בחר נכס בסיס בחר חודש
הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר נגזרים ת"א 35

21/11/2017
מחשבון  מס' נייר  שעה  % שינוי פוז' פוז' פתוחות מס' עסקאות ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
img  82085465   12:01   -20.60   100  26  6210660   44  141240 C 000001 NOV 
img  82085648                    ט.נקבע C 001120 NOV 
img  82086208          538         1 P 001120 NOV 
img  82171638                    ט.נקבע C 001130 NOV 
img  82171653                    ט.נקבע P 001130 NOV 
img  82085630                    ט.נקבע C 001140 NOV 
img  82086190          617         1 P 001140 NOV 
img  82121104          14         25480 C 001150 NOV 
img  82121674          55         1 P 001150 NOV 
img  82085622          1         28300 C 001160 NOV 
img  82086182          78         2 P 001160 NOV 
img  82121096                    ט.נקבע C 001170 NOV 
img  82121666          42         3 P 001170 NOV 
img  82085614          1         25940 C 001180 NOV 
img  82086174          138         3 P 001180 NOV 
img  82121088                    ט.נקבע C 001190 NOV 
img  82121658          50         1 P 001190 NOV 
img  82085606          3         23355 C 001200 NOV 
img  82086166          239         1 P 001200 NOV 
img  82121070          1         22800 C 001210 NOV 
img  82121641          653         4 P 001210 NOV 
img  82085598          1         22280 C 001220 NOV 
img  82086158          150         2 P 001220 NOV 
img  82121062                    ט.נקבע C 001230 NOV 
img  82121633          34         3 P 001230 NOV 
img  82085580                    ט.נקבע C 001240 NOV 
img  82086141          302         3 P 001240 NOV 
img  82121054                    ט.נקבע C 001250 NOV 
img  82121625          154         3 P 001250 NOV 
img  82085572          125         14490 C 001260 NOV 
img  82086133      25.80   781         1 P 001260 NOV 
img  82121047                    13515 C 001270 NOV 
img  82121617          332         3 P 001270 NOV 
img  82085564          10         14030 C 001280 NOV 
img  82086125          1229         1 P 001280 NOV 
img  82121039                    ט.נקבע C 001290 NOV 
img  82121609          777         1 P 001290 NOV 
img  82085556   11:23   1.40   75  66500   6  -2.20 11100 C 001300 NOV 
img  82086117   12:50       1735   2  -66.67 1 P 001300 NOV 
img  82121021                    ט.נקבע C 001310 NOV 
img  82121591   13:29       2403  25   25  -66.67 1 P 001310 NOV 
img  82085549          22         9000 C 001320 NOV 
img  82086109   13:37   -1.60   2584  20   18  2 P 001320 NOV 
img  82121013          6         7435 C 001330 NOV 
img  82121583   13:29   6.60   3941  16  97   41  -33.33 2 P 001330 NOV 
img  82085531          159         6608 C 001340 NOV 
img  82086091   13:48   1.10   6851  33  331   127  -40 3 P 001340 NOV 
img  82121005   12:44   2.30   175  12550   2  0.73 6310 C 001350 NOV 
img  82121575   13:47   1.50   6156  45  993   250  -42.86 4 P 001350 NOV 
img  82085523   12:42   2.30   360  10  58440   11  4.04 5300 C 001360 NOV 
img  82086083   13:44       8969  163  7499   1035  -54.55 5 P 001360 NOV 
img  82120999   13:35   2.50   1226  29  175600   41  7.53 4340 C 001370 NOV 
img  82121567   13:40   -1.60   8059  212  11634   948  -66.67 8 P 001370 NOV 
img  82085515   13:49   -2.40   762  69  308080   95  9.98 3350 C 001380 NOV 
img  82086075   13:44   -11   11036  495  44648   1830  -59.52 17 P 001380 NOV 
img  82120981   13:49   8.90   3051  327  1209300   541  16.45 2350 C 001390 NOV 
img  82121559   13:47   -12.20   8857  1038  205266   3855  -60 34 P 001390 NOV 
img  82085507   13:49   2.20   9777  1696  4321900   3335  22.18 1410 C 001400 NOV 
img  82086067   13:50   -1.40   15738  2447  789372   6180  -51.09 90 P 001400 NOV 
img  82120973   13:49   1.80   8412  3172  4060190   7760  31 600 C 001410 NOV 
