגח 5 SHIKUN & BIN B5 שוב.ק5 אג"ח
1129733 שיכון ובינוי אגח 6 SHIKUN & BIN B6 שוב.ק6 אג"ח
1129741 שיכון ובינוי אגח 7 SHIKUN & BIN B7 שוב.ק7 אג"ח
1135888 שיכון ובינוי אגח 8 SHIKUN BIN B8 שוב.ק8 אג"ח
1410273 שלמה החז אגח טו SHLOMO HILD B15 שלהח.ק15 אג"ח
1410281 שלמה החז אגח טז SHLOMO HILD B16 שלהח.ק16 אג"ח
1410224 שלמה החז אגח יא SHLOMO HOLD B11 שלהח.ק11 אג"ח
1410232 שלמה החז אגח יב SHLOMO HOLD B12 שלהח.ק12 אג"ח
1410265 שלמה החז אגח יד SHLOMO HOLD B14 שלהח.ק14 אג"ח
1129436 שלמה נדלן אגח ב SHIR SHLOMO B2 שלנד.ק2 אג"ח
1137439 שלמה נדלן אגח ג SHIR SHLOMO B3 שלנד.ק3 אג"ח
1128271 שניב אגח ב SHANIV B2 שניב.ק2 אג"ח
1136134 שפיר הנדסה אגח א SHAPIR ENG B1 שפהנ.ק1 אג"ח
2580066 תדיראן הול אגח 2 TADIRAN HOLD B2 תדראן.ק2 אג"ח
1115997 תעשיה אוירית אגח ב AEROSPACE IN B2 תעא.ק2 אג"ח
1127547 תעשיה אוירית אגח ג AEROSPACE IN B3 תעא.ק3 אג"ח
1133131 תעשיה אוירית אגח ד AEROSPACE IN B4 תעא.ק4 אג"ח
1008 100 יין יפן Japanese Yen 100 יין יפן מט"ח
1030 אירו Euro אירו מט"ח
1224 אירו רציף Euro Calc אירו רציף מט"ח
22242222 אירו רציף אירו רציף מט"ח
1013 דולר אוסטרלי AUSTRALIAN DOLLAR דולר אוסטרלי מט"ח
1002 דולר ארה"ב US DOLLAR דולר ארה"ב מט"ח
1010 דולר קנדי CANADIAN DOLLAR דולר קנדי מט"ח
1221 דולר רציף Us Dollar InterBanks דולר רציף מט"ח
22212222 דולר רציף דולר רציף מט"ח
1021 דינר ירדן Jordanian Dinar דינר ירדן מט"ח
1029 כתר דני DANISH KRONE כתר דני מט"ח
1028 כתר נורבגי NORWEGIAN KRONE כתר נרווגי מט"ח
1012 כתר שוודי SWEDISH KRONE כתר שוודי מט"ח
1026 לירה לבנון Lebanese Pound לירה לבנון מט"ח
1025 לירה מצרית EGYPTAIN POUND לירה מצרית מט"ח
1007 לירה שטרלינג BRITISH POUND לירה שטרלינג מט"ח
1003 פרנק שוויצרי SWISS FRANC פרנק שוויצרי מט"ח
1017 רנד דרום אפריקה SOUTH AFRICAN RAND רנד דרום אפריקה מט"ח
3730405 אאורה אג יג AURA C13 אאורה.ה13 אג"ח להמרה
2650125 אורביט אג ו ORBIT C6 ארביט.ה6 אג"ח להמרה
1136787 אורתם סהר אג י ORTAM C10 ארתם.ה10 אג"ח להמרה
1127919 איתמר אג יב ITAMAR C12 אתמר.ה12 אג"ח להמרה
7200082 אנלייט אנרגיה אג ד ENLIGHT ENER C4 אנלט.ה4 אג"ח להמרה
2960110 אס.די.אס אג ג SDS C3-M אסדס.ה3 אג"ח להמרה
3100229 ארקו אג ח ARKO HOLD C8 ארקו.ה8 אג"ח להמרה
1130509 ב.יאיר אג 12 B.YAIR C12 ביאר.ה12 אג"ח להמרה
2860179 ברן אג ב BRAN C2 ברן.ה2 אג"ח להמרה
1121193 טאואר אג ו TOWR C6 טאואר.ה6 אג"ח להמרה
3180239 לידר השק אג ו LEADER C6 לידר.ה6 אג"ח להמרה
1117332 מישורים אג יב MISHORIM C12-L מישר.ה12 אג"ח להמרה
1130673 מנדלסון תשת אג ח MENDELSON C8 מנתש.ה8 אג"ח להמרה
1135185 מעין ונצרס אג ב MAAYN VNTU C2-M מעי.ה2 אג"ח להמרה
6430136 נפטא אג ז NAPHTHA C7 נפטא.ה7 אג"ח להמרה
4210118 נתנאל גרופ אג 3 NETANEL GRUP C3 נתגר.ה3 אג"ח להמרה
1130152 סאנפלאואר אג טו SUNFLOWER C15 סנפל.ה15 אג"ח להמרה
2560159 פורמולה מער אג ב FORMULA C2 פרמלה.ה2 אג"ח להמרה
1136498 פרידנזון אג ז FRIDENSON C7 פרדנ.ה7 אג"ח להמרה
1133537 פריון נטוורק אג יב PERION NET C12 פריון.ה12 אג"ח להמרה
1132190 פרשקובסקי אג 2 PRASHKOVSKY C2 פרשק.ה2 אג"ח להמרה
4250171 צרפתי אג י SARFATI C10 צרפת.ה10 אג"ח להמרה
1098649 רבוע נדלן אג א BLUE SQ REES C1 רבנד.ה1 אג"ח להמרה
8161010 מקמ 1016 TREASR BND 1016 מקמ1016 מק"מ
8161119 מקמ 1116 TREASR BND 1116 מקמ1116 מק"מ
8170110 מקמ 117 TREASR BND 117 מקמ117 מק"מ
8161218 מקמ 1216 TREASR BND 1216 מקמ1216 מק"מ
8170227 מקמ 227 TREASR BND 227 מקמ227 מק"מ
8170326 מקמ 327 TREASR BND 327 מקמ327 מק"מ
8170417 מקמ 417 TREASR BND 417 מקמ417 מק"מ
8170516 מקמ 517 TREASR BND 517 מקמ517 מק"מ
8160624 מקמ 626 TREASR BND 626 מקמ626 מק"מ
8160715 מקמ 716 TREASR BND 716 מקמ716 מק"מ
8160814 מקמ 816 TREASR BND 816 מקמ816 מק"מ
8160913 מקמ 916 TREASR BND 916 מקמ916 מק"מ
50200010 3M COMPANY 3M COMPANY 3M COMPANY ני"ע חו"ל
11111537 888 החזקות 888 HLDGS 888 החזקות ני"ע חו"ל
50100182 ACTIVISION ACTIVISION ACTIVISION ני"ע חו"ל
50100042 ADOBE SYS ADOBE SYS ADOBE SYS ני"ע חו"ל
50100232 AKAMAI TECH AKAM AKAMAI TECH ני"ע חו"ל
50100233 ALEXION PHARM ALXN ALEXION PHARM ני"ע חו"ל
50100010 AMAZON AMAZON AMAZON ני"ע חו"ל
50200016 AMER EXPRESS AMER EXPRE AMER EXPRESS ני"ע חו"ל
50100268 AMERICAN AIRLINES AMERICAN AIRLINES ני"ע חו"ל
50100024 AMGEN INC AMGEN AMGEN INC ני"ע חו"ל
50100250 ANALOG DEVICES ANALOG DEVICES ני"ע חו"ל
50100044 APPLE APPLE APPLE ני"ע חו"ל
50100038 APPLIED MA APPLIED MA AMAT ני"ע חו"ל
50100160 AUTODESK AUTODESK AUTODESK ני"ע חו"ל
50100208 AUTOMATIC DATA Automatic AUTOMATIC DATA ני"ע חו"ל
50100242 AVAGO TECH AVAGO TECH ני"ע חו"ל
50100202 BAIDU.COM BAIDU.COM BIDU ני"ע חו"ל
50100048 BED BATH BED BATH BED BATH ני"ע חו"ל
50100074 BIOGEN IDEC BIOGEN IDEC BIOGEN IDEC ני"ע חו"ל
50100290 BIOMARIN PHARM BIOMARIN PHARM ני"ע חו"ל
50200007 BOEING BOEING CO BOEING ני"ע חו"ל
50100209 CA CA CA ני"ע חו"ל
50200008 CATERPILLAR CATERPILLA CATERPILLAR ני"ע חו"ל
50100168 CELGENE CP CELGENE CP CELGENE CP ני"ע חו"ל
50100223 CERNER CORP Cerner Corp CERNER CORP ני"ע חו"ל
50100264 CHARTER COMMUNICATIONS CHARTER COMMUNICATIONS ני"ע חו"ל
50200044 CHEVRON CORP CHEVRON CORP ני"ע חו"ל
50100004 CISCO SYSTEMS CISCO SYSTEMS CISCO SYSTEMS ני"ע חו"ל
50100057 CITRIX SYS CITRIX SYS CTXS ני"ע חו"ל
50200019 COCA COLA COCA COLA COCA COLA ני"ע חו"ל
50100159 COGNIZANT COGNIZANT COGNIZANT ני"ע חו"ל
50100283 COMCAST CORP COMCAST CORP ני"ע חו"ל
50100065 COSTCO COSTCO WHOLESAL COST ני"ע חו"ל
50100292 Ctrip Ctrip ני"ע חו"ל
50100289 DISCOVERY COMMS C DISCOVERY COMMS C ני"ע חו"ל
50100252 DISCOVERY COMMUNICATIONS DISCOVERY COMMUNICATIONS ני"ע חו"ל
50100269 DISH NETWORK DISH NETWORK ני"ע חו"ל
50100235 DOLLAR TREE DLTR DOLLAR TREE ני"ע חו"ל
50200025 DU PONT DU PONT CO DU PONT ני"ע חו"ל
50100008 EBAY EBAY EBAY ני"ע חו"ל
50100270 ELECTRONIC ARTS ELECTRONIC ARTS ני"ע חו"ל
50100293 ENDO INTERNATIONAL ENDO INTERNATIONAL ני"ע חו"ל
50100294 EXPEDIA INC EXPEDIA EXPEDIA INC ני"ע חו"ל
50100118 EXPRESS SCRIPTS EXPRESS SCRIPTS EXPRESS SCRIPTS ני"ע חו"ל
50200034 EXXON MOBIL EXXON MOBIL EXXON MOBIL ני"ע חו"ל
50100247 FACEBOOK FACEBOOK ני"ע חו"ל
50100135 FASTENAL FASTENAL FASTENAL ני"ע חו"ל
50100070 FISERV INC FISERV FISERV ני"ע חו"ל
50200005 GENERAL ELEC GENERAL EL GENERAL ELEC ני"ע חו"ל
50100110 GILEAD SCI GILEAD SCI GILEAD SCI ני"ע חו"ל
50200060 GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS ני"ע חו"ל
50100176 GOOGLE GOOGLE GOOGLE ני"ע חו"ל
50100267 GOOGLE A GOOGLE A GOOGLE A ני"ע חו"ל
50100204 HENRY SCHEIN HENRY SCHEIN ני"ע חו"ל
50200018 HOME DEPOT HOME DEPOT HOME DEPOT ני"ע חו"ל
50100271 ILLUMINA ILLUMINA ני"ע חו"ל
50100288 INCYTE CORPORATION INCYTE CORPORATION ני"ע חו"ל
50100000 INTEL CORP INTEL CORP INTEL CORP ני"ע חו"ל
50200026 INTL BUS MACHINE INTL BUS MACHINE INTL BUS MACHINE ני"ע חו"ל
50100076 INTUIT INC INTUIT INC INTU ני"ע חו"ל
50100185 INTUITIVE SURG INTUITIVE INTUITIVE SURG ני"ע חו"ל
50100287 JD.COM JD.COM ני"ע חו"ל
50200015 JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON ני"ע חו"ל
50200006 JP MORGAN JP MORGAN JP MORGAN ני"ע חו"ל
50100077 KLA TENCOR KLA TENCOR KLA TENCOR ני"ע חו"ל
50100282 KRAFT HEINZ KRAFT HEINZ ני"ע חו"ל
50100272 LAM RESEARCH LAM RESEARCH ני"ע חו"ל
50100256 LIBERTY GLOBAL PLC A LIBERTY GLOBAL PLC A ני"ע חו"ל
50100278 LIBERTY GLOBAL PLC C LIBERTY GLOBAL PLC C ני"ע חו"ל
50100279 LIBERTY INTERACTIVE A LIBERTY INTERACTIVE A ני"ע חו"ל
50100189 LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC ני"ע חו"ל
50100257 LIBERTY MEDIA CORP A LIBERTY MEDIA CORP A ני"ע חו"ל
50100280 LIBERTY MEDIA CORP C LIBERTY MEDIA CORP C ני"ע חו"ל
50100030 LINEAR TECH LINEAR TECH LINEAR TEC ני"ע חו"ל
50100273 MARRIOTT INT MARRIOTT INT ני"ע חו"ל
50100227 MATTEL MATTEL ני"ע חו"ל
50100295 MAXIM INTEGRATED MAXIM INTEGRATED ני"ע חו"ל
50200022 MCDONALDS MCDONALDS MCDONALDS ני"ע חו"ל
50200030 MERCK & CO MERCK & CO MERCK & CO ני"ע חו"ל
50100237 MICRON TECH MU MICRON TECH ני"ע חו"ל
50100001 MICROSOFT MICROSOFT CP MICROSOFT ני"ע חו"ל
50100258 MONDELEZ MONDELEZ ני"ע חו"ל
50100245 MONSTER MONSTER ני"ע חו"ל
50100238 NETFLIX NFLX NETFLIX ני"ע חו"ל
50100037 NETWK APPLIANCE NETWORK AP NAP ני"ע חו"ל
50200059 NIKE NIKE ני"ע חו"ל
50100296 NORWEGIAN CRUISE NORWEGIAN CRUISE ני"ע חו"ל
50100173 NVIDIA COR NVIDIA COR NVIDIA COR ני"ע חו"ל
50100274 NXP SEMICONDUCTOR NXP SEMICONDUCTOR ני"ע חו"ל
50100217 O'REILLY AUTOMOTIVE O'REILLY AUTOMOTIVE ני"ע חו"ל
50100090 PACCAR INC PACCAR INC PCAR ני"ע חו"ל
50100094 PAYCHEX PAYCHEX PAYX ני"ע חו"ל
50100281 PAYPAL PAYPAL PAYPAL ני"ע חו"ל
50200040 PFIZER PFIZER PFIZER ני"ע חו"ל
50100225 PRICELINE PRICELINE PRICELINE ני"ע חו"ל
50200017 PROCTER & GA PROCTER & GAMBLE PROCTER & GA ני"ע חו"ל
50100002 QUALCOMM INC QUALCOMM QUALCOMM INC ני"ע חו"ל
50100259 REGENERON PHARM REGENERON PHARM ני"ע חו"ל
50100219 ROSS STORES Ross ROSS STORES ני"ע חו"ל
50100157 SANDISK CORP SANDISK CORP SANDISK CORP ני"ע חו"ל
50100260 SBA COMMUNICATIONS SBA COMMUNICATIONS ני"ע חו"ל
50100220 SEAGATE TECHNOLOGY Seagate SEAGATE TECHNOLOGY ני"ע חו"ל
50100241 SIRIUS SIRIUS XM Radio SIRIUS ני"ע חו"ל
50100291 SKYWORKS SOLUTIONS SKYWORKS SOLUTIONS ני"ע חו"ל
50100102 STARBUCKS STARBUCKS CORP SBUX ני"ע חו"ל
50100201 STERICYCLE STERICYCLE STERICYCLE ני"ע חו"ל
50100125 SYMANTEC SYMANTEC CORP SYMANTEC ני"ע חו"ל
50100261 Tesla Motors Tesla Motors ני"ע חו"ל
50100248 TEXAS INSTRUMENTS TXN TEXAS INSTRUMENTS ני"ע חו"ל
50100297 T-MOBILE T-MOBILE T-MOBILE ני"ע חו"ל
50100276 TRACTOR SUPPLY TRACTOR SUPPLY ני"ע חו"ל
50200049 TRAVELERS COMPANIES TRAVELERS COMPANIES TRAVELERS COMPANIES ני"ע חו"ל
50100275 TRIPADVISOR TRIPADVISOR ני"ע חו"ל
50100254 TWENTY-FIRST CENTURY FOX A TWENTY-FIRST CENTURY FOX A TWENTY-FIRST CENTURY FOX A ני"ע חו"ל
50100277 TWENTY-FIRST CENTURY FOX B TWENTY-FIRST CENTURY FOX B ני"ע חו"ל
50100298 ULTA SALON ULTA SALON ULTA SALON ני"ע חו"ל
50200024 UNITED TEC UNITED TEC UNITED TEC ני"ע חו"ל
50200058 UNITEDHEALTH UNITEDHEALTH ני"ע חו"ל
50100262 VERISK ANALYTICS VERISK ANALYTICS ני"ע חו"ל
50200041 VERIZON VERIZON VERIZON ני"ע חו"ל
50100193 VERTEX VERTEX VERTEX ני"ע חו"ל
50100249 VIACOM VIAB VIACOM ני"ע חו"ל
50200057 VISA VISA ני"ע חו"ל
50100226 VODAFONE VODAFONE ני"ע חו"ל
50100284 WALGREENS BOOT WALGREENS BOOT ני"ע חו"ל
50200028 WAL-MART WAL-MART WAL-MART ני"ע חו"ל
50200029 WALT DISNEY WALT DISNEY WALT DISNEY ני"ע חו"ל
50100263 WESTERN DIGITAL WESTERN DIGITAL ני"ע חו"ל
50100239 WHOLE FOODS WFM WHOLE FOODS ני"ע חו"ל
50100032 XILINX INC XILINX INC XILINX ני"ע חו"ל
50100003 YAHOO YAHOO YAHOO ני"ע חו"ל
11111779 אבוג'ן (US) אבוג'ן (US) ני"ע חו"ל
11111897 אביליטי (US) ABILITY אביליטי ני"ע חו"ל
11111726 אבן קיסר CaesarStone אבן קיסר ני"ע חו"ל
11111214 אודיוקודס (US) AUDIOCODES AUDC ני"ע חו"ל
11111354 און טרק (NAS) ON TRACK INNOV OTIV ני"ע חו"ל
11111215 אופטיבייס (US) OPTIBASE אופטיבייס ני"ע חו"ל
11111762 אופקו הלת' (US) OPKO אופקו הלת' ני"ע חו"ל
70010509 אורבוטק ORBOTECH ORBK ני"ע חו"ל
11111760 אורמד ORAMED אורמד ני"ע חו"ל
11111458 אורמת טכנו (US) ORMAT TECH אורמת טכנו ני"ע חו"ל
70010590 אטיוניטי ATTUNITY ATTU ני"ע חו"ל
70010434 איזיצ'יפ EZCHIP EZCH ני"ע חו"ל
11111891 איטכה אנרגיה ITHACA ENREGY איטכה אנרגיה ני"ע חו"ל
11111870 אימפרבה אימפרבה ני"ע חו"ל
11111887 אינטק פארמה (US) INTEC PHARMA אינטק פארמה ני"ע חו"ל
11111217 אינטרנט זהב (US) INTERNET GOLD IGLD ני"ע חו"ל
11111535 איתוראן (US) ITURAN ITRN ני"ע חו"ל
11111145 אלביט הדמיה (US) ELBIT MEDICAL EMITF ני"ע חו"ל
11111146 אלביט מערכות (US) ELBIT SYSTEMS ESLT ני"ע חו"ל
11111596 אלוט תקשורת (US) ALLOT COMM אלוט תקשורת ני"ע חו"ל
11111768 אלומיי (US) ELLOMAY אלומיי (US) ני"ע חו"ל
11111534 אלון USA ALON USA אלון USA ני"ע חו"ל
11111164 אלון רבוע כחול (US) ALON BLUE SQR אלון רבוע כחול ני"ע חו"ל
11111165 אלטק ELTEK ELTK ני"ע חו"ל
11111761 אלקוברה ALCOBRA אלקוברה ני"ע חו"ל
70010186 אלרון (US) ELRON ELRN ני"ע חו"ל
11111209 אמבלייז EMBLAZE אמבלייז ני"ע חו"ל
11111192 אמדוקס AMDOCS אמדוקס ני"ע חו"ל
11111144 אמפייר EMPIRE RSCS אמפייר ני"ע חו"ל
11111487 אמפייר אונליין EMPIRE ONLINE אמפייר אונליין ני"ע חו"ל
11111764 אנזימוטק ENZYMOTEC אנזימוטק ני"ע חו"ל
70010152 אפי ELECTR FOR IMAG EFII ני"ע חו"ל
11111614 אפי פיתוח AFI DEVELOPMENT אפי פיתוח ני"ע חו"ל
11111690 אפי פיתוח B AFI DEVELOPMENT אפי פיתוח B ני"ע חו"ל
11111190 אקוויטי 1 EQUITY ONE אקוויטי 1 ני"ע חו"ל
70010103 אקורן ACORN אקורן ני"ע חו"ל
11111526 אקס טי אל (US) XTL BIOPHARM XTLB ני"ע חו"ל
11111585 אר.אר. מדיה R.R. SAT GLOBAL COMMUNICATIONS אר.אר. מדיה ני"ע חו"ל
