הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר אג"ח תעודות סל אג"ח / סחורות

02/07/2015
יצוא לקובץ אקסל
דירוג מעלות דירוג מידרוג שעה  מח"מ תשואה ברוטו עסק' אלפי ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
    09:54  0.00 0.00 1 16.27 148   10,990 הראל סל 80/20 (`2Ba)
    10:23  0.00 0.00 1 20.07 197 -0.19 10,186 הראל סל 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   11,925 הראל סל 85/15 (20a)
    10:43  0.00 0.00 2 178.89 1,688 0.06 10,600 הראל סל 85/15 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   11,885 הראל סל 90/10 (20a)
      0.00 0.00 0   10,087 הראל סל 90/10 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   11,030 הראל סל 95/5 קצר (10a)
      0.00 0.00 0   273.44 הראל סל גילונים (00A)
      0.00 0.00 0   236.65 הראל סל גליל 0-2 (00a)
    10:01  0.00 0.00 5 432.26 160,400 -0.03 269.15 הראל סל גליל 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   330.71 הראל סל גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   1,221 הראל סל דאו קונצרני ארה"ב (0Da)
      0.00 0.00 0   335.60 הראל סל דאו קונצרני ארהב שקלי (`00a)
      0.00 0.00 0   415.80 הראל סל זהב PMי (4Da)
      0.00 0.00 0   248.19 הראל סל חסר תל בונד 40 (550) (00a)
    10:41  0.00 0.00 2 35.36 9,342 -0.20 378.57 הראל סל ממשלתי שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   276.99 הראל סל מק"מ (00a)
    10:10  23.26 0.07 1 6.31 15 0.09 42,050 הראל סל פיקדון אירו (`0Da)
    09:51  23.41 0.02 1 56.87 150 -0.05 37,912 הראל סל פיקדון דולר (`0Da)
    09:51  18.71 2.05 6 116.22 400 -0.68 29,060 הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (`0Da)
      0.00 0.00 0   5,102 הראל סל פיקדון ש"ח (00A)
      0.00 0.00 0   406.01 הראל סל שחר 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   539.77 הראל סל שחר 5+ (00a)
      0.00 0.00 0   430.37 הראל סל שחר כללי (00A)
    10:23  0.00 0.00 1 116.33 37,500 0.18 310.21 הראל סל תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   296.22 הראל סל תל בונד 40 (00a)
    10:14  0.00 0.00 3 54.29 17,880 -0.04 303.43 הראל סל תל בונד 60 (00a)
      0.00 0.00 0   312.33 הראל סל תל בונד מאגר (00a)
    10:18  0.00 0.00 1 94.44 30,482 0.05 309.82 הראל סל תל בונד צמודות (00a)
    09:53  0.00 0.00 1 1,087.28 350,000 0.12 310.65 הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)
      0.00 0.00 0   312.60 הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)
    10:19  0.00 0.00 1 18.74 5,857 0.26 319.98 הראל סל תל בונד ריבית משתנה (00a)
      0.00 0.00 0   325.52 הראל סל תל בונד שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   311.20 הראל סל תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   10,135 פסגות סל 80/20 BUYBACK חול שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   4,889 פסגות סל 80/20 חו"ל (`2Ba)
      0.00 0.00 0   14,278 פסגות סל 80/20 סד-1 ('2Ab)
      0.00 0.00 0   562.71 פסגות סל 80/20 סד-2 (20a)
    10:18  0.00 0.00 1 6 1,412 0.23 425.19 פסגות סל 90/10 (10a)
      0.00 0.00 0   10,040 פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a)
      0.00 0.00 0   453.02 פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)
      0.00 0.00 0   13,257 פסגות סל AlphaBeta 80/20י (20a)
      0.00 0.00 0   12,420 פסגות סל AlphaBeta 90/10 מדינה (10a)
      0.00 0.00 0   11,249 פסגות סל AlphaBeta 90/10 קצר (10a)
      0.00 0.00 0   12,376 פסגות סל AlphaBeta 90/10י (10a)
      0.00 0.00 0   12,897 פסגות סל AlphaBeta 95/5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,463 פסגות סל AlphaBeta אג"ח כללי (00a)
      0.00 0.00 0   9,524 פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da)
      0.00 0.00 0   9,813 פסגות סל אגח חול מחמ בינוני שקלי (00a)
    10:23  0.00 0.00 1 2 23 0.30 8,703 פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)
    10:27  0.00 0.00 7 649.39 28,339 0.07 2,293 פסגות סל בונד עולמי מנוטרלת מטבע (000)
      0.00 0.00 0   272.04 פסגות סל גילונים סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   273.50 פסגות סל גילונים סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   2,803 פסגות סל גילונים סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   236.51 פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   236.60 פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   236.53 פסגות סל גליל 0-2 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   269.14 פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00A)
    09:53  0.00 0.00 1 25.82 9,608 -0.17 268.75 פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A)
    10:18  0.00 0.00 6 223.23 83,335 -0.05 269.07 פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   2,764 פסגות סל גליל 2-5 סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   329.81 פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00A)
    10:34  0.00 0.00 6 294.74 89,878 -0.22 327.75 פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A)
    10:07  0.00 0.00 1 3 915 -0.14 327.79 פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   342.79 פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   3,292 פסגות סל גלילים (00A)
      0.00 0.00 0   190.08 פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00a)
    10:20  0.00 0.00 1 35.50 14,505 0.37 244.75 פסגות סל חסר גליל 5-10 (581) (00a)
      0.00 0.00 0   132.36 פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   236.79 פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00a)
      0.00 0.00 0   169.94 פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
      0.00 0.00 0   377.29 פסגות סל ממשלתי שקלי (00A)
      0.00 0.00 0   3,875 פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 (00A)
    10:33  0.00 0.00 3 1,692.16 610,912   277 פסגות סל מק"מ סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   276.96 פסגות סל מק"מ סד-2 (00A)
    09:58  0.00 0.00 5 10.01 934 0.13 1,069 פסגות סל סחורה זהב AM סד-2 (`4Da)
      0.00 0.00 0   960.98 פסגות סל סחורות נזילות ('4Da)
      0.00 0.00 0   5,219 פסגות סל פיקדון (00A)
      22.38 -0.19 0   42,227 פסגות סל פיקדון אירו סד-2 (0DA)
      9.63 0.13 0   41,971 פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0DA)
      34.70 -0.01 0   37,903 פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA)
      22.52 -0.23 0   37,880 פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA)
    10:00  9.67 0.12 2 75.62 199 0.11 38,003 פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA)
    09:30  9.70 -0.01 1 1.51 4 -0.15 37,836 פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)
      9.65 0.08 0   59,152 פסגות סל פיקדון ליש"ט רבעוני (0DA)
      0.00 0.00 0   3,129 פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   313.98 פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   4,042 פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   407 פסגות סל שחר 2-5 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   405.35 פסגות סל שחר 2-5 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   4,165 פסגות סל שחר 2-5 סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   5,343 פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   538.82 פסגות סל שחר 5+ סד-2 (00A)
