חיפוש תעודות סל

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות תעודות סל שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם התעודה שער % יומי מחזור (אלפי ₪) % החודש % השנה מנהל דמי ניהול שווי הוגן תשואה לתיק
הראל סל 80/20 (`2Ba) 11052.00 0.00 0.0
-0.07
6.37
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 80/20 חו"ל שקלי (`20a) 10142.00 -0.03 303.0
-0.11
0.00
הראל 0.15
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 85/15 (20a) 12010.00 0.00 0.0
-0.17
3.98
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 85/15 חו"ל שקלי (`20a) 10603.00 -0.13 990.2
0.05
4.89
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 90/10 (20a) 12047.00 0.00 0.0
-0.11
3.57
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 90/10 חו"ל שקלי (`20a) 10155.00 -0.02 102.0
0.02
0.00
הראל 0.10
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל 95/5 קצר (10a) 11105.00 0.00 0.0
0.01
0.84
הראל 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל FTSE 250 MIDCAPי שקלי (`40a) 1028.00 0.00 0.0
-1.53
0.00
הראל 0.30
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל MIDCAP חו"ל ישראל שקלי (`40a) 9280.00 -1.17 28.1
-0.63
0.00
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (`4Da) 3600.00 -3.38 34.8
0.00
0.00
הראל 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל S&P 500 שקלי (`40a) 2106.00 -1.08 660.4
-0.61
7.47
הראל 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל S&P 500י (4Da) 738.50 -0.99 4,645.4
-1.60
12.78
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל אוסטרליה S&P ASX 200י ('4Da) 1787.00 0.00 0.0
-0.22
4.87
הראל 0.80
1786.98
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל אנרגיה ארה"ב S&Pי (`4Da) 4795.00 -2.48 67.7
-2.25
0.00
הראל 0.80
4778.42
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל אנרגיה ישראל S&Pי (40a) 2218.00 -0.18 32.1
-0.58
10.82
הראל 0.50
2225.40
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ארה"ב שקלי (`40a) 11960.00 -1.16 734.6
-0.41
5.95
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ברזיל DJ ADR 20י (`40a) 958.00 0.00 0.0
-0.21
2.79
הראל 1.00
925.42
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל בריאות ארה"ב S&P שקלי (`40a) 2106.00 -0.75 468.7
-1.03
0.00
הראל 0.80
2104.98
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל בריאות ארה"ב S&Pי (`4Da) 2325.00 -1.32 384.1
-1.42
0.00
הראל 0.80
2324.73
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גילונים (00A) 273.51 0.00 0.0
0.00
0.50
הראל 0.40
273.62
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גליל 0-2 (00a) 239.13 0.01 124.5
0.03
-1.48
הראל 0.40
239.27
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גליל 2-5 (00a) 273.42 0.17 669.1
0.03
0.65
הראל 0.40
273.53
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גליל 5-10 (00a) 336.28 0.20 301.4
0.09
6.28
הראל 0.40
336.48
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גרמניה דאקס 30 (`4Da) 4238.00 -0.63 1,770.4
-1.02
-5.85
הראל 0.50
4248.68
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל גרמניה דאקס 30 שקלי (`40a) 9281.00 -0.06 256.2
-0.88
-3.30
הראל 0.80
9293.13
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל דאו ג'ונס (`4Da) 6286.00 -2.15 126.7
-0.71
10.47
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל דאו קונצרני ארה"ב (0Da) 1180.50 -0.04 941.9
-0.86
12.17
הראל 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל דיבידנד ארה"ב DJ 100י ('4Da) 2015.00 0.00 0.0
-0.79
11.51
הראל 1.00
1980.51
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל הודו NIFTYי (`4Db) 479.00 0.00 0.0
-0.35
33.80
הראל 1.00
480.67
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל זהב PMי (4Da) 428.06 0.00 0.0
0.00
7.45
הראל 1.00
420.93
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל טכנולוגיה S&Pי (`4Da) 1443.00 -1.77 279.0
-1.01
0.00
הראל 0.80
1439.95
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל טכנולוגיה S&Pי שקלי (`40a) 395.00 -1.42 206.2
-0.10
0.00
הראל 0.80
395.23
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל יורוסטוקס 50 (`4Da) 1519.00 -1.36 496.0
-0.77
2.60
הראל 0.80
1526.84
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל יורוסטוקס 600 (`4Da) 1596.00 -1.60 861.4
-0.80
2.59
הראל 0.10
1601.49
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל יורוסטוקס 600 שקלי (`40a) 348.20 -0.97 508.0
-0.26
6.77
הראל 0.10
348.32
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל יתר 50 (40a) 521.30 -0.84 243.2
-0.44
-3.65
הראל 1.00
521.96
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל יתר מאגר (40a) 950.00 -0.93 13.4
-0.43
-5.06
הראל 1.00
952.47
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל מזרח אסיה שקלי (`40a) 10040.00 -1.38 19.8
0.00
0.00
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ממשלתי שקלי (00a) 376.95 0.22 279.9
-0.03
6.58
הראל 0.40
377.09
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל מניות (40a) 10570.00 -0.84 15.0
-0.56
3.80
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל מק"מ (00a) 276.58 0.00 0.0
0.00
0.79
הראל 0.00
276.65
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל משקל שווה S&P שקלי (`40a) 3612.00 0.00 0.0
0.00
0.00
הראל 0.60
3528.49
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל נאסד"ק 100 (4Da) 1479.00 -1.53 774.3
-1.05
19.21
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל נאסד"ק 100 שקלי (`40a) 4181.00 -0.57 206.6
-0.97
12.16
הראל 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ניקיי 225 שקלי (`40a) 1622.00 0.00 0.0
-0.18
-0.25
הראל 1.50
1572.82
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל סין HSIי (4Da) 1175.00 -0.84 14.2
-0.17
6.28
הראל 1.00
1191.95
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל עולמי כל המדינות MSCIי (`4Da) 1549.00 0.00 0.0
-0.90
0.00
הראל 0.95
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיננסים אירופה MSCIי (`4Da) 497.90 0.00 0.0
0.00
0.00
הראל 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיננסים אירופה MSCIי שקלי (`40a) 1036.00 -1.33 74.2
0.19
0.00
הראל 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיננסים ארה"ב S&P שקלי (`40a) 230.20 -0.86 52.7
-0.85
6.32
הראל 0.80
230.62
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da) 839.80 -1.54 86.0
-1.38
12.73
הראל 0.80
840.29
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיקדון אירו (`0Da) 46033.00 -0.35 3,679.6
-0.70
-3.23
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיקדון דולר (`0Da) 36413.00 -0.45 4,688.6
-0.80
5.61
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (`0Da) 32130.00 -1.50 8.0
0.00
6.19
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיקדון כתר נורבגי (`0Da) 5691.00 0.00 0.0
0.00
0.23
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל פיקדון ש"ח (00A) 5097.01 0.00 488.5
0.00
0.52
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל צריכה ארהב S&P IXRי (`4Da) 1670.00 0.00 0.0
-1.24
0.00
הראל 0.80
1657.41
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל קנדה 60 שקלי (40a) 922.50 -0.91 132.4
-0.33
11.02
הראל 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ראסל 2000 שקלי (40a) 1128.00 -1.40 226.6
-0.95
-5.06
הראל 0.80
1132.80
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל שחר 2-5 (00a) 404.99 0.10 380.5
0.04
4.25
הראל 0.40
405.29
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל שחר 5+ (00a) 539.11 0.30 969.8
0.22
13.88
הראל 0.40
539.27
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל שחר כללי (00A) 428.20 0.19 8.0
0.10
7.73
הראל 0.40
428.32
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א 100 (40a) 1293.00 -0.69 1,567.8
-0.38
7.87
הראל 0.10
1294.19
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א 25 (40a) 1448.00 -0.48 251.4
-0.41
9.56
הראל 0.00
1448.81
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א 25 ממונפת (50a) 2088.00 0.00 0.0
-0.05
12.80
הראל 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א 75 (40a) 867.50 -0.16 513.6
-1.01
-1.04
הראל 0.50
868.34
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א בנקים (40a) 1320.00 -0.90 243.3
-0.37
3.10
הראל 0.50
1323.20
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א נדל"ן 15 (40a) 398.20 -0.33 217.3
-1.09
6.88
הראל 0.50
399.16
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל ת"א פיננסים (40a) 1250.00 0.00 0.0
-0.95
0.40
הראל 0.50
1245.40
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד 20 (00a) 319.91 0.15 337.7
-0.02
3.67
הראל 0.30
320.14
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד 40 (00a) 303.32 0.09 555.4
0.03
2.68
הראל 0.35
303.44
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד 60 (00a) 311.75 0.09 1,590.1
0.11
3.17
הראל 0.35
312.01
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד מאגר (00a) 318.07 0.05 56.9
0.06
0.00
הראל 0.00
318.21
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד צמודות (00a) 316.59 0.08 21.6
0.05
3.00
הראל 0.15
316.83
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד צמודות בנקים (00a) 313.07 0.08 131.3
-0.03
1.86
הראל 0.10
313.24
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד צמודות יתר (00a) 317.16 0.11 493.2
0.02
2.32
הראל 0.15
317.24
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד שקלי (00a) 326.23 0.07 317.5
-0.04
4.82
הראל 0.35
326.35
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל בונד תשואות (00A) 336.69 0.01 574.1
0.04
5.54
הראל 0.15
336.77
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תל דיב (40a) 1399.00 0.00 0.0
-0.36
2.19
הראל 0.50
1394.33
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תנודתיות נמוכה S&P 500 שקלי (`40a) 566.20 -0.54 193.0
-0.44
6.61
הראל 1.00
566.07
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da) 1931.00 -2.62 45.5
-0.95
8.66
הראל 0.80
1934.84
 
הוסף לתיק אישי
הראל סל תקשורת ישראל S&Pי (40a) 871.40 -0.88 59.6
-0.27
-8.13
הראל 0.50
874.77
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 80/20 BUYBACK חול שקלי (`20a) 10020.00 0.00 0.0
0.00
0.00
פסגות 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 80/20 חו"ל (`2Ba) 4974.00 0.00 0.0
0.00
3.82
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 80/20 סד-1 ('2Ab) 14202.00 -0.08 81.7
-0.26
4.49
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 80/20 סד-2 (20a) 565.54 0.00 0.0
0.00
3.07
פסגות 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 90/10 (10a) 430.71 -0.03 123.0
-0.02
3.10
פסגות 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 90/10 דיבידנד חול שקלי (`10a) 10035.00 -0.05 75.3
0.00
0.00
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל 90/10 ממשלתי (10a) 454.59 0.00 0.0
0.00
2.67
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 60/40 (30a) 11810.00 0.00 0.0
0.00
5.73
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 80/20י (20a) 13152.00 -0.04 20.0
0.04
4.92
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 90/10 מדינה (10a) 12420.00 -0.03 108.7
0.00
5.26
פסגות 0.70
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 90/10 קצר (10a) 11195.00 0.00 0.0
-0.09
1.17
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 90/10י (10a) 12428.00 0.15 100.6
-0.04
4.52
פסגות 0.70
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta 95/5 (10a) 13005.00 0.00 0.0
0.04
4.55
פסגות 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל AlphaBeta אג"ח כללי (00a) 12535.00 0.00 0.0
-0.01
4.74
פסגות 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל BARCLAYS US CREDITי (`0Da) 9235.00 -0.41 122.0
0.00
0.00
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל BRICי ('4Db) 2521.00 0.00 0.0
0.00
6.87
פסגות 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל BUYBACK עולמי שקלי (`40a) 1028.00 -1.25 9.4
0.10
0.00
פסגות 0.95
1029.90
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל DAX 30 מנוטרלת מטבע ('40a) 9322.00 -0.33 1,306.7
-0.75
-3.61
פסגות 0.80
9359.35
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל DJ INDUSTRIALי (`4Da) 6295.00 -1.95 443.0
-0.80
10.37
פסגות 0.50
6297.86
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל DJ INTERNET COMPOSITE שקלי (`40a) 2691.00 0.00 0.0
-0.37
0.00
פסגות 0.50
2644.39
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל EURO STOXX 50 סד-1 (`4Da) 15530.00 -0.83 966.2
-1.20
1.56
פסגות 0.80
15530.57
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל EURO STOXX 50 סד-2 (`4Da) 1365.00 -1.30 294.4
-0.93
1.27
פסגות 0.90
1366.01
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל FTSE 100י (`4Da) 3591.00 -2.26 261.4
-0.86
3.97
פסגות 0.90
3624.30
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל FTSE 250 MIDCAP שקלי (`40a) 1532.00 -0.71 97.1
-0.64
0.00
פסגות 0.35
1533.13
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל FTSE 250 MIDCAPי (`4Da) 9188.00 0.00 0.0
-2.74
0.00
פסגות 0.50
9143.44
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל MIDCAP מפותחות שקלי (`40a) 9610.00 -1.03 412.5
-0.92
0.00
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע ('40a) 4199.00 -0.83 124.8
-0.61
12.43
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל NASDAQ 100 סד-1 ('4Da) 14880.00 -1.20 779.5
-1.50
19.15
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל NASDAQ 100 סד-2 (`4Da) 3062.00 -1.32 171.2
-1.49
19.26
פסגות 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל NIKKEI 225 מנוטרלת מטבע (`40a) 15040.00 -3.16 89.5
-0.64
-2.39
פסגות 1.60
15179.38
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל NIKKEI 225י (`4Da) 12660.00 -1.33 123.8
-1.76
-0.08
פסגות 0.65
12573.45
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P 1500 מומנטום חיובי (`4Da) 5570.00 0.00 0.0
-0.29
0.00
פסגות 0.95
5419.67
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P 500 מנוטרלת מטבע ('40a) 21570.00 -0.74 952.5
-0.64
6.99
פסגות 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P 500 סד-1 ('4Da) 7549.00 -0.89 3,003.1
-1.73
12.94
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P 500 סד-2 (`4Da) 6823.00 -1.53 1,570.4
-1.24
13.38
פסגות 0.70
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P EM LOW VOLATILITYי (`4Db) 1083.00 0.00 0.0
-1.28
5.04
פסגות 1.20
1071.32
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P Global Starsי ('4Db) 8038.00 -2.45 44.5
-2.02
6.17
פסגות 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P HEALTH CAREי (`4Da) 2329.00 -0.98 410.5
-1.92
21.05
פסגות 0.80
2329.50
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P MIDCAP 400 שקלי (`40a) 1347.00 -1.10 197.6
-1.45
0.00
פסגות 0.50
1353.15
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P RETAILי (`4Db) 16230.00 0.00 0.0
-1.16
3.11
פסגות 0.80
15875.70
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל S&P TECHNOLOGYי (`4Db) 1439.00 -1.91 262.7
-1.15
18.12
פסגות 0.80
1443.63
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (`40a) 3433.00 -1.32 794.8
-0.29
6.07
פסגות 0.80
3451.45
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל STOXX EUROPE 600י (`4Da) 1578.00 -1.93 421.1
-0.92
2.48
פסגות 0.80
1590.22
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל US BUYBACK מנוטרלת מטבע (`40a) 8330.00 -1.19 283.4
-1.08
4.22
פסגות 1.00
8344.88
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל US BUYBACKי (`4Da) 3025.00 -1.79 464.4
-1.16
9.45
פסגות 1.25
3032.96
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אוסטרליה S&P ASX200י 1 (`4Da) 1843.00 0.00 0.0
0.00
5.56
פסגות 1.00
1835.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אוסטרליה S&P ASX200י 2 (`4Da) 5459.00 0.05 82.3
-0.29
5.61
פסגות 0.60
5440.21
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אלפאביטא מומנטום (40a) 2134.00 -0.88 185.2
-0.69
-9.27
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אנרגיה ארה"ב S&Pי (`4Da) 3252.00 -4.80 103.0
0.00
0.00
פסגות 0.80
3262.39
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אנרגיה נקיה ארהב ECOי (`4Da) 214.10 -3.56 95.9
-2.84
3.69
פסגות 1.00
214.08
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אנרגיה עולמי ('4Db) 17940.00 0.00 0.0
0.00
11.36
פסגות 1.00
17200.40
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל אסיה ללא יפן ('4Da) 17640.00 -1.95 28.0
-1.10
8.59
פסגות 1.00
17531.03
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות (0D0) 8436.00 -0.50 316.1
-0.32
9.82
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל בונד 20 סד-1 (00a) 317.96 0.08 414.0
-0.01
3.87
פסגות 0.30
318.33
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל בונד עולמי מנוטרלת מטבע (000) 2320.00 0.19 350.6
0.37
4.42
פסגות 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל בנקים אזוריים ארהב (`4Da) 4265.00 -1.55 240.0
-1.50
0.00
פסגות 0.80
4274.83
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ברזיל ('4Db) 7230.00 -2.63 54.4
-0.92
5.32
פסגות 1.00
7275.23
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גילונים סד-1 (00a) 271.98 0.00 24.6
-0.00
0.51
פסגות 0.40
272.02
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גילונים סד-2 (00A) 273.45 0.02 1.6
0.02
0.51
פסגות 0.40
273.47
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 0-2 סד-1 (00a) 238.89 0.00 0.0
0.00
-1.38
פסגות 0.40
238.88
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A) 238.97 -0.03 52.1
0.00
-1.31
פסגות 0.40
238.96
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 0-2 סד-3 (00A) 238.86 0.00 0.0
-0.03
-1.42
פסגות 0.40
238.94
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 (00a) 273.20 0.15 267.1
-0.02
0.68
פסגות 0.40
273.25
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 (00A) 273.24 0.08 814.3
0.06
0.74
פסגות 0.40
273.35
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 (00A) 273.17 0.11 138.5
0.03
0.63
פסגות 0.40
273.31
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 (00a) 335.70 0.19 338.1
0.10
6.48
פסגות 0.40
335.73
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 (00A) 334.10 0.19 251.9
0.11
6.40
פסגות 0.40
334.12
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 (00A) 334.18 0.15 72.1
0.13
6.48
פסגות 0.40
334.25
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 (00A) 348.90 0.21 46.6
0.12
6.01
פסגות 0.40
348.77
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גלילים (00a) 3333.42 0.21 469.5
0.04
0.00
פסגות 0.40
3334.85
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גרמניה DAX 30 סד-1 (`40a) 4219.00 -0.94 2,057.2
-1.57
-6.64
פסגות 0.50
4240.01
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גרמניה DAX 30 סד-2 (`4Da) 4126.00 -0.96 762.3
-1.58
-6.09
פסגות 0.50
4148.19
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל גרמניה MIDCAP MDAX שקלי (`40a) 966.00 -1.04 75.0
-0.27
0.00
פסגות 0.35
970.94
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד אוסטרליה ('4Db) 1470.00 -1.08 131.2
-0.34
5.24
פסגות 1.25
1495.73
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד אירופה ('4Db) 7501.00 -2.20 200.1
-0.32
7.85
פסגות 0.80
7528.18
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד אירופה שקלי ('40a) 3235.00 -0.89 417.7
-0.49
0.00
פסגות 0.80
3240.88
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד אסיה ('4Db) 4200.00 -1.69 278.0
0.12
10.53
פסגות 1.25
4178.33
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד ארה"ב ('4Db) 18150.00 -1.09 317.3
-1.82
10.49
פסגות 1.00
18176.64
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד ארה"ב נטו ('4Da) 3832.00 -1.19 524.3
-1.82
10.14
פסגות 1.00
3838.74
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד ארהב שקלי (`40a) 1070.00 -1.29 146.4
-0.55
0.00
פסגות 0.70
1074.97
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד גרמניה ('4Db) 1502.00 -1.31 39.8
-1.30
-11.10
פסגות 1.00
1507.73
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד יפן ('4Db) 11850.00 0.00 0.0
0.00
6.76
פסגות 1.20
11728.24
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד סקנדינביה ('4Db) 1715.00 -2.00 96.2
-0.91
2.88
פסגות 1.10
1738.23
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד עולמי ('4Da) 1788.00 -0.89 53.8
-0.82
12.12
פסגות 1.00
1790.17
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל דיבידנד קנדה ('4Db) 1490.00 -3.75 13.0
0.00
12.42
פסגות 1.00
1483.26
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל הודו NIFTYי (`4Da) 5848.00 -1.99 242.7
-1.14
33.19
פסגות 1.20
6032.11
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל זהב AM סד-1 ('4Da) 4308.09 0.00 0.0
0.00
7.17
פסגות 1.00
4237.50
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יורובנקס (`4Da) 953.60 0.00 0.0
0.00
0.00
פסגות 0.50
937.50
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יורובנקס שקלי (`40a) 2017.00 -1.42 162.8
0.20
0.00
פסגות 0.25
2026.81
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יתר 50 סד-1 (40a) 521.30 -1.25 61.1
0.02
-3.63
פסגות 1.00
523.87
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יתר 50 סד-2 (40a) 497.20 0.00 0.0
-0.52
-3.55
פסגות 1.00
495.08
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יתר מאגר סד-1 (40a) 956.00 0.00 0.0
-0.46
-3.74
פסגות 1.00
949.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל יתר מאגר סד-2 (40A) 950.50 0.00 0.0
0.05
-3.79
פסגות 0.90
938.80
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל מדדים (`4Ca) 14780.00 0.00 0.0
0.14
5.57
פסגות 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ממונפת תא 25 פי 3 חודשי (60a) 1299.00 -2.40 2,129.2
-0.97
26.88
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ממשלתי שקלי (00A) 375.41 0.12 75.2
0.07
6.60
פסגות 0.40
375.61
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל מק"מ סד-1 (00a) 276.64 0.05 107.5
-0.03
0.78
פסגות 0.00
276.65
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל מק"מ סד-2 (00a) 276.62 0.00 0.0
0.01
0.81
פסגות 0.00
276.65
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל נדל"ן 15 סד-1 (40a) 402.50 0.00 0.0
-0.12
8.14
פסגות 0.50
398.98
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל נדל"ן 15 סד-2 (40a) 394.00 -1.08 5.5
0.00
7.77
פסגות 0.45
394.55
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל נדלן אירופה EPRAי ('4Db) 7709.00 0.00 0.0
0.00
12.04
פסגות 1.00
7510.77
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל סחורה זהב AM סד-2 (`4Da) 1076.00 -0.50 64.3
-0.32
6.94
פסגות 0.80
1076.80
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל סחורות נזילות ('4Da) 1165.00 -2.10 238.6
-2.68
-5.02
פסגות 0.00
1179.05
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל סין FTSE 50י (`4Da) 8514.00 -1.47 166.2
-3.96
7.52
פסגות 1.00
8662.34
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל סין HSI סד-1 ('4Da) 12270.00 0.00 0.0
0.00
8.58
פסגות 0.80
12077.15
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל סין HSI סד-2 (`4Da) 17270.00 0.00 0.0
0.00
8.40
פסגות 0.80
17006.19
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל עולמי 50 DJGTי ('4Db) 8440.00 0.00 0.0
-0.20
11.77
פסגות 1.00
8238.81
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל עולמי כל המדינות MSCIי (`4Da) 1554.00 -3.06 36.4
0.00
9.49
פסגות 0.95
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל עולמי מפותחות MSCIי (`4Da) 6476.00 0.00 0.0
-0.74
9.39
פסגות 0.95
6361.28
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל עולמי מפותחות ללא צפון אמריקה MSCIי (`4Da 6388.00 0.00 0.0
0.00
3.62
פסגות 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיננסים ארהב S&P IXMי (`4Da) 838.00 -1.20 35.1
-1.42
0.00
פסגות 0.70
836.64
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיננסים ארהב S&P שקלי (`40a) 2283.00 -1.17 22.8
-0.69
0.00
פסגות 0.70
2287.39
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון (00a) 5213.87 0.00 6,634.8
0.00
0.51
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון אירו סד-1 (0Da) 46130.00 -0.04 10.1
-0.73
-3.82
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון אירו סד-2 (0Da) 46152.00 0.00 0.0
-0.73
-3.25
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0Da) 46010.00 -0.31 2.8
-0.73
-3.70
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0Da) 36501.00 -0.70 59.9
-0.50
5.96
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0Da) 36392.00 -0.74 166.6
-0.73
5.67
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0Da) 36433.00 -0.31 3,313.2
-0.98
5.54
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (`0Da) 36610.00 0.00 0.0
-0.91
5.69
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל פיקדון ליש"ט רבעוני (0Da) 59600.00 0.00 0.0
-0.39
4.77
פסגות 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל צריכה שווקים מתעוררים (`4Da) 9700.00 -2.32 4.9
-0.53
3.64
פסגות 1.25
9846.61
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל צרפת CAC 40י (`4Da) 1949.00 0.00 0.0
0.00
1.62
פסגות 0.70
1910.72
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ראסל 2000 (4Da') 4083.00 -1.33 1,184.3
-3.14
0.10
פסגות 0.50
4091.22
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) 11480.00 -0.86 160.9
-1.95
-5.55
פסגות 0.80
11499.05
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ריט ארה"ב DJ REITי (`4Da) 893.60 -1.08 121.9
-1.26
17.59
פסגות 1.20
899.29
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שווקים מתעוררים MSCIי (`4Da) 3831.00 0.00 0.0
-1.59
5.54
פסגות 1.00
3790.04
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00a) 3127.74 -0.01 358.8
0.02
1.04
פסגות 0.40
3128.53
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 0-2 סד-2 (00A) 313.99 0.03 30.4
0.01
1.07
פסגות 0.40
313.94
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 (00a) 4031.43 0.03 848.5
0.06
4.34
פסגות 0.40
4033.32
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 (00A) 406.32 0.23 38.5
0.02
3.98
פסגות 0.40
406.41
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 (00A) 404.25 0.08 503.3
0.05
4.32
פסגות 0.40
404.31
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 5+ סד-1 (00a) 5334.62 0.43 24.8
0.05
13.98
פסגות 0.40
5335.73
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 5+ סד-2 (00A) 537.32 0.42 83.9
0.00
13.60
פסגות 0.40
537.64
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחר 5+ סד-3 (00A) 534.10 0.14 302.7
0.21
13.92
פסגות 0.40
534.86
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל שחרים (00a) 4357.90 0.24 24.3
0.01
0.00
פסגות 0.40
4359.02
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 100 סד-1 (40a) 1294.00 0.31 3,248.0
-1.30
6.88
פסגות 0.10
1294.21
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 100 סד-2 (40a) 1292.00 -0.54 486.3
-0.23
7.80
פסגות 0.10
1292.20
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 25 סד-1 (40a) 1451.00 -0.27 982.4
-0.41
9.40
פסגות 0.00
1448.81
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 25 סד-2 (40a) 1450.00 0.00 461.5
-0.75
9.10
פסגות 0.00
1448.81
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 75 סד-1 (40a) 864.70 -0.27 335.6
-1.49
-0.97
פסגות 0.50
866.11
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א 75 סד-2 (40a) 846.00 -0.42 855.0
-1.04
-0.86
פסגות 0.50
847.87
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א בלוטק (40a) 230.20 -1.50 3.2
-0.89
-8.46
פסגות 0.80
230.85
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א בנקים סד-1 (40a) 1312.00 -0.91 12,957.7
-0.45
3.28
פסגות 0.50
1313.64
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א בנקים סד-2 (40a) 1306.00 -0.84 16,821.6
-0.30
3.62
פסגות 0.45
1306.61
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א נפט וגז (40a) 1348.00 0.22 12.7
0.00
9.98
פסגות 0.50
1345.87
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל ת"א פיננסים (40a) 1212.00 -1.62 25.4
0.00
1.90
פסגות 0.50
1214.11
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תיק אג"ח בינוני (00a) 383.85 0.28 276.9
-0.08
7.16
פסגות 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תיק אג"ח מעורב (0A0) 10995.00 0.00 0.0
0.00
3.70
פסגות 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תיק ממשלתי קצר (00a) 279.18 0.02 22.1
0.00
0.11
פסגות 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 (00A) 319.90 0.12 379.0
0.04
3.74
פסגות 0.30
320.06
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 (00a) 3027.87 0.14 4.5
-0.04
2.62
פסגות 0.35
3030.70
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 (00a) 306.18 0.04 43.6
-0.01
2.75
פסגות 0.35
306.43
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 (00a) 3108.30 -0.06 2,100.1
0.02
3.22
פסגות 0.35
3114.66
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00a) 314.49 0.06 33.1
0.03
3.36
פסגות 0.35
314.82
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד מאגר (00a) 3182.90 0.08 52.9
0.12
0.00
פסגות 0.00
3182.10
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד צמוד (00a) 3168.17 0.09 38.8
0.11
3.18
פסגות 0.15
3168.22
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00a) 3129.86 0.00 0.0
0.04
0.00
פסגות 0.15
3133.48
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד צמוד יתר (00a) 3175.81 0.13 73.2
0.06
2.47
פסגות 0.00
3175.46
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 (00a) 326.25 0.10 571.8
-0.02
4.95
פסגות 0.35
326.36
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 (00A) 325.46 0.06 276.0
-0.06
4.79
פסגות 0.35
325.71
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל בונד תשואות (00A) 3367.09 0.02 251.3
0.06
5.49
פסגות 0.15
3367.93
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל דיב סד-1 (40a) 1368.00 -0.51 10.1
-0.65
1.85
פסגות 0.50
1372.30
 
הוסף לתיק אישי
פסגות סל תל דיב סד-2 (40a) 1367.00 -0.58 62.3
-0.43
2.23
פסגות 0.50
1369.55
 
הוסף לתיק אישי
קסם 80/20 (`2Ba) 13625.00 -0.04 13.5
0.00
5.28
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם 80/20 חו"ל שקלי (`20a) 10120.00 0.00 141.9
-0.07
0.00
קסם 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם 85/15 מניות שקלי (`20a) 10375.00 0.14 447.7
-0.05
0.00
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם 90/10 (`1Aa) 14500.00 0.00 8.0
0.01
4.63
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם DAX GLOBAL BRIC שקלי (`40a) 5108.00 0.00 0.0
0.00
9.85
קסם 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a) 1902.00 0.00 0.0
-0.21
0.00
קסם 0.50
1865.37
 
הוסף לתיק אישי
קסם FTSE 100 שקלי (`40a) 6641.00 -0.92 100.0
-0.34
0.00
קסם 0.80
6662.43
 
הוסף לתיק אישי
קסם FTSE 100י ('4Da) 3801.00 -1.32 200.5
-1.81
2.23
קסם 1.00
3851.64
 
הוסף לתיק אישי
קסם FTSE 250 MIDCAPי (NTR) שקלי (`40a) 1016.00 -1.36 75.0
-0.29
0.00
קסם 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם MIDCAP מפותחות (`4Da) 9730.00 0.00 0.0
0.00
0.00
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם MIDCAP מפותחות שקלי (`40a) 9720.00 -0.92 88.5
-1.05
0.00
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם NASDAQ INT BUYBACK שקלי (`40a) 1017.00 -1.45 54.5
0.00
0.00
קסם 1.20
1017.04
 
הוסף לתיק אישי
קסם S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDENDי (`4Da) 18810.00 -1.36 56.4
-0.99
0.00
קסם 0.70
18832.55
 
הוסף לתיק אישי
קסם S&P 500 שקלי (`40a) 2136.00 -0.56 1,274.6
-0.92
6.60
קסם 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם S&P 500י (`4Da) 7074.00 -0.99 3,024.5
-1.61
13.09
קסם 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTSי (`4Da) 20910.00 -1.65 10.0
-0.47
-7.97
קסם 0.80
21092.74
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (`4Da) 9651.00 0.00 0.0
0.00
0.00
קסם 0.10
9323.63
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR )שקלי (`40a) 4142.00 -1.10 100.8
0.26
4.33
קסם 0.80
4155.83
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600 HEALTH CAREי (`4Da) 32900.00 -1.29 159.5
-0.63
18.61
קסם 0.80
32945.60
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGYי (`4Da) 13570.00 -4.37 55.0
0.00
1.65
קסם 0.80
13544.21
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR) מנוטרלת מטבע (`40a) 6323.00 -0.96 247.4
-0.44
6.05
קסם 0.10
6331.18
 
הוסף לתיק אישי
קסם STOXX EUROPE 600י (NTR)י (`4Da) 29080.00 -1.32 9.6
-0.94
2.54
קסם 0.10
29103.45
 
הוסף לתיק אישי
קסם US BUYBACK מנוטרלת מטבע (`40a) 8360.00 -0.61 123.8
-1.56
3.85
קסם 0.60
8362.18
 
הוסף לתיק אישי
קסם US BUYBACKי (NTR)י (`4Da) 30330.00 -1.69 2,436.6
-2.22
10.18
קסם 0.75
30413.83
 
הוסף לתיק אישי
קסם אוסטרליה ('4Da) 1630.00 -0.67 87.0
-0.42
5.06
קסם 0.80
1639.65
 
הוסף לתיק אישי
קסם אירופה MSCIי (`4Da) 2625.00 0.00 0.0
0.00
3.31
קסם 0.79
2563.07
 
הוסף לתיק אישי
קסם אירופה STOXX MID 200 מנוטרלת מטבע (`40a) 3547.00 -1.39 2,279.3
-0.39
4.62
קסם 0.60
3559.95
 
הוסף לתיק אישי
קסם אירופה STOXX Mid 200י ('4Da) 1537.00 -1.98 528.1
-0.82
1.42
קסם 0.90
1537.60
 
הוסף לתיק אישי
קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40י (`0Da) 9569.00 0.00 0.0
0.00
2.82
קסם 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם אירופה שקלי (`40a) 10640.00 -1.30 111.7
0.09
2.86
קסם 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם אמריקה הלטינית ('4Da) 1234.00 -2.83 102.9
-1.32
5.57
קסם 1.00
1239.90
 
הוסף לתיק אישי
קסם אנרגיה ארה"ב (`4Da) 3102.00 -2.54 270.0
-2.42
8.97
קסם 0.80
3102.88
 
הוסף לתיק אישי
קסם ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx 30י (`0Da) 8547.00 -0.27 3,191.2
-0.36
9.82
קסם 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ארה"ב שקלי (`40a) 11660.00 -1.27 138.0
-0.92
5.82
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ארהב Morningstar Wide Moatי (`4Da) 17270.00 -1.93 299.2
-1.34
13.61
קסם 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ארהב S&P SMALL CAP 600 מנוטרלת מטבע (`40a) 6275.00 -0.92 33.9
-1.40
-5.05
קסם 0.50
6282.38
 
הוסף לתיק אישי
קסם ביטוח ענפי (40a) 14960.00 0.00 0.0
-1.25
-2.98
קסם 0.50
14905.93
 
הוסף לתיק אישי
קסם בנקאות עולמי ('4Da) 2865.00 -1.82 2.5
-0.51
6.34
קסם 1.00
2871.76
 
הוסף לתיק אישי
קסם ברזיל IBOVי (`4Da) 7197.00 -2.48 500.0
-1.51
4.73
קסם 1.00
7271.40
 
הוסף לתיק אישי
קסם ברזיל MSCIי (`4Da) 1448.00 -3.53 393.4
-1.25
3.80
קסם 0.95
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם גילונים (000) 2729.20 0.01 41.0
0.01
0.71
קסם 0.00
2729.59
 
הוסף לתיק אישי
קסם גליל 0-2 (000) 2394.95 0.00 0.0
0.05
-1.39
קסם 0.40
2394.19
 
הוסף לתיק אישי
קסם גליל 10- 5 (000) 3340.40 0.18 64.5
0.10
6.41
קסם 0.40
3340.72
 
הוסף לתיק אישי
קסם גליל 2-5 (00a) 2732.70 0.12 1,323.0
0.04
0.74
קסם 0.40
2733.13
 
הוסף לתיק אישי
קסם גליל 5-10 סד נו (000) 3491.40 0.18 415.1
0.12
6.37
קסם 0.40
3491.32
 
הוסף לתיק אישי
קסם גלילים (000) 3259.90 0.25 123.1
0.05
6.15
קסם 0.40
3259.23
 
הוסף לתיק אישי
קסם גרמניה DAX 30י (`4Da) 4092.00 -0.44 4,183.4
-1.27
-6.27
קסם 0.50
4095.66
 
הוסף לתיק אישי
קסם גרמניה DAX 30י מנוטרלת מטבע (`40a) 9363.00 0.01 9,498.5
-0.47
-3.59
קסם 0.80
9371.60
 
הוסף לתיק אישי
קסם גרמניה MDAX שקלי (`40a) 1564.00 -1.01 104.3
-0.32
-5.39
קסם 0.50
1573.02
 
הוסף לתיק אישי
קסם גרמניה MID CAP MDAXי (GTR)י (`4Da) 7368.00 0.00 0.0
0.00
-7.55
קסם 0.80
7220.70
 
הוסף לתיק אישי
קסם דאו ג'ונס 30 ('4Da) 6119.00 -1.83 376.8
-1.38
9.70
קסם 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם דיבידנד אירופה ('4Da) 7770.00 -1.30 79.9
-1.17
6.29
קסם 0.80
7786.83
 
הוסף לתיק אישי
קסם דיבידנד אירופה שקלי ('40a) 1751.00 0.00 0.0
-0.62
0.00
קסם 0.60
1740.04
 
הוסף לתיק אישי
קסם דיבידנד ארה"ב ('4Da) 1835.00 -1.82 116.4
-1.06
11.05
קסם 1.00
1841.94
 
הוסף לתיק אישי
קסם דיבידנד ארה"ב שקלי (`40a) 5305.00 0.00 0.0
-0.77
0.00
קסם 0.60
5278.53
 
הוסף לתיק אישי
קסם דיבידנד עולמי ('4Da) 9340.00 -0.99 257.8
-0.93
11.63
קסם 1.00
9333.94
 
הוסף לתיק אישי
קסם דרום אפריקה MSCIי (`4Da) 2001.00 0.00 0.0
0.00
13.82
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם הודו MSCIי (`4Da) 1165.00 -0.17 15.0
-0.17
31.30
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם הודו Niftyי ('4Db) 4710.00 -2.18 355.5
-0.33
34.72
קסם 1.00
4815.18
 
הוסף לתיק אישי
קסם זהב לונדון שקלי (`40a) 1204.00 -0.19 112.6
0.27
0.54
קסם 1.00
1204.18
 
הוסף לתיק אישי
קסם חוזה גז טבעי (`4Da) 892.00 -2.59 4.5
-0.80
21.45
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם חוזה נפט (`4Da) 2371.00 -3.84 700.4
-2.99
-8.29
קסם 0.00
2374.54
 
הוסף לתיק אישי
קסם חוזה נפט מנוטרל מטבע (`40a) 1060.00 -2.64 108.6
-2.57
-14.04
קסם 1.00
1054.32
 
הוסף לתיק אישי
קסם טורקיה MSCIי (`4Da) 1611.00 -0.74 320.2
-1.28
10.33
קסם 0.85
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם טיוואן MSCIי (`4Da) 1151.00 0.00 0.0
-0.17
14.76
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם יורוסטוקס 50 ('4Da) 14490.00 -1.56 355.5
-1.08
0.62
קסם 0.80
14556.56
 
הוסף לתיק אישי
קסם יורוסטוקס 50 שקלי (`40a) 3819.00 -1.06 332.4
0.08
4.30
קסם 0.50
3826.51
 
הוסף לתיק אישי
קסם יורוסטוקס בנקים שקלי (`40a) 1503.00 0.00 0.0
1.42
0.00
קסם 0.35
1479.66
 
הוסף לתיק אישי
קסם יפן MSCIי (`4Da) 2506.00 -3.47 24.0
0.00
2.77
קסם 0.85
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ישראל S&P VALUEי (40a) 12730.00 -0.78 51.0
0.00
22.78
קסם 0.25
12733.06
 
הוסף לתיק אישי
קסם יתר 50 (40a) 4978.00 -0.62 198.9
-0.87
-3.95
קסם 1.00
4985.94
 
הוסף לתיק אישי
קסם יתר מאגר (40a) 9310.00 0.00 0.0
-0.21
-4.81
קסם 1.00
9254.48
 
הוסף לתיק אישי
קסם מזרח אירופה ('4Da) 7555.00 -2.70 13.8
0.00
1.01
קסם 1.00
7565.24
 
הוסף לתיק אישי
קסם מזרח אירופה MSCIי (`4Da) 1192.00 0.00 0.0
0.00
-8.38
קסם 0.95
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם מזרח רחוק ללא יפן MSCIי (`4Da) 1781.00 -2.04 60.6
-1.09
6.69
קסם 0.95
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם מים ארה"ב (`4Da) 8485.00 0.00 0.0
-2.29
-1.25
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי (`6Da) 6931.00 -1.81 954.8
-3.16
44.50
קסם 1.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי (`6Da) 5615.00 -1.68 7,464.9
-3.24
25.96
קסם 1.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת גרמניה DAX 30 GTR פי 3 חודשי (`6Da) 5947.00 -0.39 6,721.6
-2.16
-13.34
קסם 1.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת תא 25 פי 3 חודשי (60a) 1466.00 -0.34 3,565.2
-1.54
23.72
קסם 1.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת תא 75 (60a) 1251.00 -0.95 111.8
-2.09
-3.29
קסם 1.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממונפת תא נדלן 15 (60a) 659.90 0.00 0.0
-1.33
10.68
קסם 1.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ממשלתי כללי (000) 3293.52 0.21 118.9
0.05
6.41
קסם 0.40
3292.82
 
הוסף לתיק אישי
קסם מקמ (000) 2766.43 0.01 297.3
0.00
0.80
קסם 0.00
2766.50
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (`1Aa) 11159.00 0.00 0.0
0.00
1.57
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (3) מניות חו"ל (`4Da) 8900.00 -1.33 49.7
-1.96
7.96
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A) 12616.00 0.10 126.3
-0.24
5.53
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (4) אגח כללי +5% (10A) 12055.00 0.00 0.0
0.00
5.56
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (4) ממשלתי +10% (10A) 11020.00 0.00 0.0
0.00
0.96
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (5) אגח כללי +20% (`2Aa) 11720.00 -0.29 43.7
-0.11
6.26
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם משולבת (6) אגח כללי + 35% (`3Aa) 12050.00 0.00 0.0
0.00
5.98
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם נאסד"ק 100 ('4Da) 13950.00 -0.92 1,392.5
-2.02
18.32
קסם 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם נאסד"ק 100 שקלי (`40a) 4216.00 -0.73 456.2
-0.59
12.35
קסם 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם נדל"ן 15 (40a) 3963.00 0.00 0.0
-0.30
7.34
קסם 0.50
3936.16
 
הוסף לתיק אישי
קסם נדל"ן למגורים ארה"ב (`4Da) 11070.00 0.00 0.0
0.00
-4.16
קסם 0.80
10640.71
 
הוסף לתיק אישי
קסם ניקיי 225 ('4Da) 12280.00 -1.84 350.0
-2.04
0.16
קסם 0.55
12271.39
 
הוסף לתיק אישי
קסם ניקיי 225 מנוטרלת מטבע (`40a) 17460.00 -2.84 374.3
-0.55
-1.91
קסם 1.50
17520.24
 
הוסף לתיק אישי
קסם נפט וגז ישראל DJי (40a) 11800.00 0.00 0.0
-0.08
12.27
קסם 0.50
11771.41
 
הוסף לתיק אישי
קסם סחורה זהב לונדון (`4Da) 4035.00 -0.18 4.0
-0.29
5.87
קסם 1.00
4020.49
 
הוסף לתיק אישי
קסם סחורה כסף FIXי (`4Da) 619.00 0.00 34.4
-1.43
-6.94
קסם 0.90
615.57
 
הוסף לתיק אישי
קסם סין FTSE 50י (`4Da) 7180.00 -2.38 372.4
0.04
7.86
קסם 1.00
7327.60
 
הוסף לתיק אישי
קסם סין MSCIי (`4Da) 2800.00 0.00 0.0
-0.53
5.42
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם סין מנוטרלת מטבע (`40a) 1143.00 -2.39 50.1
0.52
-1.76
קסם 1.00
1163.37
 
הוסף לתיק אישי
קסם סינגפור MSCIי ('4Da) 1024.00 0.00 0.0
0.00
9.44
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם סל אג"ח כללי (00a) 12905.00 0.10 92.5
0.04
5.52
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (`4Db) 205.80 0.02 280.0
-1.39
-10.32
קסם 1.20
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם סל סחורות עולמי (`4Da) 1459.00 -1.15 8.9
-2.29
-2.89
קסם 1.20
1438.35
 
הוסף לתיק אישי
קסם ספרד MSCIי (`4Da) 2705.00 0.00 0.0
0.00
9.16
קסם 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם סקנדינביה MSCIי (`4Da) 1935.00 0.00 0.0
-0.87
6.03
קסם 0.85
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם עולמי כל המדינות MSCIי (`4Da) 646.10 -1.73 347.8
-1.34
8.59
קסם 0.95
647.14
 
הוסף לתיק אישי
קסם עולמי מפותחות MSCI שקלי (`40a) 4436.00 -0.89 67.3
-0.56
0.00
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם עולמי מפותחות MSCIי ('4Da) 5736.00 -1.61 42.5
-1.20
9.11
קסם 0.95
5732.38
 
הוסף לתיק אישי
קסם פיננסים ארה"ב S&P IXMי (`4Da) 8370.00 -1.03 68.1
-1.62
12.07
קסם 0.70
8374.86
 
הוסף לתיק אישי
קסם פיקדון אירו (`0Da) 45985.00 -0.40 184.4
-0.56
-3.33
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם פיקדון דולר (`0Da) 36395.00 -0.50 558.0
-0.81
5.59
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם פיקדון סד 1 (00a) 6219.33 0.00 834.0
0.00
0.52
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם פיקדון סד 3 (00a) 5346.13 0.00 161.5
0.00
0.52
קסם 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם פקדון דולר חצי שנתי (`0Da) 365.10 -0.79 36.5
-0.24
6.96
עדן 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם צמיחה ישראל S&Pי (40a) 14610.00 0.00 0.0
0.00
7.58
קסם 0.25
14578.14
 
הוסף לתיק אישי
קסם צפון אמריקה שקלי (`40a) 13830.00 -1.14 195.1
-0.57
11.26
קסם 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם צריכה מחזורית ארה"ב (`4Da) 24680.00 0.00 0.0
-0.96
6.06
קסם 0.80
24167.53
 
הוסף לתיק אישי
קסם צרכנות ישראל DJי (40a) 11830.00 -0.76 39.4
-0.08
-2.38
קסם 0.50
11851.21
 
הוסף לתיק אישי
קסם צרפת CAC 40י (`4Da) 1932.00 -2.03 20.0
0.20
0.92
קסם 0.80
1930.87
 
הוסף לתיק אישי
קסם קונצרני דולר IBOXX HYי (`0Da) 801.50 -0.34 65.1
0.03
7.53
קסם 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם קוריאה ('4Db) 8294.00 0.00 0.0
-1.76
-0.97
קסם 1.00
8216.89
 
הוסף לתיק אישי
קסם קלינטק עולמי (`4Da) 4297.00 0.00 0.0
-1.72
-1.78
קסם 1.00
4218.59
 
הוסף לתיק אישי
קסם קנדה ('4Da) 2718.00 -0.80 83.1
-1.33
11.75
קסם 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם קנדה S&P 60י שקלי (`40a) 910.00 0.00 0.0
-0.01
10.44
קסם 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
קסם ראסל 2000 (`4Da) 3797.00 -0.78 34.6
-2.62
-0.91
קסם 0.25
3806.04
 
הוסף לתיק אישי
קסם ראסל 2000 שקלי (`40a) 1130.00 -1.22 190.7
-1.63
-5.77
קסם 0.50
1132.76
 
הוסף לתיק אישי
קסם רוסיה ('4Da) 5265.00 -2.19 506.0
-0.46
-15.60
קסם 1.00
5252.78
 
הוסף לתיק אישי
קסם רפואה עולמי (`4Da) 1835.00 -1.56 902.1
-0.90
20.73
קסם 0.80
1834.89
 
הוסף לתיק אישי
קסם שוויץ SWISS MARKETי (`4Da) 33550.00 -1.09 272.5
-0.88
5.47
קסם 0.80
33775.53
 
הוסף לתיק אישי
קסם שווקים מתעוררים MSCIי (`4Da) 3359.00 -1.75 218.4
-1.10
5.72
קסם 1.00
3398.94
 
הוסף לתיק אישי
קסם שווקים מתעוררים MSCIי שקלי (`40a) 1059.00 -1.30 231.9
0.00
0.75
קסם 1.20
1066.09
 
הוסף לתיק אישי
קסם שחר 0-2 (000) 3145.69 -0.01 1,405.0
0.13
1.04
קסם 0.40
3145.76
 
הוסף לתיק אישי
קסם שחר 2-5 (000) 4047.18 0.08 167.3
0.06
4.34
קסם 0.40
4047.28
 
הוסף לתיק אישי
קסם שחר 5+ (00a) 5356.38 0.34 356.0
0.18
13.92
קסם 0.40
5354.20
 
הוסף לתיק אישי
קסם שחרים (000) 4256.50 0.00 0.0
0.06
7.69
קסם 0.40
4265.93
 
הוסף לתיק אישי
קסם שטוקהולם 30 ('4Da) 673.00 -1.03 11.6
-0.44
-0.15
קסם 0.80
678.75
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א 100 (40a) 12940.00 -0.15 7,479.8
-0.61
7.28
קסם 0.10
12940.89
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א 25 (40a) 14480.00 -0.41 2,225.7
-0.48
9.57
קסם 0.10
14477.23
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א 75 (40a) 8355.00 -0.30 1,776.2
-0.77
-0.85
קסם 0.50
8354.04
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א ביומד (40A) 7094.00 -2.15 136.5
-0.94
-27.57
קסם 0.50
7109.90
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א בלוטק (40a) 2238.00 -0.89 57.0
-1.61
-9.10
קסם 0.80
2238.47
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א בנקים (40a) 12850.00 -0.85 951.6
-0.31
3.35
קסם 0.50
12868.47
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א מאגר (40a) 12640.00 0.00 0.0
0.00
6.49
קסם 1.00
12494.78
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א מעלה (40a) 11230.00 0.00 0.0
0.00
-1.23
קסם 0.20
11107.19
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א נפט וגז (40a) 13450.00 0.30 67.6
0.00
9.11
קסם 0.50
13456.54
 
הוסף לתיק אישי
קסם ת"א פיננסים (40a) 12140.00 -0.90 25.1
-0.16
0.82
קסם 0.50
12139.46
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד 20 (00a) 3180.98 0.12 724.1
0.10
3.74
קסם 0.30
3181.34
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד 40 (00a) 3034.30 0.06 491.1
0.03
2.77
קסם 0.35
3034.72
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד 60 (000) 3118.36 0.07 410.5
0.07
3.23
קסם 0.35
3118.80
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד מאגר (00A) 3181.00 0.06 765.0
0.04
0.00
קסם 0.00
3182.10
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד צמוד (00A) 3171.60 0.05 50.0
0.07
3.07
קסם 0.15
3172.51
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד צמוד יתר (00A) 3176.15 0.08 168.2
0.06
2.34
קסם 0.15
3176.61
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד צמודות בנקים (00a) 3130.66 0.05 609.6
0.06
1.93
קסם 0.15
3130.97
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד שקלי (00a) 3263.02 0.04 897.0
0.01
4.84
קסם 0.35
3263.54
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל בונד תשואות (00A) 3368.50 -0.02 750.7
0.04
5.51
קסם 0.15
3369.69
 
