מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 24.26 9 935,258.78
בעלי עניין 51.7 1 1,992,855.35
ציבור 24.04 -- 926,591.89

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
158 5.51 117,713.28 208,117.08

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 0.98 37,114
מיטב תכלית 0.97 36,789
פסגות 0.56 21,055
קסם 0.55 20,657
אלטשולר שחם 0.55 20,615

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה