מדדים למצב השוק

נכון לתאריך 19/09/2018מדדים למצב השוק

שם המדדחודשמדדשינוי חודשי %שינוי השנה %שינוי 12 חודשים %שינוי שנה קודמת %
מדד המחירים לצרכן 08/2018101.40.111.20.4
מדד תשומות הבניה 08/2018113.10.21.82.41.6
מדד המחירים הסיטוניים 08/2018950.13.34.20.6
ריבית בנק ישראל 07/20180.10000
ריבית פריים 07/20181.60000