יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5071 IV 7.93
בחר נכס בסיס בחר חודש
הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר נגזרים ת"א 35

18/10/2017
מחשבון  מס' נייר  שעה  % שינוי פוז' פוז' פתוחות מס' עסקאות ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
img  82141177                    ט.נקבע C 000001 W3 
img  82141334                    ט.נקבע C 001160 W3 
img  82141938                    ט.נקבע P 001160 W3 
img  82141623                    ט.נקבע C 001170 W3 
img  82142225                    ט.נקבע P 001170 W3 
img  82141326                    ט.נקבע C 001180 W3 
img  82141920                    ט.נקבע P 001180 W3 
img  82141615                    ט.נקבע C 001190 W3 
img  82142217                    ט.נקבע P 001190 W3 
img  82141318   17:33          124640   5  24928 C 001200 W3 
img  82141912                    ט.נקבע P 001200 W3 
img  82141607                    ט.נקבע C 001210 W3 
img  82142209                    ט.נקבע P 001210 W3 
img  82141300                    ט.נקבע C 001220 W3 
img  82141904                    ט.נקבע P 001220 W3 
img  82141599                    ט.נקבע C 001230 W3 
img  82142191                    ט.נקבע P 001230 W3 
img  82141292                    ט.נקבע C 001240 W3 
img  82141896                    ט.נקבע P 001240 W3 
img  82141581                    ט.נקבע C 001250 W3 
img  82142183                    ט.נקבע P 001250 W3 
img  82141284                    ט.נקבע C 001260 W3 
img  82141888                    ט.נקבע P 001260 W3 
img  82141573                    ט.נקבע C 001270 W3 
img  82142175                    ט.נקבע P 001270 W3 
img  82141276                    ט.נקבע C 001280 W3 
img  82141870                    ט.נקבע P 001280 W3 
img  82141565                    ט.נקבע C 001290 W3 
img  82142167                    ט.נקבע P 001290 W3 
img  82141268   17:12          14800   1  14800 C 001300 W3 
img  82141862          20         3 P 001300 W3 
img  82141557                    ט.נקבע C 001310 W3 
img  82142159          1         4 P 001310 W3 
img  82141250                    ט.נקבע C 001320 W3 
img  82141854          96         3 P 001320 W3 
img  82141540                    ט.נקבע C 001330 W3 
img  82142142          307         2 P 001330 W3 
img  82141243                    ט.נקבע C 001340 W3 
img  82141847   09:41       531  40   40  -50 1 P 001340 W3 
img  82141532                    ט.נקבע C 001350 W3 
img  82142134      -13.30   432         1 P 001350 W3 
img  82141235                    ט.נקבע C 001360 W3 
img  82141839          699         2 P 001360 W3 
img  82141524                    ט.נקבע C 001370 W3 
img  82142126   17:33   -0.60   674  100   100  1 P 001370 W3 
img  82141227                    ט.נקבע C 001380 W3 
img  82141821   17:32       1014  31  301   301  -50 1 P 001380 W3 
img  82141516                    ט.נקבע C 001390 W3 
img  82142118   17:05   0.10   742  25  59   54  1 P 001390 W3 
img  82141219   15:27   200   3  49460   10  7.64 4946 C 001400 W3 
img  82141813   17:28   1.10   1340  48  1138   335  -33.33 2 P 001400 W3 
img  82141508          3         3680 C 001410 W3 
img  82142100   17:34   7.10   1429  107  1203   493  -50 2 P 001410 W3 
img  82141201   16:25   51.90   79  83  305790   113  23.39 3017 C 001420 W3 
img  82141805   17:34   21.60   2054  240  5201   1143  -70.59 5 P 001420 W3 
