אין קרנות מחזיקות בנייר

סיכום שיעור אחזקות הקרנות בחברה

אחוז בהון מנהל קרן
אין קרנות מחזיקות בנייר