יחס P/C מעוף (מחזור) 0.94 יחס P/C דולר (מחזור) 0.40 ת"א 25 שער חזוי 1476.76 דולר שער חזוי 3.8946 IV 8.40
בחר נכס בסיס בחר חודש
הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר נגזרים ת"א 25

27/11/2014
יצוא לקובץ אקסל
מחשבון  מס' נייר  שעה  % שינוי פוז' פוז' פתוחות מס' עסקאות ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
 81238578                     ט.נקבע C 00001 DEC W1 
 81238727                     ט.נקבע C 01160 DEC W1 
 81239295                     ט.נקבע P 01160 DEC W1 
 81239006                     ט.נקבע C 01170 DEC W1 
 81239576                     ט.נקבע P 01170 DEC W1 
 81238719                     ט.נקבע C 01180 DEC W1 
 81239287   15:18           1  1 P 01180 DEC W1 
 81238990                     ט.נקבע C 01190 DEC W1 
 81239568   13:27           3  1 P 01190 DEC W1 
 81238701                     ט.נקבע C 01200 DEC W1 
 81239279                     ט.נקבע P 01200 DEC W1 
 81238982                     ט.נקבע C 01210 DEC W1 
 81239550                     ט.נקבע P 01210 DEC W1 
 81238693                     ט.נקבע C 01220 DEC W1 
 81239261                     ט.נקבע P 01220 DEC W1 
 81238974                     ט.נקבע C 01230 DEC W1 
 81239543                     ט.נקבע P 01230 DEC W1 
 81238685                     ט.נקבע C 01240 DEC W1 
 81239253                     ט.נקבע P 01240 DEC W1 
 81238966                     ט.נקבע C 01250 DEC W1 
 81239535                     ט.נקבע P 01250 DEC W1 
 81238677                     ט.נקבע C 01260 DEC W1 
 81239246                     ט.נקבע P 01260 DEC W1 
 81238958                     ט.נקבע C 01270 DEC W1 
 81239527                     ט.נקבע P 01270 DEC W1 
 81238669                     ט.נקבע C 01280 DEC W1 
 81239238                     ט.נקבע P 01280 DEC W1 
 81238941                     ט.נקבע C 01290 DEC W1 
 81239519           3         6 P 01290 DEC W1 
 81238651                     ט.נקבע C 01300 DEC W1 
 81239220   14:26       269  21  246   68  -70 3 P 01300 DEC W1 
 81238933                     ט.נקבע C 01310 DEC W1 
 81239501   14:12       95  23  262   53  -54.55 5 P 01310 DEC W1 
 81238644                     ט.נקבע C 01320 DEC W1 
 81239212   14:21       203  25  541   124  -76.92 3 P 01320 DEC W1 
 81238925                     ט.נקבע C 01330 DEC W1 
 81239493   16:59       44  120   24  -61.54 5 P 01330 DEC W1 
 81238636                     ט.נקבע C 01340 DEC W1 
 81239204   17:20       132  305   49  -60 6 P 01340 DEC W1 
 81238917                     ט.נקבע C 01350 DEC W1 
 81239485   13:58       99  15  1115   81  -29.41 12 P 01350 DEC W1 
 81238628                     ט.נקבע C 01360 DEC W1 
 81239196   12:08       34  406   23  -25 18 P 01360 DEC W1 
 81238909                     ט.נקבע C 01370 DEC W1 
 81239477   13:23       22  548   34  -44.83 16 P 01370 DEC W1 
 81238610   12:00       2  9500   1  29.08 9500 C 01380 DEC W1 
 81239188   17:04       9  30  2191   110  -28 18 P 01380 DEC W1 
 81238891           2         6330 C 01390 DEC W1 
 81239469   17:34       75  64  7046   342  -52.94 16 P 01390 DEC W1 
 81238602   10:45       3  14000   2  20.84 7000 C 01400 DEC W1 
 81239170   17:34       123  139  13090   437  -51.02 24 P 01400 DEC W1 
 81238883   12:38       7  19580   3  48.54 6527 C 01410 DEC W1 
 81239451   17:35       107  120  17620   533  -44.07 33 P 01410 DEC W1 
 81238594   10:45       13  5020   1  46.02 5020 C 01420 DEC W1 
 81239162   17:33       237  227  56415   1203  -24.14 44 P 01420 DEC W1 
 81238875   17:25       23  45340   10  78.29 4534 C 01430 DEC W1 
 81239444   17:34       172  447  130290   2223  -43.30 55 P 01430 DEC W1 
 81238586   17:25       59  26  123760   35  32.85 3652 C 01440 DEC W1 
 81239154   17:34       408  794  276270   3089  -36.80 79 P 01440 DEC W1 
 81239014   17:25       38  46  190120   73  31.98 2786 C 01450 DEC W1 
 81239584   17:31       343  774  380565   2799  -43.01 110 P 01450 DEC W1 
 81238735   17:20       404  221  650320   396  21 1867 C 01460 DEC W1 
 81239303   17:35       498  1075  983290   3718  -43.47 199 P 01460 DEC W1 
 81239022   17:34       799  878  1722280   1897  5.62 1053 C 01470 DEC W1 
 81239592   17:35       183  1114  1417970   2792  -39.15 401 P 01470 DEC W1 
 81238743   17:35       1062  1135  1505920   3551  -1.09 455 C 01480 DEC W1 
 81239311   17:34       22  652  1321320   1413  -52.44 830 P 01480 DEC W1 
 81239030   17:35       565  816  511330   3147  -16.75 164 C 01490 DEC W1 
 81239600   17:32       30  192  512580   322  -42.37 1518 P 01490 DEC W1 
 81238750   17:33       622  475  167970   2494  -37.78 56 C 01500 DEC W1 
 81239329   17:32       7  73  294620   116  -37.49 2374 P 01500 DEC W1 
 81239048   17:34       181  261  59150   1855  -25 27 C 01510 DEC W1 
 81239618   16:46          14  86400   25  3456 P 01510 DEC W1 
 81238768   17:33       191  204  20249   1234  -21.05 15 C 01520 DEC W1 
 81239337           1         5854 P 01520 DEC W1 
 81239055   17:24       194  72  8010   582  12 C 01530 DEC W1 
 81239626   10:48       4  12080   2  -5.92 6040 P 01530 DEC W1 
 81238776   16:13          297   28  11 C 01540 DEC W1 
 81239345                     ט.נקבע P 01540 DEC W1 
 81239063   17:34          28  1105   173  6 C 01550 DEC W1 
 81239634   13:46          7340   1  7340 P 01550 DEC W1 
 81238784   17:29          28  1096   215  5 C 01560 DEC W1 
 81239352                     ט.נקבע P 01560 DEC W1 
 81239071   17:28          11  266   45  5 C 01570 DEC W1 
 81239642                     ט.נקבע P 01570 DEC W1 
 81238792   11:31          10  227   43  5 C 01580 DEC W1 
 81239360                     ט.נקבע P 01580 DEC W1 
 81239089   11:37          25   5  5 C 01590 DEC W1 
 81239659                     ט.נקבע P 01590 DEC W1 
 81238800                     ט.נקבע C 01600 DEC W1 
 81239378                     ט.נקבע P 01600 DEC W1 
 81239097                     ט.נקבע C 01610 DEC W1 
 81239667                     ט.נקבע P 01610 DEC W1 
 81238818                     ט.נקבע C 01620 DEC W1 
 81239386                     ט.נקבע P 01620 DEC W1 
 81239105                     ט.נקבע C 01630 DEC W1 
 81239675                     ט.נקבע P 01630 DEC W1 
 81238826                     ט.נקבע C 01640 DEC W1 
 81239394                     ט.נקבע P 01640 DEC W1 
 81239113                     ט.נקבע C 01650 DEC W1 
 81239683                     ט.נקבע P 01650 DEC W1 
 81238834                     ט.נקבע C 01660 DEC W1 
 81239402                     ט.נקבע P 01660 DEC W1 
 81239121                     ט.נקבע C 01670 DEC W1 
 81239691                     ט.נקבע P 01670 DEC W1 
 81238842                     ט.נקבע C 01680 DEC W1 
