הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר אג"ח תעודות סל אג"ח / סחורות

29/01/2015
יצוא לקובץ אקסל
דירוג מעלות דירוג מידרוג שעה  מח"מ תשואה ברוטו עסק' אלפי ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
    15:51  0.00 0.00 3 141.18 1,276 -0.09 11,070 הראל סל 80/20 (`2Ba)
    15:59  0.00 0.00 4 72.94 716 -0.05 10,188 הראל סל 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   11,909 הראל סל 85/15 (20a)
    17:24  0.00 0.00 26 1,277.50 12,062 0.13 10,597 הראל סל 85/15 חו"ל שקלי (`20a)
    09:30  0.00 0.00 1 26.55 224 -0.60 11,852 הראל סל 90/10 (20a)
    10:49  0.00 0.00 1 101.54 1,000 -0.15 10,154 הראל סל 90/10 חו"ל שקלי (`20a)
    13:11  0.00 0.00 1 3.95 36   10,980 הראל סל 95/5 קצר (10a)
      0.00 0.00 0   273.93 הראל סל גילונים (00A)
    17:09  0.00 0.00 4 69.31 29,275 0.19 236.84 הראל סל גליל 0-2 (00a)
    15:38  0.00 0.00 12 972.38 361,817 0.05 268.69 הראל סל גליל 2-5 (00a)
    17:08  0.00 0.00 3 204.48 60,000 0.23 340.79 הראל סל גליל 5-10 (00a)
    17:24  0.00 0.00 68 1,487.11 112,216 0.06 1,321 הראל סל דאו קונצרני ארה"ב (0Da)
    16:26  0.00 0.00 5 204.66 43,146 -1.87 471.50 הראל סל זהב PMי (4Da)
      0.00 0.00 0   246.97 הראל סל חסר תל בונד 40 (550) (00a)
    16:55  0.00 0.00 10 592.35 153,465 0.18 385.91 הראל סל ממשלתי שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   276.82 הראל סל מק"מ (00a)
  Aaa  16:39  23.26 0.07 5 530.57 1,195 -0.81 44,370 הראל סל פיקדון אירו (`0Da)
  Aaa  16:57  23.41 0.02 56 3,236.95 8,234 -0.53 39,195 הראל סל פיקדון דולר (`0Da)
  Aaa  16:07  18.71 2.05 22 604.08 1,959 -2.77 30,600 הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (`0Da)
  Aaa  17:12  0.00 0.00 6 1,591.38 31,200   5,100 הראל סל פיקדון ש"ח (00A)
    13:11  0.00 0.00 7 473.28 115,784 0.12 409.10 הראל סל שחר 2-5 (00a)
    17:12  0.00 0.00 17 734.22 129,353 0.47 567.67 הראל סל שחר 5+ (00a)
    17:03  0.00 0.00 11 684.50 155,497 0.22 440.09 הראל סל שחר כללי (00A)
    15:51  0.00 0.00 20 924.89 297,247 -0.01 311.20 הראל סל תל בונד 20 (00a)
    17:11  0.00 0.00 23 6,194.74 2,086,112 -0.07 296.69 הראל סל תל בונד 40 (00a)
    16:51  0.00 0.00 18 2,302.39 756,693 -0.04 304.24 הראל סל תל בונד 60 (00a)
    17:09  0.00 0.00 4 116.83 37,600   310.70 הראל סל תל בונד מאגר (00a)
    16:29  0.00 0.00 4 70.53 22,745 0.11 310.19 הראל סל תל בונד צמודות (00a)
    16:11  0.00 0.00 7 413.09 132,198 0.01 312.56 הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)
    16:20  0.00 0.00 10 394.26 126,444 -0.07 311.78 הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)
    15:03  0.00 0.00 25 877.88 269,321 0.09 325.99 הראל סל תל בונד שקלי (00a)
    16:29  0.00 0.00 22 1,833.79 594,019 -0.08 308.70 הראל סל תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   10,070 פסגות סל 80/20 BUYBACK חול שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   4,905 פסגות סל 80/20 חו"ל (`2Ba)
      0.00 0.00 0   14,309 פסגות סל 80/20 סד-1 ('2Ab)
      0.00 0.00 0   553.42 פסגות סל 80/20 סד-2 (20a)
    11:05  0.00 0.00 1 10 2,367   422.39 פסגות סל 90/10 (10a)