img  82141490   17:32   40.60   568  323  1161710   621  21.70 1750 C 001430 W3 
img  82142092   17:35   11.90   2000  622  29320   2275  -82.35 9 P 001430 W3 
img  82141193   17:34   61.80   1086  1295  2430650   2748  45.24 793 C 001440 W3 
img  82141797   17:35   48.80   2610  1395  244497   4637  -82.56 34 P 001440 W3 
img  82141631   17:35   23.90   2742  2636  1670594   8288  -15.57 103 C 001450 W3 
img  82142233   17:35   2.20   787  2007  1779800   5195  -53.76 357 P 001450 W3 
img  82141342   17:35   -0.60   3339  1014  111085   4852  -25 15 C 001460 W3 
img  82141946   17:34   14.70   358  502  981790   855  -23.80 1268 P 001460 W3 
img  82141649   17:34   11.10   2408  362  7951   1966  -83.33 1 C 001470 W3 
img  82142241   17:27   4.70   89  102  371450   178  -20.22 2028 P 001470 W3 
img  82141359   17:14   16.30   1263  101  742   405  -75 1 C 001480 W3 
img  82141953   15:40       10  18  70700   23  -5.30 3074 P 001480 W3 
img  82141656   15:43   8   651  24  67   67  -50 1 C 001490 W3 
img  82142258   17:32       2  8500   2  4.68 4250 P 001490 W3 
img  82141367   10:20   8.70   527   9  1 C 001500 W3 
img  82141961      33.30   4         5500 P 001500 W3 
img  82141664          172         2 C 001510 W3 
img  82142266                    ט.נקבע P 001510 W3 
img  82141375          174         1 C 001520 W3 
img  82141979                    ט.נקבע P 001520 W3 
img  82141672          58         2 C 001530 W3 
img  82142274                    ט.נקבע P 001530 W3 
img  82141383          5         3 C 001540 W3 
img  82141987                    ט.נקבע P 001540 W3 
img  82141680                    ט.נקבע C 001550 W3 
img  82142282                    ט.נקבע P 001550 W3 
img  82141391                    ט.נקבע C 001560 W3 
img  82141995                    ט.נקבע P 001560 W3 
img  82141698                    ט.נקבע C 001570 W3 
img  82142290                    ט.נקבע P 001570 W3 
img  82141409                    ט.נקבע C 001580 W3 
img  82142001                    ט.נקבע P 001580 W3 
img  82141706                    ט.נקבע C 001590 W3 
img  82142308                    ט.נקבע P 001590 W3 
img  82141417                    ט.נקבע C 001600 W3 
img  82142019                    ט.נקבע P 001600 W3 
img  82141714                    ט.נקבע C 001610 W3 
img  82142316                    ט.נקבע P 001610 W3 
img  82141425                    ט.נקבע C 001620 W3 
img  82142027                    ט.נקבע P 001620 W3 
img  82141722                    ט.נקבע C 001630 W3 
img  82142324                    ט.נקבע P 001630 W3 
img  82141433                    ט.נקבע C 001640 W3 
img  82142035                    ט.נקבע P 001640 W3 
img  82141730                    ט.נקבע C 001650 W3 
img  82142332                    ט.נקבע P 001650 W3 
img  82141441                    ט.נקבע C 001660 W3 
img  82142043                    ט.נקבע P 001660 W3 
img  82141748                    ט.נקבע C 001670 W3 
img  82142340                    ט.נקבע P 001670 W3 
img  82141458                    ט.נקבע C 001680 W3 
img  82142050                    ט.נקבע P 001680 W3 
img  82141755                    ט.נקבע C 001690 W3 
img  82142357                    ט.נקבע P 001690 W3 
img  82141466                    ט.נקבע C 001700 W3 
img  82142068                    ט.נקבע P 001700 W3 
