פרופיל חברה:

כללי
שם: כתובת:
טלפון: פקס:
רו"ח: ענף:
    אתר הבית:

בכירים
שם תפקיד שכר (אלפי ₪)
דירקטורים
שם תפקיד
בנות ומסונפות

אין חברות בנות ומסונפות