70010145 ארוטק AROTECH ארוטק ני"ע חו"ל
11111208 באטמ תקשורת BATM ADVANCED באטמ תקשורת ני"ע חו"ל
11111810 בגיר בגיר ני"ע חו"ל
11111635 בי קומיוניקיישנס (US) BCOM בי קומיוניקיישנס ני"ע חו"ל
11111150 בי.או.אס BOS Better בי.או.אס ני"ע חו"ל
11111827 ביו בלאסט BIO BLAST PHARMA ביו בלאסט ני"ע חו"ל
11111889 ביוטיים (US) BIO TIME ביוטיים ני"ע חו"ל
11111712 ביוליין (US) BioLineRx ביוליין ני"ע חו"ל
11111875 ביונדווקס (US) BIONDVAX ביונדווקס (US) ני"ע חו"ל
11111831 בראק קפיטל BRACK CAPITAL בראק קפיטל ני"ע חו"ל
11111626 בריינסטורם BRAINSTORM בריינסטורם ני"ע חו"ל
11111722 גזית גלוב (US) GAZIT GLOBE גזית גלוב ני"ע חו"ל
70010244 גילת (US) GILAT GILT ני"ע חו"ל
11111222 ג'קדה JACADA JCDA ני"ע חו"ל
70010095 די.אס.פי DSP GROUP DSPG ני"ע חו"ל
11111557 דלק US Delek US דלק US ני"ע חו"ל
11111648 דלק לוגי'סטיקס Delek Logistics דלק לוגי'סטיקס ני"ע חו"ל
11111205 דלתא (US) DELTA GALIL DELTY ני"ע חו"ל
11111153 הרמוניק HARMONIC HLIT ני"ע חו"ל
11111778 וויקס Wix.com וויקס ני"ע חו"ל
11111170 ויליפוד G WILLI-FOOD WILC ני"ע חו"ל
11111802 ורוניס VARONIS ורוניס ני"ע חו"ל
11111334 ורינט VERINT VRNT ני"ע חו"ל
11111551 וריפון VERIFONE וריפון ני"ע חו"ל
70010715 טאואר (US) TOWER SEMICOND טאואר ני"ע חו"ל
70010699 טבע (US) TEVA PHARM טבע ני"ע חו"ל
11111155 טופ אימג' TOP IMAGE טופ אימג' ני"ע חו"ל
11111276 טיקרו TIKCRO טיקרו ני"ע חו"ל
11111536 טליט TELIT טליט ני"ע חו"ל
11111678 טסקו TESCO טסקו ני"ע חו"ל
70010350 ישראמקו אינק ISRAMCO ישראמקו אינק ני"ע חו"ל
11111893 כיטוב פארמה (US) KITOV כיטוב פארמה (US) ני"ע חו"ל
11111826 כיל (US) ISRAEL CHEMICALS כיל ני"ע חו"ל
11111788 כן פייט ביופרמה (US) CAN-FITE BIOPHARMA כן פייט ביופרמה ני"ע חו"ל
11111803 לומניס LUMENIS לומניס ני"ע חו"ל
11111701 לייבפרסון (US) LIVEPERSON לייבפרסון ני"ע חו"ל
11111247 לייף ווטץ' LifeWatch לייף ווטץ' ני"ע חו"ל
11111285 מאינד (US) MIND CTI מאינד ני"ע חו"ל
11111376 מארוול MARVELL TECH MRVL ני"ע חו"ל
70010485 מג'יק (US) MAGIC SFTWARE מג'יק ני"ע חו"ל
70010442 מגל מערכות MAGAL SECURITY מגל מערכות ני"ע חו"ל
11111871 מדג'ניקס מדג'ניקס ני"ע חו"ל
11111896 מדיגוס (US) MEDIGUS מדיגוס ני"ע חו"ל
11111804 מדיוונד MEDIWOUND מדיוונד ני"ע חו"ל
11111824 מובילאיי MOBILEYE מובילאיי ני"ע חו"ל
11111750 מזור רובוטיקה (US) Mazor Robotics מזור רובוטיקה ני"ע חו"ל
11111225 מטאלינק METALINK מטאלינק ני"ע חו"ל
11111823 מטומי (UK) MATOMY מטומי (UK) ני"ע חו"ל
50100229 מיילן (US) MYLAN מיילן (US) ני"ע חו"ל
11111597 מירלנד פיתוח MIRLAND DEVELOPMENT מירלנד פיתוח ני"ע חו"ל
11111602 מלאנוקס mellanox מלאנוקס ני"ע חו"ל
11111890 מנקיינד (US) MANNKIND מנקיינד (US) ני"ע חו"ל
11111829 מקרוקיור MACROCURE מקרוקיור ני"ע חו"ל
11111168 מר טלמנג' MER TELEMGT MTSL ני"ע חו"ל
11111888 נבידאה (US) NAVIDEA נבידאה ני"ע חו"ל
11111259 נובה (US) NOVA נובה ני"ע חו"ל
11111854 נוירודרם NEURODERM נוירודרם ני"ע חו"ל
70011044 נייס (US) NICE SYST NICE ני"ע חו"ל
11111898 ננו דיימנשן (US) NANO DIMENSION ננו דיימנשן ני"ע חו"ל
11111800 סאמיט גרמניה SUMMIT GERMANY סאמיט גרמניה ני"ע חו"ל
70010608 סאפיינס (US) SAPIENS SPNS ני"ע חו"ל
11111694 סודהסטרים (US) SODASTREAM סודה סטרים ני"ע חו"ל
11111874 סולאראדג' SOLAREDGE סולאראדג' ני"ע חו"ל
11111787 סופרקום SuperCom סופרקום ני"ע חו"ל
11111867 סטרטסיס סטרטסיס ני"ע חו"ל
11111868 סיגמא דיזיינס סיגמא דיזיינס ני"ע חו"ל
11111448 סיגניצ'ר SIGNATURE BANK SBNY ני"ע חו"ל
11111657 סיוה CEVA סיוה ני"ע חו"ל
11111828 סייבר ארק CYBER-ARK SOFTWARE סייבר ארק ני"ע חו"ל
11111863 סייף צ'ארג' סייף צ'ארג' ני"ע חו"ל
11111207 סיירן (US) CYREN סיירן ני"ע חו"ל
70010574 סיליקום SILICOM SILC ני"ע חו"ל
11111451 סינרון SYNERON ELOS ני"ע חו"ל
11111892 סלזיון (US) CELSION סלזיון (US) ני"ע חו"ל
11111600 סלקום (US) CELLCOM סלקום ני"ע חו"ל
70010566 סקיילקס (US) SCAILEX CORP SCIXF ני"ע חו"ל
11111283 סרגון (US) CERAGON NETWORK CRNT ני"ע חו"ל
11111684 עמיעד AMIAD עמיעד ני"ע חו"ל
11111730 פאלו אלטו Palo Alto פאלו אלטו ני"ע חו"ל
70010525 פארמוס PHARMOS PARS ני"ע חו"ל
11111855 פואמיקס FOAMIX פואמיקס ני"ע חו"ל
11111729 פוטומדקס (US) PhotoMedex פוטומדקס ני"ע חו"ל
70010491 פוינטר (US) POINTER פוינטר (US) ני"ע חו"ל
11111298 פוליקום POLYCOM PLCM ני"ע חו"ל
11111184 פורמולה (US) FORMULA SYS FORTY ני"ע חו"ל
11111584 פלאזה סנטרס (UK) PLAZA CENTERS פלאזה סנטרס ני"ע חו"ל
11111765 פלוס500 PLUS500 פלוס500 ני"ע חו"ל
11111645 פלוריסטם (US) PLURISTEM פלוריסטם ני"ע חו"ל
11111558 פלייטק PLAYTECH פלייטק ני"ע חו"ל
11111607 פרוטליקס (US) Protalix פרוטליקס ני"ע חו"ל
11111224 פרטנר (US) PARTNER פרטנר ני"ע חו"ל
11111460 פריגו (US) PERRIGO PRGO ני"ע חו"ל
11111559 פריון נטוורק (US) PERION NETWORK פריון ני"ע חו"ל
11111162 צ'ק פוינט CHECK POINT צ'ק פוינט ני"ע חו"ל
11111886 צ'ק קאפ CHECK-CAP צ'ק קאפ ני"ע חו"ל
70010079 קומברס COMVERSE CMVT ני"ע חו"ל
11111287 קומפיוגן (US) COMPUGEN CGEN ני"ע חו"ל
11111814 קייט פארמה KITE PHARMA קייט פארמה ני"ע חו"ל
11111271 קליק סופטוור CLICKSOFTWARE CKSW ני"ע חו"ל
11111751 קמהדע (US) KAMADA קמהדע ני"ע חו"ל
11111280 קמטק (US) CAMTEK CAMT ני"ע חו"ל
11111853 קנון (US) KENON HOLDINGS קנון ני"ע חו"ל
11111431 קרדן אן.וי (AMS) KARDAN N.V קרדן אן.וי ני"ע חו"ל
11111864 קרוסריידר קרוסריידר ני"ע חו"ל
11111281 קריקס KERYX BIOPHARMA KERX ני"ע חו"ל
70010343 קרן ישראל FIRST ISRAEL קרן ישראל ני"ע חו"ל
70010533 ראדא RADA ELTR INDS RADA ני"ע חו"ל
11111747 רדהיל (US) RedHill רדהיל ני"ע חו"ל
11111221 רדוור RADWARE RDWR ני"ע חו"ל
11111181 רדקום RADCOM רדקום (חו"ל) ני"ע חו"ל
70010558 רובוגרופ (US) ROBOGROUP TEK ROBOF ני"ע חו"ל
11111606 רוזטה ג'נומיקס ROSETTA ROSG ני"ע חו"ל
11111866 ריוולק ריוולק ני"ע חו"ל
11111173 ריט טכנולוגיות RIT TECH RITT ני"ע חו"ל
11111873 שוק קמדן MARKET TECH HOLDINGS שוק קמדן ני"ע חו"ל
11111293 שחל טלרפואה (SW) SHL TELEMEDICINE שחל טלרפואה (SW) ני"ע חו"ל
70010632 תאת טכנולוגיות (US) TAT TECH תאת טכנו ני"ע חו"ל
11111180 תפרון (US) TEFRON תפרון ני"ע חו"ל
11111830 תראפיקס ביו (US) THERAPIX BIO תראפיקס ביו ני"ע חו"ל
70010624 תרו TARO PHARM תרו ני"ע חו"ל
11111000 אירו / דולר EUR/USD אירו / דולר מטבעות מצטלבים
11111737 דולר / אוקראינה UAH=X דולר / אוקראינה מטבעות מצטלבים
11111411 דולר / בהט תאילנד Thai Baht דולר / בהט תאילנד מטבעות מצטלבים
11111740 דולר / בולגריה BGN=X דולר / בולגריה מטבעות מצטלבים
11111371 דולר / בוליבר ונצואלה Venezuelan Bolivar דולר / בוליבר ונצואלה מטבעות מצטלבים
11111739 דולר / בלרוסיה BYR=X דולר / בלרוסיה מטבעות מצטלבים
11111003 דולר / דולר הונג קונג USD/HKD דולר / דולר הונג קונג מטבעות מצטלבים
11111407 דולר / דולר טיוואן Taiwan Dollar דולר / דולר טיוואן מטבעות מצטלבים
11111410 דולר / דולר סינגפור USD/SGD דולר / דולר סינגפור מטבעות מצטלבים
11111004 דולר / דולר קנדי USD/CAD דולר קנדי מטבעות מצטלבים
11111408 דולר / דינר ירדן Jordanian Dinar דולר / דינר ירדן מטבעות מצטלבים
11111790 דולר / דינר מקדוניה USDMKDLITE דולר / דינר מקדוניה מטבעות מצטלבים
11111441 דולר / דירהם מרוקו Moroccan Dirham דולר / דירהם מרוקו מטבעות מצטלבים
11111518 דולר / וון דרום קוריאה KRW דולר / וון דרום קוריאה מטבעות מצטלבים
11111738 דולר / ויאטנם VND=X דולר / ויאטנם מטבעות מצטלבים
11111434 דולר / זלוטי פולין Polish Zloty דולר / זלוטי פולין מטבעות מצטלבים
11111478 דולר / יואן סין CNY דולר / יואן סין מטבעות מצטלבים
11111006 דולר / יין יפן USD/JPY דולר / יין יפן מטבעות מצטלבים
11111467 דולר / לירה טורקית TRY דולר / לירה טורקית מטבעות מצטלבים
11111742 דולר / סרביה RSD=X דולר / סרביה מטבעות מצטלבים
11111406 דולר / פורינט הונגרי Hungarian Forint דולר / פורינט הונגריה מטבעות מצטלבים
11111373 דולר / פזו ארגנטינה Argentine Peso דולר / פזו ארגנטינה מטבעות מצטלבים
11111372 דולר / פזו מקסיקו Mexican Peso דולר / פזו מקסיקו מטבעות מצטלבים
11111480 דולר / פזו פיליפינים PHP דולר / פזו פיליפינים מטבעות מצטלבים
11111374 דולר / פזו צ'ילה Chilean Peso דולר / פזו צ'ילה מטבעות מצטלבים
11111375 דולר / פזו קולומביה Colombian Peso דולר / פזו קולומביה מטבעות מצטלבים
11111013 דולר / פרנק שוויצרי USD/CHF דולר / פרנק שוויצרי מטבעות מצטלבים
11111549 דולר / קורונה איסלנדית ISK דולר / קורונה איסלנדית מטבעות מצטלבים
11111517 דולר / קורונה צ'כית CZK דולר / קורונה צ'כית מטבעות מצטלבים
11111862 דולר / קזחסטן USDKZT דולר / קזחסטן מטבעות מצטלבים
11111743 דולר / קרואטיה HRK=X דולר / קרואטיה מטבעות מצטלבים
11111014 דולר / קרונה דנית USD/DKK דולר / קרונה דנית מטבעות מצטלבים
11111015 דולר / קרונה נורבגיה USD/NOK דולר / קרונה נורבגיה מטבעות מצטלבים
11111016 דולר / קרונה שוודיה USD/SEK דולר / קרונה שוודיה מטבעות מצטלבים
11111331 דולר / רובל רוסי Russian Rouble דולר / רובל רוסי מטבעות מצטלבים
11111741 דולר / רומניה RON=X דולר / רומניה מטבעות מצטלבים
11111405 דולר / רופי אינדונזיה Indonesian Rupiah דולר / רופי אינדונזיה מטבעות מצטלבים
11111468 דולר / רופי הודי INR דולר / רופי הודי מטבעות מצטלבים
11111198 דולר / ריאל ברזיל Brazilian Real דולר / ריאל ברזיל מטבעות מצטלבים
11111409 דולר / רינגיט מלזיה Malaysian Ringgit דולר / רינגיט מלזיה מטבעות מצטלבים
11111332 דולר / רנד דרא"פ Rand South Africa דולר / רנד דרא"פ מטבעות מצטלבים
11111002 דולר אוסטרלי / דולר AUD/USD דולר אוסטרלי / דולר מטבעות מצטלבים
11111333 דולר ניו זילנד / דולר NZD/USD דולר ניו זילנד / דולר מטבעות מצטלבים
11111008 לירה שטרלינג / דולר GBP/USD לירה שטרלינג / דולר מטבעות מצטלבים
201 אג"ח כללי All Bonds אג"ח כללי מדד ת"א
4 אג"ח להמרה GENERAL CONVERTIBLES אג"ח להמרה מדד ת"א
517 דולר גלום דולר גלום מדד ת"א
117 חברות השקעה ואחזקות INVESTMENT & HOLDING COMPANIES חברות השקעה ואחזקות מדד ת"א
73 חברות תעשיה INDUSTRIAL COMPANIES חברות תעשיה מדד ת"א
551 חוזים דולר חוזים דולר מדד ת"א
550 חוזים ת"א 25 חוזים ת"א 25 מדד ת"א
127 חיפושי נפט וגז OIL & GAS EXPLORATION חיפושי נפט וגז מדד ת"א
543 יתר מניות והמירים YETER SHARES AND CONVERTIBLES יתר מניות והמירים מדד ת"א
97 כימיה גומי ופלסטיק CHEMICAL, RUBBER & PLASTIC מדד ת"א
1 כל המניות וההמירים SHARES & CONVERTIBLES כל המניות וההמירים מדד ת"א
3 כתבי אופציות GENERAL OPTIONS מדד ת"א
13 מדד בנקים BANKS בנקים מדד ת"א
1341 מדד המחירים הסיטוניים מדד המחירים הסיטוניים מדד ת"א
1338 מדד המחירים לצרכן Consumer Price Index מדד המחירים לצרכן מדד ת"א
518 מדד ויקס ת"א מדד ויקס ת"א מדד ת"א
33 מדד חברות ביטוח INSURANCE COMPANIES מדד חברות ביטוח מדד ת"א
161 מדד יתר מניות YETER - THE REST OF THE SHARES יתר מניות מדד ת"א
1340 מדד מחירי תשומה בבנייה Input in residential building מדד מחירי תשומה בבנייה מדד ת"א
2 מדד מניות כללי GENERAL SHARE מניות כללי מדד ת"א
400 מדד מק"מ SHORT TERM TREASURY BILL מדד מק"מ מדד ת"א
199 מדד ת"א 100 TA 100 תא 100 מדד ת"א
198 מדד ת"א 25 TA 25 תא 25 מדד ת"א
555 מדד ת"א 25 נטו דולר ת"א 25 נטו דולר מדד ת"א
1336 מדד ת"א 75 TA 75 תא 75 מדד ת"א
521 מדד ת"א ביומד Biomed Index ת"א ביומד מדד ת"א
527 מדד ת"א ביטוח ת"א ביטוח מדד ת"א
1335 מדד ת"א בלוטק Blue-Tech ת"א בלוטק מדד ת"א
1337 מדד ת"א בנקים TA BANKING ת"א בנקים מדד ת"א
525 מדד ת"א טכנולוגיה ת"א טכנולוגיה מדד ת"א
544 מדד ת"א טק-עילית ת"א טק-עילית מדד ת"א
401 מדד ת"א יתר 50 Mid-Cap-50 Index ת"א יתר 50 מדד ת"א
1347 מדד ת"א יתר מאגר ת"א יתר מאגר מדד ת"א
523 מדד ת"א מאגר ת"א מאגר מדד ת"א
1344 מדד ת"א מעלה Maala Index ת"א מעלה מדד ת"א
403 מדד ת"א נדל"ן 15 Estate-15 Index ת"א נדל"ן 15 מדד ת"א
526 מדד ת"א נפט וגז ת"א נפט וגז מדד ת"א
402 מדד ת"א פיננסים Finance Index ת"א פיננסים מדד ת"א
528 מדד ת"א תקשורת ת"א תקשורת מדד ת"א
1346 מדד תל בונד 20 Tel - Bond 20 Index תל בונד 20 מדד ת"א
1348 מדד תל בונד 40 TEL BOND 40 תל בונד 40 מדד ת"א
1349 מדד תל בונד 60 TEL BOND 60 תל בונד 60 מדד ת"א
548 מדד תל בונד לא צמודות תל בונד לא צמודות מדד ת"א
541 מדד תל בונד מאגר תל בונד מאגר מדד ת"א
533 מדד תל בונד צמודות תל בונד צמודות מדד ת"א
535 מדד תל בונד צמודות-בנקים מדד תל בונד צמודות-בנקים מדד ת"א
534 מדד תל בונד צמודות-יתר תל בונד צמודות-יתר מדד ת"א
546 מדד תל בונד ריבית משתנה מדד תל בונד ריבית משתנה מדד ת"א
520 מדד תל בונד שקלי Non Linked Corporate תל בונד שקלי מדד ת"א
539 מדד תל בונד תשואות תל בונד תשואות מדד ת"א
553 מדד תל בונד תשואות שקלי תל בונד תשואות שקלי מדד ת"א
1345 מדד תל-דיב Tel - Div Index מדד תל-דיב מדד ת"א
202 ממשלתי כללי GENERAL BOND - GOVERNMENT ממשלתי כללי מדד ת"א
258 ממשלתי מדד 10- 5 שנים LINKED TO CPI 5-10 YEARS ממשלתי מדד 10- 5 שנים מדד ת"א
237 ממשלתי מדד 2 - 0 שנים LINKED TO CPI 0-2 YEARS מדד ת"א
246 ממשלתי מדד 5 - 2 שנים LINKED TO CPI 2-5 YEARS מדד ת"א
208 ממשלתי צמוד LINKED - GOVERNMENT ממשלתי צמוד מדד ת"א
205 ממשלתי צמוד מדד LINKED TO CPI - GOVERNMENT ממשלתי צמוד מדד מדד ת"א
296 ממשלתי קבוע +5 שנים NON-LINKED 5+ YEARS ממשלתי קבוע +5 שנים מדד ת"א