img  82141763                    ט.נקבע C 001710 W3 
img  82142365                    ט.נקבע P 001710 W3 
img  82141474                    ט.נקבע C 001720 W3 
img  82142076                    ט.נקבע P 001720 W3 
img  82141771                    ט.נקבע C 001730 W3 
img  82142373                    ט.נקבע P 001730 W3 
img  82055377   10:24   -0.60   159  433530   3  0.03 144510 C 000001 OCT 
img  82079930                    ט.נקבע C 001100 OCT 
img  82079963          1070         1 P 001100 OCT 
img  82106402                    ט.נקבע C 001110 OCT 
img  82106410          400         1 P 001110 OCT 
img  82075532                    ט.נקבע C 001120 OCT 
img  82075581          35         1 P 001120 OCT 
img  82085911                    ט.נקבע C 001130 OCT 
img  82086471          40         1 P 001130 OCT 
img  82074105                    ט.נקבע C 001140 OCT 
img  82074139          6         31 P 001140 OCT 
img  82085903                    ט.נקבע C 001150 OCT 
img  82086463                    ט.נקבע P 001150 OCT 
img  82071739                    ט.נקבע C 001160 OCT 
img  82071747          1585         3 P 001160 OCT 
img  82085895          1         25980 C 001170 OCT 
img  82086455          47         1 P 001170 OCT 
img  82055575                    ט.נקבע C 001180 OCT 
img  82056151          301         1 P 001180 OCT 
img  82085887                    ט.נקבע C 001190 OCT 
img  82086448          272         1 P 001190 OCT 
img  82055567   17:23       10  24780   1  5.31 24780 C 001200 OCT 
img  82056144          332         5 P 001200 OCT 
img  82085879                    ט.נקבע C 001210 OCT 
img  82086430          360         1 P 001210 OCT 
img  82055559                    ט.נקבע C 001220 OCT 
img  82056136          784         9 P 001220 OCT 
img  82085861                    ט.נקבע C 001230 OCT 
img  82086422          726         5 P 001230 OCT 
img  82055542                    ט.נקבע C 001240 OCT 
img  82056128          1171         1 P 001240 OCT 
img  82085853                    ט.נקבע C 001250 OCT 
img  82086414          382         2 P 001250 OCT 
img  82055534                    ט.נקבע C 001260 OCT 
img  82056110          688         2 P 001260 OCT 
img  82085846          10         15820 C 001270 OCT 
img  82086406          617         4 P 001270 OCT 
img  82055526          9         16790 C 001280 OCT 
img  82056102   17:18       3158   1  -25 3 P 001280 OCT 
img  82085838                    ט.נקבע C 001290 OCT 
img  82086398   17:12       1946  39   13  -25 3 P 001290 OCT 
img  82055518   16:41       77  59850   4  4.34 14963 C 001300 OCT 
img  82056094   17:33   -1.40   6601  37  2036   575  -33.33 4 P 001300 OCT 
img  82085820          21         12530 C 001310 OCT 
img  82086380   17:32   0.40   2220  38  557   138  -42.86 4 P 001310 OCT 
img  82055500          39         12740 C 001320 OCT 
img  82056086   17:32   -1.30   4227  31  1358   255  -16.67 5 P 001320 OCT 
img  82085812          14         9290 C 001330 OCT 
img  82086372   17:17   3   4240  24  1628   268  -33.33 6 P 001330 OCT 
img  82055492   12:05   -1.80   163  14  147920   14  -0.63 10566 C 001340 OCT 
img  82056078   17:12   1.30   5164  128  4708   638  -45.45 6 P 001340 OCT 
img  82085804          83         9800 C 001350 OCT 
img  82086364   17:34   0.50   7775  90  7456   847  -23.08 10 P 001350 OCT 
