הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר אג"ח תעודות סל אג"ח / סחורות

30/08/2016
img יצוא לקובץ אקסל
דירוג מעלות דירוג מידרוג שעה  מח"מ תשואה ברוטו עסק' אלפי ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
    11:43  0.00 0.00 2 103.05 914 0.09 11,270 הראל סל 80/20 (2Ba)
    13:09  0.00 0.00 1 64.56 618 0.27 10,446 הראל סל 80/20 חו"ל שקלי (20a)
      0.00 0.00 0   12,079 הראל סל 85/15 (20a)
    12:12  0.00 0.00 4 248.36 2,294 0.13 10,835 הראל סל 85/15 חו"ל שקלי (20a)
      0.00 0.00 0   12,071 הראל סל 90/10 (20a)
      0.00 0.00 0   10,412 הראל סל 90/10 חו"ל שקלי (20a)
      0.00 0.00 0   10,943 הראל סל 95/5 קצר (10a)
      0.00 0.00 0   272.75 הראל סל גילונים (00A)
      0.00 0.00 0   231.26 הראל סל גליל 0-2 (00a)
    12:24  0.00 0.00 4 69.64 26,360 0.11 264.20 הראל סל גליל 2-5 (00a)
    13:01  0.00 0.00 5 189.50 55,803 0.04 339.47 הראל סל גליל 5-10 (00A)
    12:35  0.00 0.00 5 357.75 26,674 0.12 1,339 הראל סל דאו קונצרני ארה"ב (0DA)
      0.00 0.00 0   364.90 הראל סל דאו קונצרני ארהב שקלי (00a)
    12:16  0.00 0.00 1 1.96 420 0.24 466 הראל סל זהב PMי (4DA)
      0.00 0.00 0   242.08 הראל סל חסר תל בונד 40 (550) (00A)
    10:13  0.00 0.00 1 64.84 16,464 0.01 393.82 הראל סל ממשלתי שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   277.27 הראל סל מק"מ (00a)
      23.26 0.07 0   42,290 הראל סל פיקדון אירו (0Da)
      23.41 0.02 0   37,907 הראל סל פיקדון דולר (0Da)
      18.71 2.05 0   28,603 הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (0Da)
      0.00 0.00 0   5,106 הראל סל פיקדון ש"ח (00A)
    12:53  0.00 0.00 1 50 30,484 0.29 164.02 הראל סל קונצרני 3-7 IBOXX שקלי (00a)
    11:05  0.00 0.00 2 57.04 9,168 0.13 621.82 הראל סל קונצרני 3-7 IBOXXי (0Da)
    11:35  0.00 0.00 2 131.23 31,670 -0.02 414.36 הראל סל שחר 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   591.54 הראל סל שחר 5+ (00a)
    12:51  0.00 0.00 3 114 25,315 -0.02 450.61 הראל סל שחר כללי (00A)
    12:53  0.00 0.00 3 193.38 61,012 0.01 316.84 הראל סל תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   302.01 הראל סל תל בונד 40 (00a)
    12:23  0.00 0.00 1 37.20 12,000 0.02 310 הראל סל תל בונד 60 (00a)
    12:34  0.00 0.00 2 47.95 14,633 0.01 327.55 הראל סל תל בונד לא צמודות (00A)
      0.00 0.00 0   324.02 הראל סל תל בונד מאגר (00a)
    12:49  0.00 0.00 21 715.57 225,053 0.05 317.98 הראל סל תל בונד צמודות (00a)
    11:57  0.00 0.00 1 120.07 38,618 0.05 310.92 הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)
      0.00 0.00 0   322.90 הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)
    12:31  0.00 0.00 2 89.87 28,037 0.07 320.55 הראל סל תל בונד ריבית משתנה (00a)
    12:34  0.00 0.00 11 407.05 118,335   344.12 הראל סל תל בונד שקלי (00a)
    09:52  0.00 0.00 2 14.33 4,317   331.98 הראל סל תל בונד תשואות (00A)
    10:25  0.00 0.00 2 55.46 16,549 -0.17 335.18 הראל סל תל בונד תשואות שקלי (00A)
    09:30  0.00 0.00 1 18 176 -0.05 10,230 פסגות סל 80/20 BUYBACK חול שקלי (20a)
      0.00 0.00 0   4,849 פסגות סל 80/20 חו"ל (2Ba)
      0.00 0.00 0   558.45 פסגות סל 80/20 סד-2 (20a)
      0.00 0.00 0   422.58 פסגות סל 90/10 (10a)
      0.00 0.00 0   10,185 פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (10a)
      0.00 0.00 0   450.46 פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)
      0.00 0.00 0   13,134 פסגות סל AlphaBeta 80/20י (20a)
    13:04  0.00 0.00 1 10.04 80 -0.15 12,548 פסגות סל AlphaBeta 90/10 מדינה (10a)
      0.00 0.00 0   10,988 פסגות סל AlphaBeta 90/10 קצר (10a)
    13:07  0.00 0.00 2 113.12 910 0.07 12,432 פסגות סל AlphaBeta 90/10י (10a)
      0.00 0.00 0   13,058 פסגות סל AlphaBeta 95/5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,796 פסגות סל AlphaBeta אג"ח כללי (00a)
      0.00 0.00 0   10,310 פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (0Da)
      0.00 0.00 0   9,884 פסגות סל BARCLAYS מח"מ בינוני (0Da)
    11:58  0.00 0.00 2 75.56 2,900 0.04 2,606 פסגות סל BARCLAYS מחמ בינוני שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   10,258 פסגות סל אגח חול מחמ בינוני שקלי (00a)
    13:13  0.00 0.00 14 731.68 61,886 -0.01 1,182 פסגות סל אגח קונצ' 0-5 IBOXX שקלי (000)
    12:02  0.00 0.00 7 375.35 3,867 0.48 9,700 פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)
    10:58  0.00 0.00 4 69.88 2,721 1.03 2,561 פסגות סל בונד עולמי מנוטרלת מטבע (000)
      0.00 0.00 0   270.24 פסגות סל גילונים סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   271.73 פסגות סל גילונים סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   2,802 פסגות סל גילונים סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   229.97 פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   230.29 פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A)
    10:11  0.00 0.00 1 34.56 15,000 0.38 230.42 פסגות סל גליל 0-2 סד-3 (00A)
    10:26  0.00 0.00 1 182.90 69,510 0.04 263.12 פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00A)
    13:05  0.00 0.00 3 163.53 62,131 0.06 263.25 פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   263 פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A)
    13:06  0.00 0.00 2 290.53 10,700 0.09 2,715 פסגות סל גליל 2-5 סד-4 (00A)
    12:44  0.00 0.00 1 2.42 718 0.07 337.55 פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   335.89 פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   335.36 פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   349.38 פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   3,385 פסגות סל גלילים (00A)
      0.00 0.00 0   195.52 פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00a)
      0.00 0.00 0   235.14 פסגות סל חסר גליל 5-10 (581) (00a)
    11:49  0.00 0.00 1 2.01 1,600 -0.13 125.82 פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   230.08 פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00a)
      0.00 0.00 0   148.71 פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
      0.00 0.00 0   390.67 פסגות סל ממשלתי שקלי (00A)
      0.00 0.00 0   4,029 פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 (00A)
    11:30  0.00 0.00 2 32.10 11,580 0.01 277.28 פסגות סל מק"מ סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   277.24 פסגות סל מק"מ סד-2 (00A)
    12:59  0.00 0.00 4 58.59 4,888 0.01 1,196 פסגות סל סחורה זהב AM סד-2 (4Da)
    09:30  0.00 0.00 1 3.93 582   675.42 פסגות סל סחורות נזילות (4Da)
    13:17  0.00 0.00 2 130.60 2,500   5,223 פסגות סל פיקדון (00A)
    12:37  9.63 0.13 1 4.22 10 -0.18 42,245 פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0DA)
    10:04  34.70 -0.01 2 123.21 325 0.02 37,912 פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA)
    10:04  22.52 -0.23 1 74.70 197 0.05 37,921 פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA)
    12:37  9.67 0.12 19 1,319.48 3,480 -0.21 37,850 פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA)
      9.70 -0.01 0   37,918 פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)
    11:45  0.00 0.00 4 108.71 7,100 -0.06 1,530 פסגות סל קונ' BARCLAYS 1-3 שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   2,053 פסגות סל קונ' BARCLAYS 1-5 שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   2,884 פסגות סל קונ' BARCLAYS 5-10 שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   10,038 פסגות סל קונצ' ארה"ב ישראל שקלי (00a)
    12:32  0.00 0.00 2 100.55 1,003 -0.08 10,022 פסגות סל קונצ' קצר ארהב+10 שקלי (10a)
    13:06  0.00 0.00 17 640.07 8,199 -0.38 7,792 פסגות סל קונצרני BARCLAYS 1-5י (0Da)
      0.00 0.00 0   3,123 פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00A)
    10:11  0.00 0.00 1 139.46 44,460 0.07 313.68 פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A)
    12:24  0.00 0.00 2 74.55 1,814 -0.02 4,109 פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   415.17 פסגות סל שחר 2-5 סד-2 (00A)
    11:42  0.00 0.00 1 20 4,855 0.03 412 פסגות סל שחר 2-5 סד-3 (00A)
    13:05  0.00 0.00 4 403.60 9,485 -0.04 4,254 פסגות סל שחר 2-5 סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   5,832 פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   587.77 פסגות סל שחר 5+ סד-2 (00A)
    10:49  0.00 0.00 2 125.02 21,375 0.01 584.90 פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A)
    12:41  0.00 0.00 5 67.54 1,118 0.09 6,042 פסגות סל שחר 5+ סד-4 (00A)
      0.00 0.00 0   4,570 פסגות סל שחרים (00A)
      0.00 0.00 0   392.42 פסגות סל תיק אג"ח בינוני (00a)
    10:12  0.00 0.00 1 2.67 24 0.07 11,118 פסגות סל תיק אג"ח מעורב (0A0)
    13:15  0.00 0.00 1 6.87 2,493 0.07 275.43 פסגות סל תיק ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   314.52 פסגות סל תל בונד 20 סד-1 (00A)
    12:41  0.00 0.00 1 80.22 25,367   316.24 פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,235 פסגות סל תל בונד 20 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   3,005 פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00A)
      0.00 0.00 0   304.34 פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,093 פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)
    11:58  0.00 0.00 1 126.55 4,100 0.01 3,086 פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00A)
    10:31  0.00 0.00 1 27.01 8,657 0.01 311.98 פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A)
    13:09  0.00 0.00 12 1,195.48 37,633 0.10 3,178 פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A)
    13:19  0.00 0.00 2 26.16 805 0.03 3,248 פסגות סל תל בונד מאגר (00A)
    09:59  0.00 0.00 1 33.03 1,040 0.03 3,175 פסגות סל תל בונד צמוד (00A)
    12:09  0.00 0.00 4 190.50 6,127 0.03 3,109 פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A)
    12:46  0.00 0.00 15 629.88 19,421 0.03 3,242 פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00A)
    12:52  0.00 0.00 4 182.92 5,691 0.04 3,212 פסגות סל תל בונד ריבית משתנה (00A)
    12:30  0.00 0.00 7 132.90 38,714 -0.04 343.20 פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00A)
    13:01  0.00 0.00 3 25.36 7,404 0.06 342.45 פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A)
    12:40  0.00 0.00 32 1,572.21 44,825 -0.01 3,507 פסגות סל תל בונד שקלי סד-3 (00A)
    13:06  0.00 0.00 6 146.05 4,392 0.13 3,327 פסגות סל תל בונד תשואות (00A)
    09:31  0.00 0.00 4 385.71 11,463 0.02 3,352 פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי (00A)
    09:57  0.00 0.00 3 51.41 375 0.01 13,709 קסם 80/20 (2Ba)
      0.00 0.00 0   10,673 קסם 80/20 חו"ל שקלי (20a)
    12:42  0.00 0.00 2 117.10 1,084 0.08 10,792 קסם 85/15 מניות שקלי (20a)
      0.00 0.00 0   14,615 קסם 90/10 (1Aa)
      0.00 0.00 0   10,350 קסם אגח חו"ל שחר קצר שקלי (00a)
    11:45  0.00 0.00 4 395.82 3,041 0.04 13,014 קסם אגח קונצרני נזילות 1-3 שקלי (00a)
    12:35  0.00 0.00 6 392.14 6,315 0.54 6,206 קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 (0Da)
    13:00  0.00 0.00 4 166.87 1,023 0.54 16,315 קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 שקלי (00a)
    12:37  0.00 0.00 1 6 66 -0.61 9,095 קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40י (0Da)
    12:04  0.00 0.00 13 456.24 4,631 0.41 9,837 קסם ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx 30י (0Da)
    13:21  0.00 0.00 10 1,261.53 47,833 0.76 2,639 קסם ארהב קונצרני נזילות שקלי (00a)
    12:28  0.00 0.00 1 31.69 1,160 0.10 2,732 קסם גילונים (00A)
      0.00 0.00 0   2,316 קסם גליל 0-2 (00A)
    12:47  0.00 0.00 8 193.05 5,744 0.26 3,362 קסם גליל 10- 5 (00A)
    09:30  0.00 0.00 1 15.17 576 -0.03 2,634 קסם גליל 2-5 (00A)
    11:14  0.00 0.00 1 129.96 3,698 -0.03 3,514 קסם גליל 5-10 סד נו (00A)
    13:05  0.00 0.00 4 180.13 5,435 0.18 3,313 קסם גלילים (00A)
    13:13  0.00 0.00 11 340.75 26,980 0.10 1,262 קסם זהב לונדון שקלי (40a)
    11:58  0.00 0.00 5 29.56 7,803 0.13 377 קסם חוזה גז טבעי (4Da)
    12:41  0.00 0.00 13 514.93 51,063 1.09 1,010 קסם חוזה נפט (4Da)
    13:16  0.00 0.00 25 1,570.63 377,451 1.10 417.99 קסם חוזה נפט מנוטרל מטבע (40a)
      0.00 0.00 0   2,145 קסם חסר גליל 2-5 (485) (00A)
      0.00 0.00 0   5,426 קסם חסר שחר 5+ (1147) (00A)
      0.00 0.00 0   1,617 קסם חסר תל בונד 40 (470) (00A)
      0.00 0.00 0   2,232 קסם חסר תל בונד 60 (540) (00A)
      0.00 0.00 0   1,489 קסם חסר תל בונד שקלי (500) (00A)
      0.00 0.00 0   3,280 קסם חסר תל בונד תשואות (662) (00A)
      0.00 0.00 0   351.70 קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00A)
    09:40  0.00 0.00 1 10 295 -0.20 3,391 קסם ממשלתי כללי (00A)
    13:02  0.00 0.00 4 132.98 4,798 0.01 2,771 קסם מקמ (00A)
    09:30  0.00 0.00 1 16.47 152   10,836 קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (1Aa)
      0.00 0.00 0   12,846 קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
      0.00 0.00 0   12,275 קסם משולבת (4) אגח כללי +5% (10A)
      0.00 0.00 0   10,840 קסם משולבת (4) ממשלתי +10% (10A)
      0.00 0.00 0   11,871 קסם משולבת (5) אגח כללי +20% (2Aa)
      0.00 0.00 0   10,265 קסם משולבת IBOXX קונצרני שקלי (00a)
    11:27  0.00 0.00 5 72.37 1,624 0.23 4,452 קסם סחורה זהב לונדון (4Da)
    13:23  0.00 0.00 5 25.70 3,742 -0.12 686 קסם סחורה כסף FIXי (4Da)
    11:16  0.00 0.00 2 225.48 1,707 0.18 13,210 קסם סל אג"ח כללי (00A)