294 ממשלתי קבוע 0-2 שנים NON-LINKED 0-2 YEARS ממשלתי קבוע 0-2 שנים מדד ת"א
295 ממשלתי קבוע 2-5 שנים NON-LINKED 2-5 YEARS ממשלתי קבוע 2-5 שנים מדד ת"א
290 ממשלתי שקלי Non-Linked Bonds ממשלתי שקלי מדד ת"א
221 ממשלתי שקלי ריבית משתנה NON-LINKED - VARIABLE INTEREST מדד ת"א
217 ממשלתי שקלי ריבית קבועה NON-LINKED - FIXED INTEREST מדד ת"א
41 מסחר ושרותים COMMERCE & SERVICES מסחר ושרותים מדד ת"א
61 נדל"ן ובינוי REAL-ESTATE נדל"ן ובינוי מדד ת"א
204 צמוד מדד כללי CPI - Linked Bonds צמוד מדד כללי מדד ת"א
207 צמודות כללי LINKED TO CPI מדד ת"א
226 צמודות מט"ח LINKED TO FOREIGN CURRENCY צמודות מט"ח מדד ת"א
203 קונצרני כללי GENERAL - CORPORATE קונצרני כללי מדד ת"א
209 קונצרני צמוד LINKED - CORPORATE קונצרני צמוד מדד ת"א
206 קונצרני צמוד מדד LINKED TO CPI - CORPORATE קונצרני צמוד מדד מדד ת"א
228 קונצרני צמוד מט"ח LINKED FOREIGN CURRENCY - CORP קונצרני צמוד מט"ח מדד ת"א
498 ריבית בנק ישראל BankIsrael Rate ריבית בנק ישראל מדד ת"א
499 ריבית פריים Prime Rate ריבית פריים מדד ת"א
516 ת"א 25 גלום ת"א 25 גלום מדד ת"א
11111574 AMEX BIOTECHNOLOGY AMEX BIOTECHNOLOGY מדד חו"ל
11111413 AMEX COMPOSITE AMEX COMPOSITE AMEX COMPOSITE מדד חו"ל
11111577 AMEX ENERGY AMEX ENERGY מדד חו"ל
11111447 AMEX PHARMACEUTICAL PHARMCEUTICL NDX AMEX PHARMACEUTICAL מדד חו"ל
11111036 CAC 40 CAC 40 פריס מדד חו"ל
11111576 CLEANTECH INDEX CLEANTECH INDEX מדד חו"ל
11111560 CNX NIFTY CNX NIFTY CNX NIFTY מדד חו"ל
11111865 CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR NTR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR NTR מדד חו"ל
11111736 DB LIQUID COMMODITIES DBLCMACL DB LIQUID COMMODITIES מדד חו"ל
11111649 DJ ASIA DJ ASIA DJ ASIA מדד חו"ל
11111633 DJ ASIA DIVIDEND DJ ASIA DIVIDEND מדד חו"ל
11111616 DJ ASIA DIVIDEND TR DJ ASIA DIVIDEND TR DJ ASIA DIVIDEND TR מדד חו"ל
11111639 DJ AUSTRALIA DIVIDEND PR DJ AUSTRALIA DIVIDEND PR DJ AUSTRALIA DIVIDEND PR מדד חו"ל
11111638 DJ AUSTRALIA DIVIDEND TR DJ AUSTRALIA DIVIDEND TR מדד חו"ל
11111567 DJ BANKS 30 DJ BANKS 30 DJ BANKS 30 מדד חו"ל
11111681 DJ BRAZIL TITANS 20 DJ BRAZIL TITANS 20 מדד חו"ל
11111641 DJ CANADA DIVIDEND PR DJ CANADA DIVIDEND PR מדד חו"ל
11111640 DJ CANADA DIVIDEND TR DJ CANADA DIVIDEND TR מדד חו"ל
11111568 DJ CHEMICALS DJ CHEMICALS מדד חו"ל
11111023 DJ COMPOSITE AVERAGE DJ COMPOSITE AVERAGE DJ COMPOSITE AVERAGE מדד חו"ל
11111682 DJ CORPORATE BOND DJ Corporate Bond DJ CORPORATE BOND מדד חו"ל
11111735 DJ EM CONSUMER TR DJECONT DJ EM CONSUMER TR מדד חו"ל
11111571 DJ FINANCIAL DJ FINANCIAL מדד חו"ל
11111643 DJ GERMANY DIVIDEND PR DJ GERMANY DIVIDEND PR מדד חו"ל
11111642 DJ GERMANY DIVIDEND TR DJ GERMANY DIVIDEND TR מדד חו"ל
11111554 DJ GLOBAL TITANS DJ GLOBAL TITANS מדד חו"ל
11111569 DJ HEALTH CARE DJ HEALTH CARE מדד חו"ל
11111721 DJ INDS AVG TR DJ Inds Avg TR DJ INDS AVG TR מדד חו"ל
11111590 DJ INTERNET COMMERCE DJ INTERNET COMMERCE מדד חו"ל
11111793 DJ INTERNET COMPOSITE NTR DJ INTERNET COMPOSITE NTR מדד חו"ל
11111796 DJ INTERNET COMPOSITE PR DJINET DJ INTERNET COMPOSITE PR מדד חו"ל
11111707 DJ ISRAEL CONSUMER DJ ISRAEL CONSUMER מדד חו"ל
11111708 DJ ISRAEL CONSUMER TR DJ ISRAEL CONSUMER TR מדד חו"ל
11111709 DJ ISRAEL OIL & GAS DJ ISRAEL OIL & GAS מדד חו"ל
11111710 DJ ISRAEL OIL&GAS TR DJ ISRAEL OIL&GAS TR מדד חו"ל
11111603 DJ JAPAN DIVIDEND 30 DJ JAPAN DIVIDEND 30 מדד חו"ל
11111592 DJ JAPAN DIVIDEND TR DJ JAPAN DIVIDEND TR מדד חו"ל
11111555 DJ OIL & GAS TITAN 30 DJ OIL & GAS TITAN 30 DJ OIL & GAS TITAN 30 מדד חו"ל
11111570 DJ RESOURCE DJ RESOURCE מדד חו"ל
11111553 DJ TIGER TITANS 50 DJ Tiger Titans DJ TIGER TITANS 50 מדד חו"ל
11111544 DJ TURKEY 20 DJ TURKEY 20 מדד חו"ל
11111894 DJ US OIL & GAS - NTR DJ US OIL & GAS - NTR מדד חו"ל
11111857 DJ US OIL & GAS - PR DJ US OIL & GAS - PR DJ US OIL & GAS - PR מדד חו"ל
11111604 DJ US REAL ESTATE DJ US Real Estate DJ US REAL ESTATE מדד חו"ל
11111556 DJ US SELECT DIVIDEND - PR DJ US SELECT DIVIDEND - PR מדד חו"ל
11111734 DJ US SELECT DIVIDEND NTR DJ US SELECT DIVIDEND NTR מדד חו"ל
11111703 DJ US TOTAL STOCK MARKET DJ US TOTAL STOCK MARKET מדד חו"ל
11111572 DJ UTILITIES DJ UTILITIES מדד חו"ל
11111818 ENERGY SELECT SECTOR ENERGY SELECT SECTOR מדד חו"ל
11111593 EPRA EUROPE EPRA Europe Index EPRA EUROPE מדד חו"ל
11111401 EURO STOXX 50 Euro STOXX 50 DJ Euro 50 מדד חו"ל
11111902 EURO STOXX 50 NTR EURO STOXX 50 NTR מדד חו"ל
11111821 EURO STOXX BANKS NTR EURO STOXX BANKS NTR EURO STOXX BANKS NTR מדד חו"ל
11111591 EURO STOXX SELECT DIV 30 EURO STOXX Select Dividend 30 EURO STOXX SELECT DIV 30 מדד חו"ל
11111815 EURO STOXX SELECT DIV 30 NTR EURO STOXX SELECT DIV 30 NTR מדד חו"ל
11111801 FTSE 250 PR FTSE 250 PR מדד חו"ל
11111461 FTSE CHINA 50 FTSE CHINA 50 FTSE CHINA 50 מדד חו"ל
11111671 FTSE ITALIA ALL-SHARE FTSE ITALIA ALL-SHARE FTSE ITALIA ALL-SHARE מדד חו"ל
11111718 GLOBAL DOW GDOW GLOBAL DOW מדד חו"ל
11111594 HANG SENG CHINA ENTRP HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX HSCE מדד חו"ל
11111199 IBOVESPA ברזיל BRSP BOVESPA IBOVESPA ברזיל מדד חו"ל
11111883 INDUS INDIA INDEX INDUS INDIA INDEX INDUS INDIA INDEX מדד חו"ל
11111782 MDAX - GTR MDAX - GTR מדד חו"ל
11111780 MDAX - PR MDAX - PR מדד חו"ל
11111770 MSCI AC WORLD NTR MSCI AC WORLD NTR מדד חו"ל
11111771 MSCI EMERGING MARKETS MSCI EMERGING MARKETS מדד חו"ל
11111772 MSCI EUROPE MSCI EUROPE מדד חו"ל
11111882 MSCI US REIT MSCI US REIT MSCI US REIT מדד חו"ל
11111769 MSCI WORLD MSCI WORLD מדד חו"ל
11111412 NASDAQ BIOTECHNOLOGY NASDAQ BIOTECH NASDAQ BIOTECHNOLOGY מדד חו"ל
11111720 NASDAQ COMP TR NASDAQ COMP TR מדד חו"ל
11111794 NASDAQ GOLDEN DRAGON CHINA NASDAQ GOLDEN DRAGON CHINA מדד חו"ל
11111811 NASDAQ INT BUYBACK ACHIEVERS NASDAQ INT BUYBACK ACHIEVERS מדד חו"ל
11111812 NASDAQ INT BUYBACK ACHIEVERS NTR NASDAQ INT BUYBACK ACHIEVERS NTR מדד חו"ל
11111901 NASDAQ Q 50 PR NASDAQ Q 50 PR מדד חו"ל
11111757 NASDAQ US BUYBACK NASDAQ US BUYBACK מדד חו"ל
11111895 NASDAQ US BUYBACK - NTR NASDAQ US BUYBACK - NTR מדד חו"ל
11111881 NYSE ARCA GOLD BUGS NYSE ARCA GOLD BUGS NYSE ARCA GOLD BUGS מדד חו"ל
11111438 NYSE COMPOSITE NYSE COMPOSITE NYSE COMPOSITE מדד חו"ל
11111884 PHLX GOLD/SILVER PHLX GOLD/SILVER PHLX GOLD/SILVER מדד חו"ל
11111336 RUSSELL 1000 RUSSELL 1000 RUSSELL 1000 מדד חו"ל
11111202 RUSSELL 2000 RUSSELL 2000 RUSSELL 2000 מדד חו"ל
11111704 RUSSELL 3000 RUSSELL 3000 RUSSELL 3000 מדד חו"ל
11111612 RUSSIAN DEPOSITARY RDX RUSSIAN DEPOSITARY RDX מדד חו"ל
11111547 RUSSIAN TRADED RTX RUSSIAN TRADED RTX מדד חו"ל
11111025 S&P 100 S&P 100 S&P 100 מדד חו"ל
11111813 S&P 1500 POSITIVE MOMENTUM TILT S&P 1500 POSITIVE MOMENTUM TILT מדד חו"ל
11111026 S&P 500 S&P 500 S&P 500 מדד חו"ל
11111822 S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS NTR S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS NTR מדד חו"ל
11111817 S&P 500 EQUAL WEIGHT NTR S&P 500 EQUAL WEIGHT NTR מדד חו"ל
11111776 S&P 500 LOW VOLATILITY S&P 500 LOW VOLATILITY מדד חו"ל
11111809 S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מדד חו"ל
11111900 S&P 500 NTR S&P 500 NTR מדד חו"ל
11111749 S&P 500 TR S&P 500 TR מדד חו"ל
11111637 S&P ASX 200 S&P ASX 200 מדד חו"ל
11111786 S&P CONSUMER DISCRETIONARY S&P CONSUMER DISCRETIONARY מדד חו"ל
11111858 S&P CONSUMER DISCRETIONARY NTR S&P CONSUMER DISCRETIONARY NTR מדד חו"ל
11111446 S&P DEPOS S&P DEPOS S&P DEPOS מדד חו"ל
11111777 S&P EM LOW VOLATILITY S&P EM LOW VOLATILITY מדד חו"ל
11111797 S&P ENERGY SELECT SECTOR PR IXE S&P ENERGY SELECT SECTOR PR מדד חו"ל
11111899 S&P EQUAL WEIGHT S&P EQUAL WEIGHT מדד חו"ל
11111819 S&P EURO HIGH YIELD DIVIDENED S&P EURO HIGH YIELD DIVIDENED מדד חו"ל
11111773 S&P FINANCIALS S&P FINANCIALS מדד חו"ל
11111885 S&P FINANCIALS NTR S&P FINANCIALS NTR מדד חו"ל
11111355 S&P GSCI PR S&P GSCI SPOT S&P GSCI PR מדד חו"ל
11111652 S&P GSCI TR SPGSCITR S&P GSCI מדד חו"ל
11111816 S&P HEALTH CARE NTR S&P HEALTH CARE NTR מדד חו"ל
11111756 S&P HEALTH CARE PR S&P HEALTH CARE PR מדד חו"ל
11111755 S&P HOMEBUILDERS INDUSTRY S&P HOMEBUILDERS INDUSTRY מדד חו"ל
11111759 S&P INDUSTRIAL SELECT S&P INDUSTRIAL SELECT מדד חו"ל
11111861 S&P INDUSTRIAL SELECT NTR S&P INDUSTRIAL SELECT NTR מדד חו"ל
11111714 S&P ISRAEL GROWTH S&P ISRAEL GROWTH מדד חו"ל
11111713 S&P ISRAEL VALUE S&P ISRAEL VALUE מדד חו"ל
11111581 S&P LATIN AMERICA 40 S&P LATIN AMERICA 40 מדד חו"ל
11111791 S&P MID CAP 400 NTR S&P MID CAP 400 NTR S&P MID CAP 400 NTR מדד חו"ל
11111798 S&P MIDCAP 400 PR MID S&P MIDCAP 400 PR מדד חו"ל
11111825 S&P REGIONAL BANKS S&P REGIONAL BANKS מדד חו"ל
11111775 S&P RETAIL - PR S&P RETAIL - PR מדד חו"ל
11111575 S&P SEMICONDUCTORS S&P SEMICONDUCTORS מדד חו"ל
11111763 S&P SMALLCAP 600 S&P Smallcap 600 S&P SMALLCAP 600 מדד חו"ל
11111774 S&P TECHNOLOGY S&P TECHNOLOGY מדד חו"ל
11111859 S&P TECHNOLOGY NTR S&P TECHNOLOGY NTR מדד חו"ל
11111872 S&P TRANSPORTATION S&P TRANSPORTATION S&P TRANSPORTATION מדד חו"ל
11111820 S&P UK HIGH YIELD DIVIDENED S&P UK HIGH YIELD DIVIDENED מדד חו"ל
11111792 SELECT SECTOR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR CONSUMER STAPLES מדד חו"ל
11111351 SEMICONDUCTOR HOLDRS SEMICONDUCTOR HOLDRS SEMICONDUCTOR HOLDRS מדד חו"ל
11111754 STOXX EUROPE 600 STOXX EUROPE 600 מדד חו"ל
11111766 STOXX EUROPE 600 - NTR STOXX EUROPE 600 - NTR מדד חו"ל
11111785 STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES מדד חו"ל
11111903 STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS NTR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS NTR מדד חו"ל
11111781 STOXX EUROPE 600 BANKS NTR STOXX EUROPE 600 BANKS NTR מדד חו"ל
11111795 STOXX EUROPE 600 BANKS PR STOXX EUROPE 600 BANKS PR מדד חו"ל
11111784 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE מדד חו"ל
11111904 STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE NTR STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE NTR מדד חו"ל
11111783 STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY מדד חו"ל
11111620 STOXX EUROPE MID 200 STOXX EUROPE MID 200 STOXX EUROPE MID 200 מדד חו"ל
11111767 STOXX EUROPE MID 200 - NTR STOXX EUROPE MID 200 - NTR מדד חו"ל
11111644 STOXX GLOBAL SELECT DIV 100 NTR STOXX Global Select Div 100 STOXX GLOBAL SELECT DIV 100 NTR מדד חו"ל
11111622 STOXX GLOBAL SELECT DIV 100 PR STOXX GLOBAL SELECT DIV 100 PR STOXX GLOBAL SELECT DIV 100 PR מדד חו"ל
11111617 STOXX NORDIC SELECT DIV 20 STOXX NORDIC SELECT DIV 20 STOXX NORDIC SELECT DIV 20 מדד חו"ל
11111632 STOXX NORDIC SELECT DIV 20 PR STOXX NORDIC SELECT DIV 20 PR STOXX NORDIC SELECT DIV 20 PR מדד חו"ל
11111350 SWISS MARKET SWISS MARKET SWISS MARKET מדד חו"ל
11111876 US TREASURY 1 yr US TREASURY 1 yr US TREASURY 1 yr מדד חו"ל
11111877 US TREASURY 2 yr US TREASURY 2 yr US TREASURY 2 yr מדד חו"ל
11111878 US TREASURY 3 yr US TREASURY 3 yr US TREASURY 3 yr מדד חו"ל
11111879 US TREASURY 5 yr US TREASURY 5 yr US TREASURY 5 yr מדד חו"ל
11111880 US TREASURY 7 yr US TREASURY 7 yr US TREASURY 7 yr מדד חו"ל
11111452 US TREASURY10 yr US TREASURY10 yr US TREASURY10 yr מדד חו"ל
11111453 US TREASURY30 yr US TREASURY30 yr US TREASURY30 yr מדד חו"ל
11111677 VIX S&P 500 VIX S&P 500 VIX S&P 500 מדד חו"ל
11111562 WILDERHILL CLEAN ENERGY WILDERHILL CLEAN ENERGY WILDERHILL CLEAN ENERGY מדד חו"ל
11111463 בומביי BSE SENSEX 30 בומביי מדד חו"ל
11111024 דאו ג'ונס DJ INDU AVERAGE דאו ג'ונס מדד חו"ל
11111030 דאקס DAX Index דאקס 30 מדד חו"ל
11111033 האנג סנג HANG SENG INDEX האנג סנג מדד חו"ל
11111696 מדד S&P ת"א אנרגיה S&P/ Harel TA Energy מדד S&P ת"א אנרגיה מדד חו"ל
11111695 מדד S&P ת"א תקשורת S&P/ Harel TA Telecommunication מדד S&P ת"א תקשורת מדד חו"ל
11111856 מדד דולר / סל DJ FXCM DOLLAR מדד דולר / סל מדד חו"ל
11111579 מזרח אירופה מזרח אירופה מדד חו"ל
11111028 נאסד"ק NAS/NMS COMPSITE נאסד"ק מדד חו"ל
11111027 נאסד"ק 100 NASDAQ 100 נאסד"ק 100 מדד חו"ל
11111032 ניקיי 225 NIKKEI 225 ניקיי 225 מדד חו"ל
11111039 סידני ALL ORDINARIES סידני מדד חו"ל
11111031 פוטסי FTSE 100 פוטסי 100 מדד חו"ל
11111402 קוספי KOSPI קוספי מדד חו"ל
11111580 קוספי 200 קוספי 200 מדד חו"ל
11111200 שנחאי SSEC שנחאי מדד חו"ל
5106562 FOREST (!) אגם FRS AGAM FOREST (!) אגם קרן נאמנות
5108519 FOREST אג"ח (!) FRS AGACH FOREST אג"ח (!) קרן נאמנות
5116629 FOREST אג"ח מדורג (!) FRS AGA MEDORAG FOREST אג"ח מדורג (!) קרן נאמנות