 81239410                     ט.נקבע P 01680 DEC W1 
 81239139                     ט.נקבע C 01690 DEC W1 
 81239709                     ט.נקבע P 01690 DEC W1 
 81238859                     ט.נקבע C 01700 DEC W1 
 81239428                     ט.נקבע P 01700 DEC W1 
 81239147                     ט.נקבע C 01710 DEC W1 
 81239717                     ט.נקבע P 01710 DEC W1 
 81238867                     ט.נקבע C 01720 DEC W1 
 81239436                     ט.נקבע P 01720 DEC W1 
 81243818                     ט.נקבע C 01730 DEC W1 
 81243867                     ט.נקבע P 01730 DEC W1 
 81243792                     ט.נקבע C 01740 DEC W1 
 81243842                     ט.נקבע P 01740 DEC W1 
 81243826                     ט.נקבע C 01750 DEC W1 
 81243875                     ט.נקבע P 01750 DEC W1 
 81243800                     ט.נקבע C 01760 DEC W1 
 81243859                     ט.נקבע P 01760 DEC W1 
 81243834                     ט.נקבע C 01770 DEC W1 
 81243883                     ט.נקבע P 01770 DEC W1 
 81208167   16:52   21   294  50  627301248   4252  0.84 147466 C 00001 DEC 
 81230062   17:30       50  14  107797776   3182  3.92 33879 C 01140 DEC 
 81230096   13:34       22  3160   3160  -80 1 P 01140 DEC 
 81218703                     ט.נקבע C 01160 DEC 
 81218711       84.20   140         2 P 01160 DEC 
 81230732                     ט.נקבע C 01170 DEC 
 81231011           5         2 P 01170 DEC 
 81208506           54         26608 C 01180 DEC 
 81208795       14.70   172         3 P 01180 DEC 
 81230724                     ט.נקבע C 01190 DEC 
 81231003           4         6 P 01190 DEC 
 81208498   17:23       11  17  1052480   38  12.97 27685 C 01200 DEC 
 81208787   16:35   -0.60   520  36  246   89  -50 2 P 01200 DEC 
 81230716           81         23520 C 01210 DEC 
 81230997       9.10   60         9 P 01210 DEC 
 81208480   10:49       300  54  3313860   133  7.74 24586 C 01220 DEC 
 81208779   12:08   5.90   360  37  990   241  -60 4 P 01220 DEC 
 81230708           169         22020 C 01230 DEC 
 81230989   14:39   2   758  20   5  -66.67 4 P 01230 DEC 
 81208472                     ט.נקבע C 01240 DEC 
 81208761   13:00   -5.30   160  25   5  -61.54 5 P 01240 DEC 
 81230690                     ט.נקבע C 01250 DEC 
 81230971   13:23   15.30   188  42  1854   174  -60 6 P 01250 DEC 
 81208464       1900   40         20537 C 01260 DEC 
 81208753   17:19   11   657  237   18  -18.75 13 P 01260 DEC 
 81230682       3900   40         19562 C 01270 DEC 
 81230963   10:48   32.20   271  140   11  -31.58 13 P 01270 DEC 
 81208456   10:09   2   51  152700   8  2.40 19088 C 01280 DEC 
 81208746   17:33   110   758  52  2345   190  -45 11 P 01280 DEC 
 81230674           6         16140 C 01290 DEC 
 81230955   17:34   2.80   185  25  1506   99  -30 14 P 01290 DEC 
 81208449   16:27       39  35520   2  15.18 17760 C 01300 DEC 
 81208738   17:34   -0.20   1091  105  7425   428  -46.67 16 P 01300 DEC 
 81230666   10:13       10  64000   4  12.99 16000 C 01310 DEC 
 81230948   17:19   2.40   256  74  5559   266  -56.41 17 P 01310 DEC 
 81208431   10:50       15  58  2079460   138  14.55 15029 C 01320 DEC 
 81208720   16:58   26.80   445  96  9455   313  -59.18 20 P 01320 DEC 
 81230658   10:31   5.30   20  281800   20  6.02 14090 C 01330 DEC 
