יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.71 ת"א 35 שער חזוי 1649.07 דולר שער חזוי 3.6922 IV 13.89

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

13.11.18ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.05 1649.07 ת”א גלום
0.08 1649.50 חוזה גלום ארוך
0.43 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

13.11.18Skew

12.11.18   13.11.18  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.65 0.22 0.43 שיפוע SKEW
2.98 3.79 2.21 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

13.11.18מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 13/11 | 17:35

שינוי שער
2.72 13.89 שער נוכחי
13.52 שער בסיס
שינוי
4.10
תשואה השבוע
-2.91
תשואה החודש
-18.57
תשואה חודש
51.35
תשואה 3 חודשים
38.65
תשואה השנה
41.88
תשואה 12 חודשים
3.80
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

13.11.18יחס מחזורים P/C 1.32מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
4,727 91,579 28,679 CALL חודשי קצר
327 10,281 1,981 CALL חודשי ארוך
3,388 14,618 20,553 אופציות CALL שבועיות
6,220 134,324 37,735 PUT חודשי קצר
220 12,364 1,336 PUT חודשי ארוך
4,120 19,537 24,997 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
1182.17% יחס מינוף