    09:54  0.00 0.00 1 17.11 3,205 -0.32 534.02 פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   5,508 פסגות סל שחר 5+ סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   4,382 פסגות סל שחרים (00A)
      0.00 0.00 0   376.48 פסגות סל תיק אג"ח בינוני (00a)
      0.00 0.00 0   10,927 פסגות סל תיק אג"ח מעורב (0A0)
      0.00 0.00 0   278.43 פסגות סל תיק ממשלתי קצר (00a)
    09:36  0.00 0.00 1 42 13,662 -0.13 307.43 פסגות סל תל בונד 20 סד-1 (00A)
    09:41  0.00 0.00 4 49.57 16,038 0.03 310 פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,160 פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   2,961 פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)
    10:12  0.00 0.00 4 30.09 10,007 0.08 299.72 פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,036 פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   3,029 פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   305.88 פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A)
    10:42  0.00 0.00 3 91.27 2,939 0.05 3,105 פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   3,119 פסגות סל תל בונד מאגר (00A)
      0.00 0.00 0   3,097 פסגות סל תל בונד צמוד (00A)
      0.00 0.00 0   3,085 פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A)
    10:24  0.00 0.00 1 79.29 2,531 0.05 3,132 פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00A)
    10:07  0.00 0.00 4 46.84 1,465 0.18 3,199 פסגות סל תל בונד ריבית משתנה (00A)
    10:15  0.00 0.00 5 136.54 41,951 0.19 326.26 פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   324.74 פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A)
    10:36  0.00 0.00 1 6.65 200 0.22 3,323 פסגות סל תל בונד שקלי סד-3 (00A)
    10:25  0.00 0.00 1 11.21 360 0.01 3,113 פסגות סל תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   13,565 קסם 80/20 (`2Ba)
      0.00 0.00 0   10,239 קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
    10:41  0.00 0.00 5 127.04 1,210 -0.07 10,488 קסם 85/15 מניות שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   14,455 קסם 90/10 (`1Aa)
      0.00 0.00 0   9,889 קסם אגח חו"ל שחר קצר שקלי (`00a)
      0.00 0.00 0   8,538 קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40י (`0Da)
    10:42  0.00 0.00 3 108.38 1,232 -0.28 8,803 קסם ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx 30י (`0Da)
    09:30  0.00 0.00 3 76.16 3,245 -0.70 2,347 קסם ארהב קונצרני נזילות שקלי (`00a)
    10:08  0.00 0.00 2 46.32 1,693 -0.03 2,737 קסם גילונים (00A)
      0.00 0.00 0   2,372 קסם גליל 0-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,284 קסם גליל 10- 5 (000)
    09:33  0.00 0.00 1 7.79 290 -0.21 2,686 קסם גליל 2-5 (00A)
    09:33  0.00 0.00 1 14.83 434 -0.41 3,417 קסם גליל 5-10 סד נו (000)
    09:54  0.00 0.00 1 17.55 547 -0.30 3,207 קסם גלילים (000)
    10:03  0.00 0.00 4 23.93 2,096 -0.24 1,141 קסם זהב לונדון שקלי (`40a)
      0.00 0.00 0   570.64 קסם חוזה גז טבעי (`4Da)
    10:07  0.00 0.00 3 23.80 1,576 -0.57 1,511 קסם חוזה נפט (`4Da)
    10:05  0.00 0.00 8 86.64 13,578 -0.73 637 קסם חוזה נפט מנוטרל מטבע (`40a)
      0.00 0.00 0   2,102 קסם חסר גליל 2-5 (485) (00A)
    10:38  0.00 0.00 2 420.11 7,030 0.17 5,976 קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)
      0.00 0.00 0   1,672 קסם חסר תל בונד 40 (470) (00A)
      0.00 0.00 0   2,306 קסם חסר תל בונד 60 (540) (00A)
      0.00 0.00 0   1,699 קסם חסר תל בונד שקלי (500) (00A)
    09:40  0.00 0.00 1 2 57 -0.27 3,509 קסם חסר תל בונד תשואות (662) (00A)
      0.00 0.00 0   376.02 קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00A)
      0.00 0.00 0   3,284 קסם ממשלתי כללי (000)
    10:09  0.00 0.00 2 92.71 3,347   2,769 קסם מקמ (00A)
      0.00 0.00 0   11,079 קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (`1Aa)
      0.00 0.00 0   12,665 קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
      0.00 0.00 0   11,985 קסם משולבת (4) אגח כללי +5% (10A)
      0.00 0.00 0   10,914 קסם משולבת (4) ממשלתי +10% (10A)
      0.00 0.00 0   11,780 קסם משולבת (5) אגח כללי +20% (`2Aa)
    10:19  0.00 0.00 1 2.39 60 -0.25 3,981 קסם סחורה זהב לונדון (`4Da)
      0.00 0.00 0   579.88 קסם סחורה כסף FIXי (`4Da)
      0.00 0.00 0   12,817 קסם סל אג"ח כללי (00A)
    10:26  0.00 0.00 2 28.01 12,870 0.21 218.30 קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (`4Db)
    09:30  0.00 0.00 2 3 279 0.08 1,077 קסם סל סחורות עולמי (`4Da)
      16.12 0.07 0   42,016 קסם פיקדון אירו (`0Da)
    10:32  16.19 0.02 2 7.58 20 0.15 37,945 קסם פיקדון דולר (`0Da)
      0.00 0.00 0   5,002 קסם פיקדון חודשי סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   5,352 קסם פיקדון סד 3 (00A)
      0.00 0.00 0   6,226 קסם פיקדון סד-1 (00A)
    10:06  10.44 0.43 2 26.05 6,860 0.11 379.79 קסם פקדון דולר חצי שנתי (`0Da)
    10:18  0.00 0.00 2 16.51 1,980 0.23 834 קסם קונצרני דולר IBOXX HYי (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,911 קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)
      0.00 0.00 0   3,151 קסם שחר 0-2 (00A)
    09:34  0.00 0.00 1 10.28 254 -0.21 4,048 קסם שחר 2-5 (000)
    09:34  0.00 0.00 1 34.09 638 -0.35 5,343 קסם שחר 5+ (00A)
    10:14  0.00 0.00 2 74.29 1,732 -0.13 4,287 קסם שחרים (00A)
    10:35  0.00 0.00 4 305.77 9,925 0.14 3,081 קסם תל בונד 20 (00A)
      0.00 0.00 0   2,966 קסם תל בונד 40 (00A)
    09:37  0.00 0.00 3 68.62 2,263 -0.08 3,031 קסם תל בונד 60 (000)
      0.00 0.00 0   3,121 קסם תל בונד מאגר (00A)
      0.00 0.00 0   3,094 קסם תל בונד צמוד (00A)
    09:43  0.00 0.00 2 59.28 1,899 -0.12 3,121 קסם תל בונד צמוד יתר (00A)
    10:22  0.00 0.00 2 19.48 629 0.44 3,101 קסם תל בונד צמודות בנקים (00A)
    09:36  0.00 0.00 1 7.70 242 -0.30 3,182 קסם תל בונד ריבית משתנה (00A)
    09:35  0.00 0.00 1 17.83 548 -0.17 3,254 קסם תל בונד שקלי (00A)
    10:22  0.00 0.00 2 19.43 624 -0.02 3,113 קסם תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   271.88 תכלית (אינדקס) גילון כללי (00a)
      0.00 0.00 0   267.85 תכלית (אינדקס) גליל 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   328.06 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   342.86 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   405.41 תכלית (אינדקס) שחר 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   535.49 תכלית (אינדקס) שחר 5+ (00a)
      0.00 0.00 0   428.55 תכלית (אינדקס) שחר כללי (00a)
    10:27  0.00 0.00 1 311.62 10,000 0.07 3,116 תכלית (אינדקס) תל בונד 20 (00a)
    09:54  0.00 0.00 1 39.43 13,309 0.09 296.25 תכלית (אינדקס) תל בונד 40 (00a)
      0.00 0.00 0   303.10 תכלית (אינדקס) תל בונד 60 (00a)
    09:55  0.00 0.00 2 59.29 18,160 0.11 326.44 תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   13,885 תכלית 80/20 בינוני (2Aa)
    10:39  0.00 0.00 12 772.44 5,548 -0.09 13,928 תכלית 80/20 חו"ל (`2Ba)
      0.00 0.00 0   13,824 תכלית 90/10 בינוני (10a)
      0.00 0.00 0   11,355 תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10a)
      0.00 0.00 0   11,161 תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10a)
      0.00 0.00 0   8,937 תכלית USD iBOXX 30 נזילות (`0Da)
      0.00 0.00 0   12,038 תכלית אג"ח משולב (00a)
      0.00 0.00 0   12,526 תכלית אגח ממשלתי ללא מ' (00a)
      0.00 0.00 0   2,741 תכלית גילון כללי (00a)
      0.00 0.00 0   2,367 תכלית גליל 0-2 (00a)
      0.00 0.00 0   3,288 תכלית גליל 10- 5 (00a)
      0.00 0.00 0   2,709 תכלית גליל 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   3,447 תכלית גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   5,370 תכלית ג'מבו REINVESTי (00a)
    09:37  11.21 0.03 3 38.03 100 0.41 38,034 תכלית דולר (`0Da)
      23.86 -0.05 0   38,566 תכלית דולר REINVESTי (`0Da)
    10:03  0.00 0.00 1 18.99 459   4,137 תכלית זהב (`4Da)
      16.14 0.08 0   59,199 תכלית ליש"ט (`0Da)
      0.00 0.00 0   10,757 תכלית ממשלתי מוטה צמוד (00a)
      0.00 0.00 0   10,969 תכלית ממשלתי מוטה שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   11,023 תכלית ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   375.39 תכלית ממשלתי שקלי (00a)
    09:53  0.00 0.00 2 23.79 859   2,769 תכלית מק"מ (00a)
      0.00 0.00 0   10,576 תכלית מק"מ 15/85 פרימיום (20a)
    10:14  0.00 0.00 4 31.45 2,032 -0.71 1,549 תכלית נפט (`4Da)
    10:19  0.00 0.00 1 40.42 1,000 -0.13 4,042 תכלית סילבר (כסף) (`4Da)
    10:38  16.44 -0.17 12 272.76 649 0.12 42,071 תכלית פיקדון אירו (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,048 תכלית שורט גליל 2-5 (480) (00a)
      0.00 0.00 0   2,414 תכלית שורט שחר 2-5 (658) (00a)
    10:40  0.00 0.00 1 500 38,095 -0.13 1,312 תכלית שורט תל בונד 40 (435) (00a)
    09:54  0.00 0.00 1 23.27 1,502 -0.69 1,549 תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00a)
      0.00 0.00 0   1,792 תכלית שורט תל בונד שקלי (509) (00a)
      0.00 0.00 0   3,142 תכלית שחר 0-2 (00a)
      0.00 0.00 0   4,083 תכלית שחר 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   5,385 תכלית שחר 5+ (00a)
      0.00 0.00 0   4,306 תכלית שחר כללי (00a)
      0.00 0.00 0   12,336 תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20a)
      0.00 0.00 0   12,368 תכלית תיק אגח בינוני (00a)
      0.00 0.00 0   12,237 תכלית תיק אגח מאוזן ללא מניות (00a)
      0.00 0.00 0   12,035 תכלית תיק ממשלתי בינוני+15 (20a)
      0.00 0.00 0   11,496 תכלית תיק ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   12,014 תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20a)
      0.00 0.00 0   11,274 תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,720 תכלית תיק ממשלתי קצר+10 (10a)
    10:32  0.00 0.00 10 250.87 162,939 0.10 154 תכלית תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   309.20 תכלית תל בונד 20 סד-3 (00a)
      0.00 0.00 0   2,993 תכלית תל בונד 40 (00a)
    09:53  0.00 0.00 2 37.22 1,218 -0.02 3,055 תכלית תל בונד 60 (00a)
      0.00 0.00 0   3,123 תכלית תל בונד מאגר (00a)
    09:30  0.00 0.00 1 119.47 3,849   3,104 תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a)
      0.00 0.00 0   3,127 תכלית תל בונד צמודות יתר (00a)
    10:39  0.00 0.00 6 177.16 5,538 0.19 3,199 תכלית תל בונד ריבית משתנה (00a)
      0.00 0.00 0   3,258 תכלית תל בונד שקלי (00a)
    10:38  0.00 0.00 6 135.57 4,350 0.06 3,116 תכלית תל בונד תשואות (00A)