5108501 FOREST עיטם (!) FRS EITAM FOREST עיטם (!) קרן נאמנות
5118674 FORESTי 20/80 FRS 20/80 FORESTי 20/80 קרן נאמנות
5118989 MTF אג"ח מאוזנת MTF BALANCE BND MTF אג"ח מאוזנת קרן נאמנות
5119623 MTF אג"ח מדינה + 10% MTF GOV BOND+10 MTF אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5116181 MTF אג"ח ממשלתי MTF AGA MMSHLTI MTF אג"ח ממשלתי קרן נאמנות
5122841 MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת MTF GOV BALANCE MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת קרן נאמנות
5121215 MTF אג"ח קונצרני ארה"ב MTF CORP BND US MTF אג"ח קונצרני ארה"ב קרן נאמנות
5121207 MTF אגח קונצרני ארהב-מגודר מטח MTF CORP US HDG MTF אגח קונצרני ארהב-מגודר מטח קרן נאמנות
5121264 MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח MTF EUROP BANKS MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5122700 MTF אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח MTF US ENERGY MTF אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5121942 MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח MTF US HEALTH MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5122916 MTF דיבידנד אירופה-מגודרת מט"ח MTF DIVD EUROPE MTF דיבידנד אירופה-מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5121934 MTF טכנולוגיה ארה"ב-מגודרת מטח MTF US TECHNOLO MTF טכנולוגיה ארה"ב-מגודרת מטח קרן נאמנות
5116819 MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים MTF MDD 5-10 MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים קרן נאמנות
5121983 MTF מדדי אירופה - מגודרת מט"ח MTF EURO IND MTF מדדי אירופה - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5117866 MTF מדדיות ממשלתיות MTF MADAD MMSHL MTF מדדיות ממשלתיות קרן נאמנות
5112362 MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF MDD MMSL2-5 MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים קרן נאמנות
5122775 MTF מדדית ממשל מח"מ סינתטי 2-5 MTF CPI DURA2-5 MTF מדדית ממשל מח"מ סינתטי 2-5 קרן נאמנות
5112685 MTF מק"מ MTF MAKAM MTF מק"מ קרן נאמנות
5117106 MTF משולבת צמודים MTF LINK INTEGR MTF משולבת צמודים קרן נאמנות
5117080 MTF משולבת שקלית MTF SHKL INTEGR MTF משולבת שקלית קרן נאמנות
5121397 MTF סולידי עד שנתיים MTF SOLID 2YEAR MTF סולידי עד שנתיים קרן נאמנות
5121538 MTF סולידי עד שנתיים + 10% MTF SOLID +10% MTF סולידי עד שנתיים + 10% קרן נאמנות
5121926 MTF פיננסים ארה"ב-מגודרת מט"ח MTF US FINANCES MTF פיננסים ארה"ב-מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5121405 MTF צמוד בינוני MTF MEDIUM CPI MTF צמוד בינוני קרן נאמנות
5122213 MTF צריכה בסיסית ארהב-מגודר מטח MTF US STAPLES MTF צריכה בסיסית ארהב-מגודר מטח קרן נאמנות
5122205 MTF צריכה מחזורית ארהב-מגודר מטח MTF DISCRETIONA MTF צריכה מחזורית ארהב-מגודר מטח קרן נאמנות
5117890 MTF קונצרני 2-5 שנים MTF CORP 2-5YER MTF קונצרני 2-5 שנים קרן נאמנות
5112461 MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית MTF MISHTN MMSL MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית קרן נאמנות
5112446 MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית MTF R.KVUA 2-5 MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית קרן נאמנות
5122783 MTF ר.קבוע ממשל מחמ סינתטי 2-5 שקלי MTF FIX DURA2-5 MTF ר.קבוע ממשל מחמ סינתטי 2-5 שקלי קרן נאמנות
5121918 MTF ריבית משתנה + 10% MTF FLOAT +10% MTF ריבית משתנה + 10% קרן נאמנות
5118286 MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח MTF SHOR US GOV MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח קרן נאמנות
5121421 MTF שקלי 1-2 שנים MTF SKL 2-1YEAR MTF שקלי 1-2 שנים קרן נאמנות
5121561 MTF שקלי 1-4 שנים MTF SKL 1-4YEAR MTF שקלי 1-4 שנים קרן נאמנות
5116801 MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ MTF R.KVOHA 5+ MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ קרן נאמנות
5117874 MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי MTF R.KVUA MMSL MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי קרן נאמנות
5109889 MTF ת"א 100 MTF T.A. 100 MTF ת"א 100 קרן נאמנות
5109897 MTF ת"א 25 MTF T.A. 25 MTF ת"א 25 קרן נאמנות
5109905 MTF ת"א 75 MTF T.A. 75 MTF ת"א 75 קרן נאמנות
5119250 MTF ת"א טק-עילית MTF TA TECH ELI MTF ת"א טק-עילית קרן נאמנות
5118997 MTF ת"א יתר 50 MTF YETER 50 MTF ת"א יתר 50 קרן נאמנות
5121413 MTF תיק אג"ח ללא מניות MTF BONDS FREE MTF תיק אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5116900 MTF תל בונד - צמודות MTF BOND ZMUDOT MTF תל בונד - צמודות קרן נאמנות
5116330 MTF תל בונד - ריבית משתנה MTF BND FLOAT מגדל תל בונד - ריבית משתנה קרן נאמנות
5122197 MTF תל בונד - תשואות שקל MTF SKL YIELD MTF תל בונד - תשואות שקל קרן נאמנות
5112388 MTF תל בונד 20 MTF TEL BOND 20 MTF תל בונד 20 קרן נאמנות
5112404 MTF תל בונד 40 MTF TEL BOND 40 MTF תל בונד 40 קרן נאמנות
5112420 MTF תל בונד 60 MTF TEL BOND 60 MTF תל בונד 60 קרן נאמנות
5120746 MTF תל בונד לא צמודות MTF BND NON CPI MTF תל בונד לא צמודות קרן נאמנות
5119151 MTF תל בונד מאגר MTF BOND COMPOS MTF תל בונד מאגר קרן נאמנות
5116918 MTF תל בונד צמודות - יתר MTF ZMUD YETER MTF תל בונד צמודות - יתר קרן נאמנות
5117817 MTF תל בונד צמודות בנקים MTF BANKS CPI MTF תל בונד צמודות בנקים קרן נאמנות
5115415 MTF תל בונד שקלי MTF TEL BOND SK MTF תל בונד שקלי קרן נאמנות
5117924 MTF תל בונד תשואות MTF BOND TSUOT MTF תל בונד תשואות קרן נאמנות
5115423 MTF תל-דיב MTF TEL DIV MTF תל-דיב קרן נאמנות
5115134 MTFי 10/90 MTF 10/90 MTFי 10/90 קרן נאמנות
5118450 MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח MTF 10/90 500SP MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח קרן נאמנות
5121967 MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים MTF 10/90 UP 3 MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים קרן נאמנות
5119615 MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח MTF 15/85 FORGN MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5115274 MTFי 20/80 MTF 20/80 MTFי 20/80 קרן נאמנות
5118971 MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח MTF 80/20 SP500 MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח קרן נאמנות
5121504 MTFי 25/75 MTF 75/25 MTFי 25/75 קרן נאמנות
5121512 MTFי 5/95 MTF 5/95 MTFי 5/95 קרן נאמנות
5121553 MTFי Dax 30 MTF DAX 30 MTFי Dax 30 קרן נאמנות
5121546 MTFי Dax 30 - מגודרת מט"ח MTF DAX30 HEDGE 4A) MTF)י Dax 30 - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5122569 MTFי MSCI WORLD MTF MSCI WORLD MTFי MSCI WORLD קרן נאמנות
5119490 MTFי MSCI שווקים מתעוררים MTF MSCI MERKET MTFי MSCI שווקים מתעוררים קרן נאמנות
5121454 MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח MTF NIKKEI 225 MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5118344 MTFי RUSSELL 2000 MTF RUSSEL 2000 MTFי RUSSELL 2000 קרן נאמנות
5118336 MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח MTF2000 MATACH MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח קרן נאמנות
5117478 MTFי S&P 500 MTF 500 S&P MTFי S&P 500 קרן נאמנות
5122924 MTFי S&P 500 DIV ARISTOCRATS MTF S&P 500 DIV MTFי S&P 500 DIV ARISTOCRATS קרן נאמנות
5117965 MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח MTF 500S&P MGDR MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5122270 MTFי S&P 500 ממוקד פיננסים-מגודר מטח MTF 500S&P FNNC MTFי S&P 500 ממוקד פיננסים-מגודר מטח קרן נאמנות
5119128 MTFי STOXX EUROPE 600 MTF STOXX 600 MTFי STOXX EUROPE 600 קרן נאמנות
5119136 MTFי STOXX EUROPE 600 מגודרת מטח MTF STOX600HDGE MTFי STOXX EUROPE 600 מגודרת מטח קרן נאמנות
5122288 MTFי מדד ת"א 100-ממוקדת בנקים MTF TA100 INDEX MTFי מדד ת"א 100 - ממוקדת בנקים קרן נאמנות
5122742 MTFי פיננסים ארה"ב MTF US FINANCES MTFי פיננסים ארה"ב קרן נאמנות
5119854 Profound יתר PROFOUND YETER Profound יתר קרן נאמנות
5112271 PTF אג"ח ממשלתי PTF GOV BONDS PTF אג"ח ממשלתי קרן נאמנות
5122460 PTF אינדקס A מאוזן PTF A BALANCED PTF אינדקס A מאוזן קרן נאמנות
5122478 PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן PTF AA AND UP PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן קרן נאמנות
5111240 PTF מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות PTF GOVR CPI2-5 PTF מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות קרן נאמנות
5117833 PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות PTF GOV CPI5-10 PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות קרן נאמנות
5120084 PTF ממשל מח"מ סינתטי 2-5 שנים PTF DURATION2-5 PTF ממשל מח"מ סינתטי 2-5 שנים קרן נאמנות
5111489 PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים PTF GOVR FIX5+ PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים קרן נאמנות
5119573 PTF מניות ת"א 110% PTF EQTY TA110% PTF מניות ת"א 110% קרן נאמנות
5111265 PTF מק"מ PTF MAKAM PTF מק"מ קרן נאמנות
5111422 PTF שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשל PTF UNLINK 2-5 PTF שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשל קרן נאמנות
5112628 PTF ת"א 100 PTF T.A. 100 PTF ת"א 100 קרן נאמנות
5119904 PTF תיק אג"ח ישראל PTF ISRAEL BOND PTF תיק אג"ח ישראל קרן נאמנות
5111463 PTF תל בונד 20 PTF TEL BOND 20 PTF תל בונד 20 קרן נאמנות
5112206 PTF תל בונד 60 PTF TEL-BOND 60 PTF תל בונד 60 קרן נאמנות
5117486 PTF תל בונד צמודות PTF BOND LINKED PTF תל בונד צמודות קרן נאמנות
5117494 PTF תל בונד צמודות יתר PTF LINK SMALL PTF תל בונד צמודות יתר קרן נאמנות
5120563 PTF תל בונד ריבית משתנה PTF BOND FLOAT PTF תל בונד ריבית משתנה קרן נאמנות
5113071 PTF תל בונד שקלי PTF TEL BOND SK PTF תל בונד שקלי קרן נאמנות
5117957 PTF תל בונד תשואות PTF BOND YIELD PTF תל בונד תשואות קרן נאמנות
5119920 PTFי 10/90 השקעות ישראל PTF 90/10 ISRAL PTFי 10/90 השקעות ישראל קרן נאמנות
5121769 TFMM אג"ח ממשלתי TFM AG MEMSHLTI TFMM אג"ח ממשלתי קרן נאמנות
5123013 TFMM אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח TFM ENERGY USA TFMM אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5121686 TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים TFM MDD MMSL2-5 TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים קרן נאמנות
5122171 TFMM מניות ישראל 120% TFMM MNAYOT120% TFMM מניות ישראל 120% קרן נאמנות
5119789 TFMM סולידית 5/95 TFM SOLIDI 5/95 TFMM סולידית 5/95 קרן נאמנות
5122973 TFMM ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית TFM R.KVUA 2-5 TFMM ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלי קרן נאמנות
5122148 TFMM ריבית משתנה TFM RB.MISHTANA TFMM ריבית משתנה קרן נאמנות
5122189 TFMM שווקים מפותחים מגודרת מטח TFM MEFUTACH MT TFMM שווקים מפותחים מגודרת מטח קרן נאמנות
5122874 TFMM תל בונד - ריבית משתנה TFM BOND MISHTN TFMM תל בונד - ריבית משתנה קרן נאמנות
5122635 TFMM תל בונד - תשואות TFM BOND TSUOT TFMM תל בונד - תשואות קרן נאמנות
5122320 TFMM תל בונד - תשואות שקלי TFM BND TSUO SK TFMM תל בונד - תשואות שקלי קרן נאמנות
5121660 TFMM תל בונד 20 TFM TEL BOND 20 TFMM תל בונד 20 קרן נאמנות
5122262 TFMM תל בונד 60 TFM TEL BOND 60 TFMM תל בונד 60 קרן נאמנות
5121751 TFMM תל בונד צמודות בנקים TFM BOND ZMUDOT TFMM תל בונד צמודות בנקים קרן נאמנות
5121678 TFMM תל בונד שקלי TFM BOND SHKL TFMM תל בונד שקלי קרן נאמנות
5121652 TFMMי 10/90 TFM 10/90 TFMMי 10/90 קרן נאמנות
5121637 TFMMי 20/80 TFM 20/80 TFMMי 20/80 קרן נאמנות
5122155 TFMMי 30/70 TFM 30/70 TFMMי 30/70 קרן נאמנות
5122767 TFMMי NASDAQ 100 TFM NASDAQ 100 TFMMי NASDAQ 100 קרן נאמנות
5122627 TFMMי S&P 500 TFM S&P 500 TFMMי S&P 500 קרן נאמנות
5121959 TFMMי S&P 500 מגודרת מט"ח TFM S&P500 MGDR TFMMי S&P 500 מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5121843 TFMMי STOXX EUROPE 600 TFM STOXX 600 TFMMי STOXX EUROPE 600 קרן נאמנות
5122163 TFMMי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח TFM 600MEGUDERT TFMMי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח קרן נאמנות
5122759 TFMMי תל בונד מאגר TFM BOND MAAGAR TFMMי תל בונד מאגר קרן נאמנות
5120001 אושן (!) תיק אג"ח OCN FIX INCOME אושן (!) תיק אג"ח קרן נאמנות
5119979 אושן 10/90 OCN 90/10 אושן 10/90 קרן נאמנות
5120043 אושן אגח ממשלתי +10% מניות OCN GOV DEBT+10 אושן אגח ממשלתי +10% מניות קרן נאמנות
5119987 אושן תיק מניות OCN EQUITY PRTF אושן תיק מניות קרן נאמנות
5119995 אושן תיק מניות חו"ל OCN INTER EQUIT אושן תיק מניות חו"ל קרן נאמנות
5114160 אזימוט 10/90 דיבידנד AZM 10/90 DIVD אזימוט 10/90 דיבידנד קרן נאמנות
5122593 אזימוט 18/82 חי דיבידנד AZM 18/82 CHAY אזימוט 18/82 חי דיבידנד קרן נאמנות
5116082 אזימוט אג"ח ללא מניות AZM AGA LELO MN אזימוט אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5114285 אזימוט השקעות AZM HASHKAOT אזימוט השקעות קרן נאמנות
