יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.6816 IV 14.81

חישובי מעוף

מחשב את שווי המדד הגלום בחוזה הסינטטי שבאיזור הכסף מול המדד בפועל.

זיו פניני

23.01.19ת”א 35 / חוזה גלום

ת"א 35 גלום   ת"א 35  

נתוני מסחר

שינוי שער
0.05 1522.47 ת”א גלום
0.08 1523.03 חוזה גלום ארוך
0.56 אינטרוול קצר / ארוך

SKEW
מחשב את הסטיות הגלומות במחירי המימוש השונים: ככל שהעקום תלול יותר כך השוק פסימי יותר ולהפך.

זיו פניני


שיפוע סקיו
מחשב את ההפרש בסטיית התקן בין זוג אופציות סביב הכסף. ככול שפער זה גדול יותר, השוק פסימי יותר, ולהיפך.

זיו פניני

23.01.19Skew

22.01.19   23.01.19  
לפני שבוע בסיס נוכחי
0.70 1.15 1.86 שיפוע SKEW
6.14 2.02 2.59 ריסק

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

23.01.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 23/01 | 17:34

שינוי שער
-16.94 14.81 שער נוכחי
17.83 שער בסיס
שינוי
-9.23
תשואה השבוע
-33.00
תשואה החודש
-46.09
תשואה חודש
-14.09
תשואה 3 חודשים
-33.00
תשואה השנה
58.65
תשואה 12 חודשים
126.74
תשואה שנה קודמת

מחשב את מחזורי המסחר באופ לפי מחירי מימוש.

זיו פניני

23.01.19יחס מחזורים P/C 1.08מחזורי מסחר

Call   Put  

סטטיסטיקה יומית

נפח במונחי
נכס בסיס
(מ' ₪)
מספר
פוזיציות
מחזור
(יחידות)
סוג
9,300 110,949 61,115 CALL חודשי קצר
2,222 33,391 14,603 CALL חודשי ארוך
612 0 4,024 אופציות CALL שבועיות
10,010 135,990 65,776 PUT חודשי קצר
3,578 50,030 23,515 PUT חודשי ארוך
660 0 4,334 אופציות PUT שבועיות
0 0 0 חוזים עתידיים שבועיים
יחס מינוף
2030.05% יחס מינוף