הטבות - תחזית ארועים

שם
הנייר
סוג הטבה
אחוז
הטבה
שעור
המס
סכום דיבידנד
(אלפי ₪)
תשואת
דיבידנד
תאריך אקס
תאריך תשלום
  עזריאלי קבוצה  דיבידנד   395.8020   25.00   480,000   1.99   26/04/2017  10/05/2017
  די.בי.אס אגח ב-מ  ריבית   2.6750   25.00   16,077     26/04/2017  08/05/2017
  פסגות סולידית מחלקת  דיבידנד   0.5000   0.00       26/04/2017  03/05/2017
  ארית תעשיות  דיבידנד   30.0000   25.00   28,978   11.26   27/04/2017  14/05/2017
  דור אלון  דיבידנד   251.9237   25.00   40,000   3.87   27/04/2017  09/05/2017
  רבוע נדלן  דיבידנד   475.1670   25.00   55,000   2.73   27/04/2017  09/05/2017
  יצוא  דיבידנד   26.5709   25.00   3,000   1.13   27/04/2017  15/05/2017
  גמול השק אגח ב  ריבית   0.0000   25.00       27/04/2017  11/05/2017
  טלסיס  דיבידנד   204.4294   20.00   13,000   4.72   30/04/2017  15/05/2017
  ברנד  דיבידנד   30.0000   25.00   4,570   2.65   30/04/2017  11/05/2017
  ליטו גרופ אגח ב  ריבית   0.0000   25.00       30/04/2017  30/04/2017
  רשי אגח א  ריבית   42.7379   25.00   12,925     30/04/2017  30/04/2017
  דלק קב אגח יט  ריבית   2.3250   25.00   13,018     30/04/2017  10/05/2017
  אשטרום קב אגח א  ריבית   1.2000   25.00   7,237     30/04/2017  10/05/2017
  אשטרום קב אגח א  פדיון קרן   5.5550   0.24   33,501     30/04/2017  10/05/2017
  אשטרום קב אגח ב  ריבית   2.1000   15.00   22,814     30/04/2017  10/05/2017
  אשטרום קב אגח ב  פדיון קרן   11.1111   0.07   120,707     30/04/2017  10/05/2017
  ביג אגח ז  ריבית   1.2500   25.00   5,750     30/04/2017  10/05/2017
  ביג אגח ז  פדיון קרן   3.0928   0.00   14,227     30/04/2017  10/05/2017
  אלדן תחבורה אגח ב  ריבית   2.1250   15.00   15,352     30/04/2017  05/05/2017
  אלדן תחבורה אגח ב  פדיון קרן   16.0000   0.00   115,591     30/04/2017  05/05/2017
  יו.טי.אס אגח ח  ריבית   0.8500   15.00   4,592     30/04/2017  10/05/2017
  יו.טי.אס אגח ח  פדיון קרן   3.8462   0.00   20,777     30/04/2017  10/05/2017
  יו.טי.אס אגח ט  ריבית   0.6625   25.00   4,147     30/04/2017  10/05/2017
  יו.טי.אס אגח ט  פדיון קרן   3.8462   0.03   24,074     30/04/2017  10/05/2017
  חשמל דולר 2024-רמ  ריבית   2.5000   25.00   31,250     30/04/2017  12/05/2017
  לאומי ש"ה נד 300  ריבית   1.2500   25.00   12,500     30/04/2017  10/05/2017
  לאומי ש"ה נד 301  ריבית   0.5415   15.00   5,415     30/04/2017  10/05/2017
  תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)  דיבידנד   1.7540   25.00   382     30/04/2017  14/05/2017
  תכלית FTSE 100 שקלי (40a)  דיבידנד   44.0190   25.00   4,538     30/04/2017  14/05/2017
  תעשיה אוירית אגח ב  ריבית   2.4750   15.00   3,713     01/05/2017  01/05/2017
  תעשיה אוירית אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.00   150,000     01/05/2017  01/05/2017
  אדגר אגח ו  ריבית   3.0500   25.00   1,525     01/05/2017  01/05/2017
  אדגר אגח ו  פדיון קרן   100.0000   0.00   50,000     01/05/2017  01/05/2017
  ישרס אגח ו  ריבית   2.4000   25.00   1,924     01/05/2017  01/05/2017
  ישרס אגח ו  פדיון קרן   100.0000   0.09   80,173     01/05/2017  01/05/2017
  אלבר אגח יד  ריבית   0.8250   15.00   5,954     03/05/2017  15/05/2017
  אלבר אגח יד  פדיון קרן   5.2638   0.00   37,986     03/05/2017  15/05/2017
  דה לסר אגח ה  ריבית   3.4500   15.00   15,924     03/05/2017  15/05/2017
  דה זראסאי אגח ג  ריבית   2.1750   15.00   11,002     03/05/2017  15/05/2017
  סומוטו  דיבידנד   3.4816   25.00   2,500   1.10   04/05/2017  11/05/2017
  אפריקה אגח כו  ריבית   0.0000   25.00       04/05/2017  16/05/2017
  אפריקה אגח כו  פדיון קרן   3.8376   0.00   50,311     04/05/2017  16/05/2017
  אפריקה אגח כז  ריבית   0.0000   25.00       04/05/2017  16/05/2017
  אפריקה אגח כז  פדיון קרן   3.6000   5.30   36,528     04/05/2017  16/05/2017
  מקמ 517  פדיון קרן   100.0000   0.00   10,000,000     04/05/2017  04/05/2017
  גלובל פיננס8 אגח ד  ריבית   0.8964   25.00   1,353     07/05/2017  19/05/2017
  המלט  דיבידנד   129.3093   20.00   18,070   2.37   08/05/2017  16/05/2017
  ירושלים הנפ הת ג  ריבית   4.1000   25.00   2,050     08/05/2017  08/05/2017
  ירושלים הנפ הת ג  פדיון קרן   100.0000   0.00   50,000     08/05/2017  08/05/2017
  אלבר אגח טו  ריבית   0.7500   15.00   2,493     09/05/2017  15/05/2017
  אלבר אגח טו  פדיון קרן   3.7040   0.00   12,313     09/05/2017  15/05/2017
  ישרס אגח טו  ריבית   1.2207   25.00   5,483     09/05/2017  15/05/2017
  ישרס אגח טו  פדיון קרן   5.0000   0.12   22,458     09/05/2017  15/05/2017
  אמנת  דיבידנד   90.1929   25.00   6,000   3.27   10/05/2017  25/05/2017
  כללביט אגח א  ריבית   4.8900   25.00   4,548     10/05/2017  01/06/2017
  כללביט אגח א  פדיון קרן   19.9956   0.00   18,598     10/05/2017  01/06/2017
  מעברות  דיבידנד   83.6804   25.00   8,200   1.24   15/05/2017  29/05/2017
  פלרם  דיבידנד   46.6460   15.00   12,000   1.72   16/05/2017  29/05/2017
  גאון אחז אגח ב  ריבית   3.4000   15.00   3,039     18/05/2017  30/05/2017
  גאון אחז אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   22,344     18/05/2017  30/05/2017
  אלעזרא אגח ג  ריבית   2.6500   15.00   846     18/05/2017  30/05/2017
  אלעזרא אגח ג  פדיון קרן   33.3250   0.00   10,639     18/05/2017  30/05/2017
  נמקו אגח א  ריבית   2.7490   15.00   12,403     18/05/2017  30/05/2017
  פועלים הנ אגח 29  ריבית   2.9500   15.00   47,739     18/05/2017  30/05/2017
  פועלים הנ אגח 29  פדיון קרן   33.3333   0.00   539,427     18/05/2017  30/05/2017
  פועלים הנפ הת טו  ריבית   4.2000   25.00   41,905     18/05/2017  30/05/2017
  פועלים הנפ הת טז  ריבית   6.5000   15.00   14,764     18/05/2017  30/05/2017
  אפריקה אגח כח  ריבית   0.0000   25.00       18/05/2017  01/06/2017
  פלסטו שק אגח ג  ריבית   2.6000   25.00   1,467     18/05/2017  30/05/2017
  פלסטו שק אגח ג  פדיון קרן   24.9985   0.00   14,103     18/05/2017  30/05/2017
  אביב ארלון אגח ד  ריבית   2.9250   25.00   702     21/05/2017  01/06/2017
  אביב ארלון אגח ה  ריבית   2.9000   25.00   1,102     21/05/2017  01/06/2017
  סאמיט אגח ד  ריבית   5.5000   25.00   3,406     21/05/2017  01/06/2017
  סאמיט אגח ד  פדיון קרן   31.5655   1.37   19,548     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי צמוד 0536  ריבית   3.9890   25.00   647,080     21/05/2017  30/05/2017
  אשדר אגח א  ריבית   2.4250   25.00   6,597     21/05/2017  01/06/2017
  אשדר אגח א  פדיון קרן   24.9999   0.00   68,005     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי משתנה 0817  ריבית   0.0374   15.00   5,749     21/05/2017  30/05/2017
  אדמה אגח ב  ריבית   2.5750   25.00   91,439     21/05/2017  01/06/2017
  דור אלון אגח ג  ריבית   0.6000   15.00   122     21/05/2017  01/06/2017
  דור אלון אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.05   10,200     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי משתנה 0520  ריבית   0.0374   15.00   6,890     21/05/2017  30/05/2017
  לוינשטין נכ אגח א  ריבית   0.9125   15.00   376     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ב  ריבית   0.4960   15.00   116     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ג  ריבית   0.4960   15.00   77     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ד  ריבית   1.9500   25.00   3,881     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ה  ריבית   1.9500   25.00   7,781     21/05/2017  01/06/2017
  ירושלים הנ אגח ח  ריבית   0.3374   15.00   729     21/05/2017  01/06/2017
  גלובל כנפיים אגח א  ריבית   3.5000   15.00   3,947     21/05/2017  01/06/2017
  גלובל כנפיים אגח א  פדיון קרן   14.2857   0.00   16,111     21/05/2017  01/06/2017
  איידיאיי הנ הת ב  ריבית   2.5000   25.00   1,275     21/05/2017  01/06/2017
  אגוד הנפק התח יח  ריבית   0.3874   15.00   1,994     21/05/2017  01/06/2017
  ירושלים הנ אגח יד  ריבית   0.3999   15.00   400     21/05/2017  01/06/2017
  מצלאוי אגח ג  ריבית   2.7400   15.00   1,822     21/05/2017  01/06/2017
  מצלאוי אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.57   33,253     21/05/2017  01/06/2017
  סויטלנד אגח א-רמ  ריבית   4.1250   25.00   2,221     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי צמוד 0517  ריבית   0.9973   25.00   64,435     21/05/2017  30/05/2017
  ממשלתי צמוד 0517  פדיון קרן   100.0000   0.00   6,460,954     21/05/2017  30/05/2017
  הראל הנפקות אגח ו  ריבית   1.9250   25.00   4,611     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ז  ריבית   1.9250   25.00   4,813     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי משתנה 1121  ריבית   0.0374   15.00   4,416     21/05/2017  30/05/2017
  אלעזרא אגח ב  ריבית   3.7000   25.00   6,327     21/05/2017  01/06/2017
  אלעזרא אגח ב  פדיון קרן   8.6420   0.00   14,778     21/05/2017  01/06/2017
  הראל הנפקות אגח ח  ריבית   1.4000   25.00   3,149     21/05/2017  01/06/2017
  אלמוגים אגח ב  ריבית   3.6750   25.00   1,139     21/05/2017  01/06/2017
  רבוע נדלן אגח ה  ריבית   1.6500   25.00   10,703     21/05/2017  01/06/2017
  טן דלק אגח ג  ריבית   2.3500   15.00   2,588     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי שקלי 0519  ריבית   2.2438   15.00   366,757     21/05/2017  30/05/2017
  פז נפט אגח ד  ריבית   0.0000   15.00       21/05/2017  01/06/2017
  תעשיה אוירית אגח ד  ריבית   0.0000   15.00       21/05/2017  01/06/2017
  אגוד הנפק אגח ח  ריבית   0.2524   15.00   1,094     21/05/2017  01/06/2017
  גירון אגח ה  ריבית   1.7500   15.00   1,926     21/05/2017  01/06/2017
  ספנסר אגח א  ריבית   3.4500   15.00   20,794     21/05/2017  01/06/2017
  סויטלנד אגח ג-רמ  ריבית   2.6250   25.00   1,693     21/05/2017  01/06/2017
  לייטסטון אגח א  ריבית   3.0250   15.00   28,226     21/05/2017  01/06/2017
  אול-יר אגח א  ריבית   3.1800   25.00   5,587     21/05/2017  01/06/2017
  אלדן תחבורה אגח א  ריבית   1.0750   15.00   6,208     21/05/2017  01/06/2017
  ממשלתי צמוד 0545  ריבית   0.9973   25.00   73,756     21/05/2017  30/05/2017
  ברוקלנד אגח ב  ריבית   4.4250   15.00   3,237     21/05/2017  01/06/2017
  אול-יר אגח ב  ריבית   2.3660   15.00   15,790     21/05/2017  01/06/2017
  וורטון אגח א  ריבית   1.0044   15.00   9,021     21/05/2017  01/06/2017
  שלמה החז אגח יד  ריבית   0.9375   25.00   4,814     21/05/2017  01/06/2017
  שלמה החז אגח יד  פדיון קרן   8.3364   0.00   42,808     21/05/2017  01/06/2017
  שלמה החז אגח טו  ריבית   1.4375   15.00   4,310     21/05/2017  01/06/2017
  שלמה החז אגח טו  פדיון קרן   8.3364   0.00   24,994     21/05/2017  01/06/2017
  מנרב אגח א  ריבית   1.8550   15.00   4,141     21/05/2017  01/06/2017
  מנרב אגח א  פדיון קרן   7.1428   0.00   15,947     21/05/2017  01/06/2017
  וואן טכנ אגח ג  ריבית   1.6000   15.00   1,364     21/05/2017  01/06/2017
  פועלים הנפ הת יג  ריבית   0.6124   15.00   5,919     21/05/2017  01/06/2017
  פועלים הנ אגח 30  ריבית   0.4624   15.00   2,905     21/05/2017  01/06/2017
  כלכלית ים אגח יא  ריבית   0.8875   15.00   1,480     21/05/2017  01/06/2017
  כלכלית ים אגח יב  ריבית   2.4500   25.00   3,971     21/05/2017  01/06/2017
  כלכלית ים אגח יב  פדיון קרן   5.2632   0.00   8,532     21/05/2017  01/06/2017
  מבני תעש אגח יד  ריבית   3.0500   25.00   24,382     21/05/2017  01/06/2017
  מבני תעש אגח יד  פדיון קרן   25.0021   0.00   199,870     21/05/2017  01/06/2017
  בזק אגח 6  ריבית   1.8500   25.00   53,173     21/05/2017  01/06/2017
  בזק אגח 7  ריבית   0.3895   15.00   2,858     21/05/2017  01/06/2017
  בזק אגח 9  ריבית   1.8250   15.00   20,121     21/05/2017  01/06/2017
  בזק אגח 10  ריבית   1.1000   25.00   4,400     21/05/2017  01/06/2017
  מז טפ הנפק 37  ריבית   2.7400   15.00   56,513     21/05/2017  01/06/2017
  אשטרום נכ אגח 8  ריבית   2.3000   25.00   10,828     21/05/2017  01/06/2017
  אשטרום נכ אגח 8  פדיון קרן   8.3333   0.00   39,231     21/05/2017  01/06/2017
  כיל אגח ד-רמ  ריבית   2.2500   25.00   18,000     21/05/2017  02/06/2017
  אלרוב נדלן אגח ג  ריבית   0.9250   25.00   1,795     21/05/2017  01/06/2017
  אלרוב נדלן אגח ג  פדיון קרן   3.0928   0.00   6,000     21/05/2017  01/06/2017
  נתנאל גרופ אג 3  ריבית   3.0000   15.00   1,507     21/05/2017  01/06/2017
  לוזון קבוצה אגח ו  ריבית   3.7750   25.00   4,690     21/05/2017  01/06/2017
  לוזון קבוצה אגח ו  פדיון קרן   16.6667   0.03   20,706     21/05/2017  01/06/2017
  אמיליה פיתוח אגח א  ריבית   3.2500   25.00   876     21/05/2017  01/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 14  ריבית   1.3000   15.00   390     21/05/2017  01/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 15  ריבית   1.2125   15.00   1,414     21/05/2017  01/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 15  פדיון קרן   25.0000   0.00   29,147     21/05/2017  01/06/2017
  נייר חדרה אגח 5  ריבית   2.9250   15.00   3,051     21/05/2017  01/06/2017
  דיסקונט מנ הת ט  ריבית   0.5420   15.00   4,145     21/05/2017  01/06/2017
  אידיבי פת אגח יא  ריבית   1.0625   25.00   909     22/05/2017  28/05/2017
  אידיבי פת אגח יב  ריבית   1.7375   15.00   6,663     22/05/2017  28/05/2017
  אידיבי פת אגח יג  ריבית   1.4942   15.00   15,839     22/05/2017  28/05/2017
  דה לסר אגח ב  ריבית   3.2000   25.00   3,294     24/05/2017  05/06/2017
  דה לסר אגח ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   34,315     24/05/2017  05/06/2017
  מליסרון אגח יג  ריבית   2.9250   25.00   44,770     24/05/2017  30/05/2017
  מליסרון אגח יג  פדיון קרן   7.6834   0.00   117,601     24/05/2017  30/05/2017
  אביב ארלון אגח ו  ריבית   3.4520   15.00   1,812     25/05/2017  01/06/2017
  גלובל כנפיים אגח ב  ריבית   2.6250   25.00   2,880     25/05/2017  01/06/2017
  גלובל כנפיים אגח ב  פדיון קרן   4.3478   0.00   4,770     25/05/2017  01/06/2017
  דקסיה הנפ מסחרי 1  ריבית   0.0000   15.00       25/05/2017  25/05/2017
  דקסיה הנפ מסחרי 1  פדיון קרן   100.0000   0.00   369,480     25/05/2017  25/05/2017
  בי קומיונק אגח ג  ריבית   2.5052   15.00   50,111     25/05/2017  01/06/2017
  פז נפט אגח ה  ריבית   1.4759   15.00   6,027     25/05/2017  01/06/2017
  פז נפט אגח ו  ריבית   0.9673   25.00   6,990     25/05/2017  01/06/2017
  רבוע נדלן אגח ו  ריבית   0.3122   25.00   565     25/05/2017  01/06/2017
  רבוע נדלן אגח ז  ריבית   0.2323   25.00   320     25/05/2017  01/06/2017
  פועלים הנפ הת יד  ריבית   2.0000   25.00   58,093     25/05/2017  06/06/2017
  מליסרון אגח יב  ריבית   2.7500   25.00   1,234     25/05/2017  01/06/2017
  מליסרון אגח יב  פדיון קרן   33.3333   0.00   14,960     25/05/2017  01/06/2017
  אלוני חץ אגח י  ריבית   0.0000   15.00       25/05/2017  01/06/2017
  חברה לישראל אגח 10  ריבית   2.0500   15.00   13,842     25/05/2017  01/06/2017
  חברה לישראל אגח 11  ריבית   2.6250   25.00   34,146     25/05/2017  01/06/2017
  כללביט אגח ב  ריבית   5.2000   25.00   1,300     28/05/2017  09/06/2017
  כללביט אגח ב  פדיון קרן   49.9999   0.00   12,498     28/05/2017  09/06/2017
  קרסו אגח ב  ריבית   0.6000   15.00   1,740     28/05/2017  01/06/2017
  קרסו אגח ב  פדיון קרן   3.4447   0.02   9,990     28/05/2017  01/06/2017
  מז טפ הנפק 30  ריבית   3.9000   25.00   56,595     28/05/2017  28/05/2017
  מז טפ הנפק 30  פדיון קרן   100.0000   0.46   1,451,144     28/05/2017  28/05/2017
  מז טפ הנפק 40  ריבית   2.9800   15.00   75,755     28/05/2017  07/06/2017
  מז טפ הנפק 41  ריבית   2.4700   15.00   82,281     28/05/2017  07/06/2017
  מז טפ הנפק 42  ריבית   0.4700   25.00   2,237     28/05/2017  07/06/2017
  לוזון קבוצה אגח ח  ריבית   2.0055   25.00   2,106     28/05/2017  01/06/2017
  אגוד הנ שה נד 1  ריבית   1.3250   25.00   3,445     29/05/2017  11/06/2017
  אגוד הנ שה נד 2  ריבית   0.6600   15.00   637     29/05/2017  11/06/2017
  מיטב דש אגח ג  ריבית   1.9750   25.00   10,335     29/05/2017  11/06/2017
  דיסק התח נד י  ריבית   1.9250   25.00   8,199     29/05/2017  11/06/2017
  דיסק התח נד יא  ריבית   3.2000   15.00   10,413     29/05/2017  11/06/2017
  פולאר השק אגח ו  ריבית   0.0000   25.00       29/05/2017  29/05/2017
  אידיבי פת אגח ז  ריבית   4.5000   25.00   24,304     29/05/2017  11/06/2017
  אידיבי פת אגח ז  פדיון קרן   49.9998   0.48   270,046     29/05/2017  11/06/2017
  צמח המרמן אגח ב  ריבית   1.8800   15.00   338     01/06/2017  01/06/2017
  צמח המרמן אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.00   18,000     01/06/2017  01/06/2017
  חנן מור אגח ד  ריבית   5.4500   25.00   1,118     01/06/2017  01/06/2017
  חנן מור אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.34   20,520     01/06/2017  01/06/2017
  ב.יאיר אגח 11  ריבית   3.7500   15.00   625     01/06/2017  01/06/2017
  בזק אגח 8  ריבית   2.8500   15.00   12,631     01/06/2017  01/06/2017
  בזק אגח 8  פדיון קרן   100.0000   0.00   443,210     01/06/2017  01/06/2017
  איידיאיי הנ הת ג  ריבית   2.1500   25.00   2,580     04/06/2017  15/06/2017
  אידיבי פת אגח ט  ריבית   2.4750   25.00   27,711     06/06/2017  18/06/2017
  מקמ 617  פדיון קרן   100.0000   0.00   11,000,000     07/06/2017  07/06/2017
  צים אגח A1-רמ  ריבית   0.7500   25.00   2,668     08/06/2017  20/06/2017
  בינל הנפק אגח ה  ריבית   1.9250   25.00   7,070     11/06/2017  11/06/2017
  בינל הנפק אגח ה  פדיון קרן   100.0000   1.57   367,282     11/06/2017  11/06/2017
  צים אגח A2-רמ  ריבית   0.7912   25.00   749     11/06/2017  21/06/2017
  אנגל משאב אגח ח  ריבית   2.4750   15.00   4,985     11/06/2017  15/06/2017
  אנגל משאב אגח ח  פדיון קרן   3.0000   0.01   6,043     11/06/2017  15/06/2017
  מישורים אגח ג  ריבית   3.0750   25.00   1,505     13/06/2017  25/06/2017
  אלבר אגח טז  ריבית   0.5625   25.00   1,414     14/06/2017  20/06/2017
  נתיבים אגח א-מ  ריבית   3.9850   25.00   3,993     15/06/2017  03/07/2017
  נתיבים אגח א-מ  פדיון קרן   3.1332   0.00   3,139     15/06/2017  03/07/2017
  רפאל אגח ב-רמ  ריבית   1.1750   25.00   2,133     15/06/2017  27/06/2017
  אלרן נדלן אגח ג  ריבית   54.0000   25.00   35,100     15/06/2017  15/06/2017
  רעננה אגח 1-מ  ריבית   1.2500   25.00   432     18/06/2017  30/06/2017
  רעננה אגח 1-מ  פדיון קרן   5.8823   0.45   2,034     18/06/2017  30/06/2017
  נתיבי גז אגח א-רמ  ריבית   2.8000   25.00   26,386     18/06/2017  29/06/2017
  נתיבי גז אגח א-רמ  פדיון קרן   3.0463   0.00   28,707     18/06/2017  29/06/2017
  דלק קב אגח כב  ריבית   2.2500   25.00   8,438     18/06/2017  30/06/2017
  פז נפט אגח ג  ריבית   0.0000   15.00       18/06/2017  29/06/2017
  פרטנר אגח ג  ריבית   1.6750   25.00   6,581     18/06/2017  30/06/2017
  פרטנר אגח ד  ריבית   0.3350   15.00   1,830     18/06/2017  30/06/2017
  פרטנר אגח ה  ריבית   2.7500   15.00   3,335     18/06/2017  30/06/2017
  אלביט מערכות אגח א  ריבית   2.4200   15.00   20,328     18/06/2017  30/06/2017
  אלביט מערכות אגח א  פדיון קרן   25.0000   0.00   210,000     18/06/2017  30/06/2017
  רבוע נדלן אגח ד  ריבית   2.2890   25.00   15,909     18/06/2017  30/06/2017
  רבוע נדלן אגח ד  פדיון קרן   25.0000   0.49   173,750     18/06/2017  30/06/2017
  הכש חב בטוח אגח 1  ריבית   2.8500   25.00   3,488     18/06/2017  30/06/2017
  שיכון ובינוי אגח 5  ריבית   2.7500   25.00   3,952     18/06/2017  30/06/2017
  שיכון ובינוי אגח 5  פדיון קרן   16.6667   0.00   23,952     18/06/2017  30/06/2017
  מגדל הון אגא-רמ  ריבית   1.7500   25.00   8,750     18/06/2017  30/06/2017
  נתיבי גז אגח ג-רמ  ריבית   2.4000   25.00   20,101     18/06/2017  30/06/2017
  נתיבי גז אגח ג-רמ  פדיון קרן   1.4141   0.00   11,844     18/06/2017  30/06/2017
  אבגול אגח ב  ריבית   3.1500   15.00   5,906     18/06/2017  30/06/2017
  מגה אור אגח ג  ריבית   2.2000   25.00   3,892     18/06/2017  30/06/2017
  ירושלים הנ נד 10  ריבית   1.2000   25.00   1,567     18/06/2017  30/06/2017
  תעשיה אוירית אגח ג  ריבית   2.0500   15.00   24,600     18/06/2017  02/07/2017
  מגדל הון אגב-רמ  ריבית   1.1750   25.00   3,815     18/06/2017  30/06/2017
  בראק אן וי אגח ב  ריבית   1.6450   25.00   3,455     18/06/2017  30/06/2017
  חנן מור אגח ה  ריבית   3.8000   15.00   2,381     18/06/2017  02/07/2017
  חנן מור אגח ה  פדיון קרן   27.7108   0.00   17,366     18/06/2017  02/07/2017
  דמרי אגח ד  ריבית   2.7250   15.00   4,011     18/06/2017  30/06/2017