5118310 אי.בי.אי 10/90 IBI 10/90 אי.בי.אי 10/90 קרן נאמנות
5122494 אי.בי.אי 20/80 IBI 20/80 אי.בי.אי 20/80 קרן נאמנות
5122502 אי.בי.אי 30/70 IBI 30/70 אי.בי.אי 30/70 קרן נאמנות
5122403 אי.בי.אי סל אג"ח מאוזן + 10% IBI MEUZAN +10% אי.בי.אי סל אג"ח מאוזן + 10% קרן נאמנות
5122692 אי.בי.אי סל ריט ארה"ב IBI SAL RIT USA אי.בי.אי סל ריט ארה"ב קרן נאמנות
5118559 אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים IBI ZMUDOT BANK אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים קרן נאמנות
5104393 איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי IBI AGACH $ BNL איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי קרן נאמנות
5119425 איביאי (!) אג"ח חברות IBI AGA HAVAROT איביאי (!) אג"ח חברות קרן נאמנות
5110580 איביאי (!) אג"ח ללא מניות IBI AG LELO MNY איביאי (!) אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5126495 איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 IBI PLUS 10/90 איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 קרן נאמנות
5119839 איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח IBI CHUL MUGENT איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח קרן נאמנות
5100615 איביאי (!) אגח יורו בינלאומי IBI AGACH EURO איביאי (!) אגח יורו בינלאומי קרן נאמנות
5111638 איביאי (!) מדדית ללא מניות IBI MDD LO MN איביאי (!) מדדית ללא מניות קרן נאמנות
5126479 איביאי (!) נוגה 25/75 IBI NOGA 25/75 איביאי (!) נוגה 25/75 קרן נאמנות
5113048 איביאי (!) ריבית משתנה IBI RIBIT MSTNA איביאי (!) ריבית משתנה קרן נאמנות
5119417 איביאי 15/85 IBI 15/85 איביאי 15/85 קרן נאמנות
5101902 איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ IBI AGACH $CHUL איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ קרן נאמנות
5107362 איביאי אג"ח גלובלי IBI AGCH GLOBAL איביאי אג"ח גלובלי קרן נאמנות
5117577 איביאי אג"ח חברות מדורג IBI HVR MEDORAG איביאי אג"ח חברות מדורג קרן נאמנות
5117429 איביאי אג"ח עולמי נקוב $ IBI AGA OLAMI $ איביאי אג"ח עולמי נקוב $ קרן נאמנות
5120662 איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 IBI AG+HUL10/90 איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 קרן נאמנות
5118542 איביאי אירופה IBI EUROPA איביאי אירופה קרן נאמנות
5101183 איביאי ביוטכנלוגיה IBI BIOTECHNO איביאי ביוטכנלוגיה קרן נאמנות
5126214 איביאי גבע אג"ח מדינה + 10% IBI MEDINA +10% איביאי גבע אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5126230 איביאי גיא 20/80 IBI GUY 20/80 איביאי גיא 20/80 קרן נאמנות
5100482 איביאי גלובל אקוויטי IBI GLOBL ECUTY איביאי גלובל אקוויטי קרן נאמנות
5100144 איביאי יתר IBI YETER איביאי יתר קרן נאמנות
5103510 איביאי כספית פטורה IBI KASPI PTURA איביאי כספית פטורה קרן נאמנות
5114632 איביאי מדינה + 10% IBI MDINA +10% איביאי מדינה + 10% קרן נאמנות
5120647 איביאי מדינה פלוס A ומעלה IBI MDIN+A MALA איביאי מדינה פלוס A ומעלה קרן נאמנות
5102132 איביאי מניות IBI MENAYOT איביאי מניות קרן נאמנות
5103494 איביאי מניות אקטיבי IBI MNY ACTIVI איביאי מניות אקטיבי קרן נאמנות
5100821 איביאי מניות חו"ל IBI MNAYOT CHUL איביאי מניות חו"ל קרן נאמנות
5107305 איביאי מק"מ IBI MAKAM איביאי מק"מ קרן נאמנות
5107313 איביאי מק"מ פלוס IBI MKAM PLUS איביאי מק"מ פלוס קרן נאמנות
5126453 איביאי נטע מדינה ללא מ' IBI NETA MEDINA איביאי נטע מדינה ללא מ' קרן נאמנות
5103593 איביאי סין IBI SIN איביאי סין קרן נאמנות
5119706 איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח IBI SAL10/30/60 איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח קרן נאמנות
5115779 איביאי סל 10/90 IBI SAL 10/90 איביאי סל 10/90 קרן נאמנות
5115761 איביאי סל 20/80 IBI SAL 20/80 איביאי סל 20/80 קרן נאמנות
5120233 איביאי סל 25/75 IBI SAL 25/75 איביאי סל 25/75 קרן נאמנות
5121470 איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח IBI SAL DAX 30 איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5119318 איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים IBI MSCI RISE איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים קרן נאמנות
5117585 איביאי סל NASDAQ 100 IBI NASDAQ 100 איביאי סל NASDAQ 100 קרן נאמנות
5122098 איביאי סל NASDAQ 100 מגודר מטח IBI NASDAQ MGDR איביאי סל NASDAQ 100 מגודר מטח קרן נאמנות
5117601 איביאי סל S&P 500 IBI SAL S&P 500 איביאי סל S&P 500 קרן נאמנות
5123021 איביאי סל S&P 500 מגודרת מט"ח IBI S&P500 MGDR איביאי סל S&P 500 מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5118690 איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח IBI EROP MATACH איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5122908 איביאי סל אנרגיה ארהב מגודר מטח IBI ENERGY USA איביאי סל אנרגיה ארהב מגודר מטח קרן נאמנות
5119185 איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח IBI SAL MEGUDRT איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5117627 איביאי סל ממשלתי מאוזן IBI MMSHL MEUZA איביאי סל ממשלתי מאוזן קרן נאמנות
5119714 איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח IBI MEUZAN+10% איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח קרן נאמנות
5112982 איביאי סל מק"מ IBI SAL MAKAM איביאי סל מק"מ קרן נאמנות
5120282 איביאי סל נדל"ן מניב ישראל IBI NADLAN ISRL איביאי סל נדל"ן מניב ישראל קרן נאמנות
5121892 איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח IBI USA MEGUDAR איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח קרן נאמנות
5113006 איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 IBI SAL ZMD 2-5 איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 קרן נאמנות
5115118 איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים IBI ZMUD 5-10 איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים קרן נאמנות
5122890 איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודר מטח IBI MESHULVT US איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודר מטח קרן נאמנות
5121900 איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח IBI MEUZAN+10% איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח קרן נאמנות
5116967 איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ IBI SKL R.KVUA5 איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ קרן נאמנות
5112990 איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי IBI SAL SHKLI איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי קרן נאמנות
5113022 איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 IBI SAL 2-5 YRS איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 קרן נאמנות
5113063 איביאי סל ת"א 100 IBI SAL T.A 100 איביאי סל ת"א 100 קרן נאמנות
5101506 איביאי סל ת"א 25 IBI SAL T.A.25 איביאי סל ת"א 25 קרן נאמנות
5115126 איביאי סל ת"א 75 IBI SAL T.A 100 איביאי סל ת"א 75 קרן נאמנות
5113014 איביאי סל תל בונד 20 IBI TEL BOND 20 איביאי סל תל בונד 20 קרן נאמנות
5114327 איביאי סל תל בונד 40 IBI TEL BOND 40 איביאי סל תל בונד 40 קרן נאמנות
5115100 איביאי סל תל בונד 60 IBI BOND 60 איביאי סל תל בונד 60 קרן נאמנות
5121017 איביאי סל תל בונד לא צמודות IBI BND LO ZMUD איביאי סל תל בונד לא צמודות קרן נאמנות
5119177 איביאי סל תל בונד מאגר IBI BOND MAAGAR איביאי סל תל בונד מאגר קרן נאמנות
5117049 איביאי סל תל בונד צמוד יתר IBI ZAMUD YETER איביאי סל תל בונד צמוד יתר קרן נאמנות
5117023 איביאי סל תל בונד צמודות IBI TEL BND ZMD איביאי סל תל בונד צמודות קרן נאמנות
5120241 איביאי סל תל בונד ריבית משתנה IBI BOND R.MSTN איביאי סל תל בונד ריבית משתנה קרן נאמנות
5114319 איביאי סל תל בונד שקלי IBI SAL TEL BND איביאי סל תל בונד שקלי קרן נאמנות
5126818 איביאי סל תל בונד תשואות IBI BOND TSUOT איביאי סל תל בונד תשואות קרן נאמנות
5122395 איביאי סל תל בונד תשואות שקלי IBI BND TSUO SK איביאי סל תל בונד תשואות שקלי קרן נאמנות
5122437 איביאי סלBLUESTAR ISRAEL GLOBAL IBI BLUSTAR GLB איביאי סלBLUESTAR ISRAEL GLOBAL קרן נאמנות
5107420 איביאי עד 3 שנים 20/80 IBI AD 3 20/80 איביאי עד 3 שנים 20/80 קרן נאמנות
5111620 איביאי שקל קצר IBI SHKEL KAZAR איביאי שקל קצר קרן נאמנות
5126586 איביאי שקלים ללא מניות IBI SKL LELO MN איביאי שקלים ללא מניות קרן נאמנות
5126354 איביאי ת"א 100 IBI T.A. 100 איביאי ת"א 100 קרן נאמנות
5121462 איביאי תיק אג"ח ומניות בינ"ל IBI AGA MNY BNL איביאי תיק אג"ח ומניות בינ"ל קרן נאמנות
5117619 איביאי תיק אג"ח כללי IBI TIK AG CLLI איביאי תיק אג"ח כללי קרן נאמנות
5117593 איביאי תיק מדינה צמוד IBI MDINA ZMUD איביאי תיק מדינה צמוד קרן נאמנות
5101803 איילון (!) 10/90 תיק חול מגודר ALN 10/90 CHUL איילון (!) 10/90 תיק חול מגודר קרן נאמנות
5106158 איילון (!) אגח חברות ללא מניות ALN AG HVRA LLO איילון (!) אגח חברות ללא מניות קרן נאמנות
5106299 איילון (!) תל בונד תשואות ALN BOND TSUOT איילון (!) תל בונד תשואות קרן נאמנות
5101795 איילון 10/90 פרימיום ALN 10/90 PRIM איילון 10/90 פרימיום קרן נאמנות
5117676 איילון 15/85תיק CORE SATELLITE ALN 15/85 CORE איילון 15/85תיק CORE SATELLITE קרן נאמנות
5112925 איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל ALN 20/80 CHUL איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל קרן נאמנות
5117650 איילון 25/75 תיק עד 3 שנים ALN 25/75 AD 3 איילון 25/75 תיק עד 3 שנים קרן נאמנות
5108022 איילון 30/70 תיקCORE SATELLITE ALN SATELL30/70 איילון 30/70 תיקCORE SATELLITE קרן נאמנות
5103155 איילון ATFי 7/93 ALN ATF 7/93 איילון ATFי 7/93 קרן נאמנות
5115845 איילון KZI מניות גלובלית ALN KZI MN GLOB איילון KZI מניות גלובלית קרן נאמנות
5105564 איילון אג"ח דירוג A ללא מניות ALN AG DRG A LO איילון אג"ח דירוג A ללא מניות קרן נאמנות
5106091 איילון אג"ח ללא מניות ALN AG LELO MNY איילון אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5115084 איילון אגח מדינה ללא חברות ALNMED LELO HVR איילון אגח מדינה ללא חברות קרן נאמנות
5107115 איילון אור (!) אג"ח חברות ALN AGA HAVAROT איילון אור (!) אג"ח חברות קרן נאמנות
5117759 איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 ALN 500 S&P PI3 איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 קרן נאמנות
5117809 איילון אקסטרים דולר פי 3 ALN $ PI 3 איילון אקסטרים דולר פי 3 קרן נאמנות
5117684 איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 ALN TA 100 PI 3 איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 קרן נאמנות
5117692 איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 ALN T.A 25 PI 3 איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 קרן נאמנות
5117775 איילון בונד ריבית משתנה ALN RIBIT MSTNA איילון בונד ריבית משתנה קרן נאמנות
5117700 איילון כספית ALN KASPIT איילון כספית קרן נאמנות
5111448 איילון מדדית ללא מניות ALN MDD LLO MNY איילון מדדית ללא מניות קרן נאמנות
5112941 איילון מדינה + 20% ALN MEDINA+20% איילון מדינה + 20% קרן נאמנות
5109574 איילון מדינה בניהול שמרני +20% ALN SHMRANI 20% איילון מדינה בניהול שמרני +20% קרן נאמנות
5114624 איילון מדינה פרימיום ALN MDIN PREMIU איילון מדינה פרימיום קרן נאמנות
5103809 איילון מדינה פרימיום פלוס ALN MDINA PREM+ איילון מדינה פרימיום פלוס קרן נאמנות
5104385 איילון מנוהל עד 15% ALN MNOHAL 15% איילון מנוהל עד 15% קרן נאמנות
5103544 איילון מנוהל עד 30% ALN MENUHL 30% איילון מנוהל עד 30% קרן נאמנות
5101381 איילון מניות ALN MENAYOT איילון מניות קרן נאמנות
5104922 איילון מניות בנקים ALN MNAYOT BANK איילון מניות בנקים קרן נאמנות
5106331 איילון מניות חו"ל ALN MNY HOUCL איילון מניות חו"ל קרן נאמנות
5107040 איילון מניות ערך USA ALN MENAYOT USA איילון מניות ערך USA קרן נאמנות
5111703 איילון מק"מ פלוס ALN MAKAM PLUS איילון מק"מ פלוס קרן נאמנות
5117742 איילון משקל שווה ת"א 25 ALN SHAVE T.A25 איילון משקל שווה ת"א 25 קרן נאמנות
5117767 איילון פריקו מניות עולמי ALN MNYOT OLAMI איילון פריקו מניות עולמי קרן נאמנות
5112933 איילון שקל ואג"ח מדורגות ALN SK AGA MDRG איילון שקל ואג"ח מדורגות קרן נאמנות
5101829 איילון שקלית 1-2 שנים ALN SHKL 1-2 YR איילון שקלית 1-2 שנים קרן נאמנות
5113642 איילון שקלית 2+ שנים ALN SKL 2+YEARS איילון שקלית 2+ שנים קרן נאמנות
5101811 איילון שקלית פלוס ALN SHEKEL PLUS איילון שקלית פלוס קרן נאמנות
5102736 איילון תיק אג"ח ללא מניות ALN TIK AG LELO איילון תיק אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5114608 איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% ALN BNLUMI 15% איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% קרן נאמנות
5117668 איילון תיק השקעות ללא מניות ALN HSKAHA LELO איילון תיק השקעות ללא מניות קרן נאמנות
5106828 אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת AYL HVROT MNUAL אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת קרן נאמנות
5110648 אילים (!) אגד חוץ נקוב $ AYL E.CHUZ NKV$ אילים (!) אגד חוץ נקוב $ קרן נאמנות