img  82055484   17:26   9.50   173  99  913320   102  4.14 8862 C 001360 OCT 
img  82056060   17:32   1.50   5989  146  10400   833  -22.22 14 P 001360 OCT 
img  82085796   17:08   -0.30   335  20  167980   21  7.04 7999 C 001370 OCT 
img  82086356   17:28   2.40   4819  170  13754   815  -30.77 18 P 001370 OCT 
img  82055476   17:26   0.60   465  33860   5  3.61 6772 C 001380 OCT 
img  82056052   17:34   1   7601  214  23030   927  -31.58 26 P 001380 OCT 
img  82085788   15:53   -2.60   945  47  299210   52  7.98 5926 C 001390 OCT 
img  82086349   17:34   0.40   6264  327  51208   1427  -26.42 39 P 001390 OCT 
img  82055468   17:34   -2.90   2021  262  1842000   370  8.36 4874 C 001400 OCT 
img  82056045   17:34   -0.90   8423  492  108088   2036  -31.65 54 P 001400 OCT 
img  82085929   17:25   -0.20   7775  261  1306760   333  10.69 3915 C 001410 OCT 
img  82086489   17:34       15452  548  177452   2251  -30.77 81 P 001410 OCT 
img  82055450   17:34   0.30   9796  442  2099390   721  12.39 2893 C 001420 OCT 
img  82056037   17:34   4.60   14031  891  368685   3047  -29.67 128 P 001420 OCT 
img  82085937   17:34   0.10   5375  1007  4097600   1999  17.51 1966 C 001430 OCT 
img  82086497   17:35   6.50   7766  1333  804880   3975  -30.49 212 P 001430 OCT 
img  82055443   17:34   3   6538  2697  6241870   5149  24.81 1167 C 001440 OCT 
img  82056029   17:35   11.20   6904  1737  1850560   4818  -30.09 395 P 001440 OCT 
img  82085945   17:35   1.90   9227  3115  5168680   8523  31.16 564 C 001450 OCT 
img  82086505   17:34   10   5560  2360  4325770   5663  -25.10 788 P 001450 OCT 
img  82055435   17:34   -1   13181  2242  1803705   6976  36.90 230 C 001460 OCT 
img  82056011   17:34   8.50   2608  1652  4009930   2860  -17.58 1481 P 001460 OCT 
img  82085952   17:34   4.50   11263  1512  446255   4737  33.33 80 C 001470 OCT 
img  82086513   17:32   3.40   1095  618  2343850   1051  -14.30 2302 P 001470 OCT 
img  82055583   17:34   3.80   4594  605  76784   2173  33.33 28 C 001480 OCT 
img  82056169   17:32   5.40   776  325  1371120   438  -9.36 3225 P 001480 OCT 
img  82085960   17:34   2.90   3004  231  9123   645  33.33 12 C 001490 OCT 
img  82086521   17:34   6.10   156  160  801240   195  -8.81 4151 P 001490 OCT 
img  82055591   17:33   2.90   3952  94  2275   347  6 C 001500 OCT 
img  82056177   17:33   1.80   170  82  438320   87  -7.69 5136 P 001500 OCT 
img  82085978   17:28   0.20   535  18  227   47  25 5 C 001510 OCT 
img  82086539   17:08       10  6160   1  -5.67 6160 P 001510 OCT 
img  82055609   17:34   0.10   952  18  339   91  -20 4 C 001520 OCT 
img  82056185   16:42   -7.10   26  14160   2  -6.44 7080 P 001520 OCT 
img  82085986   17:27       318  45   15  -40 3 C 001530 OCT 
img  82086547          13         8100 P 001530 OCT 
img  82055617   14:52   3.30   186   1  -25 3 C 001540 OCT 
img  82056193      -11.50   54         9533 P 001540 OCT 
img  82085994   17:15       32   1  300 4 C 001550 OCT 
img  82086554   17:15       2  10170   1  2.21 10170 P 001550 OCT 
img  82055625          71         4 C 001560 OCT 
img  82056201   16:18       10  21760   2  -2.94 10880 P 001560 OCT 
img  82086000          7         5 C 001570 OCT 
img  82086562          1         12000 P 001570 OCT 
img  82055633          33         3 C 001580 OCT 
