יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.6814 IV 14.81

אסטרטגיות

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי האוכף סביב הכסף.

זיו פניני

23.01.19אוכף בכסף

אסטרטגיות אוכף

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
1040 1850 אוכף בכסף - קצר
4368 14505.5 אוכף בכסף - ארוך

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי הפרפר סביב הכסף.

זיו פניני

23.01.19פרפר בכסף

אסטרטגיות פרפר

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
295 175 פרפר בכסף - קצר
8266 384 פרפר בכסף - ארוך

מחשב את שווי הפרפרים סביב הכסף. ככלל, הפרפרים צריכים להיות כמעט סימטריים סביב הכסף( יש סקיו..), אם הפרפרים יקרים יותר ומעל לכסף הרי שהשוק אופטימי ולהיפך. רלוונטי יותר בסמוך לימי הפקיעה.

זיו פניני

23.01.19פרפרים

מחירי פרפרים

עלות מחיר מימוש
0 1510
0 1520
0 1530

אוכפים
מחשב את שווי האוכפים לפי מחירי מימוש.

זיו פניני


מרווחים
מחשב את ההפרש בסטיות התקן בגין מחירי המימוש. ככול שהמרווח גדול יותר הרי שיש לחץ קניות ולהיפך, ככל שהמרווח קטן יותר הרי שיש לחץ מכירות.

זיו פניני

23.01.19ת”א 35

שיפוע SKEW  

מחירי אוכפים

עלות מחיר מימוש
6534 1510
6202 1520
6044 1530