5109384 אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח AYL E.CHUZ SKL אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח קרן נאמנות
5114178 אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות AYL BNK BITOCH אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות קרן נאמנות
5100656 אילים חסכון דולרי AYL HISACHON $ אילים חסכון דולרי קרן נאמנות
5126651 אילים חסכון מדינה עד שנתיים+5% AYL 2 YEARS+5% אילים חסכון מדינה עד שנתיים+5% קרן נאמנות
5126834 אילים מדדית מנוהלת AYL MADD MENUAL אילים מדדית מנוהלת קרן נאמנות
5109335 אילים מדינה מנוהלת AYL MDINA MNUHL אילים מדינה מנוהלת קרן נאמנות
5101027 אילים מודל + 15% AYL MODEL + 15% אילים מודל + 15% קרן נאמנות
5126099 אילים מניות ערך חו"ל AYL MNAYOT CHUL קרן נאמנות
5106810 אילים מנייתית AYL MENAYATIT אילים מנייתית קרן נאמנות
5106802 אילים שקל עד שנתיים AYL SKL AD 2 אילים שקל עד שנתיים קרן נאמנות
5126941 אילים שקלית מנוהלת AYL SK MNUHELET אילים שקלית מנוהלת קרן נאמנות
5105382 אילים תיק אג"ח + 10% AYL AGC +10% אילים תיק אג"ח + 10% קרן נאמנות
5126271 אילים תיק אג"ח + 20% AYL AGC +20% אילים תיק אג"ח + 20% קרן נאמנות
5100193 אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% AYL AG NMHL+30% אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% קרן נאמנות
5117734 אימפקט 25/75 IMP 25/75 אימפקט 25/75 קרן נאמנות
5121298 אימפקט אג"ח גלובל פלוס 20% IMP GLOBAL +20% אימפקט אג"ח גלובל פלוס 20% קרן נאמנות
5120183 אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 IMP TIK 10/90 אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 קרן נאמנות
5120225 אימפקט מניות IMP MENAYOT אימפקט מניות קרן נאמנות
5104880 אלומות (!) אג"ח חברות ALM AGA HAVAROT אלומות (!) אג"ח חברות קרן נאמנות
5116025 אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ ALM AG MEDINOT$ אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ קרן נאמנות
5104773 אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 ש' ALM CONCRN AD 4 אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 ש' קרן נאמנות
5101514 אלומות 10/90 ALM 10/90 אלומות 10/90 קרן נאמנות
5100284 אלומות 10/90 תיק סולידי ALM 10/90 SOLID אלומות 10/90 תיק סולידי קרן נאמנות
5109319 אלומות 30/70 ALM 30/70 אלומות 30/70 קרן נאמנות
5121447 אלומות אג"ח גלובלית ALM AGAC GLOBAL אלומות אג"ח גלובלית קרן נאמנות
5104732 אלומות אג"ח מדורג ללא מניות ALM MDORAG LELO אלומות אג"ח מדורג ללא מניות קרן נאמנות
5106240 אלומות חסכון מדינה + 10% ALM MEDINA+10% אלומות חסכון מדינה + 10% קרן נאמנות
5100318 אלומות חסכון מדינה ללא מניות ALM HS LELO MNY אלומות חסכון מדינה ללא מניות קרן נאמנות
5100409 אלומות מדדית מדינה מנוהלת ALM MDD MDN NHL אלומות מדדית מדינה מנוהלת קרן נאמנות
5107628 אלומות מניות ערך חו"ל ALM MNYOT CHULE אלומות מניות ערך חו"ל קרן נאמנות
5101068 אלומות מניות ת"א 100 ALM T.A 100 אלומות מניות ת"א 100 קרן נאמנות
5107446 אלומות מסלול 15 ALM MASLUL 15 אלומות מסלול 15 קרן נאמנות
5108956 אלומות מסלול ללא מניות ALM MASLUL LELO אלומות מסלול ללא מניות קרן נאמנות
5126339 אלומות סקטורים עולמי ALM SECTOR OLAM אלומות סקטורים עולמי קרן נאמנות
5107438 אלומות קונצרני A פלוס 10% ALM CONZ A +10% אלומות קונצרני A פלוס 10% קרן נאמנות
5108279 אלומות שקלית מדינה מנוהלת ALM MEDN MENUHL אלומות שקלית מדינה מנוהלת קרן נאמנות
5110044 אלומות תיק השקעות ללא מניות ALM HASHKO LELO אלומות תיק השקעות ללא מניות קרן נאמנות
5109517 אלומות תיק מנוהל 15% ALM MNOHAL 15% אלומות תיק מנוהל 15% קרן נאמנות
5120951 אלומות תיק מנוהל 20% ALM MENUHAL 20% אלומות תיק מנוהל 20% קרן נאמנות
5115308 אלומות תיק מנוהל 25% ALM MNOHAL 25% אלומות תיק מנוהל 25% קרן נאמנות
5105697 אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' ALT HVR LELO MN אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' קרן נאמנות
5105895 אלטשולר שחם - קרן ממונפת ALT MEMUNEFET אלטשולר שחם - קרן ממונפת קרן נאמנות
5108642 אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות ALT BOND OPRT אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות קרן נאמנות
5105911 אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות ALT AG LELO MNY אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות קרן נאמנות
5107784 אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח ALT CHUL MUGENT אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח קרן נאמנות
5118591 אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח ALT AG HUL CNCR אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח קרן נאמנות
5126727 אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' ALT TIK AG LELO אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' קרן נאמנות
5121314 אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח ALT 10/90AG MGN אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח קרן נאמנות
5115167 אלטשולר שחם 10-90 ALT 90-10 אלטשולר שחם 10-90 קרן נאמנות
5122825 אלטשולר שחם 10-90 תיק עד 3 ש' ALT 10-90 AD 3 אלטשולר שחם 10-90 תיק עד 3 ש' קרן נאמנות
5108402 אלטשולר שחם 15-85 ALT 15-85 אלטשולר שחם 15-85 קרן נאמנות
5119698 אלטשולר שחם 20-80 ALT 20-80 אלטשולר שחם 20-80 קרן נאמנות
5105705 אלטשולר שחם 25-75 ALT 75-25 אלטשולר שחם 25-75 קרן נאמנות
5117445 אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני ALT GSE CONCERN אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני קרן נאמנות
5119201 אלטשולר שחם LOW VOLATILITY SMARTBETA תא 100 ALT LOW VOLATIL אלטשולר שחם LOW VOLATILITY SMARTBETA תא 100 קרן נאמנות
5122130 אלטשולר שחם SMARTBETA ארהב מגודר מטח ALT US MEGUDERT אלטשולר שחם SMARTBETA ארהב מגודר מטח קרן נאמנות
5120266 אלטשולר שחם SMARTBETA גרמניה מגודר מטח ALT GERMAN FLOW אלטשולר שחם SMARTBETA גרמניה מגודר מטח קרן נאמנות
5119219 אלטשולר שחם SMARTBETA מולטי פקטור תא 100 ALT MULTI FACTR אלטשולר שחם SMARTBETA מולטי פקטור תא 100 קרן נאמנות
5119235 אלטשולר שחם SMARTBETA מומנטום קונצ' -A ומעלה ALT MOMEN CNCRN אלטשולר שחם SMARTBETA מומנטום קונצ' -A ומעלה קרן נאמנות
5122122 אלטשולר שחם SMARTBETA ממשלתי ALT MEMSHALTI אלטשולר שחם SMARTBETA ממשלתי קרן נאמנות
5121306 אלטשולר שחם SMARTBETA מעו"ף ALT MAOF אלטשולר שחם SMARTBETA מעו"ף קרן נאמנות
5119227 אלטשולר שחם SMARTBETAי 10/90 ALT BETA 10/90 אלטשולר שחם SMARTBETAי 10/90 קרן נאמנות
5107800 אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% ALT GOV BND10% אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5116975 אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' ALT CNCRN A 1-4 אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' קרן נאמנות
5116017 אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ ALT AG GLOBAL $ אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ קרן נאמנות
5108667 אלטשולר שחם אגח מדינה צמוד מדד ללא מנ' ALT INDX GOV FR אלטשולר שחם אגח מדינה צמוד מדד ללא מנ' קרן נאמנות
5116983 אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות ALT MMSL LO MNY אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות קרן נאמנות
5105218 אלטשולר שחם הקרן הירוקה ALT KERN YERUKA אלטשולר שחם הקרן הירוקה קרן נאמנות
5105903 אלטשולר שחם יתר ALT YETER אלטשולר שחם יתר קרן נאמנות
5105820 אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה ALT KSAFI TRUMA אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה קרן נאמנות
5122528 אלטשולר שחם מדינה+15% תיק עד 3 ש' ALT MED+15% UD3 אלטשולר שחם מדינה+15% תיק עד 3 ש' קרן נאמנות
5108329 אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח ALT MNY MUGENET אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח קרן נאמנות
5104435 אלטשולר שחם מניות גלובלי ALT MNYT GLOBAL אלטשולר שחם מניות גלובלי קרן נאמנות
5115431 אלטשולר שחם מק"מ פלוס ALT MAKAM PLUS אלטשולר שחם מק"מ פלוס קרן נאמנות
5103700 אלטשולר שחם נדל"ן ALT NADLAN אלטשולר שחם נדל"ן קרן נאמנות
5126701 אלטשולר שחם סופה מניות ALT SUFA MNAYOT אלטשולר שחם סופה מניות קרן נאמנות
5111000 אלטשולר שחם צמוד בינוני ALT ZAMUD BENON אלטשולר שחם צמוד בינוני קרן נאמנות
5111026 אלטשולר שחם ריבית משתנה ALT R. MISHTANA אלטשולר שחם ריבית משתנה קרן נאמנות
5118609 אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח ALT SHVAKIM MFT אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח קרן נאמנות
5115035 אלטשולר שחם שקלית בינונית ALT SKL BENUNIT אלטשולר שחם שקלית בינונית קרן נאמנות
5100813 אלטשולר שחם שקלית ללא מניות ALT SKL LLO MNY אלטשולר שחם שקלית קרן נאמנות
5122080 אלטשולר שחם ת"א 100 ALT T.A. 100 אלטשולר שחם ת"א 100 קרן נאמנות
5115407 אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול ALT TIK MN HUCL אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול קרן נאמנות
5118302 אלטשולר שחם תיק השקעות +15% ALT HASHKAOT+15 אלטשולר שחם תיק השקעות +15% קרן נאמנות
5110564 אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות ALT HSK LELO MN אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות קרן נאמנות
5118005 אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות ALT NO1 LELO MN אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות קרן נאמנות
5110085 אלטשולר שחם תל בונד ALT TEL BOND אלטשולר שחם תל בונד קרן נאמנות
5121363 אלפי בנדק 20/80 ALF 20/80 אלפי בנדק 20/80 קרן נאמנות
5108469 אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף ALF STRATG MAOF אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף קרן נאמנות
5119359 אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות ENG BND OUT STK אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5121876 אניגמה 5-95 ENG 95-5 אניגמה 5-95 קרן נאמנות
5122106 אניגמה U.S ENG U.S. אניגמה U.S קרן נאמנות
5116637 אניגמה אג"ח ללא מניות ENG AG LELO MNY אניגמה אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5118773 אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות ENG CRP STK FRE אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות קרן נאמנות
5122809 אניגמה מניות אירופה ENG MNYT EUROPA אניגמה מניות אירופה קרן נאמנות
5121793 אניגמה מניות גלובלית ENG GLOBL SHARE אניגמה מניות גלובלית קרן נאמנות
5121603 אניגמה מניות חו"ל ENG MNAYOT CHUL אניגמה מניות חו"ל קרן נאמנות
5118765 אניגמה תיק מנוהל 10/90 ENG MANAG 10/90 אניגמה תיק מנוהל 10/90 קרן נאמנות
5120324 אניגמה תיק מנוהל 15/85 ENG PORTF 15/85 אניגמה תיק מנוהל 15/85 קרן נאמנות
5118260 אניגמה תיק מנוהל 20/80 ENG MANAGE80/20 אניגמה תיק מנוהל 20/80 קרן נאמנות
5110523 אנליסט (!) אג"ח ANL AGACH אנליסט (!) אג"ח קרן נאמנות
5104237 אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות ANL AG CHUL LLO אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות קרן נאמנות
5121777 אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח ANL AG HUL MGDR אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח קרן נאמנות
5119672 אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות ANL PIZUR RAHAV אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות קרן נאמנות
5114350 אנליסט 10/90 ANL 10/90 אנליסט 10/90 קרן נאמנות
5116033 אנליסט 20/80 ANL 80/20 אנליסט 20/80 קרן נאמנות
5120894 אנליסט אג"ח חברות + 30% ANL CORP+30% אנליסט אג"ח חברות + 30% קרן נאמנות
5114335 אנליסט אג"ח ללא מניות ANLAG LELO MNY אנליסט אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5120910 אנליסט אג"ח מדינה + 10% ANL AG GOV+10% אנליסט אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5114343 אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות ANL MEDINA LELO אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות קרן נאמנות
5113725 אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות ANL SOLID +5%MN אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות קרן נאמנות
5121116 אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח ANL AG US+MN US אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח קרן נאמנות
5118328 אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' ANL A MACHAM1-4 אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' קרן נאמנות
5119607 אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות ANL MDIN 5 LELO אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות קרן נאמנות
5126768 אנליסט אירופה ANL EUROPA אנליסט אירופה קרן נאמנות
5120795 אנליסט גמישה ANL DIVERSIFI אנליסט גמישה קרן נאמנות
5101639 אנליסט השקעות ANL HASHKAOT אנליסט השקעות קרן נאמנות
5101092 אנליסט טכנולוגיות ANL TECHNOLOG אנליסט טכנולוגיות קרן נאמנות
5126685 אנליסט יתר ANL YETER אנליסט יתר קרן נאמנות
5120852 אנליסט כספית ANL KASPIT אנליסט כספית קרן נאמנות
5121140 אנליסט כספית ללא נע"מ ANL KSP LLO NAM אנליסט כספית ללא נע"מ קרן נאמנות
5116363 אנליסט מדדית ללא מניות ANL MDD LELO MN אנליסט מדדית ללא מניות קרן נאמנות