img  82121542   13:49   -5.30   7911  2781  2376850   6705  -40.55 280 P 001410 NOV 
img  82085655   13:49   8.10   12580  2482  1346355   7749  26.67 190 C 001420 NOV 
img  82086216   13:49   7.30   9189  1889  4228180   4308  -27.55 860 P 001420 NOV 
img  82121112   13:49   2.60   13054  1072  183262   3585  -4 48 C 001430 NOV 
img  82121682   13:50   -0.60   8397  559  2011400   1092  -18.17 1720 P 001430 NOV 
img  82085663   13:49   -12.70   21997  507  63738   3525  -20 16 C 001440 NOV 
img  82086224   13:49   -13.80   14646  252  5742400   2034  -11.48 2690 P 001440 NOV 
img  82121120   13:44   4.50   11893  186  5845   833  -50 5 C 001450 NOV 
img  82121690   13:49   1.30   4368  46  248200   65  -8.09 3670 P 001450 NOV 
img  82085671   13:31   -3.80   9843  34  543   133  -20 4 C 001460 NOV 
img  82086232   13:31   -3.90   2271  30  182740   39  -5.91 4700 P 001460 NOV 
img  82121138   13:44   -0.70   11602  32  735   253  -25 3 C 001470 NOV 
img  82121708   13:16   -1.50   1148  30  180360   31  -2.27 5680 P 001470 NOV 
img  82085689   13:36   0.40   12194  10  186   79  -33.33 2 C 001480 NOV 
img  82086240   11:22   -0.40   687  41640   6  -0.71 6900 P 001480 NOV 
img  82121146   12:39   -0.10   4561  17  108   53  -33.33 2 C 001490 NOV 
img  82121716   11:48   0.80   387  15360   2  -5.28 7680 P 001490 NOV 
img  82085697   13:29   0.40   3954   4  -50 1 C 001500 NOV 
img  82086257          175         8640 P 001500 NOV 
img  82121153   13:29       2193   3  1 C 001510 NOV 
img  82121724   11:46       28  9710   1  24.97 9710 P 001510 NOV 
img  82085705          924         1 C 001520 NOV 
img  82086265          32         11485 P 001520 NOV 
img  82121161          618         1 C 001530 NOV 
img  82121732          39         11600 P 001530 NOV 
img  82085713          570         1 C 001540 NOV 
img  82086273          27         11120 P 001540 NOV 
img  82121179      188   228         1 C 001550 NOV 
img  82121740          6         12160 P 001550 NOV 
img  82085721      410   235         1 C 001560 NOV 
img  82086281          12         11670 P 001560 NOV 
img  82121187          26         4 C 001570 NOV 
img  82121757                    ט.נקבע P 001570 NOV 
img  82085739          49         2 C 001580 NOV 
img  82086299          1         13600 P 001580 NOV 
img  82121195      100   379         1 C 001590 NOV 
img  82121765          1         16310 P 001590 NOV 
img  82085747          332         1 C 001600 NOV 
img  82086307          6         18700 P 001600 NOV 
img  82121203          300         1 C 001610 NOV 
img  82121773                    ט.נקבע P 001610 NOV 
img  82085754                    ט.נקבע C 001620 NOV 
img  82086315                    ט.נקבע P 001620 NOV 
img  82121211                    ט.נקבע C 001630 NOV 
img  82121781                    ט.נקבע P 001630 NOV 
img  82085762                    ט.נקבע C 001640 NOV 
img  82086323          1         23020 P 001640 NOV 
img  82121229                    ט.נקבע C 001650 NOV 
img  82121799          7         22100 P 001650 NOV 
img  82085770          3         6 C 001660 NOV 
img  82086331          7         25360 P 001660 NOV 
img  82121237                    ט.נקבע C 001670 NOV 
img  82121807                    ט.נקבע P 001670 NOV 
img  82108085                    ט.נקבע C 001680 NOV 
img  82108093                    ט.נקבע P 001680 NOV 
img  82121245          32         1 C 001690 NOV 
img  82121815          4         28300 P 001690 NOV 
img  82117284          22         1 C 001700 NOV 
img  82117292          17         29510 P 001700 NOV 
img  82138728          8         1 C 001710 NOV 
img  82138744                    ט.נקבע P 001710 NOV 
img  82140914          185         1 C 001720 NOV 
img  82140955                    ט.נקבע P 001720 NOV 
img  82140948      21.40   34         1 C 001730 NOV 
img  82140989      -25.60   32         32164 P 001730 NOV 
img  82120627   12:31       2  18  6069290   43  -1.77 141250 C 000001 DEC 
img  82171646                    ט.נקבע C 001130 DEC 
img  82171661          3         7 P 001130 DEC 
img  82120825          1         29960 C 001140 DEC 
img  82121393          154         5 P 001140 DEC 
img  82168030                    ט.נקבע C 001150 DEC 
img  82168048                    ט.נקבע P 001150 DEC 
img  82120817                    ט.נקבע C 001160 DEC 
img  82121385          60         10 P 001160 DEC 
img  82148818                    ט.נקבע C 001170 DEC 
img  82149386                    ט.נקבע P 001170 DEC 
img  82120809                    ט.נקבע C 001180 DEC 
img  82121377          61         10 P 001180 DEC 
img  82148800                    ט.נקבע C 001190 DEC 
img  82149378                    ט.נקבע P 001190 DEC 
img  82120791                    ט.נקבע C 001200 DEC 
img  82121369          725         7 P 001200 DEC 
img  82148792                    ט.נקבע C 001210 DEC 
img  82149360          51         7 P 001210 DEC 
img  82120783                    ט.נקבע C 001220 DEC 
img  82121351   13:12   15.40   15  16   2  -27.27 8 P 001220 DEC 
img  82148784          10         17200 C 001230 DEC 
img  82149352      42.90   10         13 P 001230 DEC 
img  82120775                    ט.נקבע C 001240 DEC 
img  82121344   13:36       144  577   37  -16.67 15 P 001240 DEC 
img  82148776                    ט.נקבע C 001250 DEC 
img  82149345      220   16         20 P 001250 DEC 
img  82120767                    ט.נקבע C 001260 DEC 
img  82121336   12:24   2.90   349  1972   84  -26.67 22 P 001260 DEC 
img  82148768                    ט.נקבע C 001270 DEC 
img  82149337   12:27   0.80   125  588   21  -30 28 P 001270 DEC 
img  82120759                    ט.נקבע C 001280 DEC 
img  82121328   12:25   -2   699  446   13  -20 32 P 001280 DEC 
img  82148750                    ט.נקבע C 001290 DEC 
img  82149329   11:46   1.40   568  296   7  -34.43 40 P 001290 DEC 
img  82120742   10:08   5   21  11000   1  -4.35 11000 C 001300 DEC 
img  82121310   13:43   50.70   2869  116  31900   627  -20 48 P 001300 DEC 
img  82148743          4         9707 C 001310 DEC 
img  82149311   13:47   57.90   1307  63  14452   213  -17.95 64 P 001310 DEC 
img  82120734          2         8910 C 001320 DEC 
img  82121302   13:49   66.20   1883  59  16050   171  -18.10 86 P 001320 DEC 
img  82148735          6         7720 C 001330 DEC 
img  82149303   13:50   20.70   812  50  10955   87  -19.58 115 P 001330 DEC 
img  82120726      31   38         6934 C 001340 DEC 
img  82121294   13:48   106   3493  188  146730   856  -18.42 155 P 001340 DEC 
img  82148727   11:20   135   40  19  245190   39  -1.17 6350 C 001350 DEC 
img  82149295   13:48   24.20   2881  148  128220   568  -17.36 200 P 001350 DEC 
img  82120718   12:37   85.30   176  13  126340   23  2.93 5690 C 001360 DEC 
img  82121286   13:36   16.10   2443  213  126160   417  -15.41 280 P 001360 DEC 
img  82148719   13:43   25.40   232  17  137440   29  3.63 4790 C 001370 DEC 
img  82149287   13:38   65.30   1380  192  160860   401  -14.03 380 P 001370 DEC 
img  82120700   13:47   15.10   747  28  169130   44  4.83 3910 C 001380 DEC 
img  82121278   13:47   33.50   1653  320  444170   821  -15.84 510 P 001380 DEC 
img  82148701   13:36   26.60   528  101  683680   229  6.54 3080 C 001390 DEC 
img  82149279   13:44   41.50   1003  341  543030   731  -14.81 690 P 001390 DEC 
img  82120692   13:49   10.90   2973  233  885970   391  8.17 2330 C 001400 DEC 
img  82121260   13:49   16.80   3963  398  782800   782  -13.68 940 P 001400 DEC 
img  82148693   13:48   635   5699  572  5229860   3192  10.74 1680 C 001410 DEC 
img  82149261   13:47   451   6509  632  4569990   3375  -14.15 1280 P 001410 DEC 
img  82120684   13:49   38.30   2119  602  1522790   1380  12.66 1130 C 001420 DEC 
img  82121252   13:50   41.70   1843  584  2366060   1328  -10.36 1730 P 001420 DEC 
img  82148685   13:49   42.10   1911  404  705630   1033  14.52 710 C 001430 DEC 
img  82149253   13:43   47   766  313  1395800   589  -10.26 2300 P 001430 DEC 
img  82120833   13:41   13   1802  334  285430   718  12.90 420 C 001440 DEC 
img  82121401   13:50   12.80   1002  183  846640   276  -7.18 3010 P 001440 DEC 
img  82148826   13:37   28.80   1769  217  136140   576  15.94 240 C 001450 DEC 
img  82149394   13:41   50.90   335  57  364700   93  -7.88 3810 P 001450 DEC 
img  82120841   13:50   18.10   2007  141  47040   363  8.33 130 C 001460 DEC 
img  82121419   13:28   0.90   351  19  107950   22  -1.01 4700 P 001460 DEC 
img  82148834   13:48   6.80   1118  102  27486   365  6.06 70 C 001470 DEC 
img  82149402   13:30   6.60   81  11  113060   20  -8.37 5650 P 001470 DEC 
img  82120858   13:50   7.50   1696  100  23714   556  -18.37 40 C 001480 DEC 
img  82121427   12:43   0.50   378  67830   10  -2.07 6620 P 001480 DEC 
img  82148842   13:36   2.10   679  52  2988   121  -4 24 C 001490 DEC 
img  82149410      100   2         7500 P 001490 DEC 
img  82120866   13:16   -0.40   1860  61  6578   454  14 C 001500 DEC 
img  82121435      6.50   49         8640 P 001500 DEC 
img  82148859   13:48   -0.20   622  12  1304   163  -42.86 8 C 001510 DEC 
img  82149428          29         9540 P 001510 DEC 
img  82120874   13:48       544  239   45  -61.54 5 C 001520 DEC 
img  82121443   12:11       37  21120   2  12.34 10560 P 001520 DEC 
img  82148867          311         6 C 001530 DEC 
img  82149436          4         10550 P 001530 DEC 
img  82120882          413         4 C 001540 DEC 
img  82121450          18         9425 P 001540 DEC 
img  82148875          9         13 C 001550 DEC 
img  82149444                    ט.נקבע P 001550 DEC 
img  82120890   09:51       108  30   10  -40 3 C 001560 DEC 
img  82121468          10         11659 P 001560 DEC 
img  82148883   10:40          30   10  3 C 001570 DEC 
img  82149451                    ט.נקבע P 001570 DEC 
img  82120908      -4.30   22         5 C 001580 DEC 
img  82121476                    ט.נקבע P 001580 DEC 
img  82148891                    ט.נקבע C 001590 DEC 
img  82149469                    ט.נקבע P 001590 DEC 
img  82120916                    ט.נקבע C 001600 DEC 
img  82121484          8         18600 P 001600 DEC 
img  82148909                    ט.נקבע C 001610 DEC 
img  82149477                    ט.נקבע P 001610 DEC 
img  82120924                    ט.נקבע C 001620 DEC 
img  82121492          3         18933 P 001620 DEC 
img  82148917                    ט.נקבע C 001630 DEC 
img  82149485                    ט.נקבע P 001630 DEC 
img  82120932                    ט.נקבע C 001640 DEC 
img  82121500                    ט.נקבע P 001640 DEC 
img  82148925                    ט.נקבע C 001650 DEC 
img  82149493                    ט.נקבע P 001650 DEC 
img  82120940                    ט.נקבע C 001660 DEC 
img  82121518                    ט.נקבע P 001660 DEC 
img  82148933                    ט.נקבע C 001670 DEC 
img  82149501                    ט.נקבע P 001670 DEC 
img  82120957                    ט.נקבע C 001680 DEC 
img  82121526          4         24940 P 001680 DEC 
img  82148941                    ט.נקבע C 001690 DEC 
img  82149519                    ט.נקבע P 001690 DEC 
img  82120965                    ט.נקבע C 001700 DEC 
img  82121534                    ט.נקבע P 001700 DEC 
img  82148958                    ט.נקבע C 001710 DEC 
img  82149527                    ט.נקבע P 001710 DEC 
img  82140922          80         1 C 001720 DEC 
img  82140963          1         27900 P 001720 DEC 
img  82165416          304         1 C 001730 DEC 
img  82165424          36         31953 P 001730 DEC 
