מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 24.93 9 1,990,399.32
בעלי עניין 24.97 7 1,995,512.65
ציבור 50.1 -- 3,995,791.78

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
62 1.75 3,006,069 122,767.86

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 2.72 192,164
מיטב תכלית 1.56 110,790
אלטשולר שחם 1.16 82,488
מור 1.04 73,641
קסם 0.96 68,357

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה