מדדים למצב השוק

נכון לתאריך 20/01/2018מדדים למצב השוק

שם המדדחודשמדדשינוי חודשי %שינוי השנה %שינוי 12 חודשים %שינוי שנה קודמת %
מדד המחירים לצרכן 12/2017100.40.10.40.4-0.2
מדד תשומות הבניה 12/2017111.10.31.91.91.6
מדד המחירים הסיטוניים 12/2017920.51.71.70.6
ריבית בנק ישראל 01/20180.10000
ריבית פריים 01/20181.60000