    17:24  0.00 0.00 7 344.98 3,424 -0.05 10,077 פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a)
      0.00 0.00 0   447.78 פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)
    09:59  0.00 0.00 5 34.28 262 -0.30 13,088 פסגות סל AlphaBeta 80/20י (20a)
      0.00 0.00 0   12,550 פסגות סל AlphaBeta 90/10 מדינה (10a)
      0.00 0.00 0   11,127 פסגות סל AlphaBeta 90/10 קצר (10a)
    13:57  0.00 0.00 2 119.83 965 0.02 12,418 פסגות סל AlphaBeta 90/10י (10a)
    14:02  0.00 0.00 1 82.01 630 0.11 13,018 פסגות סל AlphaBeta 95/5 (10a)
    17:05  0.00 0.00 8 269.56 2,137 0.10 12,636 פסגות סל AlphaBeta אג"ח כללי (00a)
      0.00 0.00 0   10,189 פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da)
    16:39  0.00 0.00 21 1,201.73 12,771 -0.31 9,396 פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)
    16:36  0.00 0.00 13 1,132.90 366,126 -0.02 309.32 פסגות סל בונד 20 סד-1 (00a)
    17:09  0.00 0.00 30 1,734.38 72,463 0.23 2,391 פסגות סל בונד עולמי מנוטרלת מטבע (000)
    15:56  0.00 0.00 6 88.10 32,368 -0.01 272.19 פסגות סל גילונים סד-1 (00a)
    15:53  0.00 0.00 4 72.26 26,410 -0.02 273.60 פסגות סל גילונים סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   236.52 פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   236.73 פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A)
    15:53  0.00 0.00 1 17 7,185 0.23 236.64 פסגות סל גליל 0-2 סד-3 (00A)
    15:38  0.00 0.00 7 508.79 189,640 0.04 268.41 פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00a)
    16:28  0.00 0.00 9 455.63 169,686 0.03 268.63 פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A)
    15:38  0.00 0.00 13 1,134.38 422,429   268.47 פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A)
    12:39  0.00 0.00 4 261.94 77,109 0.02 339.80 פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00a)
    15:20  0.00 0.00 4 225.02 66,558 0.20 338.50 פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A)
    14:00  0.00 0.00 8 642.49 189,940 0.29 338.89 פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A)
    11:15  0.00 0.00 2 206.90 58,636 0.03 352.85 פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A)
    17:00  0.00 0.00 9 629.94 18,597 0.17 3,388 פסגות סל גלילים (00a)
      0.00 0.00 0   190.51 פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00a)
    15:19  0.00 0.00 1 23.44 10,000 -0.25 234.40 פסגות סל חסר גליל 5-10 (581) (00a)
    09:53  0.00 0.00 1 12.01 9,091   132.12 פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   234.40 פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00a)
      0.00 0.00 0   168.42 פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
      0.00 0.00 0   383.60 פסגות סל ממשלתי שקלי (00A)
    16:59  0.00 0.00 9 1,330.39 480,689 0.01 276.75 פסגות סל מק"מ סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   276.82 פסגות סל מק"מ סד-2 (00a)
    16:53  0.00 0.00 19 717.51 59,079 -2.24 1,207 פסגות סל סחורה זהב AM סד-2 (`4Da)
    17:11  0.00 0.00 3 18.59 1,995 -1.55 931.82 פסגות סל סחורות נזילות ('4Da)
  Aaa  16:46  0.00 0.00 4 3,604.01 69,074   5,217 פסגות סל פיקדון (00a)
AA+    11:23  22.38 -0.19 2 107.63 242 -1.18 44,476 פסגות סל פיקדון אירו סד-2 (0Da)
AA+    17:06  9.63 0.13 10 409.80 921 -0.55 44,465 פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0Da)
AA+    16:59  34.70 -0.01 4 559.68 1,424 -0.58 39,278 פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0Da)
AA+    16:08  22.52 -0.23 3 181.53 462 -1.07 39,209 פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0Da)
AA+    17:14  9.67 0.12 43 8,375.37 21,334 -0.51 39,226 פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0Da)
AA+    11:23  9.70 -0.01 2 103.51 263 -0.66 39,356 פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (`0Da)
  Aaa  13:05  9.65 0.08 6 258.68 435 -1.02 59,426 פסגות סל פיקדון ליש"ט רבעוני (0Da)
      0.00 0.00 0   3,130 פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00a)
    15:53  0.00 0.00 1 22.80 7,261 0.01 314.06 פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A)
    16:52  0.00 0.00 11 1,248.58 30,679   4,068 פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00a)
    16:59  0.00 0.00 3 236.70 57,764 -0.05 409.69 פסגות סל שחר 2-5 סד-2 (00A)
    17:00  0.00 0.00 6 158.38 38,828 -0.03 407.88 פסגות סל שחר 2-5 סד-3 (00A)
    16:52  0.00 0.00 18 1,428.07 25,427 0.41 5,615 פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00a)
    14:29  0.00 0.00 4 135.15 23,884 0.47 566.02 פסגות סל שחר 5+ סד-2 (00A)
    17:02  0.00 0.00 8 285.56 50,726 0.43 562.86 פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A)
    15:55  0.00 0.00 4 61.01 1,362 0.26 4,480 פסגות סל שחרים (00a)
      0.00 0.00 0   385.41 פסגות סל תיק אג"ח בינוני (00a)
      0.00 0.00 0   11,055 פסגות סל תיק אג"ח מעורב (0A0)
    10:10  0.00 0.00 1 56.82 20,400 0.01 278.52 פסגות סל תיק ממשלתי קצר (00a)
    17:02  0.00 0.00 21 503.92 161,992 0.05 311.05 פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A)
    17:05  0.00 0.00 8 2,456.10 82,787 -0.15 2,965 פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00a)
    15:10  0.00 0.00 2 24.30 8,108 -0.01 299.75 פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00a)
    17:10  0.00 0.00 22 1,467.26 48,323 0.05 3,036 פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00a)
    16:22  0.00 0.00 9 2,168.34 705,894 0.05 306.70 פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00a)
    15:22  0.00 0.00 2 3,174.12 102,234 0.06 3,106 פסגות סל תל בונד מאגר (00a)
    16:35  0.00 0.00 10 821.44 26,512 -0.01 3,099 פסגות סל תל בונד צמוד (00a)
    10:17  0.00 0.00 1 31.26 1,000 -0.11 3,126 פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00a)
    16:57  0.00 0.00 16 1,207.48 38,699 -0.05 3,121 פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00a)
    17:12  0.00 0.00 28 1,056.63 323,779 0.13 326.42 פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00a)
    17:10  0.00 0.00 8 308.13 94,634 0.15 325.57 פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A)
    16:18  0.00 0.00 24 3,410.51 110,356 -0.09 3,087 פסגות סל תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   13,707 קסם 80/20 (`2Ba)
    16:25  0.00 0.00 11 181.81 1,738 -0.01 10,473 קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
