מדדים למצב השוק

נכון לתאריך 20/07/2018מדדים למצב השוק

שם המדדחודשמדדשינוי חודשי %שינוי השנה %שינוי 12 חודשים %שינוי שנה קודמת %
מדד המחירים לצרכן 06/2018101.30.10.91.30.4
מדד תשומות הבניה 06/2018112.60.11.42.71.6
מדד המחירים הסיטוניים 06/201895.21.13.55.70.6
ריבית בנק ישראל 08/199911.5-0.5-200
ריבית פריים 07/20181.60000