    11:18  0.00 0.00 4 34.82 18,506 0.03 188.20 קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (4Db)
      0.00 0.00 0   750 קסם סל סחורות עולמי (4Da)
    12:46  16.12 0.07 3 16.91 40 -0.05 42,264 קסם פיקדון אירו (0Da)
    12:38  16.19 0.02 16 327.10 863 -0.36 37,825 קסם פיקדון דולר (0Da)
      0.00 0.00 0   5,006 קסם פיקדון חודשי סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   5,356 קסם פיקדון סד 3 (00A)
      0.00 0.00 0   6,231 קסם פיקדון סד-1 (00A)
    12:54  10.44 0.43 4 226.55 59,850 -0.25 378.01 קסם פקדון דולר חצי שנתי (0Da)
    13:04  0.00 0.00 1 2 230 -0.05 867.50 קסם קונצרני דולר IBOXX HYי (0Da)
    10:54  0.00 0.00 2 47.43 1,705 -1.66 2,783 קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)
      0.00 0.00 0   3,155 קסם שחר 0-2 (00A)
      0.00 0.00 0   4,130 קסם שחר 2-5 (00A)
    11:15  0.00 0.00 8 182.88 3,119 0.02 5,864 קסם שחר 5+ (00A)
    12:30  0.00 0.00 2 96.33 2,144 -0.01 4,493 קסם שחרים (00A)
    12:38  0.00 0.00 6 326.87 10,390 0.19 3,146 קסם תל בונד 20 (00A)
    13:14  0.00 0.00 2 65.93 2,185 0.20 3,017 קסם תל בונד 40 (00A)
    12:37  0.00 0.00 4 128.59 4,155 0.07 3,094 קסם תל בונד 60 (00A)
      0.00 0.00 0   3,278 קסם תל בונד לא צמודות (00A)
      0.00 0.00 0   3,242 קסם תל בונד מאגר (00A)
      0.00 0.00 0   3,176 קסם תל בונד צמוד (00A)
    11:43  0.00 0.00 1 30.57 946 -0.07 3,231 קסם תל בונד צמוד יתר (00A)
    13:19  0.00 0.00 4 48.37 1,558 0.09 3,105 קסם תל בונד צמודות בנקים (00A)
      0.00 0.00 0   3,205 קסם תל בונד ריבית משתנה (00A)
    10:31  0.00 0.00 1 54.98 1,601   3,434 קסם תל בונד שקלי (00A)
    12:57  0.00 0.00 11 298.60 8,980 -0.05 3,324 קסם תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   13,911 תכלית 80/20 בינוני (2Aa)
    12:48  0.00 0.00 7 312.79 2,167 0.11 14,440 תכלית 80/20 חו"ל (2Ba)
    12:36  0.00 0.00 3 35.27 249 0.13 14,167 תכלית 90/10 בינוני (10a)
      0.00 0.00 0   11,098 תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10a)
      0.00 0.00 0   10,970 תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10a)
    10:59  0.00 0.00 1 4.39 44 0.45 9,983 תכלית USD iBOXX 30 נזילות (0Da)
    11:20  0.00 0.00 1 20.11 165 0.16 12,189 תכלית אג"ח משולב (00a)
      0.00 0.00 0   12,909 תכלית אגח ממשלתי ללא מ' (00a)
    10:33  0.00 0.00 1 124.66 4,576   2,724 תכלית גילון כללי (00A)
      0.00 0.00 0   271.48 תכלית גילונים סד-2 (00A)
    10:14  0.00 0.00 1 64.47 2,795 0.04 2,306 תכלית גליל 0-2 (00A)
    12:45  0.00 0.00 1 2.42 72 0.05 3,361 תכלית גליל 10- 5 (00A)
    12:41  0.00 0.00 4 201.47 7,608 0.04 2,649 תכלית גליל 2-5 (00A)
    10:50  0.00 0.00 1 32 12,162 0.03 263.10 תכלית גליל 2-5 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,522 תכלית גליל 5-10 (00A)
    09:39  0.00 0.00 1 29.99 8,930 0.28 335.86 תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   350.28 תכלית גליל 5-10 סד-4 (00A)
    10:52  0.00 0.00 28 211,775.99 3,940,451   5,374 תכלית ג'מבו REINVESTי (00A)
    12:22  11.21 0.03 12 873.83 2,309 -0.25 37,831 תכלית דולר (0Da)
    11:33  23.86 -0.05 5 145.57 377 -0.21 38,600 תכלית דולר REINVESTי (0Da)
    12:58  0.00 0.00 16 293.44 6,347 -0.31 4,613 תכלית זהב (4Da)
    12:58  16.14 0.08 9 288.56 583 -0.25 49,460 תכלית ליש"ט (0Da)
