מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 24.35 8 361,218.09
בעלי עניין 46.12 2 684,556.22
ציבור 29.53 -- 438,525.58

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
181 13.14 4,000,606.3 177,386.88

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
ילין לפידות 6.03 81,479
פסגות 2.8 37,751
מיטב תכלית 1.66 22,357
קסם 0.75 10,099
הראל 0.72 9,658

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה