הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר אג"ח תעודות סל אג"ח / סחורות

23/10/2014
יצוא לקובץ אקסל
דירוג מעלות דירוג מידרוג שעה  מח"מ תשואה ברוטו עסק' אלפי ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
      0.00 0.00 0   11,090 הראל סל 80/20 (`2Ba)
    11:48  0.00 0.00 2 84.74 835 -0.03 10,146 הראל סל 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   12,010 הראל סל 85/15 (20a)
    11:24  0.00 0.00 6 330.30 3,114 -0.09 10,608 הראל סל 85/15 חו"ל שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   12,047 הראל סל 90/10 (20a)
    10:20  0.00 0.00 6 116.33 1,143 -0.10 10,172 הראל סל 90/10 חו"ל שקלי (`20a)
    10:00  0.00 0.00 1 31.37 283 -0.01 11,085 הראל סל 95/5 קצר (10a)
      0.00 0.00 0   273.40 הראל סל גילונים (00A)
    10:48  0.00 0.00 5 73.32 30,839 -0.03 238.25 הראל סל גליל 0-2 (00a)
    11:45  0.00 0.00 15 419.31 154,640 -0.14 271.35 הראל סל גליל 2-5 (00a)
      0.00 0.00 0   336.95 הראל סל גליל 5-10 (00a)
    11:47  0.00 0.00 8 308.20 24,971 0.53 1,235 הראל סל דאו קונצרני ארה"ב (0Da)
    11:31  0.00 0.00 2 20.80 4,682   444.10 הראל סל זהב PMי (4Da)
      0.00 0.00 0   241.01 הראל סל חסר תל בונד 40 (550) (00a)
    10:45  0.00 0.00 1 50 13,161   379.92 הראל סל ממשלתי שקלי (00a)
      0.00 0.00 0   276.66 הראל סל מק"מ (00a)
  Aaa  11:52  23.26 0.07 17 983.80 2,067 0.35 47,684 הראל סל פיקדון אירו (`0Da)
  Aaa  11:53  23.41 0.02 27 1,819.98 4,836 0.52 37,626 הראל סל פיקדון דולר (`0Da)
  Aaa  11:08  18.71 2.05 1 50.86 153 0.82 33,240 הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (`0Da)
  Aaa  10:50  0.00 0.00 1 4,000.02 78,469   5,097 הראל סל פיקדון ש"ח (00A)
    11:43  0.00 0.00 6 37.26 9,148 -0.01 406.88 הראל סל שחר 2-5 (00a)
    10:21  0.00 0.00 2 103 18,791 -0.01 548.14 הראל סל שחר 5+ (00a)
    10:45  0.00 0.00 5 399.92 92,592 0.05 432.06 הראל סל שחר כללי (00A)
    11:45  0.00 0.00 12 1,314.47 412,095 -0.10 318.95 הראל סל תל בונד 20 (00a)
    11:55  0.00 0.00 2 30.68 10,133 -0.06 302.77 הראל סל תל בונד 40 (00a)
    11:14  0.00 0.00 7 371.75 119,495 -0.03 311 הראל סל תל בונד 60 (00a)
      0.00 0.00 0   318.10 הראל סל תל בונד מאגר (00a)
      0.00 0.00 0   316.24 הראל סל תל בונד צמודות (00a)
      0.00 0.00 0   313.15 הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a)
      0.00 0.00 0   317.24 הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a)
    10:57  0.00 0.00 4 141.24 43,158 0.03 327.25 הראל סל תל בונד שקלי (00a)
    11:27  0.00 0.00 3 101.95 30,315 -0.08 336.12 הראל סל תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   10,003 פסגות סל 80/20 BUYBACK חול שקלי (`20a)
      0.00 0.00 0   4,957 פסגות סל 80/20 חו"ל (`2Ba)
    11:30  0.00 0.00 1 2.13 15 0.04 14,234 פסגות סל 80/20 סד-1 ('2Ab)
      0.00 0.00 0   567 פסגות סל 80/20 סד-2 (20a)
    10:53  0.00 0.00 1 28.30 6,580 -0.07 430.10 פסגות סל 90/10 (10a)
      0.00 0.00 0   10,008 פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a)
