יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.6922 IV 13.89

אסטרטגיות

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי האוכף סביב הכסף.

זיו פניני

13.11.18אוכף בכסף

אסטרטגיות אוכף

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
3925 3850 אוכף בכסף - קצר
6373.5 45.5 אוכף בכסף - ארוך

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי הפרפר סביב הכסף.

זיו פניני

13.11.18פרפר בכסף

אסטרטגיות פרפר

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
80 100 פרפר בכסף - קצר
122 0 פרפר בכסף - ארוך

מחשב את שווי הפרפרים סביב הכסף. ככלל, הפרפרים צריכים להיות כמעט סימטריים סביב הכסף( יש סקיו..), אם הפרפרים יקרים יותר ומעל לכסף הרי שהשוק אופטימי ולהיפך. רלוונטי יותר בסמוך לימי הפקיעה.

זיו פניני

13.11.18פרפרים

מחירי פרפרים

עלות מחיר מימוש
90 1640
80 1650
100 1660

אוכפים
מחשב את שווי האוכפים לפי מחירי מימוש.

זיו פניני


מרווחים
מחשב את ההפרש בסטיות התקן בגין מחירי המימוש. ככול שהמרווח גדול יותר הרי שיש לחץ קניות ולהיפך, ככל שהמרווח קטן יותר הרי שיש לחץ מכירות.

זיו פניני

13.11.18ת”א 35

שיפוע SKEW  

מחירי אוכפים

עלות מחיר מימוש
4080 1640
3913 1650
3949 1660