הוסף לתיק אישי
קסם תל דיב (40a) 13700.00 -0.29 0.1
-0.43
1.78
קסם 0.50
13699.03
 
הוסף לתיק אישי
קסם תעשיה ארה"ב S&Pי (`4Da) 19150.00 -2.45 163.1
-1.11
8.75
קסם 0.80
19195.28
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) גילון כללי (00a) 271.74 0.00 0.0
-0.01
0.48
תכלית 0.40
271.76
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) גליל 0-2 (00a) 238.58 0.00 0.0
-0.01
-1.53
תכלית 0.40
238.59
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) גליל 2-5 (00a) 271.83 0.13 61.3
0.03
0.84
תכלית 0.40
271.83
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a) 333.65 0.23 160.9
0.11
6.47
תכלית 0.40
333.60
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) גליל 5-10 (00a) 348.45 0.16 80.0
0.12
6.39
תכלית 0.40
348.64
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) יתר 50 (40a) 508.10 -1.65 138.0
0.37
-2.89
תכלית 1.00
510.29
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) יתר מאגר (40a) 930.00 -0.88 74.4
-0.21
-4.64
תכלית 1.00
931.17
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) מק"מ (00a) 276.54 0.00 0.0
0.00
0.79
תכלית 0.00
276.65
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) נאסדק שקלי (`40a) 3989.00 -0.87 565.5
-0.67
12.52
תכלית 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) ניקיי 225 ('4Da) 12460.00 -2.20 479.8
-1.92
0.16
תכלית 0.65
12461.88
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) שחר 2-5 (00a) 404.20 0.08 71.5
0.07
4.39
תכלית 0.40
404.19
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) שחר 5+ (00a) 534.95 0.54 305.3
0.04
13.75
תכלית 0.40
534.70
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) שחר כללי (00a) 423.99 0.00 0.0
0.00
7.42
תכלית 0.40
426.02
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) ת"א 100 (40a) 1293.00 -0.61 12.0
-0.54
7.97
תכלית 0.10
1294.08
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) ת"א 25 (40a) 1450.00 -0.34 151.1
-0.41
9.40
תכלית 0.00
1448.81
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) ת"א 75 (40a) 860.70 -1.23 18.4
-0.17
0.36
תכלית 0.50
862.52
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) ת"א בנקים (40a) 1303.00 -1.06 106.2
-0.15
3.70
תכלית 0.50
1304.96
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תא נדלן 15 (40a) 397.90 0.00 0.0
-0.30
7.48
תכלית 0.50
395.98
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תל בונד 20 (00a) 3218.00 0.13 486.6
0.09
3.79
תכלית 0.30
3218.61
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תל בונד 40 (00a) 303.05 0.08 223.0
0.03
2.77
תכלית 0.35
303.05
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תל בונד 60 (00a) 311.28 0.08 249.0
0.03
3.33
תכלית 0.35
311.45
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תל בונד שקלי (00a) 326.16 0.00 0.0
0.00
4.86
תכלית 0.35
326.35
 
הוסף לתיק אישי
תכלית (אינדקס) תל-דיב (40a) 1376.00 -0.58 10.2
-0.29
2.14
תכלית 0.50
1377.90
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 75/25 בינוני (20a) 12300.00 0.00 0.0
0.00
3.62
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 80/20 בינוני (2Aa) 13972.00 0.00 0.0
0.00
5.12
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 80/20 חו"ל (`2Ba) 13927.00 -0.04 438.6
-0.21
6.45
תכלית 0.70
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 90/10 בינוני (10a) 14238.00 0.00 0.0
-0.08
3.03
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10a) 11285.00 0.00 0.0
0.00
1.17
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10a) 11136.00 0.00 0.0
0.00
0.69
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית BRICי שקלי (`40a) 364.10 -1.51 23.9
-0.14
6.08
תכלית 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית DJ INTERNET COMPOSITEי (NTR)י שקלי (`40a) 185.50 -1.75 67.1
-0.21
0.00
תכלית 0.50
185.97
 
הוסף לתיק אישי
תכלית FTSE 100 שקלי (`40a) 6551.00 -0.40 390.2
-1.17
-2.25
תכלית 0.80
6565.40
 
הוסף לתיק אישי
תכלית FTSE 250 MIDCAP שקלי (NTR)י (`40a) 1012.00 -0.78 62.2
-0.78
0.00
תכלית 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית IPOX 100 US שקלי (`40a) 2100.00 -1.22 579.0
-0.98
0.00
תכלית 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית LARGE CAP מפותחות שקלי (`40a) 10340.00 0.00 0.0
-0.48
0.00
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית MIDCAP מפותחות שקלי (`40a) 9805.00 -1.15 22.1
-1.11
0.00
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית NASDAQ GOLDEN DRAGON שקלי (`40a) 6778.00 -2.21 154.8
-1.58
0.00
תכלית 0.50
6780.78
 
הוסף לתיק אישי
תכלית S&P 500 שקלי (`40a) 2134.00 -0.88 1,823.2
-0.87
7.01
תכלית 0.35
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית S&P 500י (`4Da) 7437.00 -0.88 4,808.1
-2.08
12.86
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית S&P MIDCAP 400 שקלי (NTR)י (`40a) 1825.00 -1.14 9.1
-1.28
0.00
תכלית 0.50
1828.63
 
הוסף לתיק אישי
תכלית STOXX EUROPE 600 BANKSי (NTR) שקלי (`40a) 413.80 -1.36 31.0
0.05
0.00
תכלית 0.25
415.22
 
הוסף לתיק אישי
תכלית STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטבע (`40a) 346.70 -0.66 616.6
-0.46
5.09
תכלית 0.10
347.33
 
הוסף לתיק אישי
תכלית STOXX EUROPE 600י (`4Da) 1602.00 -0.56 50.8
-1.41
2.22
תכלית 0.10
1596.94
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אג"ח משולב (00a) 12165.00 0.05 69.6
-0.06
2.60
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אגח ממשלתי ללא מ' (00a) 12575.00 0.00 0.0
0.00
5.97
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אוסטרליה S&P ASX200י ('4Da) 1705.00 -0.29 10.7
-0.35
5.93
תכלית 0.80
1710.58
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אינדקס S&P 500 שקלי (`40a) 1947.00 -1.07 381.3
-0.56
6.89
תכלית 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אינדקס דולר ('0Da) 36409.00 -0.48 202.1
-0.88
5.64
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ארה"ב (`4Da) 11870.00 -1.25 10.0
-1.88
11.48
תכלית 0.45
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ארה"ב שקלי (`40a) 15130.00 -0.92 983.9
-0.65
5.13
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אריסטוקרט S&P 500 שקלי (`40a) 329.20 -0.87 64.0
-0.81
0.00
תכלית 0.90
329.71
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אריסטוקרט אירופה שקלי (`40a) 125.60 -1.34 38.4
-0.39
0.00
תכלית 1.00
126.63
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אריסטוקרט בריטניה שקלי (`40a) 177.40 0.00 0.0
-0.39
0.00
תכלית 1.10
175.90
 
הוסף לתיק אישי
תכלית אריסטוקרט משולבת שקלי (`40a) 9845.00 -0.89 148.1
-0.77
0.00
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ברזיל REINVESTי (`4Da) 7355.00 -2.54 74.2
-1.35
4.97
תכלית 1.00
7417.69
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גילון כללי (00a) 2741.27 0.00 0.0
0.02
0.50
תכלית 0.40
2741.53
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גליל 0-2 (00a) 2392.21 0.00 0.0
-0.00
-1.36
תכלית 0.40
2392.41
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גליל 10- 5 (00a) 3346.00 0.27 150.6
0.10
6.41
תכלית 0.40
3344.33
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גליל 2-5 (00a) 2750.43 0.12 697.6
0.03
0.78
תכלית 0.40
2751.56
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גליל 5-10 (00a) 3500.00 0.03 21.5
0.14
6.47
תכלית 0.40
3504.93
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ג'מבו REINVESTי (00a) 5363.98 0.00 6,296.9
0.00
0.52
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גרמניה DAX 30 מנוטרלת מטבע (`40a) 9241.00 -0.35 570.3
-0.74
-3.23
תכלית 0.80
9263.76
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גרמניה DAX 30 מנוטרלת מטבע סד- 1 (`40a) 9229.00 -0.47 876.5
-0.34
-3.52
תכלית 0.80
9254.38
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גרמניה MDAXי (`4Da) 4457.00 -1.57 68.9
-0.75
-8.04
תכלית 0.50
4476.04
 
הוסף לתיק אישי
תכלית גרמניה MIDCAP MDAX מנוטרלת מטבע (`40a) 970.00 -0.52 176.1
-0.69
-5.51
תכלית 0.35
973.58
 
הוסף לתיק אישי
תכלית דאקס (`4Da) 4203.00 -0.43 318.3
-1.61
-6.41
תכלית 0.50
4226.43
 
