יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.83 ת"א 35 שער חזוי 1522.47 דולר שער חזוי 3.6816 IV 14.81

אסטרטגיות

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי האוכף סביב הכסף.

זיו פניני

23.01.19אוכף בכסף

אסטרטגיות אוכף

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
1040 1850 אוכף בכסף - קצר
6140 14505.5 אוכף בכסף - ארוך

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי הפרפר סביב הכסף.

זיו פניני

23.01.19פרפר בכסף

אסטרטגיות פרפר

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
295 175 פרפר בכסף - קצר
120 384 פרפר בכסף - ארוך

מחשב את שווי הפרפרים סביב הכסף. ככלל, הפרפרים צריכים להיות כמעט סימטריים סביב הכסף( יש סקיו..), אם הפרפרים יקרים יותר ומעל לכסף הרי שהשוק אופטימי ולהיפך. רלוונטי יותר בסמוך לימי הפקיעה.

זיו פניני

23.01.19פרפרים

מחירי פרפרים

עלות מחיר מימוש
149 1510
295 1520
278 1530

אוכפים
מחשב את שווי האוכפים לפי מחירי מימוש.

זיו פניני


מרווחים
מחשב את ההפרש בסטיות התקן בגין מחירי המימוש. ככול שהמרווח גדול יותר הרי שיש לחץ קניות ולהיפך, ככל שהמרווח קטן יותר הרי שיש לחץ מכירות.

זיו פניני

23.01.19ת”א 35

שיפוע SKEW  

מחירי אוכפים

עלות מחיר מימוש
1470 1510
1013 1520
1158 1530