img  82056219          1         13120 P 001580 OCT 
img  82086018          13         3 C 001590 OCT 
img  82086570                    ט.נקבע P 001590 OCT 
img  82055641          18         3 C 001600 OCT 
img  82056227          4         17420 P 001600 OCT 
img  82086026          19         3 C 001610 OCT 
img  82086588                    ט.נקבע P 001610 OCT 
img  82055658          59         5 C 001620 OCT 
img  82056235          60         19113 P 001620 OCT 
img  82086034          39         1 C 001630 OCT 
img  82086596          5         20200 P 001630 OCT 
img  82055666                    ט.נקבע C 001640 OCT 
img  82056243          1         18400 P 001640 OCT 
img  82086042                    ט.נקבע C 001650 OCT 
img  82086604          2         20630 P 001650 OCT 
img  82055674                    ט.נקבע C 001660 OCT 
img  82056250          5         23400 P 001660 OCT 
img  82086059                    ט.נקבע C 001670 OCT 
img  82086612                    ט.נקבע P 001670 OCT 
img  82055682          2         10 C 001680 OCT 
img  82056268          4         25118 P 001680 OCT 
img  82115387          22         1 C 001690 OCT 
img  82115395          3         26550 P 001690 OCT 
img  82055690          46         1 C 001700 OCT 
img  82056276          8         25540 P 001700 OCT 
img  82138710                    ט.נקבע C 001710 OCT 
img  82138736                    ט.נקבע P 001710 OCT 
img  82055708          9         1 C 001720 OCT 
img  82056284          1         31000 P 001720 OCT 
img  82140930                    ט.נקבע C 001730 OCT 
img  82140971                    ט.נקבע P 001730 OCT 
img  82055716          125         1 C 001740 OCT 
img  82056292          41         31210 P 001740 OCT 
img  82085465          28         141750 C 000001 NOV 
img  82085648                    ט.נקבע C 001120 NOV 
img  82086208          124         10 P 001120 NOV 
img  82085630                    ט.נקבע C 001140 NOV 
img  82086190          48         10 P 001140 NOV 
img  82121104                    ט.נקבע C 001150 NOV 
img  82121674                    ט.נקבע P 001150 NOV 
img  82085622                    ט.נקבע C 001160 NOV 
img  82086182          45         6 P 001160 NOV 
img  82121096                    ט.נקבע C 001170 NOV 
img  82121666          8         8 P 001170 NOV 
img  82085614                    ט.נקבע C 001180 NOV 
img  82086174          124         3 P 001180 NOV 
img  82121088                    ט.נקבע C 001190 NOV 
img  82121658                    ט.נקבע P 001190 NOV 
img  82085606                    ט.נקבע C 001200 NOV 
img  82086166          231         7 P 001200 NOV 
img  82121070                    ט.נקבע C 001210 NOV 
img  82121641   14:42   4.10   228  12  5099   434  -8.33 11 P 001210 NOV 
img  82085598                    ט.נקבע C 001220 NOV 
img  82086158          176         12 P 001220 NOV 
img  82121062                    ט.נקבע C 001230 NOV 
img  82121633   15:26       12  84   9  -43.75 9 P 001230 NOV 
img  82085580                    ט.נקבע C 001240 NOV 
img  82086141   09:30       221  100   10  -37.50 10 P 001240 NOV 
img  82121054                    ט.נקבע C 001250 NOV 
img  82121625   10:36       22  16   1  -11.11 16 P 001250 NOV 
img  82085572          117         13250 C 001260 NOV 
img  82086133   17:26   -0.20   472  287   15  -5 19 P 001260 NOV 
img  82121047                    ט.נקבע C 001270 NOV 
img  82121617   16:13       8  38   2  -36.67 19 P 001270 NOV 
img  82085564          1         12000 C 001280 NOV 
img  82086125   17:13       181  100   5  -31.03 20 P 001280 NOV 
img  82121039                    ט.נקבע C 001290 NOV 
img  82121609   14:45       26  11  3294   99  -2.78 35 P 001290 NOV 
img  82085556          3         12100 C 001300 NOV 
img  82086117   16:30   2.10   523  10  1138   35  -17.95 32 P 001300 NOV 
img  82121021                    ט.נקבע C 001310 NOV 
img  82121591   16:43   2.60   156  11  5836   137  -14 43 P 001310 NOV 
img  82085549          3         7820 C 001320 NOV 
img  82086109   17:22   -0.30   1154  23  3510   65  -19.05 51 P 001320 NOV 
img  82121013          1         10120 C 001330 NOV 
img  82121583   17:14       127  12  5736   92  -15.58 65 P 001330 NOV 
img  82085531      0.50   184         10260 C 001340 NOV 
img  82086091   17:35   61.50   2656  356  240442   3135  -15.22 78 P 001340 NOV 
img  82121005          1         8000 C 001350 NOV 
img  82121575   17:34   76.70   447  109  60239   594  -10.83 107 P 001350 NOV 
img  82085523          91         7000 C 001360 NOV 
img  82086083   17:34   5.90   1052  74  54025   395  -4 144 P 001360 NOV 
img  82120999   12:16   18.20   13  47200   6  1.51 7867 C 001370 NOV 
img  82121567   17:17   -7.90   302  57  46385   257  -6.57 185 P 001370 NOV 
img  82085515   10:57   1   206  6750   1  -2.74 6750 C 001380 NOV 
img  82086075   17:32   59.10   2780  345  680340   2977  -7.06 250 P 001380 NOV 
img  82120981      -16   42         5786 C 001390 NOV 
img  82121559   17:32   41.10   1051  123  104950   364  -14.12 292 P 001390 NOV 
img  82085507   17:35   27.80   336  53  361630   69  8.88 5310 C 001400 NOV 
img  82086067   17:32   8   860  232  218190   584  -7.73 394 P 001400 NOV 
img  82120973   17:30   26.30   202  28  246350   56  9.54 4408 C 001410 NOV 
img  82121542   17:32   19.50   514  170  197630   414  -13.08 485 P 001410 NOV 
img  82085655   16:43   1.70   488  32  116260   34  8.12 3477 C 001420 NOV 
img  82086216   17:34   14.60   660  190  250100   389  -11.62 654 P 001420 NOV 
img  82121112   17:32   10.30   331  52  262000   97  16.07 2803 C 001430 NOV 
img  82121682   17:31   9.20   619  194  361170   425  -13.70 869 P 001430 NOV 
img  82085663   17:33   6.90   958  162  607730   292  14.98 2034 C 001440 NOV 
img  82086224   17:34   4.90   534  319  934710   832  -13.31 1159 P 001440 NOV 
img  82121120   17:34   15.80   564  307  943050   654  14.42 1389 C 001450 NOV 
img  82121690   17:33   4   441  280  938110   614  -10.96 1576 P 001450 NOV 
img  82085671   17:34   0.80   1433  333  755420   753  14.11 930 C 001460 NOV 
img  82086232   17:33   8.20   688  210  1038390   493  -14.57 2023 P 001460 NOV 
img  82121138   17:28   -6.10   1263  278  350050   579  18.24 603 C 001470 NOV 
img  82121708   17:35   21.90   206  87  476930   178  -9.81 2739 P 001470 NOV 
img  82085689   17:29   4.10   1579  196  188180   502  13.92 360 C 001480 NOV 
img  82086240   17:21   -11.30   172  28  136700   39  -11.47 3451 P 001480 NOV 
img  82121146   17:29   -9.10   652  109  79595   340  10.40 223 C 001490 NOV 
img  82121716   16:11   1.40   75  13  98230   23  -9.82 4271 P 001490 NOV 