הוסף לתיק אישי
תכלית דולר (`0Da) 36401.00 -0.56 1,640.2
-0.72
5.68
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית דולר REINVESTי (`0Da) 37050.00 -0.56 1,645.1
-0.85
5.68
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית הודו ('4Da) 471.30 -2.34 38.7
-1.13
34.35
תכלית 1.00
485.86
 
הוסף לתיק אישי
תכלית זהב (`4Da) 4176.00 -0.67 436.4
-0.58
6.41
תכלית 1.00
4177.27
 
הוסף לתיק אישי
תכלית יורוסטוקס 50 (`4Da) 14870.00 -1.52 636.3
-0.85
1.34
תכלית 0.00
14930.94
 
הוסף לתיק אישי
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (`40a) 3169.00 -1.03 464.1
-0.34
4.75
תכלית 0.80
3180.42
 
הוסף לתיק אישי
תכלית יתר 50 (40a) 513.50 -1.15 181.4
-0.46
-3.94
תכלית 1.00
515.93
 
הוסף לתיק אישי
תכלית יתר מאגר (40a) 938.00 -0.74 148.8
-0.79
-5.22
תכלית 1.00
941.72
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ליש"ט (`0Da) 59529.00 0.00 0.0
-0.40
3.99
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ממונפת תא 25 פי 3 חודשי (60a) 1722.00 -1.09 1,019.7
-1.08
25.52
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ממשלתי מוטה צמוד (00a) 10839.00 0.00 0.0
-0.06
2.28
תכלית 0.15
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ממשלתי מוטה שקלי (00a) 10989.00 0.12 126.5
0.05
3.07
תכלית 0.15
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ממשלתי קצר (00a) 11096.00 0.04 59.9
-0.05
0.53
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ממשלתי שקלי (00a) 373.20 0.00 0.0
0.09
6.60
תכלית 0.40
373.76
 
הוסף לתיק אישי
תכלית מניות חו"ל MSCI ACי ('4Da) 1587.00 -1.61 35.0
-1.29
8.40
תכלית 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית מניות ישראל (40A) 11920.00 -0.75 49.5
-0.50
3.62
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית מק"מ (00a) 2766.39 0.00 13.8
0.02
0.82
תכלית 0.00
2766.50
 
הוסף לתיק אישי
תכלית מק"מ 15/85 פרימיום (20a) 10610.00 -0.13 770.1
-0.09
0.61
תכלית 0.25
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית נאסד"ק 100 (`4Da) 7292.00 -1.17 1,315.2
-1.39
18.88
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית נאסד"ק 100 שקלי (`40a) 4207.00 -0.99 313.4
-0.56
12.59
תכלית 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה (`4Da) 9337.00 -1.63 442.7
-2.64
25.83
תכלית 1.00
9392.94
 
הוסף לתיק אישי
תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה שקלי (`40a) 2783.00 -1.73 134.7
-1.36
0.00
תכלית 0.60
2803.55
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ניקיי 225 (`4Da) 12230.00 -2.39 11.3
-0.95
1.21
תכלית 0.65
12135.77
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ניקיי 225 שקלי (`40a) 15290.00 -2.67 95.8
-0.82
-1.66
תכלית 2.00
15382.38
 
הוסף לתיק אישי
תכלית נפט (`4Da) 2450.00 -3.95 45.7
-2.83
-8.71
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית סילבר (כסף) (`4Da) 4400.00 -0.57 35.9
-1.44
-7.09
תכלית 0.90
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית סין (`4Da) 7555.00 -0.61 15.3
-0.90
8.08
תכלית 0.00
7581.77
 
הוסף לתיק אישי
תכלית סין שקלי ('40a) 10360.00 0.00 0.0
0.29
-2.62
תכלית 1.50
10310.09
 
הוסף לתיק אישי
תכלית פיקדון אירו (`0Da) 46312.00 0.00 0.0
-0.40
-3.20
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית קוריאה (`4Da) 8365.00 0.00 0.0
-2.39
-1.31
תכלית 1.00
8290.68
 
הוסף לתיק אישי
תכלית קוריאה שקלי (`40a) 238.00 -1.29 11.4
-1.11
-5.19
תכלית 1.00
238.17
 
הוסף לתיק אישי
תכלית קנדה שקלי ('40a) 977.00 -0.53 289.0
-0.28
10.45
תכלית 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ראסל 2000 (`4Da) 3981.00 -0.95 458.6
-2.29
-0.40
תכלית 0.50
3987.39
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ראסל 2000 שקלי ('40a) 1084.00 -1.00 129.2
-1.97
-5.51
תכלית 0.80
1085.93
 
הוסף לתיק אישי
תכלית רוסיה (`4Da) 4745.00 -1.39 66.1
-1.82
-15.96
תכלית 1.00
4748.97
 
הוסף לתיק אישי
תכלית שווקים מתעוררים MSCIי ('4Da) 1457.00 -0.95 4.4
-1.28
6.21
תכלית 1.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית שחר 0-2 (00a) 3142.10 0.00 0.0
0.01
1.06
תכלית 0.40
3142.80
 
הוסף לתיק אישי
תכלית שחר 2-5 (00a) 4073.40 0.09 569.1
0.04
4.34
תכלית 0.40
4075.14
 
הוסף לתיק אישי
תכלית שחר 5+ (00a) 5376.45 0.34 159.5
0.16
13.91
תכלית 0.40
5377.07
 
הוסף לתיק אישי
תכלית שחר כללי (00a) 4286.24 0.21 10.7
0.09
7.75
תכלית 0.40
4286.46
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א 100 (40a) 12920.00 -0.23 5,558.2
-0.77
7.20
תכלית 0.10
12940.76
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א 25 (40a) 1451.00 0.07 6,754.1
-0.75
9.10
תכלית 0.00
1448.81
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א 25 אגרסיבית (60A) 2075.00 -0.77 430.5
-0.76
12.78
תכלית 0.00
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א 75 (40a) 864.90 -0.14 1,652.4
-0.92
-1.03
תכלית 0.50
865.29
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א SMALL MIDCAPי (40a) 10100.00 -1.46 86.4
-0.10
-1.44
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א ביומד (40a) 710.00 -1.22 220.5
-1.36
-28.41
תכלית 0.50
710.91
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א בנקים (40a) 1300.00 -0.91 334.9
-0.38
3.39
תכלית 0.50
1301.10
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א נדל"ן 15 (40a) 396.20 -0.20 54.3
-1.07
6.78
תכלית 0.50
396.75
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א נפט וגז (40a) 1344.00 -0.37 108.9
0.30
10.12
תכלית 0.50
1345.82
 
הוסף לתיק אישי
תכלית ת"א פיננסים (40a) 1240.00 -0.96 61.6
-0.32
0.64
תכלית 0.50
1242.60
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20a) 12391.00 -0.18 246.5
0.00
4.00
תכלית 0.60
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק אגח בינוני (00a) 12502.00 0.07 40.0
-0.06
2.77
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק אגח מאוזן ללא מניות (00a) 12393.00 0.06 66.1
0.05
3.23
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי בינוני+15 (20a) 12247.00 -0.18 57.4
0.00
1.86
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי בינוני+25 (20a) 15540.00 0.00 210.0
-0.06
5.93
תכלית 0.80
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי קצר (00a) 11575.00 0.00 0.0
-0.06
0.56
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20a) 11829.00 0.00 0.0
0.00
2.02
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10a) 11268.00 0.00 0.0
0.00
0.52
תכלית 0.40
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק ממשלתי קצר+10 (10a) 12800.00 0.00 0.0
-0.23
0.46
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תיק מניות פרימיום (40a) 14200.00 0.00 0.0
0.00
4.87
תכלית 0.50
0.00
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד 20 (00a) 158.95 0.11 207.3
0.06
3.74
תכלית 0.30
159.02
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד 20 סד-3 (00a) 319.18 0.19 282.6
0.02
3.83
תכלית 0.30
319.23
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד 40 (00a) 3060.54 0.06 233.3
0.04
2.75
תכלית 0.35
3061.65
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד 60 (00a) 3142.66 0.07 361.5
0.06
3.26
תכלית 0.35
3144.55
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד מאגר (00a) 3181.10 0.05 19.1
0.06
0.00
תכלית 0.00
3182.10
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00a) 3133.27 0.04 588.2
0.08
1.96
תכלית 0.15
3133.29
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד צמודות יתר (00a) 3175.90 0.06 206.5
0.06
2.34
תכלית 0.15
3176.61
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד שקלי (00a) 3263.40 0.06 353.1
0.00
4.85
תכלית 0.35
3263.50
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל בונד תשואות (00A) 3369.70 0.04 432.9
0.02
5.45
תכלית 0.15
3369.69
 
הוסף לתיק אישי
תכלית תל דיב (40a) 1370.00 -0.15 37.8
-0.80
1.63
תכלית 0.50
1371.60
 
הוסף לתיק אישי