    10:42  0.00 0.00 1 172.95 1,610 0.04 10,742 תכלית ממשלתי מוטה צמוד (00A)
    10:21  0.00 0.00 2 150.01 1,364 -0.01 10,998 תכלית ממשלתי מוטה שקלי (00A)
      0.00 0.00 0   10,890 תכלית ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   388.65 תכלית ממשלתי שקלי (00A)
    11:44  0.00 0.00 1 110.99 4,003   2,772 תכלית מק"מ (00A)
      0.00 0.00 0   10,582 תכלית מק"מ 15/85 פרימיום (20a)
    12:48  0.00 0.00 20 718.46 69,965 0.36 1,026 תכלית נפט (4Da)
    12:28  0.00 0.00 8 104.82 2,216 0.66 4,726 תכלית סילבר (כסף) (4Da)
    12:24  16.44 -0.17 1 8.45 20 -0.05 42,260 תכלית פיקדון אירו (0Da)
      0.00 0.00 0   2,092 תכלית שורט גליל 2-5 (480) (00a)
      0.00 0.00 0   2,322 תכלית שורט שחר 2-5 (658) (00a)
      0.00 0.00 0   1,252 תכלית שורט תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   1,477 תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00a)
      0.00 0.00 0   1,570 תכלית שורט תל בונד שקלי (509) (00a)
      0.00 0.00 0   3,138 תכלית שחר 0-2 (00A)
    13:18  0.00 0.00 1 8.30 200 -0.01 4,151 תכלית שחר 2-5 (00A)
    13:16  0.00 0.00 6 324.57 78,381 -0.01 414.05 תכלית שחר 2-5 סד-2 (00A)
    12:32  0.00 0.00 1 29.93 509 0.05 5,880 תכלית שחר 5+ (00A)
    10:16  0.00 0.00 2 100 17,018 0.01 587.63 תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)
    11:54  0.00 0.00 2 70 1,558 -0.01 4,492 תכלית שחר כללי (00A)
      0.00 0.00 0   447.20 תכלית שחרים סד-2 (00A)
    11:11  0.00 0.00 1 55.09 445 -0.09 12,379 תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20a)
    11:04  0.00 0.00 2 94.62 764 0.09 12,382 תכלית תיק אגח בינוני (00a)
      0.00 0.00 0   12,447 תכלית תיק אגח מאוזן ללא מניות (00a)
      0.00 0.00 0   12,100 תכלית תיק ממשלתי בינוני+15 (20a)
    10:14  0.00 0.00 1 33.86 298 0.13 11,362 תכלית תיק ממשלתי קצר (00a)
    12:22  0.00 0.00 1 81.71 704 -0.14 11,606 תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20a)
      0.00 0.00 0   11,112 תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,590 תכלית תיק ממשלתי קצר+10 (10a)
    12:51  0.00 0.00 9 245.43 155,551 0.10 157.85 תכלית תל בונד 20 (00A)
    12:31  0.00 0.00 3 44.92 1,412 0.05 3,181 תכלית תל בונד 20 סד-2 (00A)
    12:59  0.00 0.00 1 17.11 5,422 0.05 315.54 תכלית תל בונד 20 סד-3 (00A)
    11:36  0.00 0.00 1 15.22 500 0.14 3,043 תכלית תל בונד 40 (00A)
      0.00 0.00 0   302.35 תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)
    13:20  0.00 0.00 10 1,064.96 34,177 0.05 3,116 תכלית תל בונד 60 (00A)
    12:26  0.00 0.00 6 188.07 60,654 -0.02 309.99 תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   3,281 תכלית תל בונד לא צמודות (00A)
    13:07  0.00 0.00 4 168.77 5,195 0.08 3,249 תכלית תל בונד מאגר (00A)
    12:12  0.00 0.00 5 205.88 6,620 0.05 3,110 תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)
      0.00 0.00 0   3,234 תכלית תל בונד צמודות יתר (00A)
    12:19  0.00 0.00 8 209.40 6,520 0.01 3,211 תכלית תל בונד ריבית משתנה (00A)
    13:13  0.00 0.00 5 106.89 3,113 -0.03 3,431 תכלית תל בונד שקלי (00A)
    13:23  0.00 0.00 20 771.36 223,716 -0.04 344.71 תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)
    13:20  0.00 0.00 7 262.92 7,901 0.02 3,326 תכלית תל בונד תשואות (00A)
    13:03  0.00 0.00 10 179.42 5,353 -0.02 3,351 תכלית תל בונד תשואות שקלי (00A)