מדדים למצב השוק

נכון לתאריך 19/11/2018מדדים למצב השוק

שם המדדחודשמדדשינוי חודשי %שינוי השנה %שינוי 12 חודשים %שינוי שנה קודמת %
מדד המחירים לצרכן 10/2018101.80.31.41.20.4
מדד תשומות הבניה 10/2018113.20.11.92.31.6
מדד המחירים הסיטוניים 10/201895.80.64.14.40.6
ריבית בנק ישראל 07/20180.10000
ריבית פריים 07/20181.60000