 81230930   17:26   -22.90   415  56  9045   249  -40 30 P 01330 DEC 
 81208423   10:09   950   84  91700   7  2.02 13100 C 01340 DEC 
 81208712   17:34   28.40   1043  114  16920   432  -45.16 34 P 01340 DEC 
 81230641   14:59       43  114400   9  27.11 12711 C 01350 DEC 
 81230922   17:34   83.40   1295  183  44580   804  -36.92 41 P 01350 DEC 
 81208415   11:52   0.70   147  136400   12  9.61 11367 C 01360 DEC 
 81208704   17:31   17.60   2168  225  84230   1310  -33.73 55 P 01360 DEC 
 81230633   13:55       191  17  364740   35  19.40 10430 C 01370 DEC 
 81230914   17:34   22   2267  430  165275   2072  -31.96 66 P 01370 DEC 
 81208407   13:14   8.20   132  93480   10  15.14 9348 C 01380 DEC 
 81208696   17:33   48.10   3290  561  256505   2738  -22.73 85 P 01380 DEC 
 81230625   15:53   40.20   230  59880   7  11.48 8554 C 01390 DEC 
 81230906   17:34   1.10   4710  800  379540   3259  -25 105 P 01390 DEC 
 81208399   16:48   34.80   480  70  784760   104  13.50 7800 C 01400 DEC 
 81208688   17:33   14.30   3534  1086  731325   4845  -25 135 P 01400 DEC 
 81230617   17:25   16.60   281  103  1205680   184  16.51 6923 C 01410 DEC 
 81230898   17:35   70.90   3904  1211  1050745   5446  -21.62 174 P 01410 DEC 
 81208381   17:25   10.70   455  370  5531120   967  14.48 5945 C 01420 DEC 
 81208670   17:34   24.80   2736  1447  1632560   6486  -20.69 230 P 01420 DEC 
 81230609   17:35   1.10   1546  665  6353500   1299  5.42 5000 C 01430 DEC 
 81230880   17:34   10.90   5246  2101  2641790   8024  -18.42 310 P 01430 DEC 
 81208373   17:35   -1.40   6306  944  5268320   1339  7.03 4109 C 01440 DEC 
 81208662   17:34   15.50   7878  2642  3567360   7836  -16.14 426 P 01440 DEC 
 81230740   17:35   25.50   15678  1630  12365080   4094  7.83 3262 C 01450 DEC 
 81231029   17:35   32.20   16024  3620  6427830   10101  -14.91 588 P 01450 DEC 
 81208365   17:34   49.30   3615  2366  11227490   4840  9.06 2491 C 01460 DEC 
 81208654   17:35   160   2769  3849  7876220   9040  -14.27 811 P 01460 DEC 
 81230757   17:35   31.80   3319  5917  19757540   11779  9.52 1794 C 01470 DEC 
 81231037   17:35   300   1462  5816  15013200   12377  -12.48 1129 P 01470 DEC 
 81208514   17:35   41.10   4602  6304  17277210   14968  11.17 1224 C 01480 DEC 
 81208803   17:35   245   825  3187  11409450   6985  -12.39 1548 P 01480 DEC 
 81230765   17:35   13   3986  4843  9747150   13373  8.48 780 C 01490 DEC 
 81231045   17:34   178   337  1588  7033300   3210  -11.40 2090 P 01490 DEC 
 81208522   17:35   23.30   5712  4160  6335900   14273  10.59 470 C 01500 DEC 
 81208811   17:34   28.90   767  939  4716080   1607  -10.40 2775 P 01500 DEC 
 81230773   17:35   225   3840  2041  2220485   9251  4 260 C 01510 DEC 
 81231052   17:34   770   148  479  2293600   615  -11.22 3568 P 01510 DEC 
 81208530   17:34   55.20   4058  1273  816595   5743  2.10 146 C 01520 DEC 
 81208829   17:28   182   110  605  6413240   1385  -9.36 4436 P 01520 DEC 
 81230781   17:34   82.30   1123  683  348640   4299  85 C 01530 DEC 
 81231060   17:28   11.80   19  163  1246700   224  -6.62 5360 P 01530 DEC 
 81208548   17:35   24.40   1166  427  121370   2476  -12.96 47 C 01540 DEC 
 81208837   17:32   11.10   40  32  352360   53  -17.70 6339 P 01540 DEC 
 81230799   17:35   174   602  229  50135   1710  30 C 01550 DEC 