  דמרי אגח ד  פדיון קרן   33.3328   0.00   49,063     18/06/2017  30/06/2017
  מצלאוי אגח ד  ריבית   4.1393   15.00   3,219     18/06/2017  30/06/2017
  מנדלסון תשת אג ח  ריבית   2.2500   15.00   1,121     18/06/2017  30/06/2017
  גירון אגח ד  ריבית   1.6250   25.00   2,140     18/06/2017  30/06/2017
  אלומיי אגח א  ריבית   2.3000   15.00   3,225     18/06/2017  30/06/2017
  אלביט הדמיה אגח ח  ריבית   3.0000   25.00   8,885     18/06/2017  30/06/2017
  חלל תקש אגח ח  ריבית   1.9250   25.00   5,352     18/06/2017  30/06/2017
  חלל תקש אגח ח  פדיון קרן   5.0000   0.00   13,900     18/06/2017  30/06/2017
  חלל תקש אגח ט  ריבית   1.3750   15.00   2,391     18/06/2017  30/06/2017
  נתיבי גז אגח ד-רמ  ריבית   1.4750   25.00   17,324     18/06/2017  30/06/2017
  דלק תמר 18$-רמ  ריבית   1.9195   25.00   7,678     18/06/2017  30/06/2017
  דלק תמר 20$-רמ  ריבית   2.2175   25.00   8,870     18/06/2017  30/06/2017
  דלק תמר 23$-רמ  ריבית   2.5410   25.00   10,164     18/06/2017  30/06/2017
  דלק תמר 25$-רמ  ריבית   2.7060   25.00   10,824     18/06/2017  30/06/2017
  אקסטל אגח א  ריבית   2.3250   15.00   24,413     18/06/2017  30/06/2017
  מגה אור אגח ה  ריבית   1.8500   15.00   4,601     18/06/2017  30/06/2017
  דורסל אגח ב  ריבית   1.4000   25.00   774     18/06/2017  30/06/2017
  מישורים אגח ד  ריבית   2.4500   25.00   5,355     18/06/2017  30/06/2017
  כללביט אגח ז  ריבית   1.1600   25.00   4,232     18/06/2017  30/06/2017
  כללביט אגח ח  ריבית   2.0700   15.00   9,716     18/06/2017  30/06/2017
  אבגול אגח ג  ריבית   2.3750   15.00   11,922     18/06/2017  30/06/2017
  טמפו משק אגח ב  ריבית   1.6000   15.00   1,432     18/06/2017  30/06/2017
  הראל הנפקות אגח ט  ריבית   1.2000   25.00   3,542     18/06/2017  30/06/2017
  הראל הנפקות אגח י  ריבית   1.2000   25.00   3,542     18/06/2017  30/06/2017
  דמרי אגח ה  ריבית   1.7500   15.00   2,857     18/06/2017  30/06/2017
  דמרי אגח ה  פדיון קרן   20.0000   0.00   32,655     18/06/2017  30/06/2017
  סאני תקש אגח יא  ריבית   1.0000   25.00   2,067     18/06/2017  30/06/2017
  סאני תקש אגח יא  פדיון קרן   2.4191   0.00   5,000     18/06/2017  30/06/2017
  לודן אגח ד  ריבית   2.7500   15.00   1,375     18/06/2017  30/06/2017
  חלל תקש אגח ו  ריבית   2.3000   15.00   4,543     18/06/2017  30/06/2017
  אקסטל אגח ב  ריבית   3.0000   15.00   18,000     18/06/2017  30/06/2017
  פרשקובסקי אגח ז  ריבית   2.4750   15.00   1,411     18/06/2017  30/06/2017
  מויניאן אגח א  ריבית   2.1000   15.00   29,400     18/06/2017  30/06/2017
  אורון אגח א  ריבית   1.9500   15.00   1,365     18/06/2017  30/06/2017
  אורון אגח א  פדיון קרן   20.0000   0.00   14,000     18/06/2017  30/06/2017
  אופטיבייס אגח א  ריבית   3.3500   15.00   1,675     18/06/2017  30/06/2017
  אופטיבייס אגח א  פדיון קרן   9.9952   0.00   4,998     18/06/2017  30/06/2017
  הראל הנפקות אגח יא  ריבית   2.1800   15.00   6,540     18/06/2017  30/06/2017
  גינדי אגח ד  ריבית   3.3750   15.00   3,713     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח ג  ריבית   2.4750   25.00   12,391     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.00   125,162     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח ה  ריבית   0.3997   15.00   2,221     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח ה  פדיון קרן   50.0000   0.41   277,784     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח ט  ריבית   2.6500   25.00   12,694     18/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח יב  ריבית   2.0000   25.00   59,156     18/06/2017  30/06/2017
  שלמה החז אגח יא  ריבית   0.5750   25.00   522     18/06/2017  30/06/2017
  שלמה החז אגח יא  פדיון קרן   33.2093   0.43   30,123     18/06/2017  30/06/2017
  שלמה החז אגח יב  ריבית   1.3500   15.00   670     18/06/2017  30/06/2017
  שלמה החז אגח יב  פדיון קרן   33.2093   0.16   16,488     18/06/2017  30/06/2017
  מבני תעש אגח טז  ריבית   2.8250   15.00   2,916     18/06/2017  30/06/2017
  מבני תעש אגח טז  פדיון קרן   5.0000   0.00   5,161     18/06/2017  30/06/2017
  מבני תעש אגח יז  ריבית   1.8500   25.00   12,297     18/06/2017  30/06/2017
  מבני תעש אגח יז  פדיון קרן   5.0000   0.00   33,234     18/06/2017  30/06/2017
  ממן אגח ב  ריבית   1.4750   15.00   4,220     18/06/2017  30/06/2017
  ממן אגח ב  פדיון קרן   6.2500   0.00   17,880     18/06/2017  30/06/2017
  בזן אגח א  ריבית   2.4000   25.00   17,185     18/06/2017  30/06/2017
  בזן אגח א  פדיון קרן   14.2857   0.44   102,293     18/06/2017  30/06/2017
  בזן אגח ד  ריבית   3.0000   15.00   18,465     18/06/2017  30/06/2017
  בזן אגח ה  ריבית   2.9500   15.00   21,043     18/06/2017  30/06/2017
  בזן אגח ו  ריבית   3.3500   25.00   40,344     18/06/2017  30/06/2017
  אברות אגח ד  ריבית   2.8750   15.00   2,018     18/06/2017  30/06/2017
  אברות אגח ד  פדיון קרן   11.1111   0.00   7,800     18/06/2017  30/06/2017
  אספן גרופ אגח ה  ריבית   3.2500   25.00   2,343     18/06/2017  30/06/2017
  אספן גרופ אגח ו  ריבית   1.9500   25.00   9,178     18/06/2017  30/06/2017
  אאורה אגח ט  ריבית   2.8500   15.00   3,420     18/06/2017  30/06/2017
  הום סנטר אגא-רמ  ריבית   1.6105   25.00   787     18/06/2017  30/06/2017
  וילאר אגח ז  ריבית   2.3000   15.00   5,911     18/06/2017  29/06/2017
  נתנאל גרופ אגח ה  ריבית   2.7750   15.00   291     18/06/2017  30/06/2017
  נתנאל גרופ אגח ה  פדיון קרן   50.0000   0.00   5,250     18/06/2017  30/06/2017
  צרפתי אגח ז  ריבית   3.4500   15.00   1,725     18/06/2017  30/06/2017
  צרפתי אגח ז  פדיון קרן   24.9985   0.00   12,499     18/06/2017  30/06/2017
  צרפתי אג י  ריבית   3.0000   15.00   1,700     18/06/2017  30/06/2017
  איידיאו אגח ז  ריבית   2.0250   25.00   12,306     18/06/2017  30/06/2017
  נץ ארהב אגח 1  ריבית   3.7250   15.00   2,086     18/06/2017  30/06/2017
  רבד אגח א  ריבית   2.0750   25.00   902     18/06/2017  30/06/2017
  רבד אגח א  פדיון קרן   8.8608   0.00   3,850     18/06/2017  30/06/2017
  רגנסי אגח א  ריבית   3.2750   15.00   1,637     18/06/2017  30/06/2017
  מנורה מב אג ב-רמ  ריבית   4.5000   25.00   11,250     18/06/2017  30/06/2017
  חברה לישראל אגח 9  ריבית   3.1250   15.00   6,808     18/06/2017  30/06/2017
  אפקון החז אגח ג  ריבית   2.8500   15.00   3,931     18/06/2017  30/06/2017
  אפקון החז אגח ג  פדיון קרן   14.2835   0.00   19,700     18/06/2017  30/06/2017
  לאומי אגח 177  ריבית   0.2950   25.00   15,748     18/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 16  ריבית   1.3250   25.00   2,942     18/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 16  פדיון קרן   25.0000   1.07   55,503     18/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 17  ריבית   1.2500   25.00   2,572     18/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 18  ריבית   1.4000   15.00   3,047     18/06/2017  30/06/2017
  ישרס אגח יא  ריבית   3.6000   15.00   8,306     18/06/2017  30/06/2017
  ישרס אגח יא  פדיון קרן   14.2857   0.00   32,958     18/06/2017  30/06/2017
  ישרס אגח יג  ריבית   1.7400   25.00   10,034     18/06/2017  30/06/2017
  דלתא אגח ה  ריבית   3.8000   15.00   4,582     18/06/2017  30/06/2017
  נייר חדרה אגח 6  ריבית   2.9450   15.00   15,234     18/06/2017  30/06/2017
  דיסק השק אגח ח  ריבית   4.4500   25.00   4,162     18/06/2017  28/06/2017
  דיסק השק אגח ח  פדיון קרן   33.3331   0.00   31,176     18/06/2017  28/06/2017
  צים אגח ד-רמ  ריבית   0.0000   25.00       18/06/2017  30/06/2017
  צים אגח ד-רמ  פדיון קרן   3.9932   0.00   1,483     18/06/2017  30/06/2017
  אלקו אגח יא  ריבית   2.5500   15.00   7,573     18/06/2017  28/06/2017
  נכסים ובנ אגח ד  ריבית   2.4750   25.00   39,988     18/06/2017  30/06/2017
  נכסים ובנ אגח ו  ריבית   2.4750   25.00   21,425     18/06/2017  30/06/2017
  נכסים ובנ אגח ז  ריבית   3.5250   15.00   20,957     18/06/2017  30/06/2017
  אזורים אגח 8  ריבית   2.7500   25.00   1,649     18/06/2017  30/06/2017
  אזורים אגח 9  ריבית   2.6750   25.00   7,856     18/06/2017  30/06/2017
  אזורים אגח 10  ריבית   2.5000   15.00   5,188     18/06/2017  30/06/2017
  אזורים אגח 11  ריבית   2.3250   15.00   4,510     18/06/2017  30/06/2017
  נורסטאר אגח ח  ריבית   0.4245   15.00   1,612     18/06/2017  30/06/2017
  נורסטאר אגח ח  פדיון קרן   30.0000   0.35   113,916     18/06/2017  30/06/2017
  נורסטאר אגח ט  ריבית   2.3500   25.00   8,090     18/06/2017  30/06/2017
  אלקטרה אגח ד  ריבית   1.8750   15.00   10,352     18/06/2017  30/06/2017
  אלקטרה אגח ד  פדיון קרן   10.0000   0.00   55,212     18/06/2017  30/06/2017
  חג'ג' אגח ה  ריבית   3.0000   15.00   3,724     18/06/2017  30/06/2017
  חג'ג' אגח ה  פדיון קרן   12.5000   0.00   15,516     18/06/2017  30/06/2017
  מנורה הון אגח א  ריבית   4.0500   25.00   8,836     19/06/2017  02/07/2017
  מנורה הון אגח א  פדיון קרן   16.6666   0.27   36,364     19/06/2017  02/07/2017
  פלאזה סנט אגח א  ריבית   1.7836   25.00   3,237     19/06/2017  02/07/2017
  פלאזה סנט אגח ב  ריבית   2.0511   25.00   5,671     19/06/2017  02/07/2017
  אשדר אגח ג  ריבית   2.7500   25.00   1,222     19/06/2017  02/07/2017
  דקסיה הנפ אגח יא  ריבית   0.0000   15.00       19/06/2017  02/07/2017
  אשדר אגח ד  ריבית   2.1000   15.00   5,901     19/06/2017  02/07/2017
  אשדר אגח ד  פדיון קרן   6.6667   0.00   18,735     19/06/2017  02/07/2017
  מנורה הון התח ד  ריבית   2.0500   15.00   6,150     19/06/2017  02/07/2017
  עזריאלי אגח ג  ריבית   0.8200   25.00   9,710     19/06/2017  02/07/2017
  סטרוברי אגח א  ריבית   3.2000   15.00   11,977     19/06/2017  02/07/2017
  סטרוברי אגח א  פדיון קרן   15.0000   0.00   56,142     19/06/2017  02/07/2017
  אדגר אגח ז  ריבית   2.8000   25.00   5,318     19/06/2017  02/07/2017
  אדגר אגח ח  ריבית   1.7500   25.00   7,350     19/06/2017  02/07/2017
  אדגר אגח ט  ריבית   2.3250   25.00   16,661     19/06/2017  02/07/2017
  פועלים הנ שה נד 1  ריבית   1.6250   25.00   25,594     19/06/2017  02/07/2017