img  82148339      38.80   93         141240 C 000001 JAN 
img  82168733                    ט.נקבע C 001140 JAN 
img  82168741          36         14 P 001140 JAN 
img  82148537                    ט.נקבע C 001160 JAN 
img  82149105      4.50   23         14 P 001160 JAN 
img  82148529                    ט.נקבע C 001180 JAN 
img  82149097      40   7         17 P 001180 JAN 
img  82148511                    ט.נקבע C 001200 JAN 
img  82149089   11:28   5.40   39  26   1  4 26 P 001200 JAN 
img  82148503                    ט.נקבע C 001220 JAN 
img  82149071      3.70   28         40 P 001220 JAN 
img  82148495                    ט.נקבע C 001240 JAN 
img  82149063   11:23   -4.30   132  3908   48  57.69 82 P 001240 JAN 
img  82148487                    ט.נקבע C 001260 JAN 
img  82149055      3.50   293         76 P 001260 JAN 
img  82148479                    ט.נקבע C 001280 JAN 
img  82149048   13:13   5.70   315  1220   13  -21.05 90 P 001280 JAN 
img  82148461          1         10650 C 001300 JAN 
img  82149030   11:41   -4.90   1234  3020   20  3.66 170 P 001300 JAN 
img  82148453          4         9390 C 001320 JAN 
img  82149022   11:24   1.60   638  920   4  -12.21 230 P 001320 JAN 
img  82148446   10:24       221  81650   11  4.20 7500 C 001340 JAN 
img  82149014   12:36   -1.90   684  16  31870   89  -9.79 350 P 001340 JAN 
img  82148438          864         5800 C 001360 JAN 
img  82149006   13:45   4.60   1326  10  11960   21  -11.37 530 P 001360 JAN 
img  82148420   12:13   5   669  4170   1  6.95 4170 C 001380 JAN 
img  82148990   13:01   4.50   1117  12  59770   69  -7 850 P 001380 JAN 
img  82148412   12:25   3.30   1550  11  35450   13  5.01 2870 C 001400 JAN 
img  82148982   13:23   1.90   1567  18490   13  -4.63 1360 P 001400 JAN 
img  82148404   13:29   8.60   1486  51  323140   205  -1.05 1690 C 001420 JAN 
img  82148974   12:25   0.70   1123  14  63150   28  -7.49 2160 P 001420 JAN 
img  82148396   13:29   8.90   1331  31  93770   116  6.77 820 C 001440 JAN 
img  82148966   13:49   0.40   1121  10  103560   31  -5.18 3350 P 001440 JAN 
img  82148545   13:30   8.40   1448  10  16320   45  -1.60 370 C 001460 JAN 
img  82149113      0.30   657         5248 P 001460 JAN 
img  82148552   12:16   0.30   2579  2805   18  3.23 160 C 001480 JAN 
img  82149121   10:25   0.20   525  76590   11  0.51 6900 P 001480 JAN 
img  82148560   10:57   3.20   582  322   5  -26.03 54 C 001500 JAN 
img  82149139      0.40   242         8760 P 001500 JAN 
img  82148578   12:14   9.10   480  42   1  5 42 C 001520 JAN 
img  82149147          13         9155 P 001520 JAN 
img  82148586      0.30   378         22 C 001540 JAN 
img  82149154                    ט.נקבע P 001540 JAN 
img  82148594          18         10 C 001560 JAN 
img  82149162          1         11380 P 001560 JAN 
img  82148602          16         12 C 001580 JAN 
img  82149170          2         13350 P 001580 JAN 
img  82148610                    ט.נקבע C 001600 JAN 
img  82149188                    ט.נקבע P 001600 JAN 
img  82148628                    ט.נקבע C 001620 JAN 
img  82149196                    ט.נקבע P 001620 JAN 
img  82148636          56         5 C 001640 JAN 
img  82149204          56         20060 P 001640 JAN 
img  82148644                    ט.נקבע C 001660 JAN 
img  82149212                    ט.נקבע P 001660 JAN 
img  82148651                    ט.נקבע C 001680 JAN 
img  82149220                    ט.נקבע P 001680 JAN 
img  82148669                    ט.נקבע C 001700 JAN 
img  82149238                    ט.נקבע P 001700 JAN 
img  82148677                    ט.נקבע C 001720 JAN 
img  82149246                    ט.נקבע P 001720 JAN 
img  82085473          336         143866 F NOV 
img  82120635                    ט.נקבע F DEC 
img  82148347                    ט.נקבע F JAN