5116934 אנליסט מודל דירוג פנימי ANL DERUG PNIMI אנליסט מודל דירוג פנימי קרן נאמנות
5120811 אנליסט מניות ANL EQUITY אנליסט מניות קרן נאמנות
5105929 אנליסט מניות גלובל US ANL MN GLOBL US אנליסט מניות גלובל US קרן נאמנות
5119144 אנליסט מניות חו"ל ANL MNAYOT CHUL אנליסט מניות חו"ל קרן נאמנות
5115027 אנליסט מניות ממוקדת ANL MNYT MMKDT אנליסט מניות ממוקדת קרן נאמנות
5101266 אנליסט נדל"ן ANL NADLAN אנליסט נדל"ן קרן נאמנות
5118963 אנליסט פיזור רחב 10/90 ANL PIZUR RAHAV אנליסט פיזור רחב 10/90 קרן נאמנות
5114921 אנליסט פרימיום ANL PREMIUM אנליסט פרימיום קרן נאמנות
5117825 אנליסט צמוד ממשלתי בינוני ANL ZMUD BENONI אנליסט צמוד ממשלתי בינוני קרן נאמנות
5118856 אנליסט ריבית משתנה + 10% ANL R.MISHTN+10 אנליסט ריבית משתנה + 10% קרן נאמנות
5115803 אנליסט שקל קצר + 10% ANL SK KAZAR+10 אנליסט שקל קצר + 10% קרן נאמנות
5115225 אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות ANL MNUAL LELO אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות קרן נאמנות
5101258 אנליסט ת"א 100 ANL T.A. 100 אנליסט ת"א 100 קרן נאמנות
5104328 אנליסט ת"א 25 ANL T.A. 25 אנליסט ת"א 25 קרן נאמנות
5113709 אנליסט תיק אג"ח + 15% ANL TIK AG+15% אנליסט תיק אג"ח + 15% קרן נאמנות
5120837 אנליסט תעשיות ANL INDUSTRIE אנליסט תעשיות קרן נאמנות
5104930 אפסילון (!) אג"ח פרימיום EPS AGCH PREMUM אפסילון (!) אג"ח פרימיום קרן נאמנות
5112719 אפסילון 10/90 מניות דיבידנד EPS 10/90 DIVID אפסילון 10/90 מניות דיבידנד קרן נאמנות
5126917 אפסילון 20/80 EPS 20/80 אפסילון 20/80 קרן נאמנות
5101480 אפסילון 25/75 EPS 25/75 אפסילון 25/75 קרן נאמנות
5126776 אפסילון 30/70 EPS 30/70 אפסילון 30/70 קרן נאמנות
5108345 אפסילון 5/95 EPS 5/95 אפסילון 5/95 קרן נאמנות
5119003 אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA EPS SMART BETA אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA קרן נאמנות
5104948 אפסילון ETF מניות אירופה EPS ETF EROPA אפסילון ETF מניות אירופה קרן נאמנות
5122734 אפסילון ETF מניות אירופה מגודר מטח EPS ETF EUR GDR אפסילון ETF מניות אירופה מגודר מטח קרן נאמנות
5116579 אפסילון ETF מניות ארה"ב EPS ETF MNY USA אפסילון ETF מניות ארה"ב קרן נאמנות
5109848 אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ EPS ETF US NKV$ אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ קרן נאמנות
5122668 אפסילון ETF מניות ארהב מגודר מטח EPS ETF US MGDR אפסילון ETF מניות ארהב מגודר מטח קרן נאמנות
5119722 אפסילון ETF שווקים מתעוררים EPS ETF SHVAKIM אפסילון ETF שווקים מתעוררים קרן נאמנות
5116553 אפסילון אג"ח מדינה + 10% APS AG MDN+10% אפסילון אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5105960 אפסילון אג"ח מדינה ארוך EPS MEDIN AROCH אפסילון אג"ח מדינה ארוך קרן נאמנות
5105978 אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד EPS AG ZMUD MDD אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד קרן נאמנות
5112743 אפסילון אג"ח קונצרני EPS AGA CONCERN אפסילון אג"ח קונצרני קרן נאמנות
5116561 אפסילון אגח חו"ל 10/90 תיק ETF EPS CHUL 10/90 אפסילון 10/90 תיק ETF קרן נאמנות
5100946 אפסילון יתר EPS YETER אפסילון יתר קרן נאמנות
5112701 אפסילון ללא מניות EPS LLO MENAYOT אפסילון ללא מניות קרן נאמנות
5116942 אפסילון מבחר מדדי תל בונד EPS MADAD BOND אפסילון מבחר מדדי תל בונד קרן נאמנות
5106604 אפסילון מנוהלת EPS MENUHELET אפסילון מנוהלת קרן נאמנות
5112693 אפסילון מניות חו"ל EPS MNY CHUL אפסילון מניות חו"ל קרן נאמנות
5118708 אפסילון נבחרת מניות EPS NIVHERET MN אפסילון נבחרת מניות קרן נאמנות
5114616 אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים EPS ZMD MDD 2-4 אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים קרן נאמנות
5115241 אפסילון ריבית משתנה EPS RIBIT MSRAN אפסילון ריבית משתנה קרן נאמנות
5105952 אפסילון שקל ממשלתי קצר EPS SK MMSL KZR אפסילון שקל ממשלתי קצר קרן נאמנות
5105994 אפסילון שקלים + 10% ETF EPS SKL +10%ETF אפסילון שקלים + 10% ETF קרן נאמנות
5126602 אפסילון שקלים ללא מניות EPS SKL LELO MN אפסילון שקלים ללא מניות קרן נאמנות
5112727 אפסילון תיק 15% EPS TIK 15% אפסילון תיק 15% קרן נאמנות
5108352 אפסילון תיק 15/85 מנוהל EPS 15/85 MENHL אפסילון תיק 15/85 מנוהל קרן נאמנות
5100953 אפסילון תיק מנוהל EPS TIK MENUAL אפסילון תיק מנוהל קרן נאמנות
5112735 אפסילון תיק סולידי EPS TIK SOLIDI אפסילון תיק סולידי קרן נאמנות
5107883 אקסיומה 20/80 מולטיבינארית AXI MULTIB 2080 אקסיומה 20/80 מולטיבינארית קרן נאמנות
5108774 אקסיומה אג"ח ללא מניות AXI AGA LELO MN אקסיומה אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5108865 אקסיומה ת"א 100 AXI T.A. 100 אקסיומה ת"א 100 קרן נאמנות
5107370 אקסיומה ת"א 25 בינארית AXI TA 25 BINAR אקסיומה ת"א 25 בינארית קרן נאמנות
5115613 אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות EXC GENERAL OUT אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות קרן נאמנות
5118914 אקסלנס (!) בונד משתנה EXC VARIBLE BND אקסלנס (!) בונד משתנה קרן נאמנות
5112354 אקסלנס (!) חברות ללא מניות EXC CRP OUT EQU אקסלנס (!) חברות ללא מניות קרן נאמנות
5118815 אקסלנס (!) מבחר קונצרני EXC CORP SELECT אקסלנס (!) מבחר קונצרני קרן נאמנות
5103387 אקסלנס (!) שכבות אגח חול חייבת EXC LAYER INTER אקסלנס (!) שכבות אגח חול חייבת קרן נאמנות
5118831 אקסלנס (!) שכבות מנוהלות+10% EXC MNG LYR 10% אקסלנס (!) שכבות מנוהלות+10% קרן נאמנות
5112396 אקסלנס (!) שכבות קונצרני EXC CORP LAYERS אקסלנס (!) שכבות קונצרני קרן נאמנות
5118922 אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות EXC NON CPI UP2 אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות קרן נאמנות
5115217 אקסלנס (!) תיק קונצרני EXC TIK CONCERN אקסלנס (!) תיק קונצרני קרן נאמנות
5116751 אקסלנס 10-90 EXC 90-10 אקסלנס 10-90 קרן נאמנות
5120969 אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים EXC 90-10 TO 3 אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים קרן נאמנות
5105192 אקסלנס 15-85 EXC 15-85 אקסלנס 15-85 קרן נאמנות
5121082 אקסלנס 15-85 תיק לונג/שורט EXC 15-85 L/S אקסלנס 15-85 תיק לונג/שורט קרן נאמנות
5112016 אקסלנס 20-80 EXC 80-20 אקסלנס 20-80 קרן נאמנות
5112792 אקסלנס 25-75 עד 3 שנים EXC 25-75 UP 3 אקסלנס 25-75 עד 3 שנים קרן נאמנות
5121884 אקסלנס 30-70 EXC 70-30 אקסלנס 30-70 קרן נאמנות
5114558 אקסלנס 5-95 EXC 95-5 אקסלנס 5-95 קרן נאמנות
5120803 אקסלנס 5-95 תיק חו"ל EXC 95-5 GLOBAL אקסלנס 5-95 תיק חו"ל קרן נאמנות
5120993 אקסלנס 5-95 תיק חו"ל מגודרת EXC 95-5GLB HDG אקסלנס 5-95 תיק חו"ל מגודרת קרן נאמנות
5120787 אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט EXC 95-5 LONG S אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט קרן נאמנות
5115696 אקסלנס BBB עד A EXC BBB AD A אקסלנס BBB עד A קרן נאמנות
5115670 אקסלנס XLC 2021 EXC XLC 2021 אקסלנס XLC 2021 קרן נאמנות
5109558 אקסלנס XLC 2025 EXC XLC 2025 אקסלנס XLC 2025 קרן נאמנות
5113352 אקסלנס אג"ח EXC BOND אקסלנס אג"ח קרן נאמנות
5115688 אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA EXC BNK BND AA אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA קרן נאמנות
5112479 אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי EXC INTER $BOND אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי קרן נאמנות
5110309 אקסלנס אג"ח כללי EXC GENERAL BND אקסלנס אג"ח כללי קרן נאמנות
5103361 אקסלנס אג"ח מדינה EXC GOVERN BOND אקסלנס אג"ח מדינה קרן נאמנות
5121231 אקסלנס אג"ח עד 2018 EXC BND UP 2018 אקסלנס אג"ח עד 2018 קרן נאמנות
5120761 אקסלנס אג"ח פלוס EXC AGACH PLUS אקסלנס אג"ח פלוס קרן נאמנות
5104260 אקסלנס אג"ח תושבי חוץ EXC BND FOREIGN אקסלנס אג"ח תושבי חוץ קרן נאמנות
5100557 אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח EXC BOND UP 2YR אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח קרן נאמנות
5118096 אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה-חברות EXC R.ESTAT CRP אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה-חברות קרן נאמנות
5119300 אקסלנס אגח+30% תיק לונג/שורט EXC BONDS +30% אקסלנס אגח+30% תיק לונג/שורט קרן נאמנות
5101308 אקסלנס ארה"ב חייבת EXC USA TAXABLE אקסלנס ארה"ב חייבת קרן נאמנות
5124292 אקסלנס גז ונפט EXC GAS & FUEL אקסלנס גז ונפט קרן נאמנות
5124052 אקסלנס גמישה EXC FLEXIBLE אקסלנס גמישה קרן נאמנות
5115191 אקסלנס דרוג פנימי EXC IN HOUSE KN אקסלנס דרוג פנימי קרן נאמנות
5100995 אקסלנס יופיטר EXC JUPITER אקסלנס יופיטר קרן נאמנות
5101548 אקסלנס יורו EXC EURO אקסלנס יורו קרן נאמנות
5124177 אקסלנס ישראליות שווקים עולמיים EXC IL GLB MRKT אקסלנס ישראליות שווקים עולמיים קרן נאמנות
5112115 אקסלנס יתר ו-SMALL CAP EXC YETER SMALL אקסלנס יתר ו-SMALL CAP קרן נאמנות
5110325 אקסלנס כספית EXC MONEY MARKT אקסלנס כספית קרן נאמנות
5103833 אקסלנס כספית דולר EXC MON MARKET$ אקסלנס כספית דולר קרן נאמנות
5122585 אקסלנס כספית לריבית עולה EXC ASCEND INTR אקסלנס כספית לריבית עולה קרן נאמנות
5104062 אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות EXC CPI GOV OUT אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות קרן נאמנות
5101787 אקסלנס מדינה פרימיום EXC MEDINA PREM אקסלנס מדינה פרימיום קרן נאמנות
5103056 אקסלנס מודל ללא מניות EXC MODEL LO MN אקסלנס מודל ללא מניות קרן נאמנות
5108238 אקסלנס מחלקת EXC MONTH PAY אקסלנס מחלקת קרן נאמנות
5109863 אקסלנס ממשלתי + 15% EXC GOV BON+15% אקסלנס ממשלתי + 15% קרן נאמנות
5119649 אקסלנס ממשלתי 2-5 ללא מניות EXC GOV 2-5 OUT אקסלנס ממשלתי 2-5 ללא מניות קרן נאמנות
5117916 אקסלנס ממשלתי טהור EXC PURE GOVENM אקסלנס ממשלתי טהור קרן נאמנות
5115753 אקסלנס ממשלתית ללא מניות EXC GOV WITHOUT אקסלנס ממשלתית ללא מניות קרן נאמנות
5112834 אקסלנס מניות EXC EQUITIES אקסלנס מניות קרן נאמנות
5103486 אקסלנס מניות US EXC US EQUITY אקסלנס מניות US קרן נאמנות
5118823 אקסלנס מניות אירופה EXC EQUIT EUROP אקסלנס מניות אירופה קרן נאמנות
5100250 אקסלנס מניות אסטרטגיות EXC EQU STRATG אקסלנס מניות אסטרטגיות קרן נאמנות
5121173 אקסלנס מניות גלובלית EXC GLOBL EQUIT אקסלנס מניות גלובלית קרן נאמנות
5106349 אקסלנס מניות עולם EXC MNY OLAM אקסלנס מניות עולם קרן נאמנות
5106018 אקסלנס מניות פרימיום EXC MNY PREMIUM אקסלנס מניות פרימיום קרן נאמנות
5106372 אקסלנס מניות שווקים מתעוררים EXC EMERG EQUIT אקסלנס מניות שווקים מתעוררים קרן נאמנות
5105283 אקסלנס מניות ת"א 100 EXC EQUIT TA100 אקסלנס מניות ת"א 100 קרן נאמנות
5121256 אקסלנס מנייתית EXC EQUITIES אקסלנס מנייתית קרן נאמנות
5117163 אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל EXC PUR ROL MKM אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל קרן נאמנות
5115662 אקסלנס משקל שווה ת"א 100 EXC EW TLV 100 אקסלנס משקל שווה ת"א 100 קרן נאמנות
5105846 אקסלנס נקסוס EXC NEXSOS אקסלנס נקסוס קרן נאמנות
5103643 אקסלנס סחורות EXC SHOROT אקסלנס סחורות קרן נאמנות
5105416 אקסלנס פיננסים ונדל"ן EXC FINANC&REAL אקסלנס פיננסים ונדל"ן קרן נאמנות
5113469 אקסלנס פלטינום EXC PLATINUM אקסלנס פלטינום קרן נאמנות
5119664 אקסלנס צמוד בינוני EXC CPI MEDIUM אקסלנס צמוד בינוני קרן נאמנות
5117189 אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה EXC PURE CPI-LI אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה קרן נאמנות
5109160 אקסלנס קונצ' שקלי TOTAL RETURN EXC CORP RETURN אקסלנס קונצ' שקלי TOTAL RETURN קרן נאמנות
5106356 אקסלנס קונצרני A EXC CONCERNI A אקסלנס קונצרני A קרן נאמנות
5105648 אקסלנס קונצרני A ומעלה EXC CORPRT A&UP אקסלנס קונצרני A ומעלה קרן נאמנות
5101696 אקסלנס קונצרני פלוס EXC CORPOR PLUS אקסלנס קונצרני פלוס קרן נאמנות
5108220 אקסלנס ריבית משתנה EXC VARBL INTRS אקסלנס ריבית משתנה קרן נאמנות
5115654 אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל EXC EQUITY INDX אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל קרן נאמנות
5116470 אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' EXC MNG WITHOUT אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' קרן נאמנות
5124219 אקסלנס שכבות מניות EXC LYERS EQUTI אקסלנס שכבות מניות קרן נאמנות
5115563 אקסלנס שכבות צמודה EXC CPI LAYERS אקסלנס שכבות צמודה קרן נאמנות
5112313 אקסלנס שכבות קונצרני + 10% EXC COR LAY+10% אקסלנס שכבות קונצרני + 10% קרן נאמנות
5115571 אקסלנס שכבות שקלית EXC NON CPI LYR אקסלנס שכבות שקלית קרן נאמנות
5100342 אקסלנס שקל וחברות מדורגות EXC CORP RANKED אקסלנס שקל וחברות מדורגות קרן נאמנות
5118807 אקסלנס שקל עד 3 שנים + 25% EXC UP TO3Y+25% אקסלנס שקל עד 3 שנים + 25% קרן נאמנות
5104070 אקסלנס שקל עד שנתיים +10% חו"ל EXC UP 2YR 10% אקסלנס שקל עד שנתיים +10% חו"ל קרן נאמנות
5105176 אקסלנס שקלית EXC NON CPI LNK אקסלנס שקלית קרן נאמנות
5117122 אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה EXC PURE NO CPI אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה קרן נאמנות