      0.00 0.00 0   454.08 פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a)
    11:17  0.00 0.00 1 118.87 903 0.06 13,164 פסגות סל AlphaBeta 80/20י (20a)
      0.00 0.00 0   12,464 פסגות סל AlphaBeta 90/10 מדינה (10a)
      0.00 0.00 0   11,205 פסגות סל AlphaBeta 90/10 קצר (10a)
    11:14  0.00 0.00 2 41.58 334   12,450 פסגות סל AlphaBeta 90/10י (10a)
    11:42  0.00 0.00 1 5.34 41 -0.11 13,035 פסגות סל AlphaBeta 95/5 (10a)
      0.00 0.00 0   12,612 פסגות סל AlphaBeta אג"ח כללי (00a)
      0.00 0.00 0   9,568 פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da)
    11:35  0.00 0.00 1 27.98 317 0.23 8,825 פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0)
    11:31  0.00 0.00 8 1,962.32 618,484 -0.07 317.27 פסגות סל בונד 20 סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   2,353 פסגות סל בונד עולמי מנוטרלת מטבע (000)
    11:30  0.00 0.00 1 17.95 6,601 0.03 271.98 פסגות סל גילונים סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   273.30 פסגות סל גילונים סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   238.17 פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00a)
    11:42  0.00 0.00 1 10.29 4,320 -0.06 238.26 פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A)
      0.00 0.00 0   238.27 פסגות סל גליל 0-2 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   271.70 פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00a)
    11:29  0.00 0.00 8 909.99 335,431 -0.17 271.28 פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A)
    10:53  0.00 0.00 1 28.61 10,543 -0.10 271.38 פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A)
    10:15  0.00 0.00 1 59.39 17,648 0.01 336.52 פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00a)
    11:00  0.00 0.00 4 228.34 68,252 -0.11 334.49 פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A)
    09:30  0.00 0.00 1 1 299   334.97 פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A)
      0.00 0.00 0   349.50 פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A)
    11:28  0.00 0.00 1 33.63 1,004 -0.10 3,349 פסגות סל גלילים (00a)
      0.00 0.00 0   4,471 פסגות סל זהב AM סד-1 ('4Da)
      0.00 0.00 0   187.31 פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00a)
      0.00 0.00 0   238.36 פסגות סל חסר גליל 5-10 (581) (00a)
      0.00 0.00 0   125.92 פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   228.24 פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00a)
      0.00 0.00 0   167.51 פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
    10:40  0.00 0.00 1 22.72 6,000 0.01 378.64 פסגות סל ממשלתי שקלי (00A)
      0.00 0.00 0   276.62 פסגות סל מק"מ סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   276.70 פסגות סל מק"מ סד-2 (00a)
    11:28  0.00 0.00 2 57.54 5,062 -0.31 1,133 פסגות סל סחורה זהב AM סד-2 (`4Da)
    10:51  0.00 0.00 1 2.70 230 -1.17 1,174 פסגות סל סחורות נזילות ('4Da)
  Aaa  10:50  0.00 0.00 2 4,312.98 82,711   5,214 פסגות סל פיקדון (00a)
AA+    10:30  34.70 -0.01 3 162.10 341 0.08 47,537 פסגות סל פיקדון אירו סד-1 (0Da)
AA+    10:30  22.38 -0.19 3 144.52 304 0.08 47,540 פסגות סל פיקדון אירו סד-2 (0Da)
AA+    10:30  9.63 0.13 3 148.79 313 0.08 47,537 פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0Da)
AA+    11:12  34.70 -0.01 3 114.94 305 0.59 37,686 פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0Da)
AA+      22.52 -0.23 0   37,476 פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0Da)
AA+    11:58  9.67 0.12 15 1,030.83 2,740 0.55 37,650 פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0Da)
AA+    11:08  9.70 -0.01 1 29.74 79 0.74 37,640 פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (`0Da)
  Aaa    9.65 0.08 0   60,050 פסגות סל פיקדון ליש"ט רבעוני (0Da)
      0.00 0.00 0   3,131 פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   314.08 פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A)
    09:50  0.00 0.00 5 69.94 1,723 0.09 4,054 פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   407.70 פסגות סל שחר 2-5 סד-2 (00A)
    10:16  0.00 0.00 1 41.12 10,123 0.02 406.19 פסגות סל שחר 2-5 סד-3 (00A)
    10:57  0.00 0.00 5 109.37 2,017 -0.09 5,422 פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   547.40 פסגות סל שחר 5+ סד-2 (00A)
    09:30  0.00 0.00 1 1.03 189 0.09 544 פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A)
    11:30  0.00 0.00 1 18.21 414 -0.09 4,397 פסגות סל שחרים (00a)
      0.00 0.00 0   385.67 פסגות סל תיק אג"ח בינוני (00a)
    10:29  0.00 0.00 2 89.64 812 -0.06 11,032 פסגות סל תיק אג"ח מעורב (0A0)
    09:30  0.00 0.00 1 0.33 119 -0.21 278.42 פסגות סל תיק ממשלתי קצר (00a)
    11:54  0.00 0.00 8 1,544.52 484,171 -0.08 318.81 פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A)
    11:29  0.00 0.00 1 1,548.26 51,189 -0.03 3,024 פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00a)
    11:27  0.00 0.00 4 2,421.61 791,726 -0.08 305.80 פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00a)
    11:39  0.00 0.00 4 146.71 4,725 -0.14 3,104 פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00a)
      0.00 0.00 0   313.98 פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00a)
      0.00 0.00 0   3,184 פסגות סל תל בונד מאגר (00a)
      0.00 0.00 0   3,163 פסגות סל תל בונד צמוד (00a)
      0.00 0.00 0   3,144 פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00a)
      0.00 0.00 0   3,176 פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00a)
    10:54  0.00 0.00 2 20.60 6,293   327.40 פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00a)
    11:40  0.00 0.00 5 190.08 58,150 0.03 326.83 פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A)
    11:47  0.00 0.00 3 132 3,925 -0.09 3,360 פסגות סל תל בונד תשואות (00A)
    10:46  0.00 0.00 1 49.99 366 -0.01 13,659 קסם 80/20 (`2Ba)
      0.00 0.00 0   10,173 קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a)
    11:49  0.00 0.00 5 231.15 2,225 -0.07 10,385 קסם 85/15 מניות שקלי (`20a)
    10:26  0.00 0.00 4 91.19 627 0.15 14,547 קסם 90/10 (`1Aa)
      0.00 0.00 0   9,715 קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40י (`0Da)
    11:57  0.00 0.00 27 1,848.87 20,655 0.43 8,949 קסם ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx 30י (`0Da)
    09:35  0.00 0.00 1 119.99 4,396 0.03 2,729 קסם גילונים (000)
      0.00 0.00 0   2,387 קסם גליל 0-2 (000)
    11:58  0.00 0.00 8 869.70 25,983 -0.06 3,345 קסם גליל 10- 5 (000)
    11:53  0.00 0.00 8 1,657.84 61,086 -0.18 2,713 קסם גליל 2-5 (00a)
    10:54  0.00 0.00 4 674.02 19,272 -0.08 3,496 קסם גליל 5-10 סד נו (000)
    10:54  0.00 0.00 2 39.02 1,190   3,275 קסם גלילים (000)
    11:50  0.00 0.00 10 110.89 9,005 -0.53 1,227 קסם זהב לונדון שקלי (`40a)
      0.00 0.00 0   833.15 קסם חוזה גז טבעי (`4Da)
    11:54  0.00 0.00 26 464.40 20,739 -2.05 2,243 קסם חוזה נפט (`4Da)
    11:58  0.00 0.00 13 310.54 32,247 -2.28 963.50 קסם חוזה נפט מנוטרל מטבע (`40a)
    10:57  0.00 0.00 1 78.74 3,783 0.40 2,081 קסם חסר גליל 2-5 (485) (00a)
    11:04  0.00 0.00 3 25.60 1,562   1,641 קסם חסר שחר 5+ (720) (00a)
    10:21  0.00 0.00 1 1.94 120 0.08 1,612 קסם חסר תל בונד 40 (470) (00a)
      0.00 0.00 0   2,219 קסם חסר תל בונד 60 (540) (00a)
      0.00 0.00 0   1,685 קסם חסר תל בונד שקלי (500) (00a)
      0.00 0.00 0   3,249 קסם חסר תל בונד תשואות (662) (00a)
      0.00 0.00 0   348 קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00a)
    11:04  0.00 0.00 7 208.91 6,301   3,314 קסם ממשלתי כללי (000)
    10:46  0.00 0.00 1 6.97 252 -0.01 2,766 קסם מקמ (000)
      0.00 0.00 0   11,084 קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (`1Aa)
      0.00 0.00 0   12,663 קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
      0.00 0.00 0   12,116 קסם משולבת (4) אגח כללי +5% (10A)
      0.00 0.00 0   11,020 קסם משולבת (4) ממשלתי +10% (10A)
      0.00 0.00 0   11,777 קסם משולבת (5) אגח כללי +20% (`2Aa)
    11:19  0.00 0.00 7 186.09 4,382 0.21 4,240 קסם סחורה זהב לונדון (`4Da)
      0.00 0.00 0   637 קסם סחורה כסף FIXי (`4Da)
    11:48  0.00 0.00 6 177.04 1,364 -0.03 12,960 קסם סל אג"ח כללי (00a)
    11:06  0.00 0.00 4 24.87 11,248 -1.25 221.01 קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (`4Db)
    11:00  0.00 0.00 2 11.40 813 -1.28 1,402 קסם סל סחורות עולמי (`4Da)
AA+    10:55  16.12 0.07 6 223.78 471 0.37 47,620 קסם פיקדון אירו (`0Da)
AA+    11:05  16.19 0.02 8 407.28 1,083 0.46 37,610 קסם פיקדון דולר (`0Da)
AA+    10:52  0.00 0.00 2 4,312.96 69,339   6,220 קסם פיקדון סד 1 (00a)
    10:51  0.00 0.00 2 4,312.94 80,664   5,346 קסם פיקדון סד 3 (00a)
AAA      10.44 0.43 0   374.60 קסם פקדון דולר חצי שנתי (`0Da)