  אשטרום נכ אגח 7  ריבית   2.1250   25.00   4,907     19/06/2017  02/07/2017
  אשטרום נכ אגח 7  פדיון קרן   11.1111   0.32   25,658     19/06/2017  02/07/2017
  מליסרון אגח ח  ריבית   1.2750   25.00   11,554     19/06/2017  02/07/2017
  מליסרון אגח ח  פדיון קרן   1.0753   0.00   9,745     19/06/2017  02/07/2017
  מליסרון אגח ט  ריבית   0.5725   25.00   3,398     19/06/2017  02/07/2017
  מליסרון אגח ט  פדיון קרן   0.8380   0.00   4,973     19/06/2017  02/07/2017
  יו.טי.אס מסחרי 4  פדיון קרן   100.0000   0.26   125,000     19/06/2017  19/06/2017
  דיסקונט שה א  ריבית   1.2750   25.00   14,627     19/06/2017  02/07/2017
  מזרחי טפחות שה א  ריבית   1.1250   25.00   19,147     19/06/2017  02/07/2017
  צור אגח ז  ריבית   2.8000   25.00   2,704     19/06/2017  02/07/2017
  צור אגח ז  פדיון קרן   50.0000   0.49   48,281     19/06/2017  02/07/2017
  אמות אגח ב  ריבית   4.8000   25.00   65,258     20/06/2017  02/07/2017
  אמות אגח ד  ריבית   3.2000   25.00   14,520     20/06/2017  02/07/2017
  בינל הנפק התח כב (COCO)  ריבית   2.8000   25.00   0     20/06/2017  26/06/2017
  פורמולה מער אגח א  ריבית   1.4000   15.00   1,432     20/06/2017  02/07/2017
  פורמולה מער אגח א  פדיון קרן   12.5000   0.00   12,783     20/06/2017  02/07/2017
  אספיסיאל אג 2-מ  ריבית   1.6750   25.00   3,607     21/06/2017  03/07/2017
  אספיסיאל אג 2-מ  פדיון קרן   6.2495   0.00   13,456     21/06/2017  03/07/2017
  ביג אגח ו  ריבית   1.7500   15.00   2,993     21/06/2017  03/07/2017
  ביג אגח ו  פדיון קרן   5.5556   0.00   9,501     21/06/2017  03/07/2017
  וילאר אגח ח  ריבית   1.2750   15.00   1,473     21/06/2017  27/06/2017
  אגוד הנפק התח יט  ריבית   4.1500   25.00   12,487     22/06/2017  04/07/2017
  ישפרו אגח ב  ריבית   2.7000   25.00   5,502     22/06/2017  04/07/2017
  אספיסיאל אג 4-מ  ריבית   1.6750   25.00   1,168     25/06/2017  07/07/2017
  אספיסיאל אג 4-מ  פדיון קרן   5.3354   0.00   3,719     25/06/2017  07/07/2017
  אמות אגח א  ריבית   4.9500   25.00   19,154     25/06/2017  05/07/2017
  אמות אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.09   128,984     25/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח ו  ריבית   2.3000   25.00   14,796     25/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח ז  ריבית   3.4950   15.00   7,974     25/06/2017  05/07/2017
  אפריקה נכסים אגח ו  ריבית   2.4000   25.00   6,352     25/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח ח  ריבית   0.9900   25.00   9,401     25/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח ט  ריבית   2.0700   15.00   16,643     25/06/2017  05/07/2017
  דור אלון אגח ה  ריבית   2.2750   15.00   9,328     25/06/2017  02/07/2017
  דור אלון אגח ה  פדיון קרן   14.2857   0.00   58,571     25/06/2017  02/07/2017
  דמרי אגח ו  ריבית   1.7250   15.00   3,890     25/06/2017  30/06/2017
  המשביר 365 אגח ד  ריבית   3.8750   15.00   3,565     25/06/2017  30/06/2017
  הראל הנפקות אגח יב  ריבית   1.9750   15.00   4,740     25/06/2017  30/06/2017
  הראל הנפקות אגח יג  ריבית   1.9750   15.00   4,740     25/06/2017  30/06/2017
  פרשקובסקי אגח ח  ריבית   1.7000   15.00   1,071     25/06/2017  30/06/2017
  פרשקובסקי אגח ח  פדיון קרן   25.0000   0.00   15,750     25/06/2017  30/06/2017
  ירושלים הנ נד 11 (COCO)  ריבית   1.6000   25.00   0     25/06/2017  30/06/2017
  מגה אור אגח ו  ריבית   1.0250   25.00   3,318     25/06/2017  30/06/2017
  סאטקום מער אג ו  ריבית   3.0000   25.00   523     25/06/2017  02/07/2017
  ביטוח ישיר אג יא-רמ  ריבית   2.3000   15.00   16,100     25/06/2017  30/06/2017
  ביטוח ישיר אג יא-רמ  פדיון קרן   6.0000   0.00   42,000     25/06/2017  30/06/2017
  סאמיט אגח ח  ריבית   1.3750   15.00   1,675     25/06/2017  30/06/2017
  סאמיט אגח ח  פדיון קרן   2.3018   0.00   2,804     25/06/2017  30/06/2017
  מתם אגח א - רמ  ריבית   0.7750   15.00   3,100     25/06/2017  30/06/2017
  מתם אגח א - רמ  פדיון קרן   5.0000   0.00   20,000     25/06/2017  30/06/2017
  אלעזרא אגח ד  ריבית   4.7432   15.00   7,542     25/06/2017  02/07/2017
  מגדל הון אגח ה  ריבית   2.4607   15.00   22,174     25/06/2017  30/06/2017
  דורסל אגח ג  ריבית   2.2342   15.00   1,477     25/06/2017  30/06/2017
  ויתניה אגח ד  ריבית   1.9250   15.00   4,261     25/06/2017  30/06/2017
  אלון רבוע אגח ד  ריבית   2.5710   15.00   24,827     25/06/2017  30/06/2017
  לוינשטין נכ אגח ב  ריבית   1.1720   25.00   1,472     25/06/2017  30/06/2017
  מימון ישיר אג א-רמ  ריבית   1.6484   25.00   4,945     25/06/2017  30/06/2017
  מימון ישיר אג א-רמ  פדיון קרן   7.7000   0.00   23,100     25/06/2017  30/06/2017
  גירון אגח ו  ריבית   1.1233   25.00   1,802     25/06/2017  30/06/2017
  חלל תקש אגח טז  ריבית   2.5760   25.00   25,285     25/06/2017  30/06/2017
  אלומיי אגח ב  ריבית   1.0179   15.00   1,254     25/06/2017  30/06/2017
  אבגול אגח ד  ריבית   1.0100   25.00   1,990     25/06/2017  30/06/2017
  אלמוגים אגח ד  ריבית   1.1795   15.00   567     25/06/2017  30/06/2017
  גולד אגח ג  ריבית   1.3750   15.00   1,203     25/06/2017  30/06/2017
  גולד אגח ג  פדיון קרן   7.1428   0.00   6,250     25/06/2017  30/06/2017
  מנרב אגח ב  ריבית   1.3000   25.00   1,950     25/06/2017  02/07/2017
  אשטרום נכ אגח 10  ריבית   1.5300   25.00   1,890     25/06/2017  02/07/2017
  אבנר אגח א  ריבית   2.2808   25.00   17,350     25/06/2017  30/06/2017
  ארקו אגח ג  ריבית   2.4250   15.00   4,203     25/06/2017  30/06/2017
  ארקו אגח ג  פדיון קרן   5.0000   0.00   8,667     25/06/2017  30/06/2017
  מליסרון אגח טו  ריבית   1.7500   15.00   11,332     25/06/2017  30/06/2017
  מליסרון אגח טו  פדיון קרן   1.0101   0.02   6,541     25/06/2017  30/06/2017
  פנינסולה אגח א  ריבית   0.3184   15.00   715     25/06/2017  02/07/2017
  אאורה אגח י  ריבית   3.0345   15.00   4,855     25/06/2017  30/06/2017
  אלרוב נדלן אגח ד  ריבית   1.1244   25.00   2,739     25/06/2017  30/06/2017
  דרבן אגח ד  ריבית   4.6000   25.00   22,087     25/06/2017  06/07/2017
  דרבן אגח ד  פדיון קרן   20.0000   0.25   96,032     25/06/2017  06/07/2017
  נתנאל גרופ אגח ו  ריבית   2.7500   15.00   1,619     25/06/2017  30/06/2017
  צרפתי אגח ח  ריבית   1.9750   15.00   1,975     25/06/2017  30/06/2017
  צרפתי אגח ח  פדיון קרן   5.0000   0.00   5,000     25/06/2017  30/06/2017
  דלק קידוחים אגח א  ריבית   2.2808   25.00   17,513     25/06/2017  30/06/2017
  איידיאו אגח ח  ריבית   0.9452   25.00   3,680     25/06/2017  30/06/2017
  בוני תיכון אגח י  ריבית   2.4250   15.00   1,698     25/06/2017  02/07/2017
  בוני תיכון אגח י  פדיון קרן   5.0000   0.00   3,500     25/06/2017  02/07/2017
  בוני תיכון אגח יא  ריבית   2.3750   15.00   1,188     25/06/2017  02/07/2017
  בוני תיכון אגח יב  ריבית   1.6044   15.00   642     25/06/2017  30/06/2017
  לאומי התח נד 400 (COCO)  ריבית   0.8125   15.00   0     25/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 19  ריבית   1.0000   15.00   977     25/06/2017  30/06/2017
  הכשרת ישוב אגח 20  ריבית   1.3980   25.00   2,861     25/06/2017  30/06/2017
  נכסים ובנ אגח ח  ריבית   1.4250   25.00   1,459     25/06/2017  30/06/2017
  נכסים ובנ אגח ט  ריבית   1.9750   15.00   9,891     25/06/2017  30/06/2017
  אזורים אגח 12  ריבית   1.5750   15.00   2,829     25/06/2017  30/06/2017
  צור אגח ט  ריבית   1.7500   15.00   2,074     25/06/2017  30/06/2017
  חג'ג' אגח ז  ריבית   2.2000   15.00   2,557     25/06/2017  30/06/2017
  אספיסיאל אג 3-מ  ריבית   1.6750   25.00   1,535     26/06/2017  07/07/2017
  אספיסיאל אג 3-מ  פדיון קרן   5.8824   0.00   5,391     26/06/2017  07/07/2017
  ביג אגח ד  ריבית   1.8850   25.00   7,239     28/06/2017  10/07/2017
  בינל הנפק התח כא  ריבית   2.8000   25.00   27,539     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח ה  ריבית   2.5500   25.00   18,267     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח ה  פדיון קרן   1.1765   0.00   8,428     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח י  ריבית   0.8800   25.00   7,531     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח י  פדיון קרן   1.0309   0.52   8,823     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח יא  ריבית   1.1500   25.00   11,075     28/06/2017  10/07/2017
  מליסרון אגח יא  פדיון קרן   1.0309   0.40   9,928     28/06/2017  10/07/2017
  נייר חדרה אגח 3  ריבית   4.6500   25.00   1,938     28/06/2017  10/07/2017
  נייר חדרה אגח 3  פדיון קרן   49.9998   0.00   20,833     28/06/2017  10/07/2017
  אלקטרה נדלן אגח ה  ריבית   2.4000   15.00   2,030     29/06/2017  05/07/2017
  עזריאלי אגח ד  ריבית   0.6700   25.00   21,291     29/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח י  ריבית   1.2250   25.00   1,265     29/06/2017  05/07/2017
  סלקום אגח יא  ריבית   1.7750   15.00   5,395     29/06/2017  05/07/2017
  שלמה החז אגח טז  ריבית   0.5375   25.00   4,297     29/06/2017  11/07/2017
  שלמה החז אגח טז  פדיון קרן   4.1667   0.00   33,307     29/06/2017  11/07/2017
  טן דלק אגח ב  ריבית   2.6500   25.00   756     30/06/2017  30/06/2017
  טן דלק אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.02   28,541     30/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח א  ריבית   6.5000   25.00   2,888     30/06/2017  30/06/2017
  גזית גלוב אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.91   44,436     30/06/2017  30/06/2017
  סלקום אגח ד  ריבית   5.1900   25.00   15,549     02/07/2017  02/07/2017
  סלקום אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   299,602     02/07/2017  02/07/2017
  בראק אן וי אגח א  ריבית   2.4000   25.00   5,487     02/07/2017  14/07/2017
  בראק אן וי אגח א  פדיון קרן   24.9825   0.19   57,120     02/07/2017  14/07/2017
  מקורות אגח 8-רמ  ריבית   4.1000   25.00   142,153     02/07/2017  14/07/2017
  מקורות אגח 8-רמ  פדיון קרן   3.1250   0.00   108,348     02/07/2017  14/07/2017
  מקורות אגח 9-רמ  ריבית   3.3000   25.00   8,166     02/07/2017  14/07/2017
  אלבר אגח יג  ריבית   1.0500   25.00   3,775     02/07/2017  13/07/2017
  אלבר אגח יג  פדיון קרן   12.5041   0.00   44,961     02/07/2017  13/07/2017
  סלע נדלן אגח א  ריבית   1.3750   25.00   2,922     02/07/2017  13/07/2017
  סלע נדלן אגח א  פדיון קרן   2.3256   0.00   4,941     02/07/2017  13/07/2017
  פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)  ריבית   19.6360   25.00   491     02/07/2017  10/07/2017
  פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA)  ריבית   0.0000   25.00       02/07/2017  12/07/2017
  סלע נדלן אגח ב  ריבית   1.3750   25.00   6,853     02/07/2017  13/07/2017
  סלע נדלן אגח ב  פדיון קרן   2.2222   0.00   11,076     02/07/2017  13/07/2017
  רוטשטיין אגח ד  ריבית   3.7250   15.00   4,453     02/07/2017  14/07/2017
  מנורה מב אגח א  ריבית   4.2800   25.00   9,184     02/07/2017  14/07/2017
  מנורה מב אגח א  פדיון קרן   33.3332   0.00   71,528     02/07/2017  14/07/2017
  אפריקה נכסים אגח ה  ריבית   2.9500   25.00   10,453     03/07/2017  16/07/2017
  אפריקה נכסים אגח ה  פדיון קרן   40.0000   0.39   141,741     03/07/2017  16/07/2017
  דה זראסאי אגח ב  ריבית   2.5250   15.00   14,712     03/07/2017  16/07/2017
  דה זראסאי אגח ב  פדיון קרן   12.6316   0.00   73,600     03/07/2017  16/07/2017
  איידיאיי הנ הת ד  ריבית   2.1750   15.00   3,758     03/07/2017  16/07/2017
  דלק קב אג לב  ריבית   0.8600   15.00   3,531     04/07/2017  10/07/2017
  דלק קב אג לג  ריבית   1.4000   15.00   9,865     04/07/2017  10/07/2017
  די.בי.אס אגח א-מ  ריבית   4.2000   25.00   6,403     05/07/2017  05/07/2017
  די.בי.אס אגח א-מ  פדיון קרן   100.0000   0.00   152,456     05/07/2017  05/07/2017
  פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA)  ריבית   0.0000   25.00       05/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0DA)  ריבית   0.0000   25.00       05/07/2017  16/07/2017
  מקמ 717  פדיון קרן   100.0000   0.00   11,000,000     05/07/2017  05/07/2017
  דלק קב אג יא-רמ  ריבית   1.3500   25.00   4,820     06/07/2017  18/07/2017
  דלק קב אגח יד  ריבית   2.1250   15.00   8,909     06/07/2017  18/07/2017
  אלדן תחבורה מסחרי 1  פדיון קרן   100.0000   0.43   120,000     06/07/2017  06/07/2017
  חשמל צמוד 2022 רמ  ריבית   3.0000   25.00   111,022     06/07/2017  18/07/2017
  פסגות סל חסר בנקים (2600) (60a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  קסם חוזה נפט (4Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל חסר ת"א 125 (2000) (60a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל חסר ת"א 90 (2000) (60a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל חסר גליל 2-5 (465) (00a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00a)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  קסם חסר S&P 500י (3000) (6Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  קסם חסר תא 35 (2555) (60A)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  קסם פיקדון דולר (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  קסם פיקדון אירו (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  הראל סל פיקדון אירו (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  הראל סל פיקדון דולר אוסטרלי (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  הראל סל פיקדון דולר (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       09/07/2017  20/07/2017
  בראק אן וי אגח ג  ריבית   1.6500   25.00   2,589     09/07/2017  20/07/2017
  בראק אן וי אגח ג  פדיון קרן   2.0833   0.00   3,269     09/07/2017  20/07/2017
  סקייליין אגח א  ריבית   2.6000   15.00   3,334     09/07/2017  16/07/2017
  סקייליין אגח א  פדיון קרן   2.5000   0.00   3,206     09/07/2017  16/07/2017
  שנפ אגח ב  ריבית   0.9370   15.00   783     09/07/2017  16/07/2017
  אשטרום קב אגח ג  ריבית   1.7200   15.00   4,533     09/07/2017  16/07/2017
  אי אס אר אר אגח יח  ריבית   1.4729   15.00   1,595     09/07/2017  16/07/2017
  רוטשטיין אגח ה  ריבית   1.9000   15.00   1,287     09/07/2017  14/07/2017
  מידאס אגח ג  ריבית   3.4000   25.00   1,530     09/07/2017  16/07/2017
  דלק אנרגיה אגח ה  ריבית   2.5750   25.00   9,788     09/07/2017  20/07/2017
  דלק אנרגיה אגח ה  פדיון קרן   33.3333   0.49   126,710     09/07/2017  20/07/2017
  חשמל אגח 25  ריבית   1.2000   25.00   12,000     09/07/2017  09/07/2017
  חשמל אגח 25  פדיון קרן   100.0000   0.04   1,000,000     09/07/2017  09/07/2017
  דיסקונט מנ שה נד 1  ריבית   1.6000   25.00   20,032     09/07/2017  20/07/2017
  אלון דלק אגח א-מ  ריבית   2.8000   25.00   40,844     10/07/2017  23/07/2017
  אדרי-אל אגח ב  ריבית   2.6750   25.00   2,567     10/07/2017  10/07/2017
  אדרי-אל אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.08   95,965     10/07/2017  10/07/2017
  תכלית דולר (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       10/07/2017  20/07/2017
  תכלית ליש"ט (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       10/07/2017  23/07/2017
  תכלית פיקדון אירו (0Da)  ריבית   0.0000   25.00       10/07/2017  23/07/2017
  פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA)  ריבית   0.0000   25.00       10/07/2017  24/07/2017
  תכלית נפט (4Da)  ריבית   0.0000   25.00       12/07/2017  24/07/2017
  תכלית סילבר (כסף) (4Da)  ריבית   0.0000   25.00       12/07/2017  24/07/2017
  אספיסיאל אג 1 רמ  ריבית   1.7500   25.00   1,713     16/07/2017  24/07/2017
  אספיסיאל אג 1 רמ  פדיון קרן   6.6666   0.59   6,525     16/07/2017  24/07/2017
  פטרוכימיים אגח ד  ריבית   6.3200   25.00   2,058     16/07/2017  31/07/2017
  פטרוכימיים אגח ד  פדיון קרן   23.4311   0.00   7,629     16/07/2017  31/07/2017
  גליל 5903  ריבית   4.0000   25.00   621,912     16/07/2017  31/07/2017
  גליל 5904  ריבית   4.0000   25.00   422,892     16/07/2017  31/07/2017
  גירון אגח ג  ריבית   2.2250   25.00   2,213     18/07/2017  31/07/2017
  חממה סחר אגח ג  ריבית   2.6250   25.00   1,276     18/07/2017  30/07/2017
  חממה סחר אגח ג  פדיון קרן   33.3333   0.00   16,200     18/07/2017  30/07/2017
  בינל הנפק אגח ג  ריבית   4.2000   25.00   4,333     19/07/2017  31/07/2017
  בינל הנפק אגח ג  פדיון קרן   49.9997   0.06   51,579     19/07/2017  31/07/2017
  יוניטרוניקס אגח 4  ריבית   2.7000   25.00   896     19/07/2017  31/07/2017
  שלמה נדלן אגח ב  ריבית   2.4500   25.00   4,565     19/07/2017  31/07/2017
  שלמה נדלן אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   46,580     19/07/2017  31/07/2017
  סאמיט אגח ו  ריבית   3.2000   15.00   4,023     19/07/2017  31/07/2017
  סאמיט אגח ו  פדיון קרן   6.3584   0.00   7,994     19/07/2017  31/07/2017
  הכש חב בטוח אגח 2  ריבית   1.9250   25.00   770     19/07/2017  31/07/2017
  סאמיט אגח ז  ריבית   2.5500   15.00   3,537     19/07/2017  31/07/2017
  סאמיט אגח ז  פדיון קרן   4.1667   0.00   5,779     19/07/2017  31/07/2017
  פניקס הון אגח ד  ריבית   1.9250   15.00   7,677     19/07/2017  31/07/2017
  כללביט אגח ט  ריבית   1.2400   25.00   5,251     19/07/2017  31/07/2017
  כללביט אגח י  ריבית   1.9600   15.00   18,813     19/07/2017  31/07/2017
  פניקס הון אגח ו  ריבית   1.5250   15.00   6,263     19/07/2017  31/07/2017
  סאות'רן אגח א  ריבית   3.3400   15.00   9,218     19/07/2017  31/07/2017
  כלכלית ים אגח י  ריבית   3.5000   25.00   19,831     19/07/2017  31/07/2017
  כלכלית ים אגח י  פדיון קרן   14.2857   0.13   80,944     19/07/2017  31/07/2017
  בית הזהב אגח ב  ריבית   2.5250   15.00   1,629     19/07/2017  31/07/2017
  בית הזהב אגח ב  פדיון קרן   8.1395   0.00   5,250     19/07/2017  31/07/2017
  אלרוב נדלן אגח ב  ריבית   2.4000   25.00   10,264     19/07/2017  31/07/2017
  אלרוב נדלן אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   106,919     19/07/2017  31/07/2017
  בוני תיכון אגח ו  ריבית   3.8750   15.00   591     19/07/2017  31/07/2017
  בוני תיכון אגח ו  פדיון קרן   62.5000   0.00   9,535     19/07/2017  31/07/2017
  כנפיים אגח ה  ריבית   4.0000   15.00   2,655     19/07/2017  31/07/2017
  כנפיים אגח ה  פדיון קרן   14.7826   0.93   9,812     19/07/2017  31/07/2017
  מידאס אגח ב  ריבית   2.7500   25.00   1,183     19/07/2017  31/07/2017
  מידאס אגח ב  פדיון קרן   31.2500   0.00   13,438     19/07/2017  31/07/2017
  צור אגח ח  ריבית   2.8250   15.00   7,910     19/07/2017  31/07/2017
  דקסיה הנפ אגח ז  ריבית   3.5500   25.00   17,711     20/07/2017  02/08/2017
  דקסיה הנפ אגח ז  פדיון קרן   14.2857   0.00   71,273     20/07/2017  02/08/2017
  כללביט אגח ג  ריבית   1.8750   25.00   14,526     20/07/2017  02/08/2017
  כללביט אגח ו  ריבית   2.8500   15.00   836     20/07/2017  02/08/2017
  המשביר 365 אגח ב  ריבית   2.8250   25.00   568     20/07/2017  02/08/2017
  צמח המרמן אגח ג  ריבית   4.0000   15.00   1,600     20/07/2017  02/08/2017
  סויטלנד אגח ב-רמ  ריבית   2.6250   25.00   2,336     20/07/2017  02/08/2017
  אמקור אגח א-רמ  ריבית   2.5750   15.00   3,439     20/07/2017  02/08/2017
  אמקור אגח א-רמ  פדיון קרן   10.0003   0.00   13,357     20/07/2017  02/08/2017
  צמח המרמן אגח ד  ריבית   2.7500   15.00   4,569     20/07/2017  02/08/2017
  תדיראן הול אגח 2  ריבית   2.2000   15.00   1,862     20/07/2017  31/07/2017
  שטראוס אגח ב  ריבית   2.0500   25.00   3,049     20/07/2017  02/08/2017
  אגוד הנפק אגח ו  ריבית   1.6000   25.00   8,172     23/07/2017  02/08/2017
  אגוד הנפק אגח ו  פדיון קרן   49.9999   0.00   255,380     23/07/2017  02/08/2017
  שלמה נדלן אגח ג  ריבית   2.1750   15.00   1,934     25/07/2017  31/07/2017
  קורנרסטון אגח א  ריבית   2.9100   15.00   7,980     25/07/2017  31/07/2017
  פניקס הון אגח ח  ריבית   1.9979   15.00   9,190     25/07/2017  31/07/2017
  מז טפ הנפק 43  ריבית   4.0000   25.00   82,868     25/07/2017  31/07/2017
  נתנאל גרופ אגח ח  ריבית   2.3750   15.00   2,375     25/07/2017  31/07/2017
  פלסטו שק אגח ד  ריבית   5.5846   15.00   3,211     26/07/2017  02/08/2017
  פלסטו שק אג 2  ריבית   4.4900   15.00   1,538     26/07/2017  02/08/2017
  פלסטו שק אג 2  פדיון קרן   5.0000   0.00   1,712     26/07/2017  02/08/2017
  פועלים הנ אגח 31  ריבית   2.2500   25.00   7,249     27/07/2017  08/08/2017
  פועלים הנ אגח 31  פדיון קרן   50.0000   0.00   161,090     27/07/2017  08/08/2017
  פועלים הנ אגח 32  ריבית   2.5000   25.00   78,790     27/07/2017  08/08/2017
  ליטו גרופ אגח ב  ריבית   0.0000   25.00       30/07/2017  30/07/2017
  ביג אגח ה  ריבית   1.4250   25.00   7,408     30/07/2017  10/08/2017
  ביג אגח ה  פדיון קרן   5.8824   0.00   30,579     30/07/2017  10/08/2017
  יו.טי.אס אגח ט  ריבית   0.6625   25.00   4,147     30/07/2017  10/08/2017
  ריט 1 אגח א  ריבית   2.3500   25.00   867     31/07/2017  31/07/2017
  ריט 1 אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   36,906     31/07/2017  31/07/2017
  חשמל צמוד 2020 רמ  ריבית   3.4250   25.00   17,298     31/07/2017  13/08/2017
  אמ.די.ג'י אגח א  ריבית   4.4500   15.00   12,174     03/08/2017  15/08/2017
  מקמ 817  פדיון קרן   100.0000   0.00   9,000,000     03/08/2017  03/08/2017
  קסם פקדון דולר חצי שנתי (0Da)  ריבית   0.5973   25.00   1,057     06/08/2017  16/08/2017
  מישורים אגח ה  ריבית   2.7116   25.00   1,898     06/08/2017  13/08/2017
  ארפורט אגח ז  ריבית   1.5000   25.00   10,827     06/08/2017  10/08/2017
  ארפורט אגח ז  פדיון קרן   8.3330   0.00   60,145     06/08/2017  10/08/2017
  דה לסר אגח ג  ריבית   2.7000   25.00   2,066     08/08/2017  20/08/2017
  דה לסר אגח ג  פדיון קרן   17.6470   0.00   13,500     08/08/2017  20/08/2017
  דלק קב אגח לא  ריבית   2.1500   15.00   70,427     08/08/2017  20/08/2017
  אנלייט אנרגיה אג ד  ריבית   4.0000   15.00   734     08/08/2017  20/08/2017
  פתאל אגח א  ריבית   1.7500   15.00   8,313     09/08/2017  15/08/2017
  פתאל אגח א  פדיון קרן   5.9200   0.01   28,120     09/08/2017  15/08/2017
  אורן השק אגח ד  ריבית   3.2500   15.00   1,276     09/08/2017  15/08/2017
  אורן השק אגח ד  פדיון קרן   8.0000   0.30   3,142     09/08/2017  15/08/2017
  תכלית חסר ת"א 125 (1900) (60A)  ריבית   0.0000   25.00       10/08/2017  22/08/2017
  איתמר אג יב  ריבית   4.3250   15.00   1,649     16/08/2017  28/08/2017
  נאוסיטי אגח א  ריבית   3.3750   25.00   603     20/08/2017  01/09/2017
  נאוסיטי אגח א  פדיון קרן   24.2953   1.35   4,341     20/08/2017  01/09/2017
  ממשלתי משתנה 0817  פדיון קרן   100.0000   0.00   15,372,945     20/08/2017  31/08/2017
  פניקס הון התח א  ריבית   2.2000   25.00   2,636     20/08/2017  01/09/2017
  פניקס הון התח א  פדיון קרן   49.9999   0.00   59,912     20/08/2017  01/09/2017
  מצלאוי אגח ב  ריבית   3.0750   15.00   256     20/08/2017  31/08/2017
  טמפו משק אגח א  ריבית   2.7750   15.00   999     20/08/2017  31/08/2017
  ממשלתי צמוד 0841  ריבית   2.7500   25.00   486,064     20/08/2017  31/08/2017
  ירושלים הנ אגח ח  פדיון קרן   33.3333   0.00   72,000     20/08/2017  01/09/2017
  ארפורט אגח ג  ריבית   1.6000   25.00   5,467     20/08/2017  31/08/2017
  דה זראסאי אגח א  ריבית   2.4750   25.00   7,073     20/08/2017  01/09/2017
  ארפורט אגח ד  ריבית   0.8200   25.00   4,958     20/08/2017  31/08/2017
  ארפורט אגח ד  פדיון קרן   4.6358   0.00   28,032     20/08/2017  31/08/2017
  יוניטרוניקס אגח 5  ריבית   2.9000   15.00   928     20/08/2017  31/08/2017
  יוניטרוניקס אגח 5  פדיון קרן   6.2500   0.00   2,000     20/08/2017  31/08/2017
  אלדן תחבורה אגח א  פדיון קרן   12.5002   0.10   72,187     20/08/2017  01/09/2017
  חנן מור אגח ו  ריבית   3.3000   15.00   2,970     20/08/2017  01/09/2017
  ממשלתי שקלי 0825  ריבית   1.7500   15.00   255,866     20/08/2017  31/08/2017
  ויקטורי אגח א  ריבית   1.7500   15.00   1,838     20/08/2017  31/08/2017
  ויקטורי אגח א  פדיון קרן   14.2857   0.00   15,000     20/08/2017  31/08/2017
  קרסו אגח א  ריבית   1.3750   15.00   7,456     20/08/2017  01/09/2017
  קרסו אגח א  פדיון קרן   5.2558   0.00   28,501     20/08/2017  01/09/2017
  אלמוגים אגח ג  ריבית   4.0000   15.00   2,160     20/08/2017  31/08/2017
  קליין אגח א  ריבית   3.2000   15.00   7,094     20/08/2017  31/08/2017
  קליין אגח א  פדיון קרן   6.3830   0.39   14,150     20/08/2017  31/08/2017
  קיי.בי.אס אגח א  ריבית   2.1250   15.00   20,617     20/08/2017  01/09/2017
  אול-יר אגח ג  ריבית   2.0670   15.00   12,773     20/08/2017  31/08/2017
  קליין אגח ב  ריבית   2.9100   15.00   2,607     20/08/2017  01/09/2017
  מבני תעש אגח ח  ריבית   2.3250   25.00   5,393     20/08/2017  31/08/2017
  מבני תעש אגח ח  פדיון קרן   50.0000   0.40   115,970     20/08/2017  31/08/2017
  אי אס אר אר אגח יד  ריבית   2.7750   25.00   250     20/08/2017  01/09/2017
  רבד אגח ג  ריבית   2.8750   15.00   2,257     20/08/2017  31/08/2017
  רבד אגח ג  פדיון קרן   4.1667   0.00   3,272     20/08/2017  31/08/2017
  ישרס אגח יד  ריבית   2.5250   15.00   14,320     20/08/2017  01/09/2017
  דלתא אגח א  ריבית   2.5000   15.00   8,571     20/08/2017  31/08/2017
  דלתא אגח א  פדיון קרן   8.3333   0.02   28,571     20/08/2017  31/08/2017
  אנלייט אנרגיה אגח ב  ריבית   3.6250   15.00   6,227     20/08/2017  01/09/2017
  בינל הנפק ש"ה ב  ריבית   5.2500   25.00   4,064     21/08/2017  31/08/2017
  בינל הנפק ש"ה ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   38,700     21/08/2017  31/08/2017
  וילאר אגח ה  ריבית   2.6250   15.00   1,193     22/08/2017  03/09/2017
  וילאר אגח ה  פדיון קרן   49.9998   0.00   22,718     22/08/2017  03/09/2017
  וילאר אגח ו  ריבית   1.8200   25.00   2,007     22/08/2017  03/09/2017
  וילאר אגח ו  פדיון קרן   16.6667   0.11   18,375     22/08/2017  03/09/2017
  חשמל אגח 28  ריבית   1.8900   15.00   5,130     22/08/2017  28/08/2017
  חשמל אגח 29  ריבית   1.8900   25.00   17,265     22/08/2017  28/08/2017
  פרשקובסקי אגח ט  ריבית   1.4000   15.00   1,414     27/08/2017  31/08/2017
  רציו מימון אגח ב  ריבית   2.3918   15.00   14,771     27/08/2017  31/08/2017
  נאוי אגח ב  ריבית   1.3500   15.00   4,365     27/08/2017  31/08/2017
  ברן אג ב  ריבית   3.2500   15.00   2,056     27/08/2017  01/09/2017
  וויי בוקס אגח א  ריבית   2.4750   15.00   1,683     27/08/2017  31/08/2017
  שיכון ובינוי אגח 4  ריבית   2.4000   25.00   754     28/08/2017  10/09/2017
  אינטרנט זהב אגח ג  ריבית   2.2250   25.00   5,460     29/08/2017  10/09/2017
  לוי אגח ו  ריבית   3.9750   25.00   714     29/08/2017  10/09/2017
  פועלים הנפ הת יג  פדיון קרן   100.0000   0.00   966,588     31/08/2017  31/08/2017
  מז טפ הנפק 38  ריבית   0.4100   25.00   8,424     31/08/2017  11/09/2017
  מז טפ הנפק 38  פדיון קרן   19.9986   0.00   410,898     31/08/2017  11/09/2017
  מליסרון אגח ד  ריבית   2.3500   25.00   3,360     31/08/2017  31/08/2017
  מליסרון אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   142,976     31/08/2017  31/08/2017
  חברה לישראל אגח 7  ריבית   2.4750   25.00   48,790     31/08/2017  12/09/2017
  דיסקונט מנ הת ט  פדיון קרן   100.0000   0.00   764,801     31/08/2017  31/08/2017
  אינטרנט זהב אגח ד  ריבית   3.0000   25.00   15,897     03/09/2017  15/09/2017
  אורמת טכנו אגח 2-רמ  ריבית   1.8500   25.00   1,243     03/09/2017  15/09/2017
  אורמת טכנו אגח 3-רמ  ריבית   2.2250   25.00   3,051     03/09/2017  15/09/2017
  פועלים הנ אגח 33  ריבית   1.6000   25.00   50,381     03/09/2017  15/09/2017
  מז טפ הנפק 36  פדיון קרן   100.0000   0.56   1,839,784     03/09/2017  03/09/2017
  אגוד הנפק התח כ (COCO)  ריבית   2.8500   25.00   0     05/09/2017  11/09/2017
  מקמ 917  פדיון קרן   100.0000   0.00   9,000,000     06/09/2017  06/09/2017
  מישורים אגח ב  ריבית   3.9000   25.00   322     07/09/2017  07/09/2017
  מישורים אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.00   8,264     07/09/2017  07/09/2017
  מז טפ הנפק 31  ריבית   3.0000   25.00   14,400     07/09/2017  19/09/2017
  הכשרת ישוב אגח 12  ריבית   2.6250   25.00   895     08/09/2017  08/09/2017
  בינל הנפק אגח ד  ריבית   2.1000   25.00   2,191     10/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ג  ריבית   1.9500   25.00   8,172     10/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ג  פדיון קרן   3.0303   0.00   12,700     10/09/2017  20/09/2017
  ויתניה אגח ג  ריבית   3.3750   15.00   2,039     10/09/2017  10/09/2017
  ויתניה אגח ג  פדיון קרן   100.0000   0.00   60,400     10/09/2017  10/09/2017
  ריט 1 אגח ד  ריבית   2.0000   25.00   12,532     10/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ד  פדיון קרן   2.9412   0.00   18,429     10/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ה  ריבית   2.0000   25.00   3,936     10/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ה  פדיון קרן   6.9767   0.00   13,730     10/09/2017  20/09/2017
  חנן מור אגח ז  ריבית   2.4000   15.00   1,800     10/09/2017  15/09/2017
  רפאל אגח ג-רמ  ריבית   1.1609   25.00   3,014     10/09/2017  15/09/2017
  רפאל אגח ד-רמ  ריבית   2.0288   15.00   10,449     10/09/2017  15/09/2017
  רפאל אגח ה-רמ  ריבית   1.3562   15.00   9,836     10/09/2017  15/09/2017
  לאומי התחיבות יב  ריבית   2.6000   25.00   85,062     10/09/2017  10/09/2017
  לאומי התחיבות יב  פדיון קרן   100.0000   0.38   3,271,610     10/09/2017  10/09/2017
  לאומי התחיבות יג  ריבית   5.4000   15.00   119,126     10/09/2017  10/09/2017
  לאומי התחיבות יג  פדיון קרן   100.0000   0.00   2,206,039     10/09/2017  10/09/2017
  ריט 1 אגח ו  ריבית   1.7500   25.00   3,115     14/09/2017  20/09/2017
  ריט 1 אגח ו  פדיון קרן   5.2632   0.00   9,370     14/09/2017  20/09/2017
  הפניקס אגח 2  ריבית   1.2750   25.00   6,325     14/09/2017  26/09/2017
  דלק קב אגח יג  ריבית   2.3000   25.00   12,603     17/09/2017  01/10/2017
  גלוב אקספ אפ 12  מימוש אחרון   0.0000   0.00       17/09/2017  18/12/2017
  ביג אגח ג  ריבית   2.4250   25.00   6,074     18/09/2017  01/10/2017
  גמול השק אגח ב  פדיון קרן   20.0000   7.08   14,147     18/09/2017  01/10/2017
  פניקס הון אגח ב  ריבית   1.8000   25.00   7,447     18/09/2017  01/10/2017
  פניקס הון אגח ג  ריבית   3.0000   15.00   4,703     18/09/2017  01/10/2017
  בי קומיונק אגח ב  ריבית   3.2500   15.00   14,676     18/09/2017  01/10/2017
  הוט אגח א  ריבית   1.9500   25.00   9,395     18/09/2017  01/10/2017
  הוט אגח א  פדיון קרן   7.1233   0.00   34,320     18/09/2017  01/10/2017
  הוט אגח ב  ריבית   3.4500   15.00   13,600     18/09/2017  01/10/2017
  הוט אגח ב  פדיון קרן   7.1233   0.00   28,080     18/09/2017  01/10/2017
  אפריקה מג אגח ב  ריבית   2.3500   25.00   3,993     18/09/2017  01/10/2017
  מנדלסון תשת אגח ג  ריבית   3.2500   25.00   1,303     18/09/2017  01/10/2017
  פריון נטוורק אג יב  ריבית   2.5000   15.00   2,152     18/09/2017  01/10/2017
  רציו מימון אגח א  ריבית   0.0000   15.00       18/09/2017  01/10/2017
  קרדן נדלן אגח ב  ריבית   2.4500   15.00   3,063     18/09/2017  01/10/2017
  קרדן נדלן אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   31,250     18/09/2017  01/10/2017
  ג'י.אף.אי אגח א  ריבית   3.8750   15.00   13,215     18/09/2017  01/10/2017
  רילייטד אגח א  ריבית   2.5500   15.00   21,599     18/09/2017  01/10/2017
  רכבת ישר אגח א  ריבית   0.6200   15.00   3,190     18/09/2017  01/10/2017
  רכבת ישר אגח א  פדיון קרן   14.2857   0.00   73,500     18/09/2017  01/10/2017
  רכבת ישר אגח ב  ריבית   0.2950   25.00   1,033     18/09/2017  01/10/2017
  רכבת ישר אגח ב  פדיון קרן   14.2857   0.00   50,000     18/09/2017  01/10/2017
  אפריקה מג אגח ג  ריבית   1.9500   15.00   4,686     18/09/2017  01/10/2017
  דלשה קפיטל אגח א  ריבית   3.4000   15.00   5,440     18/09/2017  01/10/2017
  דלשה קפיטל אגח א  פדיון קרן   5.0000   0.00   8,000     18/09/2017  01/10/2017
  דלשה קפיטל אגח ב  ריבית   2.3000   15.00   5,980     18/09/2017  01/10/2017
  דלשה קפיטל אגח ב  פדיון קרן   5.0000   0.03   13,000     18/09/2017  01/10/2017
  ספנסר אגח ב  ריבית   2.5750   15.00   6,083     18/09/2017  01/10/2017
  גזית גלוב אגח י  ריבית   3.2500   25.00   22,448     18/09/2017  01/10/2017
  גזית גלוב אגח י  פדיון קרן   1.0638   0.53   7,348     18/09/2017  01/10/2017
  גזית גלוב אגח יא  ריבית   2.6750   25.00   70,973     18/09/2017  01/10/2017
  אאורה אגח ח  ריבית   3.0000   15.00   2,500     18/09/2017  01/10/2017
  אאורה אגח ח  פדיון קרן   19.9940   0.00   16,662     18/09/2017  01/10/2017
  הום סנטר אגא-רמ  פדיון קרן   25.0000   0.00   12,212     18/09/2017  01/10/2017
  נתנאל גרופ אגח ד  ריבית   3.9500   15.00   1,580     18/09/2017  01/10/2017
  נתנאל גרופ אגח ד  פדיון קרן   31.2500   0.00   12,500     18/09/2017  01/10/2017
  לוזון קבוצה אגח ז  ריבית   1.7000   25.00   1,651     18/09/2017  01/10/2017
  לוזון קבוצה אגח ז  פדיון קרן   11.1111   0.00   10,791     18/09/2017  01/10/2017
  לוינשטין הנד אגח ג  ריבית   1.9000   15.00   5,233     18/09/2017  01/10/2017
  לוינשטין הנד אגח ג  פדיון קרן   13.8889   0.00   38,256     18/09/2017  01/10/2017
  לאומי אגח 178  ריבית   1.5050   15.00   17,308     18/09/2017  01/10/2017
  נורסטאר אגח י  ריבית   2.2100   25.00   15,717     18/09/2017  01/10/2017
  נורסטאר אגח יא  ריבית   1.5000   25.00   2,264     18/09/2017  01/10/2017
  שטראוס אגח ד  ריבית   2.2500   15.00   10,041     18/09/2017  01/10/2017
  גב ים אגח ה  ריבית   2.2750   25.00   3,217     18/09/2017  01/10/2017
  גב ים אגח ו  ריבית   2.3750   25.00   44,823     18/09/2017  01/10/2017
  אלקטרה נדלן אגח ב-רמ  ריבית   2.8000   25.00   789     19/09/2017  01/10/2017
  אלקטרה נדלן אגח ב-רמ  פדיון קרן   25.0000   0.00   7,041     19/09/2017  01/10/2017
  דואר יש אגח א-רמ  ריבית   2.3150   25.00   4,630     19/09/2017  01/10/2017
  דואר יש אגח א-רמ  פדיון קרן   11.1111   0.00   22,222     19/09/2017  01/10/2017
  רקח אגח ב  ריבית   2.7000   15.00   1,266     19/09/2017  01/10/2017
  שיכון ובינוי אגח 6  ריבית   2.1700   25.00   36,553     19/09/2017  01/10/2017
  שיכון ובינוי אגח 7  ריבית   3.1150   15.00   17,611     19/09/2017  01/10/2017
  דקסיה הנפ נדח יד  ריבית   2.4500   25.00   2,619     19/09/2017  01/10/2017
  הלמן אלדובי אגח א  ריבית   5.1000   15.00   5,744     19/09/2017  01/10/2017
  הלמן אלדובי אגח א  פדיון קרן   12.5000   0.00   14,080     19/09/2017  01/10/2017
  עזריאלי אגח ב  ריבית   0.3250   25.00   3,925     19/09/2017  01/10/2017
  ברם אגח א  ריבית   2.4250   15.00   940     19/09/2017  01/10/2017
  ברם אגח א  פדיון קרן   9.6774   0.00   3,750     19/09/2017  01/10/2017
  שפיר הנדסה אגח א  ריבית   1.6750   15.00   10,359     19/09/2017  01/10/2017
  שפיר הנדסה אגח א  פדיון קרן   11.1111   0.00   68,717     19/09/2017  01/10/2017
  קופרליין אגח ב  ריבית   3.0321   15.00   8,138     19/09/2017  01/10/2017
  מבני תעש אגח טו  ריבית   2.8700   15.00   11,562     19/09/2017  01/10/2017
  מז טפ הנפק 44  ריבית   0.9900   25.00   29,837     19/09/2017  25/09/2017
  אשטרום נכ אגח 9  ריבית   2.4500   15.00   13,651     19/09/2017  01/10/2017
  אשטרום נכ אגח 9  פדיון קרן   2.0833   0.33   11,607     19/09/2017  01/10/2017
  רבד אגח ב  ריבית   2.7750   15.00   2,553     19/09/2017  01/10/2017
  רבד אגח ב  פדיון קרן   4.3478   0.03   4,000     19/09/2017  01/10/2017
  בוני תיכון אגח ח  ריבית   3.4750   15.00   1,651     19/09/2017  01/10/2017
  בוני תיכון אגח ח  פדיון קרן   15.7895   0.00   7,500     19/09/2017  01/10/2017
  כנפיים אגח ז  ריבית   3.1250   15.00   4,345     19/09/2017  01/10/2017
  כנפיים אגח ז  פדיון קרן   12.5000   0.00   17,381     19/09/2017  01/10/2017
  דלתא אגח ב  ריבית   1.1002   15.00   3,956     19/09/2017  01/10/2017
  ממשלתי צמוד 0922  ריבית   2.7425   25.00   444,750     24/09/2017  28/09/2017
  ממשלתי צמוד 0923  ריבית   1.7452   25.00   241,938     24/09/2017  28/09/2017
  מגדלי תיכון אגח ב  ריבית   1.6750   15.00   5,107     24/09/2017  01/10/2017
  טאואר אגח ז  ריבית   1.3950   15.00   6,529     24/09/2017  01/10/2017
  פרשקובסקי אגח י  ריבית   2.0553   15.00   2,055     24/09/2017  01/10/2017
  ג'י.אף.אי אגח ב  ריבית   2.8356   15.00   8,475     24/09/2017  02/10/2017
  אופל בלאנס אגח ג  ריבית   1.1781   15.00   825     24/09/2017  01/10/2017
  להב אג ז  ריבית   4.9184   15.00   2,459     24/09/2017  01/10/2017
  כלכלית ים אגח יד  ריבית   1.2000   25.00   7,295     24/09/2017  01/10/2017
  מבני תעש אגח יט  ריבית   1.3000   25.00   5,506     24/09/2017  01/10/2017
  בזן אגח ז  ריבית   2.8450   25.00   9,068     24/09/2017  01/10/2017
  כיל אגח ה  ריבית   1.2250   15.00   19,216     24/09/2017  01/10/2017
  ארקו אג ח  ריבית   3.4750   15.00   517     24/09/2017  06/10/2017
  ארקו אג ח  פדיון קרן   5.5556   0.30   827     24/09/2017  06/10/2017
  לידר השק אגח ה  ריבית   8.3100   25.00   2,525     24/09/2017  04/10/2017
  לידר השק אגח ה  פדיון קרן   25.0000   0.00   7,597     24/09/2017  04/10/2017
  לידר השק אג ו  ריבית   1.0200   25.00   701     24/09/2017  04/10/2017
  ישראל קנדה אגח ה  ריבית   2.7222   15.00   4,447     24/09/2017  01/10/2017
  גאון קבוצה אגח 2  ריבית   2.1000   25.00   210     24/09/2017  06/10/2017
  מנורה מב אגח ג  ריבית   2.9480   15.00   6,787     24/09/2017  01/10/2017
  מליבו אגח ג  ריבית   3.0750   15.00   2,196     25/09/2017  01/10/2017
  מניבים ריט אגח א  ריבית   1.0299   25.00   2,361     25/09/2017  01/10/2017
  מליסרון אגח טז  ריבית   1.1750   25.00   2,978     25/09/2017  01/10/2017
  מליסרון אגח טז  פדיון קרן   1.0101   0.00   2,560     25/09/2017  01/10/2017
  בוני תיכון אגח ט  ריבית   2.6500   15.00   1,036     25/09/2017  01/10/2017
  בוני תיכון אגח ט  פדיון קרן   29.4118   0.00   11,500     25/09/2017  01/10/2017
  אגוד הנפק התח יז  ריבית   3.1000   25.00   3,565     26/09/2017  26/09/2017
  אגוד הנפק התח יז  פדיון קרן   100.0000   0.00   115,000     26/09/2017  26/09/2017
  מליסרון מסחרי 4  ריבית   0.0000   15.00       26/09/2017  26/09/2017
  מליסרון מסחרי 4  פדיון קרן   100.0000   0.00   152,743     26/09/2017  26/09/2017
  שופרסל אגח ד  ריבית   2.9900   25.00   11,476     26/09/2017  08/10/2017
  שופרסל אגח ד  פדיון קרן   7.6923   0.00   29,524     26/09/2017  08/10/2017
  שופרסל אגח ה  ריבית   5.0900   15.00   42,086     26/09/2017  08/10/2017
  שופרסל אגח ה  פדיון קרן   7.6923   0.00   63,602     26/09/2017  08/10/2017
  שופרסל אגח ו  ריבית   4.3000   25.00   39,467     26/09/2017  08/10/2017
  פתאל החז אגח א-רמ  ריבית   1.9500   25.00   2,187     28/09/2017  10/10/2017
  פתאל החז אגח א-רמ  פדיון קרן   7.1428   0.00   8,012     28/09/2017  10/10/2017
  מליסרון אגח ו  ריבית   2.4500   25.00   22,810     28/09/2017  10/10/2017
  מליסרון אגח ו  פדיון קרן   14.2857   0.00   133,003     28/09/2017  10/10/2017
  חשמל אגח 26  ריבית   2.4000   15.00   52,599     28/09/2017  13/10/2017
  חשמל אגח 26  פדיון קרן   3.0928   0.00   67,782     28/09/2017  13/10/2017
  חשמל אגח 27  ריבית   1.9250   25.00   52,923     28/09/2017  13/10/2017
  נאוי אגח ג  ריבית   0.0000   15.00       01/10/2017  01/10/2017
  נאוי אגח ג  פדיון קרן   100.0000   0.28   259,740     01/10/2017  01/10/2017
  אורביט אג ו  ריבית   3.1250   25.00   806     03/10/2017  15/10/2017
  מקמ 1017  פדיון קרן   100.0000   0.00   9,000,000     04/10/2017  04/10/2017
  קופרליין אגח א  ריבית   3.0000   15.00   7,547     08/10/2017  20/10/2017
  ביג אגח ח  ריבית   0.6700   25.00   2,421     08/10/2017  13/10/2017
  סלע נדלן אגח ג  ריבית   0.9800   25.00   2,423     08/10/2017  13/10/2017
  אם.אר.פי אגח ג  ריבית   2.7450   15.00   3,706     09/10/2017  15/10/2017
  אלטשולר אגח א-רמ  ריבית   1.7100   15.00   4,275     09/10/2017  15/10/2017
  אלטשולר אגח א-רמ  פדיון קרן   14.2800   0.00   35,700     09/10/2017  15/10/2017
  אי אס אר אר אגח ד  ריבית   3.5000   15.00   5,062     09/10/2017  15/10/2017
  יואל אגח 3  ריבית   0.6400   25.00   240     10/10/2017  10/10/2017
  אלקטרה אגח ג  ריבית   2.3500   25.00   4,630     10/10/2017  22/10/2017
  דיסקונט מנ הת ד  ריבית   4.7500   25.00   20,680     17/10/2017  29/10/2017
  דיסקונט מנ הת ד  פדיון קרן   16.6667   0.00   72,560     17/10/2017  29/10/2017
  דלק קב אג יב-רמ  ריבית   2.6750   25.00   5,312     18/10/2017  18/10/2017
  דלק קב אג יב-רמ  פדיון קרן   100.0000   0.00   198,576     18/10/2017  18/10/2017
  דלק קב אגח טו  ריבית   4.2500   15.00   11,599     18/10/2017  18/10/2017
  דלק קב אגח טו  פדיון קרן   100.0000   0.00   272,907     18/10/2017  18/10/2017
  פרידנזון אג ז  ריבית   4.5000   15.00   1,028     18/10/2017  30/10/2017
  רבוע נדלן אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.00   82,500     19/10/2017  31/10/2017
  דלק קב אגח יח  פדיון קרן   19.9990   0.00   177,049     19/10/2017  31/10/2017
  שניב אגח ב  פדיון קרן   72.7273   0.00   13,000     19/10/2017  31/10/2017
  ליברטי אגח ד  פדיון קרן   4.5454   0.00   2,656     19/10/2017  31/10/2017
  מגה אור אגח ד  פדיון קרן   12.3596   0.00   51,989     19/10/2017  31/10/2017
  אמ.די.ג'י אגח ב  ריבית   2.1575   15.00   5,782     19/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי שקלי 1026  ריבית   6.2500   15.00   1,072,478     22/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי צמוד 1019  ריבית   3.0000   25.00   459,908     22/10/2017  31/10/2017
  אלקטרה נדלן אגח ד  פדיון קרן   25.0000   0.61   60,708     22/10/2017  01/11/2017
  ממשלתי שקלי 1017  ריבית   1.2500   15.00   124,139     22/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי שקלי 1017  פדיון קרן   100.0000   0.00   9,931,156     22/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי צמוד 1025  ריבית   0.7500   25.00   97,761     22/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי שקלי 1018  ריבית   0.5000   15.00   76,326     22/10/2017  31/10/2017
  ממשלתי צמוד 1020  ריבית   0.1000   25.00   11,317     22/10/2017  31/10/2017
  די.בי.אס אגח ב-מ  פדיון קרן   31.8182   0.09   191,229     29/10/2017  08/11/2017
  לאומי התחיבות יד  ריבית   3.4000   25.00   63,605     29/10/2017  10/11/2017
  גב ים אגח ז  פדיון קרן   100.0000   0.00   107,328     30/10/2017  30/10/2017
  כלכלית ים אגח ט  ריבית   5.0000   25.00   2,403     31/10/2017  31/10/2017
  כלכלית ים אגח ט  פדיון קרן   100.0000   0.29   48,060     31/10/2017  31/10/2017
  אאורה אגח ז  פדיון קרן   100.0000   0.03   37,591     31/10/2017  31/10/2017
  לאומי התחיבות ח  ריבית   4.4000   25.00   28,293     06/11/2017  06/11/2017
  גלובל פיננס8 אגח ד  פדיון קרן   20.2964   0.00   30,643     07/11/2017  19/11/2017
  גליל מור אגח א  ריבית   2.2860   25.00   1,308     07/11/2017  19/11/2017
  גליל מור אגח א  פדיון קרן   26.5072   0.00   15,172     07/11/2017  19/11/2017
  לוינשטין נכ אגח א  פדיון קרן   42.8571   0.00   17,674     19/11/2017  01/12/2017
  אלמוגים אגח ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   15,495     19/11/2017  30/11/2017
  גירון אגח ה  פדיון קרן   4.0000   0.00   4,401     19/11/2017  30/11/2017
  ספנסר אגח א  פדיון קרן   14.2900   0.00   86,130     19/11/2017  30/11/2017
  סויטלנד אגח ג-רמ  פדיון קרן   25.0000   0.00   16,125     19/11/2017  30/11/2017
  אול-יר אגח א  פדיון קרן   14.2900   1.85   25,105     19/11/2017  30/11/2017
  נמקו אגח א  פדיון קרן   5.9000   0.00   26,619     19/11/2017  30/11/2017
  אול-יר אגח ב  פדיון קרן   14.2900   0.70   95,368     19/11/2017  30/11/2017
  וואן טכנ אגח ג  פדיון קרן   10.0000   0.00   8,525     19/11/2017  30/11/2017
  אמיליה פיתוח אגח א  פדיון קרן   49.9994   0.00   13,480     19/11/2017  30/11/2017
  דיסקונט מנ התח ב  ריבית   5.2500   25.00   18,900     20/11/2017  30/11/2017
  דיסקונט מנ התח ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   120,000     20/11/2017  30/11/2017
  קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00A)  ריבית   0.0000   25.00       23/11/2017  05/12/2017
  אפריל נדלן אגח א  ריבית   6.0000   15.00   16,894     23/11/2017  05/12/2017
  אפריל נדלן אגח א  פדיון קרן   33.3333   1.20   93,857     23/11/2017  05/12/2017
  נכסים ובנ אגח ג  ריבית   5.0000   25.00   14,060     24/11/2017  24/11/2017
  דקסיה הנפ אגח ב  ריבית   4.6500   25.00   24,396     26/11/2017  08/12/2017
  דקסיה הנפ אגח ב  פדיון קרן   24.9991   0.10   131,157     26/11/2017  08/12/2017
  פז נפט אגח ו  פדיון קרן   8.3300   0.00   60,193     26/11/2017  30/11/2017
  רבוע נדלן אגח ז  פדיון קרן   1.5000   0.00   2,065     26/11/2017  30/11/2017
  דור אלון אגח ו  ריבית   1.8750   15.00   4,347     26/11/2017  30/11/2017
  מיטב דש אגח ג  פדיון קרן   11.1111   0.05   58,143     28/11/2017  10/12/2017
  אידיבי פת אגח י  ריבית   6.6000   15.00   13,867     28/11/2017  10/12/2017
  אידיבי פת אגח י  פדיון קרן   49.9998   0.31   105,055     28/11/2017  10/12/2017
  נפטא אג ז  ריבית   5.7000   15.00   5,807     30/11/2017  30/11/2017
  ביסיאראי אג1-רמ  ריבית   6.5040   25.00   10,518     07/12/2017  19/12/2017
  ביסיאראי אג1-רמ  פדיון קרן   49.9998   0.00   80,857     07/12/2017  19/12/2017
  מקורות אגח 6-רמ  ריבית   4.9000   25.00   96,192     13/12/2017  25/12/2017
  אריסון אגח א-רמ  ריבית   4.9000   25.00   5,986     13/12/2017  25/12/2017
  אריסון אגח א-רמ  פדיון קרן   50.0000   0.01   61,085     13/12/2017  25/12/2017
  מישורים אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.00   12,232     13/12/2017  25/12/2017
  אלבר אגח טז  פדיון קרן   3.7000   0.00   9,300     14/12/2017  20/12/2017
  מקורות אגח 5-רמ  ריבית   4.9000   25.00   13,997     17/12/2017  28/12/2017
  מקורות אגח 5-רמ  פדיון קרן   50.0000   0.00   142,827     17/12/2017  28/12/2017
  אלקו אגח יא  פדיון קרן   14.2857   0.00   42,426     17/12/2017  28/12/2017
  פטרוכימיים אגח ג  ריבית   3.4890   15.00   3,679     17/12/2017  28/12/2017
  אמות אגח ג  ריבית   4.9000   25.00   19,414     18/12/2017  31/12/2017
  אמות אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.16   99,052     18/12/2017  31/12/2017
  פרטנר אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.00   196,460     18/12/2017  31/12/2017
  פרטנר אגח ד  פדיון קרן   20.0000   0.04   109,228     18/12/2017  31/12/2017
  נייר חדרה אגח 6  פדיון קרן   5.5556   0.00   28,738     18/12/2017  31/12/2017
  הראל הנפקות אגח א  ריבית   4.6500   25.00   5,890     19/12/2017  31/12/2017
  הראל הנפקות אגח א  פדיון קרן   19.9999   0.00   25,333     19/12/2017  31/12/2017
  פלאזה סנט אגח א  פדיון קרן   7.3749   0.09   13,384     19/12/2017  31/12/2017
  אבגול אגח ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   93,750     19/12/2017  31/12/2017
  מגה אור אגח ג  פדיון קרן   3.2967   0.00   5,833     19/12/2017  31/12/2017
  תעשיה אוירית אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.00   300,000     19/12/2017  01/01/2018
  בראק אן וי אגח ב  פדיון קרן   4.7619   0.05   10,000     19/12/2017  31/12/2017
  מצלאוי אגח ד  פדיון קרן   21.4286   0.00   16,667     19/12/2017  31/12/2017
  גירון אגח ד  פדיון קרן   5.8824   0.00   7,747     19/12/2017  31/12/2017
  אלומיי אגח א  פדיון קרן   14.2857   0.31   20,034     19/12/2017  31/12/2017
  מגה אור אגח ה  פדיון קרן   4.5454   0.00   11,304     19/12/2017  31/12/2017
  דורסל אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   13,830     19/12/2017  31/12/2017
  טמפו משק אגח ב  פדיון קרן   12.5000   0.00   11,190     19/12/2017  31/12/2017
  לודן אגח ד  פדיון קרן   11.1100   0.00   5,555     19/12/2017  31/12/2017
  בזן אגח ד  פדיון קרן   11.1111   0.00   68,387     19/12/2017  31/12/2017
  אספן גרופ אגח ה  פדיון קרן   33.3333   0.00   24,033     19/12/2017  31/12/2017
  אספן גרופ אגח ו  פדיון קרן   6.0000   0.79   28,240     19/12/2017  31/12/2017
  צרפתי אג י  פדיון קרן   20.0000   0.00   11,336     19/12/2017  31/12/2017
  נץ ארהב אגח 1  פדיון קרן   31.2500   0.00   17,500     19/12/2017  31/12/2017
  רגנסי אגח א  פדיון קרן   33.3467   0.02   16,670     19/12/2017  31/12/2017
  ישרס אגח יג  פדיון קרן   9.6774   0.00   55,806     19/12/2017  31/12/2017
  דלתא אגח ה  פדיון קרן   20.0000   0.00   24,114     19/12/2017  31/12/2017
  דיסק השק אגח ו  ריבית   4.9500   25.00   175,679     19/12/2017  31/12/2017
  דיסק השק אגח ו  פדיון קרן   11.1111   0.67   394,340     19/12/2017  31/12/2017
  נכסים ובנ אגח ו  פדיון קרן   14.2857   0.00   123,665     19/12/2017  31/12/2017
  נכסים ובנ אגח ז  פדיון קרן   11.1111   0.00   66,057     19/12/2017  31/12/2017
  אזורים אגח 9  פדיון קרן   20.0000   0.00   58,735     19/12/2017  31/12/2017
  אזורים אגח 10  פדיון קרן   20.4819   0.06   42,500     19/12/2017  31/12/2017
  נורסטאר אגח ט  פדיון קרן   28.5714   0.38   98,365     19/12/2017  31/12/2017
  פטרוכימיים אגח ב  ריבית   2.5972   25.00   5,499     19/12/2017  31/12/2017
  פטרוכימיים אגח 1  ריבית   3.2626   15.00   19,048     19/12/2017  31/12/2017
  אשדר אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.00   11,110     20/12/2017  01/01/2018
  דקסיה הנפ נדח יג  ריבית   4.8500   25.00   7,275     20/12/2017  01/01/2018
  ירושלים הנ אגח ט  ריבית   2.0000   25.00   14,225     20/12/2017  01/01/2018
  ירושלים הנ אגח ט  פדיון קרן   20.0000   0.00   142,245     20/12/2017  01/01/2018
  אדגר אגח ז  פדיון קרן   33.3333   0.00   63,308     20/12/2017  01/01/2018
  פועלים הנפ הת ט  ריבית   4.7000   25.00   6,714     20/12/2017  20/12/2017
  סלקום אגח ו  פדיון קרן   33.3333   0.00   214,440     24/12/2017  05/01/2018
  סלקום אגח ז  פדיון קרן   62.5000   0.00   142,599     24/12/2017  05/01/2018
  אפריקה נכסים אגח ו  פדיון קרן   23.5294   0.03   62,275     24/12/2017  05/01/2018
  ישפרו אגח ב  פדיון קרן   24.9991   0.00   50,943     24/12/2017  04/01/2018
  אורבנקורפ אגח א  פדיון קרן   10.0000   0.00   18,058     25/12/2017  31/12/2017
  סאטקום מער אג ו  פדיון קרן   9.0000   0.00   1,568     25/12/2017  01/01/2018
  מירלנד אגח ז  ריבית   1.0275   15.00   1,765     25/12/2017  31/12/2017
  גירון אגח ו  פדיון קרן   5.0000   0.00   8,020     25/12/2017  31/12/2017
  דלתא אגח ו  ריבית   2.9110   25.00   6,080     25/12/2017  31/12/2017
  חג'ג' אגח ז  פדיון קרן   5.0000   0.00   5,812     25/12/2017  31/12/2017
  אלעזרא אגח ד  פדיון קרן   6.0000   0.00   9,540     26/12/2017  01/01/2018
  מנרב אגח ב  פדיון קרן   2.8800   0.43   4,321     26/12/2017  01/01/2018
  בוני תיכון אגח יא  פדיון קרן   20.0000   0.00   10,000     26/12/2017  01/01/2018
  תכלית גרמניה DAX 30 שקלי סד-2 (40a)  ריבית   0.0000   25.00       31/12/2017  12/01/2018
  ביג אגח ד  פדיון קרן   5.5556   0.00   21,336     31/12/2017  10/01/2018
  אמות אגח ה  ריבית   3.3900   15.00   14,414     31/12/2017  04/01/2018
  כלכלית ים אגח ו  ריבית   5.3500   25.00   9,613     31/12/2017  31/12/2017