    13:55  0.00 0.00 7 455.37 4,337 0.08 10,504 קסם 85/15 מניות שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   14,397 קסם 90/10 (`1Aa)
      0.00 0.00 0   9,310 קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40י (`0Da)
    17:07  0.00 0.00 160 6,018.22 63,059 -0.06 9,515 קסם ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx 30י (`0Da)
    17:05  0.00 0.00 86 3,328.69 134,806 0.47 2,470 קסם ארהב קונצרני נזילות שקלי (`00a)
    16:06  0.00 0.00 7 162.13 5,928 0.01 2,735 קסם גילונים (00a)
      0.00 0.00 0   2,371 קסם גליל 0-2 (00a)
    17:07  0.00 0.00 6 284.11 8,399 0.19 3,384 קסם גליל 10- 5 (000)
    17:03  0.00 0.00 12 611.08 22,754 0.12 2,686 קסם גליל 2-5 (00a)
    15:07  0.00 0.00 9 229.67 6,495 0.19 3,536 קסם גליל 5-10 סד נו (000)
    17:06  0.00 0.00 13 506.94 15,310 0.19 3,311 קסם גלילים (000)
    17:04  0.00 0.00 32 496.49 39,547 -1.08 1,254 קסם זהב לונדון שקלי (`40a)
    16:38  0.00 0.00 8 96.19 15,154 -1.66 629.98 קסם חוזה גז טבעי (`4Da)
    17:11  0.00 0.00 68 1,543.10 117,902 -0.94 1,313 קסם חוזה נפט (`4Da)
    17:14  0.00 0.00 32 592.84 110,443 0.04 539.27 קסם חוזה נפט מנוטרל מטבע (`40a)
      0.00 0.00 0   2,106 קסם חסר גליל 2-5 (485) (00a)
      0.00 0.00 0   1,445 קסם חסר שחר 5+ (720) (00a)
      0.00 0.00 0   1,670 קסם חסר תל בונד 40 (470) (00a)
      0.00 0.00 0   2,296 קסם חסר תל בונד 60 (540) (00a)
      0.00 0.00 0   1,695 קסם חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
      0.00 0.00 0   3,529 קסם חסר תל בונד תשואות (662) (00a)
      0.00 0.00 0   370.18 קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00a)
    17:11  0.00 0.00 36 1,295.29 38,517 0.18 3,359 קסם ממשלתי כללי (000)
    16:56  0.00 0.00 14 339.09 12,249 0.01 2,768 קסם מקמ (00a)
      0.00 0.00 0   11,125 קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (`1Aa)
    16:33  0.00 0.00 6 182.85 1,442 0.31 12,684 קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
      0.00 0.00 0   12,088 קסם משולבת (4) אגח כללי +5% (10A)
      0.00 0.00 0   10,858 קסם משולבת (4) ממשלתי +10% (10A)
    16:33  0.00 0.00 2 38.97 330 0.50 11,808 קסם משולבת (5) אגח כללי +20% (`2Aa)
    16:58  0.00 0.00 31 431.21 9,504 -2.30 4,512 קסם סחורה זהב לונדון (`4Da)
    16:44  0.00 0.00 6 97.30 14,222 -2.32 683.11 קסם סחורה כסף FIXי (`4Da)
    17:03  0.00 0.00 6 253.10 1,945 0.20 13,011 קסם סל אג"ח כללי (00a)
    16:23  0.00 0.00 25 264.27 119,791 -1.82 219.92 קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (`4Db)
    13:41  0.00 0.00 10 124.93 12,284 -1.24 1,014 קסם סל סחורות עולמי (`4Da)
AA+    16:30  16.12 0.07 5 466.39 1,049 -0.73 44,452 קסם פיקדון אירו (`0Da)
AA+    17:09  16.19 0.02 34 12,123.82 30,896 -0.50 39,235 קסם פיקדון דולר (`0Da)
      0.00 0.00 0   5,000 קסם פיקדון חודשי סד-2 (00a)
    16:47  0.00 0.00 4 4,191.95 78,355   5,349 קסם פיקדון סד 3 (00a)
AA+    17:00  0.00 0.00 383 22,211.75 356,885   6,223 קסם פיקדון סד-1 (00a)
AAA    15:44  10.44 0.43 24 7,621.97 1,940,098 -0.40 392.91 קסם פקדון דולר חצי שנתי (`0Da)