    11:40  0.00 0.00 2 167.25 20,000 0.78 836.50 קסם קונצרני דולר IBOXX HYי (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,859 קסם שורט תל בונד צמודות-יתר (602) (00A)
      0.00 0.00 0   3,147 קסם שחר 0-2 (000)
    09:56  0.00 0.00 1 2.03 50 0.01 4,067 קסם שחר 2-5 (000)
    11:44  0.00 0.00 13 2,980.85 54,795 -0.10 5,439 קסם שחר 5+ (00a)
    10:18  0.00 0.00 3 66.27 1,538 -0.03 4,306 קסם שחרים (000)
    11:58  0.00 0.00 31 3,002.29 94,674 -0.08 3,169 קסם תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   3,031 קסם תל בונד 40 (00a)
    10:41  0.00 0.00 2 121.03 3,888 -0.02 3,112 קסם תל בונד 60 (000)
    10:36  0.00 0.00 1 15.98 502 0.02 3,182 קסם תל בונד מאגר (00A)
      0.00 0.00 0   3,171 קסם תל בונד צמוד (00A)
    11:27  0.00 0.00 4 464.52 14,618 -0.04 3,177 קסם תל בונד צמוד יתר (00A)
    10:56  0.00 0.00 1 15.63 500 -0.03 3,127 קסם תל בונד צמודות בנקים (00a)
    11:54  0.00 0.00 14 614.01 18,753 0.02 3,273 קסם תל בונד שקלי (00a)
    11:33  0.00 0.00 9 1,084.14 32,214 -0.08 3,364 קסם תל בונד תשואות (00A)
      0.00 0.00 0   271.67 תכלית (אינדקס) גילון כללי (00a)
    11:11  0.00 0.00 6 470.02 197,651 -0.04 237.85 תכלית (אינדקס) גליל 0-2 (00a)
    10:26  0.00 0.00 4 136.57 50,552 -0.08 270.12 תכלית (אינדקס) גליל 2-5 (00a)
    11:35  0.00 0.00 1 5 1,497 -0.15 334.07 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   349.70 תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a)
      0.00 0.00 0   276.69 תכלית (אינדקס) מק"מ (00a)
    11:08  0.00 0.00 1 20.31 5,000 -0.01 406.11 תכלית (אינדקס) שחר 2-5 (00a)
    11:47  0.00 0.00 1 37.05 6,821 -0.19 543.21 תכלית (אינדקס) שחר 5+ (00a)
    11:01  0.00 0.00 1 50 11,630 -0.13 429.91 תכלית (אינדקס) שחר כללי (00a)
    11:57  0.00 0.00 23 1,261.94 39,320 -0.09 3,206 תכלית (אינדקס) תל בונד 20 (00a)
      0.00 0.00 0   302.65 תכלית (אינדקס) תל בונד 40 (00a)
    11:44  0.00 0.00 3 43.19 13,898 -0.14 310.62 תכלית (אינדקס) תל בונד 60 (00a)
      0.00 0.00 0   327.21 תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי (00a)
    11:06  0.00 0.00 2 252.02 1,802 0.01 14,008 תכלית 80/20 בינוני (2Aa)
    11:57  0.00 0.00 23 1,019.63 7,266 0.09 14,035 תכלית 80/20 חו"ל (`2Ba)
      0.00 0.00 0   14,238 תכלית 90/10 בינוני (10a)
      0.00 0.00 0   11,258 תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10a)
    11:37  0.00 0.00 1 14.13 127 -0.13 11,130 תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10a)
      0.00 0.00 0   12,175 תכלית אג"ח משולב (00a)
      0.00 0.00 0   12,655 תכלית אגח ממשלתי ללא מ' (00a)
  Aaa  11:51  35.33 0.02 1 3.76 10 0.58 37,640 תכלית אינדקס דולר ('0Da)
      0.00 0.00 0   2,740 תכלית גילון כללי (00a)
      0.00 0.00 0   2,385 תכלית גליל 0-2 (00a)
      0.00 0.00 0   3,351 תכלית גליל 10- 5 (00a)
    11:43  0.00 0.00 7 533.28 19,519 -0.10 2,731 תכלית גליל 2-5 (00a)
    10:49  0.00 0.00 1 351.21 10,000 -0.08 3,512 תכלית גליל 5-10 (00a)
  Aaa  11:36  0.00 0.00 3 4,353.52 81,152   5,364 תכלית ג'מבו REINVESTי (00a)