img  82085697   17:22   7.20   1091  63  26000   186  13.56 134 C 001500 NOV 
img  82086257   17:17   53.20   72  15  82090   15  -2.22 5473 P 001500 NOV 
img  82121153   17:28   5.10   207  31  4314   52  16.22 86 C 001510 NOV 
img  82121724   14:33   52.90   26  6000   1  -7.83 6000 P 001510 NOV 
img  82085705   17:34   2.40   256  39  6316   133  -13.46 45 C 001520 NOV 
img  82086265          22         8600 P 001520 NOV 
img  82121161   17:34   16.30   193  47  2112   68  6.45 33 C 001530 NOV 
img  82121732   11:05   1500   32  8500   1  0.41 8500 P 001530 NOV 
img  82085713   16:09   11   403  46   2  9.52 23 C 001540 NOV 
img  82086273          1         14350 P 001540 NOV 
img  82121179          35         18 C 001550 NOV 
img  82121740                    ט.נקבע P 001550 NOV 
img  82085721      18.90   44         11 C 001560 NOV 
img  82086281                    ט.נקבע P 001560 NOV 
img  82121187      10   22         8 C 001570 NOV 
img  82121757                    ט.נקבע P 001570 NOV 
img  82085739                    ט.נקבע C 001580 NOV 
img  82086299                    ט.נקבע P 001580 NOV 
img  82121195                    ט.נקבע C 001590 NOV 
img  82121765                    ט.נקבע P 001590 NOV 
img  82085747                    ט.נקבע C 001600 NOV 
img  82086307                    ט.נקבע P 001600 NOV 
img  82121203                    ט.נקבע C 001610 NOV 
img  82121773                    ט.נקבע P 001610 NOV 
img  82085754                    ט.נקבע C 001620 NOV 
img  82086315                    ט.נקבע P 001620 NOV 
img  82121211                    ט.נקבע C 001630 NOV 
img  82121781                    ט.נקבע P 001630 NOV 
img  82085762                    ט.נקבע C 001640 NOV 
img  82086323                    ט.נקבע P 001640 NOV 
img  82121229                    ט.נקבע C 001650 NOV 
img  82121799                    ט.נקבע P 001650 NOV 
img  82085770          3         6 C 001660 NOV 
img  82086331                    ט.נקבע P 001660 NOV 
img  82121237                    ט.נקבע C 001670 NOV 
img  82121807                    ט.נקבע P 001670 NOV 
img  82108085                    ט.נקבע C 001680 NOV 
img  82108093                    ט.נקבע P 001680 NOV 
img  82121245                    ט.נקבע C 001690 NOV 
img  82121815                    ט.נקבע P 001690 NOV 
img  82117284          2         5 C 001700 NOV 
img  82117292                    ט.נקבע P 001700 NOV 
img  82138728                    ט.נקבע C 001710 NOV 
img  82138744                    ט.נקבע P 001710 NOV 
img  82140914                    ט.נקבע C 001720 NOV 
img  82140955                    ט.נקבע P 001720 NOV 
img  82140948                    ט.נקבע C 001730 NOV 
img  82140989                    ט.נקבע P 001730 NOV 
img  82120627          1         141800 C 000001 DEC 
img  82120825                    ט.נקבע C 001140 DEC 
img  82121393          119         15 P 001140 DEC 
img  82120817                    ט.נקבע C 001160 DEC 
img  82121385   10:50   11.10   10  224   16  14 P 001160 DEC 
img  82120809                    ט.נקבע C 001180 DEC 
img  82121377   10:30   14.30   16  18   1  18 P 001180 DEC 
img  82120791                    ט.נקבע C 001200 DEC 
img  82121369   11:12   2.30   132  42   2  -12.50 21 P 001200 DEC 
img  82120783                    ט.נקבע C 001220 DEC 
img  82121351                    ט.נקבע P 001220 DEC 