    16:25  0.00 0.00 6 139.42 16,105 -0.08 865.28 קסם קונצרני דולר IBOXX HYי (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,898 קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)
      0.00 0.00 0   3,149 קסם שחר 0-2 (00a)
    17:05  0.00 0.00 20 2,074.56 50,854 0.06 4,082 קסם שחר 2-5 (000)
    16:23  0.00 0.00 17 361.81 6,416 0.43 5,635 קסם שחר 5+ (00a)
    15:58  0.00 0.00 8 361.30 8,239 0.24 4,383 קסם שחרים (00a)
    16:22  0.00 0.00 26 950.76 30,748 -0.02 3,092 קסם תל בונד 20 (00a)
    17:04  0.00 0.00 5 678.15 22,825 -0.09 2,971 קסם תל בונד 40 (00a)
    16:06  0.00 0.00 10 1,399.54 46,016 -0.01 3,041 קסם תל בונד 60 (000)
    15:28  0.00 0.00 7 198.99 6,405 0.01 3,106 קסם תל בונד מאגר (00A)
    16:25  0.00 0.00 3 18.94 610 -0.01 3,104 קסם תל בונד צמוד (00A)
    17:05  0.00 0.00 24 2,225.34 71,373 0.05 3,120 קסם תל בונד צמוד יתר (00A)
    16:05  0.00 0.00 20 7,462.42 239,039 0.03 3,122 קסם תל בונד צמודות בנקים (00a)
    17:24  0.00 0.00 36 737.81 22,610 0.12 3,263 קסם תל בונד שקלי (00a)
    15:28  0.00 0.00 16 3,708.63 119,949 -0.12 3,090 קסם תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   271.95 תכלית (אינדקס) גילון כללי (00a)
      0.00 0.00 0   236.30 תכלית (אינדקס) גליל 0-2 (00a)
    15:50  0.00 0.00 1 106.82 40,000 -0.07 267.06 תכלית (אינדקס) גליל 2-5 (00a)
    16:14  0.00 0.00 1 90 26,637 -0.01 337.88 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
    13:57  0.00 0.00 7 556.31 157,557 -0.01 353.55 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   276.82 תכלית (אינדקס) מק"מ (00a)
    16:57  0.00 0.00 3 206.18 50,556 0.04 407.80 תכלית (אינדקס) שחר 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   560.71 תכלית (אינדקס) שחר 5+ (00a)
      0.00 0.00 0   433.20 תכלית (אינדקס) שחר כללי (00a)
    17:12  0.00 0.00 40 1,516.18 48,473 0.09 3,128 תכלית (אינדקס) תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   296.85 תכלית (אינדקס) תל בונד 40 (00a)
    16:22  0.00 0.00 2 8.81 2,900 0.09 303.86 תכלית (אינדקס) תל בונד 60 (00a)
    14:30  0.00 0.00 2 33.20 10,174 0.14 326.30 תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי (00a)
    11:34  0.00 0.00 1 42.43 305 -0.17 13,910 תכלית 80/20 בינוני (2Aa)
    17:24  0.00 0.00 74 3,518.78 24,426 -0.21 14,401 תכלית 80/20 חו"ל (`2Ba)
    16:59  0.00 0.00 2 93.69 668 0.04 14,026 תכלית 90/10 בינוני (10a)
    11:31  0.00 0.00 1 35.24 314 -0.06 11,222 תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10a)
    13:14  0.00 0.00 1 30.94 279 -0.08 11,088 תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10a)
    15:00  0.00 0.00 4 124.61 1,282 -0.75 9,685 תכלית USD iBOXX 30 נזילות (`0Da)
    11:44  0.00 0.00 1 35.69 295 -0.15 12,098 תכלית אג"ח משולב (00a)
      0.00 0.00 0   12,758 תכלית אגח ממשלתי ללא מ' (00a)
  Aaa  16:26  0.00 0.00 5 179.42 456 -0.57 39,271 תכלית אינדקס דולר ('0Da)
    16:39  0.00 0.00 9 356.48 12,996 -0.01 2,742 תכלית גילון כללי (00a)
      0.00 0.00 0   2,368 תכלית גליל 0-2 (00a)
    17:05  0.00 0.00 10 2,406.14 71,012 0.21 3,389 תכלית גליל 10- 5 (00a)
    17:03  0.00 0.00 25 966.95 35,770 0.13 2,703 תכלית גליל 2-5 (00a)
    13:57  0.00 0.00 5 495.96 13,968 0.15 3,554 תכלית גליל 5-10 (00a)
  Aaa  16:46  0.00 0.00 19 12,779.02 238,067   5,367 תכלית ג'מבו REINVESTי (00a)
AA+    17:12  11.21 0.03 59 6,553.01 16,680 -0.45 39,221 תכלית דולר (`0Da)
  Aaa  16:51  23.86 -0.05 31 2,796.77 6,997 -0.68 39,820 תכלית דולר REINVESTי (`0Da)
    15:31  0.00 0.00 26 464.57 9,860 -1.70 4,703 תכלית זהב (`4Da)
AA+      16.14 0.08 0   59,880 תכלית ליש"ט (`0Da)
    12:42  0.00 0.00 4 229.08 2,124 -0.03 10,786 תכלית ממשלתי מוטה צמוד (00a)
    15:59  0.00 0.00 6 351.64 3,203 0.08 10,976 תכלית ממשלתי מוטה שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   11,030 תכלית ממשלתי קצר (00a)
    16:58  0.00 0.00 7 647.57 169,260 0.18 382.56 תכלית ממשלתי שקלי (00a)
    17:14  0.00 0.00 14 2,843.47 102,721 0.01 2,767 תכלית מק"מ (00a)
    13:35  0.00 0.00 3 462.29 4,415 0.15 10,473 תכלית מק"מ 15/85 פרימיום (20a)
    16:28  0.00 0.00 33 679.81 50,764 -0.50 1,343 תכלית נפט (`4Da)
    16:34  0.00 0.00 21 430.34 8,901 -3.82 4,779 תכלית סילבר (כסף) (`4Da)
AA+    16:11  16.44 -0.17 4 31.17 70 -0.56 44,533 תכלית פיקדון אירו (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,051 תכלית שורט גליל 2-5 (480) (00a)
    12:30  0.00 0.00 1 20 836 -0.16 2,392 תכלית שורט שחר 2-5 (658) (00a)
    14:31  0.00 0.00 3 80.13 6,100 0.85 1,313 תכלית שורט תל בונד 40 (435) (00a)
    17:03  0.00 0.00 1 385.62 25,000 0.06 1,542 תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00a)
    15:35  0.00 0.00 2 76.29 4,300 -0.08 1,774 תכלית שורט תל בונד שקלי (509) (00a)
    16:37  0.00 0.00 1 27.66 880   3,143 תכלית שחר 0-2 (00a)
    16:56  0.00 0.00 16 769.45 18,718 0.04 4,110 תכלית שחר 2-5 (00a)
    17:10  0.00 0.00 8 95.74 1,691 0.48 5,660 תכלית שחר 5+ (00a)
    16:59  0.00 0.00 5 261.21 5,930 0.18 4,404 תכלית שחר כללי (00a)
    12:33  0.00 0.00 3 103.28 842 0.02 12,267 תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20a)
    09:30  0.00 0.00 1 36.94 298   12,395 תכלית תיק אגח בינוני (00a)
    16:17  0.00 0.00 4 390.66 3,178 -0.11 12,293 תכלית תיק אגח מאוזן ללא מניות (00a)
      0.00 0.00 0   11,972 תכלית תיק ממשלתי בינוני+15 (20a)
    13:20  0.00 0.00 1 49.80 433 -0.03 11,502 תכלית תיק ממשלתי קצר (00a)
    09:39  0.00 0.00 1 25.03 213   11,750 תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20a)
    13:12  0.00 0.00 1 24.80 222 -0.20 11,170 תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,653 תכלית תיק ממשלתי קצר+10 (10a)
    17:04  0.00 0.00 13 1,726.68 1,117,035 0.12 154.65 תכלית תל בונד 20 (00a)
    17:10  0.00 0.00 1 3.60 1,162 -0.08 310.23 תכלית תל בונד 20 סד-3 (00a)
    17:04  0.00 0.00 6 322.94 10,776 -0.06 2,996 תכלית תל בונד 40 (00a)
    17:00  0.00 0.00 62 3,385.13 110,395 0.04 3,065 תכלית תל בונד 60 (00a)
    17:12  0.00 0.00 28 1,133.79 36,498 0.02 3,106 תכלית תל בונד מאגר (00a)
    17:09  0.00 0.00 24 1,057.51 33,829 0.02 3,125 תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a)
    17:04  0.00 0.00 27 2,714.05 87,043 -0.06 3,119 תכלית תל בונד צמודות יתר (00a)
    17:08  0.00 0.00 29 639.36 19,594 0.12 3,262 תכלית תל בונד שקלי (00a)
    17:04  0.00 0.00 65 9,575.81 309,635 -0.08 3,090 תכלית תל בונד תשואות (00A)