5100581 אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות EXC NON CPI UP4 אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות קרן נאמנות
5100755 אקסלנס ת"א 100 EXC T.A. 100 אקסלנס ת"א 100 קרן נאמנות
5119656 אקסלנס תחליף לפקדון בריבית ב"י EXC B.IL INTRES אקסלנס תחליף לפקדון בריבית ב"י קרן נאמנות
5102751 אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר EXC ALTERNATV $ אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר קרן נאמנות
5102421 אקסלנס תיק 15-85 EXC TIK 15/85 אקסלנס תיק 15-85 קרן נאמנות
5122577 אקסלנס תיק 20-80 EXC PORTF 80-20 אקסלנס תיק 20-80 קרן נאמנות
5103726 אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 EXC INVEST10/90 אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 קרן נאמנות
5112438 אקסלנס תיק ללא מניות EXC WITOUT EQUT אקסלנס תיק ללא מניות קרן נאמנות
5104252 אקסלנס תיק עד שנתיים EXC UP TO2 YEAR אקסלנס תיק עד שנתיים קרן נאמנות
5103718 אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ EXC UP TO2 NOM$ אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ קרן נאמנות
5114533 אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' EXC CPI UPTO18M אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' קרן נאמנות
5105267 ברומטר אג"ח 15/85 BAROM AGA 15/85 ברומטר אג"ח 15/85 קרן נאמנות
5121074 ברק 10/90 BRK 10/90 ברק 10/90 קרן נאמנות
5121520 ברק אג"ח מדינה + 10% BRK AG MEDN+10% ברק אג"ח מדינה + 10% קרן נאמנות
5121066 ברק גמישה BRK GMISHA ברק גמישה קרן נאמנות
5122676 ברק חוזים עתידיים BRK HOZIM ATIDI ברק חוזים עתידיים קרן נאמנות
5122684 ברק ממונפת BRK MEMUNEFET ברק ממונפת קרן נאמנות
5122312 גולד גמישה GLD GMISHA גולד גמישה קרן נאמנות
5118435 דיאמונד 20/80 DMN 20/80 דיאמונד 20/80 קרן נאמנות
5116744 דיאמונד אג"ח יהלום DMN AGA YAHALOM דיאמונד אג"ח יהלום קרן נאמנות
5119862 דיאמונד אג"ח ללא מניות DMN AG LELO MNY דיאמונד אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5116736 דיאמונד מניות DMN MENAYOT דיאמונד מניות קרן נאמנות
5107743 דיביאם (!) HIGH YIELD DBM HIGH YIELD דיביאם (!) HIGH YIELD קרן נאמנות
5109525 דיביאם אג"ח DBM AGACH דיביאם אג"ח קרן נאמנות
5119805 דיביאם אג"ח ללא מניות DBM BND OUT STK דיביאם אג"ח ללא מניות קרן נאמנות
5104799 דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 DBM ACZ T.A 100 דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 קרן נאמנות
5107909 דיביאם גז ונפט DBM GAS & NEFT דיביאם גז ונפט קרן נאמנות
5101498 דיביאם מעו"ף DBM MAOF דיביאם מעו"ף קרן נאמנות
5101282 דיביאם שקלית ופוטנציאל DBM POTENZIAL דיביאם שקלית ופוטנציאל קרן נאמנות
5118948 הורייזן 30/70 HRZ 30/70 הורייזן 30/70 קרן נאמנות
5118955 הורייזן אג"ח דינמית HRZ AGC DINAMIT הורייזן אג"ח דינמית קרן נאמנות
5120860 הורייזן מניות חו"ל HRZ MNAYOT CHUL הורייזן מניות חו"ל קרן נאמנות
5118930 הורייזן מניות ישראל HRZ MNY ISRAEL הורייזן מניות ישראל קרן נאמנות
5109673 הלמן אלדובי (!) תיק אגח ללא מניות HLM AG LELO MNY הלמן אלדובי (!) תיק אגח ללא מניות קרן נאמנות
5115464 הלמן אלדובי 10/90 HLM 10/90 הלמן אלדובי 10/90 קרן נאמנות
5115852 הלמן אלדובי 20/80 תיק TR HLM 20/80RETURN הלמן אלדובי 20/80 תיק TR קרן נאמנות
5113626 הלמן אלדובי אגח בנקים-פיננסים ללא מניות HLM FINNCE BANK הלמן אלדובי אגח בנקים-פיננסים ללא מניות קרן נאמנות
5106778 הלמן אלדובי אגח מדינה ועולמי+10%חול HLM AG+10% CHUL הלמן אלדובי אגח מדינה ועולמי+10%חול קרן נאמנות
5109707 הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות HLM MDINA LO MN הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות קרן נאמנות
5106760 הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס HLM MDD NHL PLS הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס קרן נאמנות
5118625 הלמן אלדובי מודל עד 30% HLM MODEL 30% הלמן אלדובי מודל עד 30% קרן נאמנות
5109723 הלמן אלדובי מניות חו"ל HLM MENYOT CHUL הלמן אלדובי מניות חו"ל קרן נאמנות
5110002 הלמן אלדובי שקלים Banker מדינה HLM BANKER MDIN הלמן אלדובי שקלים Banker מדינה קרן נאמנות
5110663 הלמן אלדובי שקלית סולידית פלוס HLM SKL SOLID + הלמן אלדובי שקלית סולידית פלוס קרן נאמנות
5114590 הלמן אלדובי תיק אגח+15% מנ' חול HLM AG+15% CHUL הלמן אלדובי תיק אגח+15% מנ' חול קרן נאמנות
5115936 הראל (!) TOTAL RETURN HRL TOTAL RETUR הראל (!) TOTAL RETURN קרן נאמנות
5106430 הראל (!) אג"ח חברות והמרה HRL CORP CONVRT הראל (!) אג"ח חברות והמרה קרן נאמנות
5107453 הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת HRL CORPO FOCUS הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת קרן נאמנות
5120936 הראל (!) אג"ח מנוהלת HRL MANAGED BND הראל (!) אג"ח מנוהלת קרן נאמנות
5112966 הראל (!) אג"ח פלוס HRL BONDS PLUS הראל (!) אג"ח פלוס קרן נאמנות
5101670 הראל (!) אג"ח תאגידים HRL CORPRT BOND הראל (!) אג"ח תאגידים קרן נאמנות
5113782 הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ HRL BOND +10% $ הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ קרן נאמנות
5117221 הראל (!) דינמית 10/90 HRL DYNMI 10/90 הראל (!) דינמית 10/90 קרן נאמנות
5111836 הראל (!) מסלול אג"ח HRL BONDS TRACK הראל (!) מסלול אג"ח קרן נאמנות
5101407 הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות HRL RATED BOND הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות קרן נאמנות
5109087 הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים HRL SKL TRAK1-4 הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים קרן נאמנות
5231055 הראל (!) נבחרת אג"ח HRL BOND TEAM הראל (!) נבחרת אג"ח קרן נאמנות
5115928 הראל (!) נבחרת קונצרני HRL CORPOR TEAM הראל (!) נבחרת קונצרני קרן נאמנות
5119458 הראל (!) תיק אג"ח כללי HRL GENERAL BND הראל (!) תיק אג"ח כללי קרן נאמנות
5119441 הראל (!) תיק אג"ח קונצרני HRL CORPRT BOND הראל (!) תיק אג"ח קונצרני קרן נאמנות
5115548 הראל 10/90 פלוס HRL 10/90 PLUS הראל 10/90 פלוס קרן נאמנות
5121033 הראל 10/90 תיק חו"ל HRL 90/10 GLOBL הראל 10/90 תיק חו"ל קרן נאמנות
5111117 הראל 10/90 תיק חו"ל מוגן מט"ח HRL 90/10 FRGN הראל 10/90 תיק חו"ל מוגן מט"ח קרן נאמנות
5106406 הראל 15/85 HR 15/85 הראל 15/85 קרן נאמנות
5103189 הראל 20% + Best Invest HRL BST INV+20% הראל 20% + Best Invest קרן נאמנות
5102884 הראל 20/80 פלוס HRL 80/20 PLUS הראל 20/80 פלוס קרן נאמנות
5115555 הראל 30/70 פלוס HRL 70/30 PLUS הראל 30/70 פלוס קרן נאמנות
5115977 הראל 5/95 HRL 5/95 הראל 5/95 קרן נאמנות
5110093 הראל Best Invest דינמית HRL BEST INVEST הראל Best Invest דינמית קרן נאמנות
5106869 הראל ETF מניות גלובלי HRL GLOB EQUITI הראל ETF מניות גלובלי קרן נאמנות
5111398 הראל US EQUITY HRL USA EQUITY הראל US EQUITY קרן נאמנות
5110333 הראל אג"ח דולר HRL DOLLAR BND הראל אג"ח דולר קרן נאמנות
5120985 הראל אג"ח לפדיון מתקצר HRL BND SHORTEN הראל אג"ח לפדיון מתקצר קרן נאמנות
5107859 הראל אג"ח מדינות חו"ל-מוגן מטח HRL AG MDN CHUL הראל אג"ח מדינות חו"ל-מוגן מטח קרן נאמנות
5103247 הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ HRL GLB GOV BND הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ קרן נאמנות
5122932 הראל אג"ח ממשלתיות HRL GOVRNM BOND הראל אג"ח ממשלתיות קרן נאמנות
5114947 הראל אג"ח משולבת + 10% HRL INTGART 10% הראל אג"ח משולבת + 10% קרן נאמנות
5117841 הראל אג"ח משולבת + 25% HRL INTGRAT 25% הראל אג"ח משולבת + 25% קרן נאמנות
5111869 הראל אג"ח ריבית משתנה HRL INTRST FLT הראל אג"ח ריבית משתנה קרן נאמנות
5100169 הראל אודם HRL ODEM הראל פוטנציאל קרן נאמנות
5110374 הראל אופטימום מניות HRL OPTIMUM EQT הראל אופטימום מניות קרן נאמנות
5122536 הראל אופטימום מניות גרמניה-מגודר מטח HRL GERMANY HDG הראל אופטימום מניות גרמניה-מגודר מטח קרן נאמנות
5103791 הראל אמריקה הלטינית HRL AMER LATIN הראל אמריקה הלטינית קרן נאמנות
5113568 הראל בונד נקובה ב- $ HRL BOND DNMN $ הראל בונד נקובה ב- $ קרן נאמנות
5111232 הראל הכנסה חודשית HRL MONTH INCOM הראל הכנסה חודשית קרן נאמנות
5120779 הראל השקעות HRL INVESTMNT הראל השקעות קרן נאמנות
5111414 הראל חו"ל US HRL CHUL US הראל חו"ל US קרן נאמנות
5111273 הראל חשיפה לסחורות HRL EXPOS COMMO הראל חשיפה לסחורות קרן נאמנות
5111455 הראל יתר HRL YETER הראל יתר קרן נאמנות
5231097 הראל כספית דולרית HRL KASPIT DOLR הראל כספית דולרית קרן נאמנות
5119409 הראל כספית שקלית HRL SHKL MARKET הראל כספית שקלית קרן נאמנות
5122114 הראל לשם HRL LESHEM הראל לשם קרן נאמנות
5117098 הראל מדדית מנוהלת HRL CPI MANAGED הראל מדדית מנוהלת קרן נאמנות
5111885 הראל מדינה HRL GOVERNMRNT הראל מדינה קרן נאמנות
5115910 הראל מדינה + 10% HRL GOVRN +10% הראל מדינה + 10% קרן נאמנות
5106422 הראל מדינה + 15% HRL GOVERNM+15% הראל מדינה + 15% קרן נאמנות
5120365 הראל מחקה 15/85 HRL TRACK 85/15 הראל מחקה 15/85 קרן נאמנות
5118419 הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ HRL S&P500 - $ הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ קרן נאמנות
5113121 הראל מחקה מדדי מדינה HRL GOV INDICES הראל מחקה מדדי מדינה קרן נאמנות
5119763 הראל מחקה מדדי מדינה+10% HRL GOV INDC+10 הראל מחקה מדדי מדינה+10% קרן נאמנות
5116793 הראל מחקה מדדי צמודים HRL CPI INDICES הראל מחקה מדדי צמודים קרן נאמנות
5117007 הראל מחקה מדדי שקלים HRL SKL INDICES הראל מחקה מדדי שקלים קרן נאמנות
5121819 הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 HRL DURATION2-5 הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 קרן נאמנות
5121801 הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 HRL UP 3 25/75 הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 קרן נאמנות
5122510 הראל מחקה ת"א 100 HRL TRACK TA100 הראל מחקה ת"א 100 קרן נאמנות
5121827 הראל מחקה תל בונד 40 HRL TEL BOND 40 הראל מחקה תל בונד 40 קרן נאמנות
5121835 הראל מחקה תל בונד 60 HRL TEL BOND 60 הראל מחקה תל בונד 60 קרן נאמנות
5122544 הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים HRL CPI BND BNK הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים קרן נאמנות
5122551 הראל מחקה תל בונד-ריבית משתנה HRL BOND FLOAT הראל מחקה תל בונד-ריבית משתנה קרן נאמנות
5118682 הראל מחקה תל בונד-תשואות שקלי HRL TRC SKL YLD הראל מחקה תל בונד-תשואות שקלי קרן נאמנות
5111802 הראל ממשלתי ללא חברות HRL GOV OUT COR הראל ממשלתי ללא חברות קרן נאמנות
5111059 הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות HRL BLANC 1-4NO הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות קרן נאמנות
5111216 הראל מנוהלת 20% HRL MENUHLT 20% הראל מנוהלת 20% קרן נאמנות
5107842 הראל מניות HRL EQUITY הראל מניות קרן נאמנות
5102652 הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח HRL EUROPA ETF הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח קרן נאמנות
5108006 הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח HRL USA EQUITY הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5106885 הראל מניות חו"ל HRL GLOBL EQUIT הראל מניות חו"ל קרן נאמנות
5118849 הראל מניות ישראל HRL IL EQUITES הראל מניות ישראל קרן נאמנות
5111695 הראל מניות ממוקדת HRL EQUIT FOCUS הראל מניות ממוקדת קרן נאמנות
5111133 הראל מניות ערך-דיבידנדים HRL MNYOT DIVID הראל מניות ערך-דיבידנדים קרן נאמנות
5120928 הראל מסלול 20% HRL TRACK 20% הראל מסלול 20% קרן נאמנות
5101894 הראל מסלול 50% HRL TRACK 50% הראל מסלול 50% קרן נאמנות
5101662 הראל מסלול מניות HRL EQUTY TRACK הראל מסלול מניות קרן נאמנות
5111570 הראל מעו"ף בריבוע HRL MAOF RIBUA הראל מעו"ף בריבוע קרן נאמנות
5115720 הראל מק"מ 15/85 HRL MAKAM 15/85 הראל מק"מ 15/85 קרן נאמנות
5116884 הראל מק"מ 5/95 HRL MAKAM 5/95 הראל מק"מ 5/95 קרן נאמנות
5102876 הראל משאבי גז ואנרגיה HRL GAZ & ENRGY הראל משאבי גז ואנרגיה קרן נאמנות
5111190 הראל נבחרת ביומד HRL SLCTD BIOMD הראל נבחרת ביומד קרן נאמנות
5113105 הראל ניהול נזילות + 10% HRL LQUIDITY10% הראל ניהול נזילות + 10% קרן נאמנות
5107255 הראל סין HRL CHINA הראל סין קרן נאמנות
5111877 הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 HRL CPI GOV 2-5 הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 קרן נאמנות
5103288 הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 HRL BSK CPI5-10 הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 קרן נאמנות
5104286 הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי HRL BSK SKL 2-5 הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי קרן נאמנות
5103999 הראל ספיר HRL SAPIR הראל ספיר קרן נאמנות
5100771 הראל סקטורים עולמי-מגודרת מט"ח HRL HEDG FOREIG הראל סקטורים עולמי-מגודרת מט"ח קרן נאמנות
5104823 הראל עד 3 שנים 25/75 HRL 3YR 75/25 הראל עד 3 שנים 25/75 קרן נאמנות
5105408 הראל עד שנתיים + 5% HRL UP 2YR +5% הראל עד שנתיים + 5% קרן נאמנות
5117239 הראל עד שנתיים 10/90 HRL 2YEARS10/90 הראל עד שנתיים 10/90 קרן נאמנות
5102488 הראל עד שנתיים 20/80 HRL 2 YRS 20/80 הראל עד שנתיים 20/80 קרן נאמנות
5231030 הראל עד שנתיים שקלית + 20% HRL 2 YEAR+20%<