 81231078   17:05   22.20   11  132880   18  -10.85 7382 P 01550 DEC 
 81208555   17:28   325   460  145  19064   964  -5 19 C 01560 DEC 
 81208845   13:07   9.10   24  53440   6  -2.23 8907 P 01560 DEC 
 81230807   16:31   362   74  47  1632   107  15 C 01570 DEC 
 81231086                     ט.נקבע P 01570 DEC 
 81208563   17:33   52.90   130  89  1739   157  -9.09 10 C 01580 DEC 
 81208852   10:08          77260   7  11037 P 01580 DEC 
 81230815   17:33   6.30   17  27  369   44  -20 8 C 01590 DEC 
 81231094           6         13584 P 01590 DEC 
 81208571   17:29   1.10   89  30  743   105  20 6 C 01600 DEC 
 81208860   10:08       5  64500   5  -14.82 12900 P 01600 DEC 
 81230823           5         1 C 01610 DEC 
 81231102                     ט.נקבע P 01610 DEC 
 81208589   17:33       66   2  400 5 C 01620 DEC 
 81208878           1         20568 P 01620 DEC 
 81230831           4         2 C 01630 DEC 
 81231110                     ט.נקבע P 01630 DEC 
 81208597       100   2         5 C 01640 DEC 
 81208886                     ט.נקבע P 01640 DEC 
 81230849   17:33   100   6  11  22   11  -60 2 C 01650 DEC 
 81231128   09:46          13  387800   22  17627 P 01650 DEC 
 81208605       50   3         4 C 01660 DEC 
 81208894                     ט.נקבע P 01660 DEC 
 81230856           2         4 C 01670 DEC 
 81231136                     ט.נקבע P 01670 DEC 
 81208613   17:33       6  13  14   14  -75 1 C 01680 DEC 
 81208902   16:50       8  291320   14  -9.60 20809 P 01680 DEC 
 81230864                     ט.נקבע C 01690 DEC 
 81231144                     ט.נקבע P 01690 DEC 
 81208621   14:26       1   7  -80 1 C 01700 DEC 
 81208910   14:24          156460   7  22351 P 01700 DEC 
 81230872           1         3 C 01710 DEC 
 81231151                     ט.נקבע P 01710 DEC 
 81208639           1         2 C 01720 DEC 
 81208928                     ט.נקבע P 01720 DEC 
 81232639           1         2 C 01730 DEC 
 81232662                     ט.נקבע P 01730 DEC 
 81208647   17:00   33.30   4   3  1 C 01740 DEC 
 81208936   17:07          367240   14  26231 P 01740 DEC 
 81232647           4         2 C 01750 DEC 
 81232670                     ט.נקבע P 01750 DEC 
 81239774                     ט.נקבע C 01760 DEC 
 81240095                     ט.נקבע P 01760 DEC 
 81240087   13:34          4012   3444  1 C 01770 DEC 
 81240400   13:34          100271880   3444  29115 P 01770 DEC 
 81225047   17:10       1125  882400   6  1.66 147067 C 00001 JAN 
 81230070           3         31260 C 01140 JAN 
 81230104                     ט.נקבע P 01140 JAN 
 81225229           5         28600 C 01160 JAN 
 81225518           21         13 P 01160 JAN 
 81225211                     ט.נקבע C 01180 JAN 
 81225500   11:01   7.90   68  15   1  15 P 01180 JAN 
 81225203           15         24751 C 01200 JAN 
 81225492   12:51   34.60   214  884   52  -62.22 17 P 01200 JAN 
 81225195                     ט.נקבע C 01220 JAN 
 81225484   15:13   490   59  15   1  -51.61 15 P 01220 JAN 
 81225187                     ט.נקבע C 01240 JAN 
 81225476   12:51   -35.40   177  815   32  -37.50 25 P 01240 JAN 
 81225179                     ט.נקבע C 01260 JAN 
 81225468   11:01   237   27  40   1  -21.57 40 P 01260 JAN 
 81225161   11:24       5  58011600   3010  24.96 19273 C 01280 JAN 