AA+    11:45  11.21 0.03 22 639.05 1,699 0.45 37,625 תכלית דולר (`0Da)
  Aaa  09:59  23.86 -0.05 2 58.91 154 0.34 38,249 תכלית דולר REINVESTי (`0Da)
    11:18  0.00 0.00 3 23.82 540 0.24 4,409 תכלית זהב (`4Da)
AA+      16.14 0.08 0   60,218 תכלית ליש"ט (`0Da)
    11:13  0.00 0.00 1 30.53 282 -0.11 10,827 תכלית ממשלתי מוטה צמוד (00a)
    11:12  0.00 0.00 1 18.35 167 -0.08 10,988 תכלית ממשלתי מוטה שקלי (00a)
    10:37  0.00 0.00 1 10.96 99 0.02 11,070 תכלית ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   376.76 תכלית ממשלתי שקלי (00a)
    10:58  0.00 0.00 2 723.63 26,154 -0.01 2,766 תכלית מק"מ (00a)
    11:55  0.00 0.00 2 85.11 804 -0.09 10,587 תכלית מק"מ 15/85 פרימיום (20a)
    11:09  0.00 0.00 4 46.39 2,005 -1.72 2,319 תכלית נפט (`4Da)
    10:01  0.00 0.00 2 4.09 90 -0.37 4,547 תכלית סילבר (כסף) (`4Da)
AA+    10:30  16.44 -0.17 5 235.56 496 0.06 47,493 תכלית פיקדון אירו (`0Da)
      0.00 0.00 0   2,016 תכלית שורט גליל 2-5 (480) (00a)
      0.00 0.00 0   2,415 תכלית שורט שחר 2-5 (658) (00a)
      0.00 0.00 0   1,254 תכלית שורט תל בונד 40 (435) (00a)
      0.00 0.00 0   1,462 תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00a)
      0.00 0.00 0   1,766 תכלית שורט תל בונד שקלי (509) (00a)
    09:30  0.00 0.00 1 22.43 713 0.05 3,146 תכלית שחר 0-2 (00a)
    09:30  0.00 0.00 1 10 244 0.10 4,097 תכלית שחר 2-5 (00a)
    11:54  0.00 0.00 5 335.59 6,145 -0.20 5,461 תכלית שחר 5+ (00a)
    10:48  0.00 0.00 1 864.81 20,000 -0.03 4,324 תכלית שחר כללי (00a)
    10:10  0.00 0.00 6 119.18 961 -0.21 12,362 תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20a)
    11:56  0.00 0.00 4 162.42 1,300 -0.15 12,494 תכלית תיק אגח בינוני (00a)
    11:58  0.00 0.00 2 65.47 528 -0.04 12,399 תכלית תיק אגח מאוזן ללא מניות (00a)
    11:40  0.00 0.00 3 92.13 755 -0.02 12,207 תכלית תיק ממשלתי בינוני+15 (20a)
    10:46  0.00 0.00 1 3 26 -0.03 11,548 תכלית תיק ממשלתי קצר (00a)
      0.00 0.00 0   11,788 תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20a)
      0.00 0.00 0   11,246 תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10a)
    11:35  0.00 0.00 1 28.23 221 -0.07 12,776 תכלית תיק ממשלתי קצר+10 (10a)
    11:54  0.00 0.00 7 763.74 481,760 -0.09 158.46 תכלית תל בונד 20 (00a)
    11:50  0.00 0.00 20 2,327.90 732,652 -0.19 317.98 תכלית תל בונד 20 סד-3 (00a)
    10:02  0.00 0.00 1 37.01 1,211 -0.10 3,056 תכלית תל בונד 40 (00a)
    11:08  0.00 0.00 4 63.78 2,033 -0.01 3,136 תכלית תל בונד 60 (00a)
    10:18  0.00 0.00 1 62.69 1,970 0.01 3,182 תכלית תל בונד מאגר (00a)
    11:26  0.00 0.00 2 40.05 1,280 -0.04 3,128 תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a)
    11:38  0.00 0.00 4 50.04 1,575 -0.02 3,176 תכלית תל בונד צמודות יתר (00a)
    11:48  0.00 0.00 7 131.59 4,018 0.06 3,273 תכלית תל בונד שקלי (00a)
    11:54  0.00 0.00 8 273.16 8,116 -0.12 3,362 תכלית תל בונד תשואות (00A)