מדדים למצב השוק

נכון לתאריך 22/04/2018מדדים למצב השוק

שם המדדחודשמדדשינוי חודשי %שינוי השנה %שינוי 12 חודשים %שינוי שנה קודמת %
מדד המחירים לצרכן 03/2018100.30.3-0.10.20.4
מדד תשומות הבניה 07/199967.131.43.42.71.6
מדד המחירים הסיטוניים 03/201892.9011.30.6
ריבית בנק ישראל 03/20180.10000
ריבית פריים 03/20181.60000