 81225450   17:13       116  14  177015   3128  -39.56 55 P 01280 JAN 
 81225153   11:24       3158  52051800   3010  17.80 17293 C 01300 JAN 
 81225443   17:08   -1.20   3783  30  225060   3134  -20 64 P 01300 JAN 
 81225146   10:31       3164  30500   2  19.33 15250 C 01320 JAN 
 81225435   17:31   -0.20   3882  27  15600   171  -27.73 86 P 01320 JAN 
 81225138   11:40       511  280220   21  14.84 13344 C 01340 JAN 
 81225427   17:23   -0.90   1278  31  22115   175  -25 120 P 01340 JAN 
 81225120   16:43   -3.80   1023  79  1773960   150  10.39 12000 C 01360 JAN 
 81225419   17:30   -2.30   1510  87  76670   422  -25.53 175 P 01360 JAN 
 81225112   17:20   4.60   1006  84  3479760   363  10.76 10094 C 01380 JAN 
 81225401   17:31   15.30   2605  139  193610   728  -26.29 258 P 01380 JAN 
 81225104   17:26   25.30   758  134  9640000   1225  9.50 8216 C 01400 JAN 
 81225393   17:31   30.50   1056  106  569080   1396  -21.49 380 P 01400 JAN 
 81225096   17:19   0.10   18959  85  33813480   5440  23.92 6408 C 01420 JAN 
 81225385   17:33   0.50   20295  301  3896330   6343  -13.66 575 P 01420 JAN 
 81225088   17:21   0.10   17752  88  15873860   3369  13.92 4699 C 01440 JAN 
 81225377   17:32   1.10   18835  243  3644050   4022  -22.71 912 P 01440 JAN 
 81225237   17:09   0.60   18145  162  6269500   2132  19.84 3208 C 01460 JAN 
 81225526   17:31   0.60   17988  220  3860210   2472  -10.69 1395 P 01460 JAN 
 81225245   17:23   1.40   14716  358  2885260   1510  23.92 1984 C 01480 JAN 
 81225534   17:21   1   13881  152  2970320   1283  -11.94 2176 P 01480 JAN 
 81225252   17:34   19.80   2352  337  959630   936  16.86 1102 C 01500 JAN 
 81225542   17:23   -2.50   423  24  152620   44  -20.28 3290 P 01500 JAN 
 81225260   17:31   112   2850  347  883210   1764  14.44 547 C 01520 JAN 
 81225559   17:25   19.10   81  39  358000   70  -7.89 4975 P 01520 JAN 
 81225278   17:17   109   888  232  368575   1583  34.83 240 C 01540 JAN 
 81225567   17:31   -11.90   59  19  156060   24  -11.40 6503 P 01540 JAN 
 81225286   17:25   17.10   246  58  43130   468  38.89 100 C 01560 JAN 
 81225575   13:32   471   40  24560   3  -7.69 8187 P 01560 JAN 
 81225294   14:55   12.50   9  170   3  90 57 C 01580 JAN 
 81225583                     ט.נקבע P 01580 JAN 
 81225302   11:52       2  72   4  -25 18 C 01600 JAN 
 81225591           5         17320 P 01600 JAN 
 81225310                     ט.נקבע C 01620 JAN 
 81225609                     ט.נקבע P 01620 JAN 
 81225328   17:00       4  10   1  -66.67 10 C 01640 JAN 
 81225617                     22118 P 01640 JAN 
 81225336       18.20   13         3 C 01660 JAN 
 81225625                     ט.נקבע P 01660 JAN 
 81225344       20   12         3 C 01680 JAN 
 81225633                     ט.נקבע P 01680 JAN 
 81225351                     ט.נקבע C 01700 JAN 
 81225641                     ט.נקבע P 01700 JAN 
 81225369                     ט.נקבע C 01720 JAN 
 81225658                     ט.נקבע P 01720 JAN 
 81232621                     ט.נקבע C 01740 JAN 
 81232654                     ט.נקבע P 01740 JAN 
 81239782                     ט.נקבע C 01760 JAN 
 81240103                     ט.נקבע P 01760 JAN 
 81239733   12:13          883260   6  147210 C 00001 FEB 
 81239931                     ט.נקבע C 01200 FEB 
