יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.91 ת"א 35 שער חזוי 1565.78 דולר שער חזוי 3.5992 IV 12.48

אסטרטגיות

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי האוכף סביב הכסף.

זיו פניני

19.06.19אוכף בכסף

אסטרטגיות אוכף

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
2450 2675 אוכף בכסף - קצר
5057.5 74 אוכף בכסף - ארוך

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי הפרפר סביב הכסף.

זיו פניני

19.06.19פרפר בכסף

אסטרטגיות פרפר

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
140 100 פרפר בכסף - קצר
90 0 פרפר בכסף - ארוך

מחשב את שווי הפרפרים סביב הכסף. ככלל, הפרפרים צריכים להיות כמעט סימטריים סביב הכסף( יש סקיו..), אם הפרפרים יקרים יותר ומעל לכסף הרי שהשוק אופטימי ולהיפך. רלוונטי יותר בסמוך לימי הפקיעה.

זיו פניני

19.06.19פרפרים

מחירי פרפרים

עלות מחיר מימוש
110 1560
140 1570
155 1580

אוכפים
מחשב את שווי האוכפים לפי מחירי מימוש.

זיו פניני


מרווחים
מחשב את ההפרש בסטיות התקן בגין מחירי המימוש. ככול שהמרווח גדול יותר הרי שיש לחץ קניות ולהיפך, ככל שהמרווח קטן יותר הרי שיש לחץ מכירות.

זיו פניני

19.06.19ת”א 35

שיפוע SKEW  

מחירי אוכפים

עלות מחיר מימוש
2615 1560
2437 1570
2541 1580