רשימת 24 קרנות נאמנות המחזיקות בנייר קו מנחה לחודש ינואר 2019

סיכום שיעור אחזקות הקרנות בחברה

אחוז בהון מנהל קרן
3.027 ילין לפידות
1.543 מיטב תכלית
0.840 איילון
0.191 פסגות
0.150 אלומות
0.064 קסם
0.057 הראל
0.041 מגדל
ילין לפידות3.027
מיטב תכלית1.543
איילון0.840
פסגות0.191
אלומות0.150
תיק אישי מס' נייר  אחוז בהון החברה שווי אחזקות (מ' ש"ח) כמות ע.נ אחוז מהקרן שם קרן
הוסף לתיק אישי 5108873 0.9045 1.12 80,000 0.40 ילין לפידות יתר
הוסף לתיק אישי 5106273 0.6897 0.85 61,000 0.07 ילין לפידות מנייתית
הוסף לתיק אישי 5123336 0.5459 0.68 48,288 1.32 דולפין מניות
הוסף לתיק אישי 5113964 0.5247 0.65 46,412 0.61 מיטב מנייתית
הוסף לתיק אישי 5104765 0.4692 0.58 41,500 0.35 מיטב גמישה
הוסף לתיק אישי 1144575 0.3787 0.47 33,492 0.77 תכלית סל ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5106257 0.3303 0.41 29,213 0.19 ילין לפידות אג"ח כללי
הוסף לתיק אישי 5107495 0.2447 0.30 21,646 0.18 ילין לפידות תיק אג"ח + 30%
הוסף לתיק אישי 5108907 0.2261 0.28 20,000 0.11 ילין לפידות אג"ח חברות + 10%
הוסף לתיק אישי 5123328 0.2161 0.27 19,115 0.23 דולפין 10/90
הוסף לתיק אישי 5107479 0.2109 0.26 18,650 0.27 ילין לפידות תיק אגח חברות+50%
הוסף לתיק אישי 5114897 0.1923 0.24 17,007 0.05 ילין לפידות מניות ישראל
הוסף לתיק אישי 5102207 0.1704 0.21 15,075 0.18 מיטב LONG RUN
הוסף לתיק אישי 5108899 0.1499 0.19 13,256 0.02 ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10%
הוסף לתיק אישי 5125018 0.1227 0.15 10,849 0.19 פורטה מניות
הוסף לתיק אישי 5110713 0.1176 0.15 10,401 0.07 פסגות ת"א 90 ויתר
הוסף לתיק אישי 5127279 0.0782 0.10 6,919 1.17 דולפין גמישה
הוסף לתיק אישי 1148782 0.0731 0.09 6,466 0.77 פסגות ETF ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5121728 0.0677 0.08 5,989 0.01 ילין לפידות 30/70
הוסף לתיק אישי 1145994 0.0636 0.08 5,624 0.77 קסם ETF ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 1149004 0.0572 0.07 5,057 0.77 הראל סל ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5123641 0.0413 0.05 3,652 0.77 MTF מחקה ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5125000 0.0275 0.03 2,428 0.12 פורטה 20/80
הוסף לתיק אישי 5122999 0.0113 0.01 1,000 0.02 ילין לפידות תיק LVי + 15%