img  82120775                    ט.נקבע C 001240 DEC 
img  82121344          36         77 P 001240 DEC 
img  82120767                    ט.נקבע C 001260 DEC 
img  82121336          30         66 P 001260 DEC 
img  82120759                    ט.נקבע C 001280 DEC 
img  82121328   17:07   1.80   111  3460   42  -6.98 80 P 001280 DEC 
img  82120742          1         15000 C 001300 DEC 
img  82121310   16:11   4.60   137  8200   80  -18.11 104 P 001300 DEC 
img  82120734                    ט.נקבע C 001320 DEC 
img  82121302   16:17   3.80   244  1725   11  -10.80 157 P 001320 DEC 
img  82120726          8         11250 C 001340 DEC 
img  82121294   17:07   12.60   403  14  5700   25  -11.97 228 P 001340 DEC 
img  82120718      166   8         8840 C 001360 DEC 
img  82121286   17:26   8.40   246  18  60190   170  -3.01 354 P 001360 DEC 
img  82120700      28.60   18         7080 C 001380 DEC 
img  82121278   16:20   19   94  10  6840   14  -9.61 489 P 001380 DEC 
img  82120692   12:09   3.10   199  11  59610   11  -0.39 5419 C 001400 DEC 
img  82121260   17:07   -5.30   161  25  32040   44  -11.34 727 P 001400 DEC 
img  82120684   15:20   14.50   71  4260   1  12.43 4260 C 001420 DEC 
img  82121252   17:26   11.20   179  28  67920   60  -9.87 1123 P 001420 DEC 
img  82120833   17:25   13.50   327  12  42120   16  7.03 2633 C 001440 DEC 
img  82121401   17:14   10.70   155  27  65160   37  -9.62 1719 P 001440 DEC 
img  82120841   17:02   28   206  46  115160   72  15.59 1653 C 001460 DEC 
img  82121419   16:28       192  40  294460   104  -3.15 2828 P 001460 DEC 
img  82120858   17:11   12.30   237  50  64720   81  19.23 893 C 001480 DEC 
img  82121427   11:59   55.70   109  19  78180   19  -0.99 4115 P 001480 DEC 
img  82120866   17:18   5.80   878  28  24500   58  19.47 454 C 001500 DEC 
img  82121435   17:07       17  42890   8  -3.23 5361 P 001500 DEC 
img  82120874   16:29   23.10   165  18  7260   34  16.13 216 C 001520 DEC 
img  82121443                    ט.נקבע P 001520 DEC 
img  82120882   16:50   11.50   97  98  16188   147  38.04 127 C 001540 DEC 
img  82121450          9         11500 P 001540 DEC 
img  82120890   16:27       24  776   13  3.45 60 C 001560 DEC 
img  82121468          2         11050 P 001560 DEC 
img  82120908   17:11          662   21  32 C 001580 DEC 
img  82121476                    ט.נקבע P 001580 DEC 
img  82120916                    ט.נקבע C 001600 DEC 
img  82121484                    ט.נקבע P 001600 DEC 
img  82120924                    ט.נקבע C 001620 DEC 
img  82121492          3         18933 P 001620 DEC 
img  82120932                    ט.נקבע C 001640 DEC 
img  82121500                    ט.נקבע P 001640 DEC 
img  82120940                    ט.נקבע C 001660 DEC 
img  82121518                    ט.נקבע P 001660 DEC 
img  82120957                    ט.נקבע C 001680 DEC 
img  82121526          4         24940 P 001680 DEC 
img  82120965                    ט.נקבע C 001700 DEC 
img  82121534                    ט.נקבע P 001700 DEC 
img  82140922                    ט.נקבע C 001720 DEC 
img  82140963                    ט.נקבע P 001720 DEC 
img  82142381                    ט.נקבע F W3 
img  82055385          433         142596 F OCT 
img  82085473                    ט.נקבע F NOV 
img  82120635                    ט.נקבע F DEC