 81240251                     ט.נקבע P 01200 FEB 
 81239923                     ט.נקבע C 01220 FEB 
 81240244   12:40          7503   200  38 P 01220 FEB 
 81239915   11:21          92900   4  23225 C 01240 FEB 
 81240236   15:06          11  8081   205  69 P 01240 FEB 
 81239907                     ט.נקבע C 01260 FEB 
 81240228   16:43          16  24569   520  59 P 01260 FEB 
 81239899                     ט.נקבע C 01280 FEB 
 81240210   13:57          10625   162  100 P 01280 FEB 
 81239881                     ט.נקבע C 01300 FEB 
 81240202   17:23          20  11060   86  124 P 01300 FEB 
 81239873                     ט.נקבע C 01320 FEB 
 81240194                     ט.נקבע P 01320 FEB 
 81239865   11:13          80640   6  13440 C 01340 FEB 
 81240186   15:41          240   1  240 P 01340 FEB 
 81239857   11:43          46200   4  11550 C 01360 FEB 
 81240178   16:46          14  24420   107  210 P 01360 FEB 
 81239840                     ט.נקבע C 01380 FEB 
 81240160                     ט.נקבע P 01380 FEB 
 81239832   12:46          24380   3  8127 C 01400 FEB 
 81240152   16:22          18  27880   42  656 P 01400 FEB 
 81239824   16:53          140600   23  6113 C 01420 FEB 
 81240145   17:35          34  245410   265  888 P 01420 FEB 
 81239816   16:50          12  130200   29  4454 C 01440 FEB 
 81240137   15:39          18  41210   31  1315 P 01440 FEB 
 81239808   12:31          3500   1  3500 C 01460 FEB 
 81240129   17:11          14820   8  1853 P 01460 FEB 
 81239790   17:03          7480   3  2493 C 01480 FEB 
 81240111   12:28          35060   13  2697 P 01480 FEB 
 81239949   16:12          91  510890   346  1588 C 01500 FEB 
 81240269   12:58          21  157120   48  2968 P 01500 FEB 
 81239956   17:27          78  162450   198  896 C 01520 FEB 
 81240277   15:21          13  99920   20  4996 P 01520 FEB 
 81239964   17:28          45  49030   102  490 C 01540 FEB 
 81240285   16:57          38  398880   63  5928 P 01540 FEB 
 81239972   15:48          17  9490   41  232 C 01560 FEB 
 81240293   15:23          10  83300   10  8330 P 01560 FEB 
 81239980   14:58          1280   12  107 C 01580 FEB 
 81240301   15:23          13  203920   20  10196 P 01580 FEB 
 81239998   14:09          220   3  73 C 01600 FEB 
 81240319                     ט.נקבע P 01600 FEB 
 81240004                     ט.נקבע C 01620 FEB 
 81240327                     ט.נקבע P 01620 FEB 
 81240012                     ט.נקבע C 01640 FEB 
 81240335                     ט.נקבע P 01640 FEB 
 81240020                     ט.נקבע C 01660 FEB 
 81240343                     ט.נקבע P 01660 FEB 
 81240038                     ט.נקבע C 01680 FEB 
 81240350                     ט.נקבע P 01680 FEB 
 81240046                     ט.נקבע C 01700 FEB 
 81240368                     ט.נקבע P 01700 FEB 
 81240053                     ט.נקבע C 01720 FEB 
 81240376                     ט.נקבע P 01720 FEB 
 81240061                     ט.נקבע C 01740 FEB 
 81240384                     ט.נקבע P 01740 FEB 
 81240079                     ט.נקבע C 01760 FEB 
 81240392                     ט.נקבע P 01760 FEB 
 81239725                     ט.נקבע F DEC W1 
 81208175   14:34          17     4201  147606 F DEC 
 81225054                     ט.נקבע F JAN 
 81239741                     ט.נקבע F FEB